Архитектурни конструкции (1956 г.)

Продукти
КНИГИ
+
14,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Атанас Попов  (автор) 

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

антикварни книги

строително инженерство

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, голям формат  |  343 стр.  |  887 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Глава I. Земни работи, основи, фундиране
 
Подготовка на мястото за строеж . . 5
 
1. Изследване на почвата 5
 
2. Допустимо натоварване на почвата 6
 
3. Нанасяне на строителните линии. Шнурово скеле 8
 
Направа на земния изкоп. Фундиране 10
 
1. Земен изкоп 10
 
2. Видове основи 10
 
3. Фундиране в    товароспособна почва на малка дълбочина 12
 
4. Фундиране   в  товароспособна почва на по-голяма дълбочина 14
Фундиране с пилоти 14
Фундиране с кесони (кладенци) 18
 
5. Фундиране при недостигаема здрава почва   . . 20
Разширяване на основите 20
Подсилване на слаби почви 20
 
 
Глава II. Зидарски работи
 
Тухлена зидария 22
 
1. Строителни материали 22
Печени тухли . щ. 22
Непечени тухли 23
Строителни разтвори 23
 
2. Тухлени превръзки 26
Общи правила за тухлените превръзки   .... 26
Видове тухлени   ревръзки 26
Правила за превръзки при специални случаи . 28
Съвременни тухлени превръзки за стени, колони и други 36
Шестредова (американска) превръзка    .... 36
Тухлени стени система „проф. Л. И. Онищик" 42
Облекчени тухлени стени 42
Тухлени колони система „проф. Л. И. Онищик" 42
Дебелина на външни и вътрешни стени ... 44
Допустимо напрежение на натиск на тухлените стени 44
 
3. Зидарски отвори 43
Дъгообразни форми 43
Конструкция на дъгите 50
Изпълнение на дъгите. Кръжила 50
Дебелини на дъгите и устоите 52
Хоризонтални щурцове 52
 
Зидарии от естествени камъни . . . . 54
 
1. Материали 54
Видове естествени камъни 54
Свойства на естествените камъни 56
Предпазване на  естествените  камъни от атмо-
сферни влияния 57
Добиване и обработване на естествените камъни 57
 
2. Видове зидарии от естествени камъни 57
Общи правила за зидарии от естествени камъни 59
Зидария от речни камъни 59
Циклопна зидария 59
Обикновена зидария от ломени камъни   .... 59
Зидария от необработени каменни блокчета   . . 59
Зидария от обработени камъни (квадри) 60
Гръцко-римска квадрова зидария 60
Съвременна квадрова зидария 60
Стълбове  и колони от обработен естествен камък 60
Оформяване на отвори с дялани камъни    . . 64
Изпълнение на квадрови зидарии 64
 
3. Каменна облицовка на стени 64
Трамбована    (излети)    и сглобяеми стени 66
 
1. Трамбовани (излети) стени 66
Стени от трамбован бетон 66
Стени от комбинирана зидария 66
Стени от трамбована глина 68
 
2. Нови начини на изпълнение на стени 68
Стени от керамични, бетонени, сгурбетонени и други блокове 68
Стени от малки (двуръчни) блокове 68
Стени от големи (едри) блокове 72
Стени от плочи и други форми 76
Стени от големи панели 76
 
3. Вътрешни тънки преградни стени 78
Преградни   стени   от   обикновени плътни или кухи тухли 78
Преградни   стени   от леки блокове, плочи и дърво 78
Стоманобетонени и рабицови преградни стени . 82
 
 
Глава III. Мазилки
 
1. Външни мазилки 86
 
2. Вътрешни мазилки 88
 
3. Сухи мазилки 89
 
4. Фугиране 89
 
 
Глава IV. Масивни подови конструкции
 
Сводови   конструкции 90
 
1. Сводове с цилиндрични повърхности 90
Цилиндрични сводове 90
Сегментен (пруски) свод 92
Кръстат свод 92
Звездообразен свод 94
Мрежест свод 98
Манастирски свод 98
Ъглесто кубе (ъглест свод) 98
Висящ свод 98
Продълговат манастирски („Мулден") свод   . . 98
 
2. Сводове със сферични повърхности (куполи) . 98
Кръгъл купол 98
Висящ купол 98
Византийски купол 98
Бьомски купол 98
 
3. Изпълнение на сводовете и куполите 102
 
4. Тънкостенни сводови конструкции 102
Тънкостенни тухлени сводове без ребра .... 102
Тънкостенни тухлени сводове с ребра   104
 
Масивни   хоризонтални   подови конструкции 107
 
1. Подови конструкции със стоманени греди   . . . 107
Стоманени греди с бетонен пълнеж 108
Стоманени греди с пълнеж от плътни или кухи тухли 108
Стоманени греди с пълнеж от цели блокове и плочи 112
Стоманобетонени плочи между  стоманени греди
 
2. Стоманобетонени подови конструкции и плочи . 112
Монолитни стоманобетонени плочи 114
Монолитни   стоманобетонени   ребрести подови конструкции 114
Масивни подови конструкции от сглобяеми стоманобетонени елементи 116
 
 
Глава V. Масивни подови настилки
 
1. Трамбован и настилки 129
Бетонена настилка 129
Земна или глинена настилка 129
Чакълна настилка 129
 
2. Паважни настилки .130
Паважна настилка от естествен камък . . . .130
Паважна настилка от изкуствени камъни . . .130
Паважна настилка от дървени блокчета . . . .130
 
3. Настилки   от   плочи . 130
Настилка от естествени каменни плочи    . . . .130
Настилка с плочи от изкуствен камък 132
Настилка от каменинови плочки 132
Настилка от асфалтови плочки 132
Настилка от магнезитни плочки (фама) . . . .134
Настилка от метални плочи 134
 
4. Подови замазки 134
Циментова замазка 134
Мозаична настилка 134
Гипсова замазка 134
Асфалтова замазка 136
Магнезитна (ксилолитна) замазка 136
 
 
Глава VI. Масязяв покриви
 
1. Наклонени  масивни покриви 138
 
2. Плоски масивни покриви 138
Използуваеми плоски масивни покриви (тераси) 140
Неизползуваемн плоски масивни покриви   . . . 140
 
 
Глава VII. Масивни стълби
 
1. Зидани стълби 142
Външни стълби . 142
Зимнични стълби 142
Етажни стълби 142
 
2. Каменни стълби 142
Външни стълби .... 142
Вътрешни стълби 146
 
3. Бетонени и стоманобетонени стълби 150
Стълби от бетонени стъпала 150
Монолитни стоманобетонени стълби 150
Стоманобетонени стълби от сглобяеми елементи 154
Облицовка на стъпалата 154
 
4. Ескалаторна стълба 154
 
 
Глава VIII. Противовлажни изолационни работи
 
1. Изолационни материали .... 158
Битумни вещества и асфалт 158
Катранени вещества 158
Изолационни мукави, мушами и други материали 159
Уплътнителни материали   ... 159
 
2. Изолационни работи 159
Изолация на сутеренни стени срещу земна влага 159
Предпазване сутеренните помещения от подпочвени води 160
Изсушаване на влажни стени 162
 
 
Глава IX. Дърводелски работи
 
Дървото като строителен  материал . 163
 
1. Свойства на дървото 163
 
2. Дефекти и болести на дървото 164
 
3. Подготовка на дървения строителен  материал . 164
 
4. Предпазване на дървото 166
 
5. Помощни  средства при свръзките на дървените конструкции 168
Помощни средства от дърво 168
Помощни средства от стомана 168
 
Дървени  подови конструкции
 
1. Гредоред 170
 
2. Междинни подове . . 174
 
3. Изпълнение на тавана 174
Измазани тавани 176
Тавани, обшити с дъски 176
 
4. Дървени подови настилки 176
Обикновени дървени подови настилки . ... 178
Паркетна подова настилка 178
 
Дървени  паянтови стени
 
1. Конструктивни елементи на паянтовите стени . 178
 
2. Гредоред върху паянтови   стени 180
 
3. Запълване на паянтовите стени със зидария . . 182
 
4. Съвременни дървени скелетни конструкции   . .182
 
Дървени   покривни конструкции   . . 186
 
1. Покривни конструкции без ферми 190
 
2. Покривни конструкции с ферми 190
Седящи покривни конструкции 192
Лежащи покривни конструкции 192
Висящи покривни конструкции 194
Подемни покривни, конструкции 198
Общи данни за покривните конструкции    . . .198
 
3. Разновидности на дърводелските* покривни конструкции 200
Мансардни покривни конструкции 200
Калканнн (едноекатни) покривни конструкции . 200
Покривни (едноекатни) покривни конструкции . 200
Покривни конструкции със средни подпори . . 204
Пирамидални покривни конструкции 206
 
4. Съвременни покривни конструкции 206
Прътови (фахверкови) покривни конструкции . 206
Ковани прътови покривни конструкции .... 210
Пълностенни покривни конструкции 210
 
5. Покривни надстройки 214
 
 
Глава X. Покривни и тенекеджийски работи. Главни корнизи и стрехи
 
Покривни работи . . . . 217
 
1. Покриване с керемиди 217
Плоски керемиди (боброви опашки) 217
Обли керемиди 217
Фалцови керемиди 220
 
2. Покриване с естествени плочи (шифери)    . . . 220
 
3. Покриване с изкуствени (етернитови) плочи . . 222
Покриване с плоски  етернитови плочи .... 222
Покриване с вълнообразни етернитови плочи   . 222
 
4. Покриване с мукави и мушами 226
Еднопластно покриване с мукави и мушами . . 226
Двупластно и многопластно покриване с мушами и мукави 228
Покриване с битумни плочи „шингле" 228
 
5. Покриване с метални листове (ламарина) .... 230
Покриване с поцинкована ламарина 230
Покриване с цинкова ламарина 230
Покриване с медни листове 230
Покриване с вълнообразна стоманена ламарина . 232
 
6. Дървени покривки 232
Покриване с дъски , 232
Гонтова покривка 232
Покривка от дъсчици (драни) 234
Покривка от тресчици (щепи)  234
Покривка от дървени „люспи" 234
 
Тенекеджийски работи 234
 
1. Водосточни улуци 236
Висящи улуци 236
Седящи улуци 236
 
2. Водосточни тръби 236
 
3. Метални обшивки 238
Покриване на корнизи 238
Обшиване на комини,  капандури и  други по-
кривни надстройки 238
 
Главни корнизи и стрехи 238
 
1. Дървени стрехи ... 238
 
2. Масивни корнизи 242
Главни корнизи от тухли (зидани корнизи) . . . 242
Главни корнизи от стоманобетон 242
Главни корнизи от сглобяеми елементи   .... 242
Рабицови корнизи 246
Междинни корнизи 246
 
 
Глава XI.  Столарски работи
 
Дървенистълби 248
 
1. Прости стълби 248
 
2. Щемувани (вкопапи) стълби 248
Изпълнение на стъпалата и крилата 248
Изпълнение на площадките 248
 
3. Оседлани стълби 250
Изпълнение на стъпалата и крилата 250
Изпълнение на площадките 250
 
4. Повити, завити и вити стълби 250
 
Врати 254
 
1. Видове врати според конструкцията на крилата 254
Прости врати 254
Двойно ковани врати 254
Таблени врати 256
Гладки шперплатови (пресовани) врати .... 256
Стъклени врати 262
 
2. Каси и первази 262
 
3. Видове врати според  броя на крилата и начина
на отварянето им 262
Еднокрили врати 262
Двукрили врати 262
Летящи врати 264
Пълзящи врати 264
Сгъваеми врати (хармоники) 266
Въртящи се врати 266
Външни входни врати 266
 
4. Обковки за врати 266
 
Прозорци 272
 
1. Видове прозорци 274
Еднокатни прозорци 274
Двукатни прозорци 278
Балконски врати 278
Двукатни прозорци с долепени крила 280
Пълзящи прозорци 280
Дървени витрини (витринни прозорци)   .... 280
Прозоречни капаци 286
Дървени ролетки (жалузии) 286
 
2. Обковки за прозорци 290
Панти 290
Затварачки за прозорци 290
 
3. Типови врати и прозорци по БДС 294
За жилищни и обществени сгради 294
За селскостопански сгради 302
 
Дървени облицовки (ламперии и тавани)
 
1. Дървени облицовки по стени (ламперии)    . . . 306
Проста ламперия 306
Таблени ламперии 306
Ламперии от шперплат 306
 
2. Дървени тавани 306
Гредоредни тавани 312
Таванска облицовка 312
 
 
Глава XII. Железарски работи
 
1. Обработване на стоманените профили при железарските свръзки 313
Обработване в нагорещено състояние 313
Обработване в студено състояние 316
 
2. Стоманени решетки 316
 
3. Стоманени стълби   320
 
4. Стоманени врати 320
 
5. Стоманени прозорци 324
Обикновени стоманени прозорци 324
Прозорци със специални профили 324
 
6. Горни осветления 324
Маджунно остъкляване 324
Везмаджунно остъкляване 330
7. Стоманени витрини 330
 
 
Глава XIII. Стъкларски, бояджийски и тапицерски работи
 
Стъкларски работи 331
1. Стъкла за прозорци 331
2. Други видове стъкла 332
 
Бояджийски работи 332
 
1. Материали 332
Бои 332
Свързващи материали 333
 
2. Боядисване върху мазилки 334
Варова боя .' 344
Туткалена боя 334
Казеинова боя 334
Силикатни бои 334
Блажни бои 334
 
3. Боядисване върху дърво и метал  334
Боядисване върху дърво    . . . . 334
Боядисване върху метал 334
Лакиране 335
Тапицерски работи 335
Тапициране на стени 335
Настилки с линолеум 335
 
**

 

ПРЕДГОВОР

 

Бързото развитие на строителната техника през последните години, по- _ високите изисквания спрямо техническата литература, както и известни сла­бости, забелязани в изчерпаното първо издание на учебника „Архитектурни конструкции", наложиха съществени допълнения и значителна преработка на застъпения материал — и в текста, и в илюстрациите на настоящото издание.

 

Преработката на известна част от стария материал беше необходима, за да се внесе по-голяма яснота и прегледност и да се постигне по-добро съг­ласуване с новите схващания в строителството и с новите правилници, норми и стандарти. Трябваше също да се отдели място и за новите материали и конструкции, прилагани в съвременното строителство.

 

Съществени преработки и допълнения се направиха в следните глави: Глава I „Земни работи", в която цялостно бе преработена т. 2—„Допустимо натоварване на почвата"; Глава II „Зидарски работи", в която са разгле­дани някои нови начини за изграждане на тухлени стени, хоризонтални щур-цове от тухлена зидария, нова класификация на естествените камъни (съоб­разно с класификацията в геологията), нови начини за изграждане на външни и вътрешни стени и преградки, прилагани в съвременната строителна прак­тика и по-специално в строителството със сглобяеми елементи, и други; Глава IV „Масивни подови конструкции", материалът от която беше наново подреден и допълнен със сглобяеми подови конструкции; Глава V „Масивни подови настилки", в която беше разширен и допълнен материалът върху трамбовани настилки и настилки от плочи; Глава VIII „Противовлажни изо­лации", която беше преработена съобразно с най-новите данни за изолацион­ните материали; Глава IX „Покривни и тенекеджийски работи", в която беше основно преработен главно разделът, отнасящ се за покриване с мукави и мушами и към която беше прибавен нов раздел — „Главни корнизи и стрехи"; Глава XIII, в която материалът от раздел „Стъкларски работи" беше съобразен с новия стандарт за производство на прозоречно стъкло.

 

Навсякъде, където беше необходимо, са взети под внимание съществу­ващите у нас строителни стандарти, като е отделено доста място и на стан­дартите за столарски работи.

 

Във връзка със съществената преработка и допълненията в текста се наложи да се преработи и да се допълни и илюстрационният материал.

 

Изчерпването на първото издание в кратко време дава основание да се вярва, че въпреки наличието на известни недостатъци то е задоволило поне в известна степен нуждата от такъв учебник за нашите студенти и млади строители от практиката.

 

София, януари 1956 г.

Авторът

 

***

 

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ

 

Настоящият курс по архитектурни конструкции е съставен съгласно учебния план, възприет в Архитектурния и Строителния факултет на Дър­жавната политехника „Сталин", и е предназначен да служи главно като учебно помагало при обучаването на студентите от тия факултети.

 

Главна тежест бе поставена както върху сбит и ясен текст, така и върху ясни, подробни и добре проучени скици, които не само да допълнят и изя­снят засегнатата материя, но и да улеснят начинаещия архитект или ин­женер в неговата начална техническа практика.

 

Фундирането на сгради е застъпено само дотолкова, доколкото е нужно да се даде на начинаещия студент ясна предварителна представа за възмож­ностите за изпълнението им при разни терени и подпочвени условия.

 

Предвид на това, че стоманобетонът се изучава подробно в по-горните семестри, то той е засегнат съвсем накратко и само дотолкова, доколкото е необходимо, за да бъдат изяснени някои конструкции и форми, в които сто­манобетонът представлява съществен елемент. Същото се отнася и за стома­нените конструкции на стени и покриви.

 

При съставяне на настоящия курс са ползувани главно немски и съветски източници, както и дългогодишен личен опит.

Трудът е рецензиран от проф. Храбър Попов и колективния рецензент — катедрата „Обществени сгради" на проф. Станчо

Белковски при Държав­ната политехника „Сталин".

 

София, декември 1951 г.

Арх. Атанас Попов хонор. доцент

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Атанас Попов
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
антикварни книги, За студенти от УАСГ, строително инженерство
Град
София
Година
1956
Страници
343
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
българска
Антикварна книга
Да
Издание
второ преработено и допълнено издание.
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
215
Височина (мм)
285
Дебелина (мм)
25
Тегло (гр.)
887
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!