Alla tiders historia Maxi

Продукти
КНИГИ
+
19,95 лв.
  • Издателство: Gleerups
  • ISBN / UPC: 9140634272
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Arne Löwgren  |  Hans Almgren  |  Börje Bergström  (автори)

 

Издателство:   Gleerups
Език: шведски език
Раздел: История, археология, краезнание
Етикети:

шведски книги

световна история

европейска история

 

Твърда корица, голям формат  |  560 стр.  |  1202 гр.

(неизползвана книга - отлично книжно тяло, малък надпис на първа страница, леко захабен външен вид)

 

*

 

На задната корица:

 

Alla tiders historia Maxi skildrar historien från forn­tid fram till idag. Mest ut­rymme har givits åt de tre senaste århundradena med särskild tyngdpunkt på 1900-talets historia.

Alla tiders historia Maxi är anpassad till gymnasie­skolans kursplaner i historia.

 

История на всички времена Maxi изобразява историята от древността до днес. По-голямо място е отделено на последните три века със специален акцент върху историята на 20 век.

Историята на всички времена Maxi е адаптирана към учебните програми по история в гимназиален етап.

 

**

 

Innehåll

 

Forntiden 7

 

De äldsta människorna 8

"Den felande länken" 8 Redskapen och elden 9 Krig eller kärlek mellan homo sapiens och neandertaimänniskan? 10 Från jägare till jordbrukare 11

 

Flodkulturerna 13

Mesopotamien - landet mellan floderna 13
Egypten - Nilens gåva 17 Kulturen vid Huang He - det äldsta Kina 22

 

Indoeuropéerna 24

 

Nordens forntid 25

Den äldre stenåldern och mellanstenåldern 25 Den yngre stenåldern 26 Bronsåldern 29 Järnåldern 30

Antiken 31

 

Grekerna 32

Den minoiska kulturen på Kreta 32 Mykene och Greklands bronsålder 32 Greklands mörka århundraden 34 Splittring och enhet 34 Kolonisation under den arkaiska tiden 35 Den klassiska tiden 36 Alexander den store 42 Filosofi, vetenskap och teknik 44

 

Romarna 50

Etruskerna 50
Republiken 52
Kejsartiden 61

 

Antikens teknik 69

Konst och arkitektur
Antikens tempel 48-49

 


Medeltiden 71

Folkvandringarna 72

Hur gick folkvandringarna till? 72 Germanerna 72 Slaverna drar västerut 75 Det bysantiska riket 76 Den arabiska folkvandringen 76 Vikingatågen 80

 

Europa under hög-och senmedeltiden 84

Byn och bönderna 84 Riddarna 87 Feodalismen 88 Staden och borgerskapet 90 Handeln utvecklas 93 Kyrkan i västra och östra Europa 96 Senmedeltidens kris 102 Stater och politik 103 Kungarna stärker sin makt 106

 

Norden under medeltiden 107

Nordens riken under den äldre medeltiden 108 Nordens kristnande 109
Folkungatiden 111 Kalmarunionens tid 117
Konst och arkitektur
Medeltidens kyrkobyggnader 100-101

 

 

Upptäckternas och enväldets tid 123

Nya världar 124

Europa upptäcker världen 124 Ekonomisk expansion 132
Merkantilismen 133 Boktryckarkonsten 134 Den vetenskapliga revolutionen 135

 

Kyrkans splittring 144

Den protestantiska reformationen 144 Den reformerta reformationen 146 Motreformationen 146 Häxprocesserna 147
Nationalstater och enväldiga furstar 150

 

Den starka staten 150

 

Tysk-romerska riket 151 Spanien 152 Holland 153 Kung och parlament i England 154 Frankrike - kungadömet av Guds nåde 157
Ryssland 160 Osmanska riket 161

 

Trettioåriga kriget 162

Krigets offer 163 Westfaliska freden 164

 

Norden under 1500-och 1600-talen 165

Gustav Vasas Sverige 165

Vasasönerna 167

Gustav II Adolf och det svenska stormaktsväldet 169

Drottning Kristina 173

Den karolinska tiden 174

Stormaktstidens ståndssamhälle 180
Konst och arkitektur
Renässansen 140-143

Barocken 148-149

Upplysningstiden 185

Upplysningen 186
Upplysningsidéerna 187
Kampen om makten 194
Preussen och Österrike i krig om Centraleuropa 195

Ryssland och Österrike tävlar om inflytande på Balkan 196

Kampen om kolonierna 197
Sverige under 1700-talet 204
Frihetstiden 1719-1772 204

Gustav III 210

Arbete, liv och död 215
Religionen och upplysningen 222

De nyttiga vetenskaperna 224
Konst och arkitektur
Rokokon 202-203

Revolutionernas tid 227
Den industriella revolutionen 228
Industrialiseringen i Storbritannien 228
Utvecklingen i Kina 235
Kulturell guldålder och agrar revolution 235

Astronomi och matematik 237

Sjöfara mation en Kina 237

Varför Västeuropa och inte Kina? 238
Den amerikanska revolutionen 239
"No taxation without representation" 239

Självständighetsförklaringen 240

USA:s författning 241
Franska revolutionen och Napoleonkrigen 242
Revolutionens orsaker 242

Revolutionens utbrott 244

Den andra revolutionen 247

Resultaten av franska revolutionen 249

Napoleon 252

Wienkongressen 255
De politiska ideologierna 260
Konservatismen 260

Liberalismen 261

Socialismen 264
Revolutioner och reformer 266
Revolutioner i Frankrike 266

Reformer i Storbritannien 270
Nationalismens princip: ett folk - en stat 274
Frihetskamp i Europa 275

Italiens enande 278

Tysklands enande 279

Frihets- och enhetskrig t Amerika 282

Norden under 1800-talet 286
Förlust av Finland och union med Norge 286

Statskupp och ny regeringsform 286

Ståndssamhället upplöses 289

Liberalism mot konservatism 293
Konst och arkitektur
Nyklassicismen 250-251

Romantiken 258-259

Realismen 272-273

Världserövring och världskrig 299
Teknikens och vetenskapens framsteg 300
Stål och betong 300 Ånga, olja, gas och el 301

Den kemiska industrin 302

Transportrevolutionen 303

Massproduktion och masskonsumtion 304

Nyhetsförmedling och tidningar 306

Den medicinska vetenskapen 306

Framstegsoptimism, evolution och rasidéer 308
Befolkningsutvecklingen 311
Urbaniseringen 311

Den stora utvandringen 312
Den globala ekonomin 314
Frihandel och guldmyntfot 314
Kvinnor och män i industrisamhället 317
"Arbetarfrågan" och socialpolitiken 317

Arbetarnas fackliga och politiska kamp 318
Imperialismen 324
Huggsexan om Afrika 325

Kapplöpningen om Asien 329
Rysk imperialism 335

Amerikansk imperialism 335
Imperialismens följder 337
Första världskriget 340
Bakgrund och orsaker 340

Krigets förlopp 344

Frederna 346
Ryssland från tsarvälde till kommunistisk diktatur 349
Det tsarryska samhället 349

Tsaren störtas 351

Oktoberrevolutionen 351

Inbördeskrig 353 i Industrialisering och demokratisering i Norden 355
Det industriella genombrottet i Sverige 355

Kvinnorna i hemmet och arbetslivet 365

Att bli ihop 368

Emigrationen 369

Lappmarken och samerna 371

Folkrörelserna 371

Utvecklingen mot parlamentarism och demokrati 375

Den svensk-norska unionen upplöses 380

Finland från storfurstendöme till republik 381

Världskrig och skandinavisk neutralitet 382
Konst och arkitektur
Impressionismen 320-321

Postimpressionismen 322
Kubismen 323

Expressionismen 338-339

Nationalromantiken 358-359

Mellankrigstiden och andra världskriget 383
Mellankrigstiden 384
Demokratier i Europa 384 Tillväxt och kris i USA 388 Den stora depressionen sprider sig 391 Fascism i Italien och Spanien 392 Nazidiktatur i "Tredje riket" 394 Förintelsen 398 Kommunistisk diktatur i Sovjetunionen 400 Stormaktspolitik under mellankrigstiden 402
Andra världskriget 407
Tyska och sovjetiska segrar 407 Globalt krig 409
Kriget vänder 411 Krigsslutet 411 Krigsförbrytarrättegångar 413
Norden under mellankrigstiden och andra världskriget 416
Sverige under mellankrigstiden 416 Sverige under andra världskriget 426 Beundran, avståndstagande och avsky - svensk opinion gentemot Nazityskland 428 Våra nordiska grannar under andra världskriget 432
Konst och arkitektur
Surrealismen 414-415

Funktionalismen 424-425

Tiden efter 1945 437
Det kalla kriget 438
Jaita och Potsdam 438 Förenta Nationerna 441 Trumandoktrinen och Marshallplanen 442 Militärt samarbete i väst och öst 444 Det kalla krigets orsaker 445 Tysklandsfrågan 445
Koreakriget 447 Från massiv till flexibel vedergällning 448 Cubakrisen 450 Krigen i Indokina 451 "Töväder" i det kalla kriget 453 Sovjetunionen och Afghanistan 455
Första världen - väst 457
Första steget mot EU 457 Västtyskland 458 USA 460 Japan 465
Den andra världen - öst 468
Sovjetunionen 468 Östtyskland 471 Jugoslavien, Albanien och Rumänien når oberoende 473 Misslyckade uppror i Ungern och Tjeckoslovakien 474 Kina 476
Kommunistsystemet och det kalla kriget upphör 480
Perestrojka och glasnost i Sovjetunionen 480 Polen 482
Ungern 483 Muren öppnas och kommunismen faller i hela Östeuropa 483
Tredje världen - syd 485
Indiska halvön 485 Sydöstasien 489 Afrika får självständighet 491 Latinamerika 498 Israel och Palestina 500 Iran och den islamiska revolutionen 505 Alliansfrihet och "ny ekonomisk världsordning" 506
Europa efter 1989 508
Ökat samarbete och integration i Västeuropa 508 Ett enat Tyskland 509 Nationalism, demokrati och marknadsekonomi i Ryssland 510 Den jugoslaviska tragedin 512
Den globaliserade världen 518
FN:snya roll 518 Irakkriget 520 Fattigdom och befolkningsutveckling 520 Ekonomisk tillväxt och miljön 521 Mot den fulländade och odödliga människan? 522 Globalisering 525 IT-revolutionen 525 Kvinnofrigörelsen 526 Ungdomskulturen 528
Den svenska välfärdsstaten 529
Socialdemokraterna vid makten 529 "Allmännyttan" bygger bort Fattigsverige 530 Goda tider 531 Den offentliga sektorn 534 Industrisamhället i kris ... 534 ... och på högvarv 535 Mordet på Olof Palme 535 Välfärdssverige i gungning 536 Miljön och energin 537 Kvinnorna i välfärdssamhället 537 Det urbaniserade Sverige 539
Invandring leder till det mångkulturella Sverige 539 Utbildningsexplosionen 541 Kärnfamiljen allt mer historisk 541
Nordisk splittring och nordiskt samarbete 543
Sverige - alliansfrihet och internationellt engagemang 543 Finlands balansgång 544 Nordens länder efter det kalla krigets slut 545
Konst och arkitektur
Konst idag 516-517

Person- och sakregister 546 Bildförteckning 556

Характеристики
В наличност:
Да
Език
шведски
Автор
Arne Löwgren, Hans Almgren, Börje Bergström
Издателство
Gleerups
Етикети
шведски книги, европейска история, световна история
Град
Malmö
Година
2006
Страници
560
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, малък надпис на първа страница, леко захабен външен вид
Националност
шведска
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
180
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
32
Тегло (гр.)
1202
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!