Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Аналитична механика. Книга 1-2

  • Издателство: Наука и изкуство

Аналитична механика. Книга 1-2

  • Издателство: Наука и изкуство

Благовест Долапчиев   (автор)

Издателство:   Наука и изкуство
Език: Български
Раздел: Физика и астрономия

 

Твърда корица, голям формат  |  1078 стр.  |  1344 гр.

(неизползвани книги - отлични книжни тела, здрави корици, леко захабен вид)

комплект   |   антикварни книги   |   аналитична механика   |   за студенти по математика  (етикети)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Аналитична механика. Книга 1: Векторно смятане. Кинематика. Статика

ПРЕДГОВОР

Настоящият курс Аналитична механика се предвижда да из­лезе в две книги. В тази книга първа са застъпени частите: векторно смятане, кинематика и статика; в книга втора, която следва, ще бъде застъпена частта динамика.

Първата част обхваща векторна алгебра и елементи на векторния анализ. В нея е направен опит за аксиоматическо изложение на тео­рията на свободните вектори (просто: векторите), непосредствено след което следват двата познати модела — аритметичният и геомет­ричният. Съответно с това е развита и теорията на така наречените „хлъзгащи се вектори" (тук: стрели).

Втората глава на векторното смятане съдържа само ония еле­менти от векторния анализ, които са непосредствено необходими при излагане на материала по механика, застъпен в кинематиката и в ана­литичната статика. Тъй като теорията на инерчните моменти ще се помести в оная глава от динамиката, в която се разглеждат движе­нията на материалните системи, втората книга по Аналитична механика ще се предшествува и от елементи на тензорното смятане, тъй както по-подробната теория на полето би предшествувала един курс по хидроаеромеханика.

В изложението на кинематиката, избрана за пръв дял на анали­тичната механика, в която понятието „сила" още отсъствува, не е извършено нищо ново спрямо обикновените изложения на тази материя с изключение на по-особеното подреждане на материала, засягащ главно събирането на движенията, което следва непосредствено след въвеж­дането им. Същото може да се каже и за статиката, при която бе възприето разделянето й на елементарна (геометрична) статика и на аналитична статика с основа принципа на виртуалните работи, каквото разделяне е дадено например в Теоретическата механика на н. н. бухголц считано от нас за твърде сполучливо.

На края на векторното смятане са приложени известен брой въ­проси, задачи и теореми, докато в кинематиката и статиката такива са дадени като примери и приложения или за упражнения на съответното място.

Курсът по аналитична механика е съобразен с университетската програма и е предназначен за студентите по математика в Софийския университет, които слушат лекциите ми по тази дисциплина. Но той може да бъде използуван и от студентите по физика, а така също и от студентите по ония специалности на висшите технически институти, за които програмата по теоретична механика не е съвсем кратка.

В кръга на съдействие, което имах при написването на тази книга, трябва да спомена на първо място моя уважаван учител, ака­демик ив. ценов, доскоро завеждащ катедрата по механика във Физико-математическия факултет на Университета, чиито два тома Аналитична механика, претърпели две издания, са били у нас настолна книга за всеки преподавател по механика.

Особено голяма благодарност изказвам на рецензента проф. д-р а. стоянов и на редактора проф. д-р б. петканчин, които със своите ценни съвети и предложения допринесоха извънредно много за подо­брението на тази книга.

Специално дължа да отбележа помощта, която ми бе оказана от ст. асистента ив. чобанов, който прояви особен афинитет към първата част на тази книга — векторното смятане — в резултат от обсъжда­нето с когото се възприе аксиоматичното изложение на векторната алгебра. За това ние бяхме решително и най-дейно подкрепени и от проф. Петканчин, чийто опит в тази насока е добре познат.

На асистента Чобанов се дължи изложеното в тази книга дока­зателство на основно важната за векторното смятане теорема Т79, съгласно която системата аксиоми А1 — А18 е съвместима само при п= 1,3, каквото доказателство не ни беше известно.

Твърде активно беше съдействието и на цялата катедра по тео­ретична механика, която завеждам, както в обсъждането на материала, така и в четенето и поправките на ръкописа, а впоследствие и на ко­ректурите, извършвано през всичкото време от моите бивши студенти и настоящи асистенти ив. чобанов и г. паскалев , към които с охота се присъединиха и студентите ми Благовест Сендов и Д. Скордев. Тук им изказвам голямата си благодарност.

Накрая изказвам благодарност и на Държавното издателство „Наука и изкуство", което се отзова със всичките свои възмож­ности за задоволителното оформяне на тази книга.

Благовест Долапчиев

София, декември 1957

**

Аналитична механика. Книга 2: Динамика на точка, системи и твърдо тяло. Принципи и уравнения на аналитичната динамика.

Тази книга втора, посветена на отдела динамика от аналитич­ната механика, е продължение на книга първа, в която са застъпени векторно смятане, кинематика и статика. Съдържанието на ди­намиката е изложено почти самостоятелно от другите отдели и обхваща: движение на материална точка, твърдо материално тяло и материална система с постоянна и променлива маса ; дифе­ренциални и интегрални принципи на механиката; уравнения на ана­литичната динамика на холономни и нехолономни механични систе­ми. За теорията на инерчните моменти са включени кратки сведения по тензорно смятане, а релативното движение е продължено с уводни бележки от теорията на относителността. Нови пара­графи за един сегашен курс—учебник по аналитична механика, са ония, в които са разгледани въпросите: изпращане на изкуствени спътници, уравнения на Мешчерски, уравнения на Чаплигин и Ценов за нехолономни системи и др. Направен е един предварителен опит за аксиоматична изходна точка без изисквания за пълнота и неза­висимост на основните понятия и аксиоми. Методът на изложе­ние е индуктивен, следващ историческата насока Нютон — Ойлер.

Книгата е предназначена главно за студентите по математика в Университета, но тя е годна и за по-разширените изисквания за студентите по физика или за тия от електро-машинните факул­тети.

Характеристики +
В наличност:
Да
Етикети
комплект, антикварни книги, за студенти по математика, аналитична механика
Език
Български
Автор (А-Я)
Благовест Долапчиев
Издателство (А-Я)
Наука и изкуство
Етикет
антикварни книги, За студенти по математика, комплект, аналитична механика
Град
София
Година
1960, 1958
Страници
820
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлични книжни тела, здрави корици, леко захабен вид
Националност
българска
Антикварна книга
Да
Корица
твърда
Формат
среден
Размери (мм)
170 х 225 х 60
Тегло (грама)
1344
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!