Атомното ядро

Продукти
КНИГИ
+
8,95 лв.
  • Издателство: Народна просвета
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Петър Райчев  (автор)

 

Издателство:   Народна просвета
Език: български език
Раздел: Физика и астрономия

 

Твърда корица с обложка, голям формат  |  152 стр. |  399 гр.

(неизползвана книга - почти отлично книжно тяло, здрава корица със захабен външен вид, износена обложка.)

 

*

 

От вътрешната страна на обложката

 

Ядрената физика е един от най-интересните и най-бър­зо развиващи се клонове на съвременната физика. Инте­ресът към тази наука се по­дхранва преди всичко от об­стоятелството, че на осно­вата на нейните постиже­ния стана възможно овладя­ването на атомната енер­гия. Когато днес стане въп­рос за ядрената физика, всеки си спомня за чудовищната мощ на атомните експлозии, за невероятните переспекти-ви за развитието на ядрена­та енергетика, която зави­наги ще спаси човечеството от енергиен глад, или пък за многобройните приложе­ния на радиоактивните изо­топи в множество на най-различни отрасли на наука­та и техниката. Обаче тези постижения, колкото и важ­ни да са те за развитието на човешката цивилизация, далече не изчерпват истин­ското значение на ядрената физика.

 

При изследването на атом­ния свят физиците се срещ­наха с принципиално нови обекти, които се подчиняват на странни, непознати до този момент закономерности. Опознаването на законите на микросвета изигра важна роля в развитието на човешкото познание. Възникна квантовата механика, която наред с теорията на отно­сителността е един от основ­ните стълбове на съвремен­ната физика. Новите кван­тови закономерности заста­виха физиците да променят коренно начина на мислене­то си, а за развитието на на­уката това може би ще има не по-малко значение, откол­кото избухването на атом­ната бомба.

 

В книгата се излагат съвре­менните представи за стро­ежа на атомното ядро и за закономерностите, които уп­равляват ядрените процеси-Ударението е поставено на изясняването на идейната страна на въпросите на ос­новните принципи и конце­пции, които са възприети в съвременната ядрена физика. Заедно с това се проследява, доколкото това е възможно, историческото развитие на тази наука.

 

За четенето на тази книга не са необходими някакви осо-бенни предварителни знания. Тя е предназначена за всички, които биха искали да попъл­нят знанията си за тази нова и интересна област на съвременната физика.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Глава I
ПЪРВОНАЧАЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЛОЖНАТА СТРУКТУРА НА АТОМИТЕ
 
§ 1.1. Катодни лъчи 5
§ 1.2. Движение на заредени частици в електрично и магнитно поле 7
§ 1.3. Специфичен заряд на частиците на катодните лъчи 10
§ 1.4. Атомизъм   на електричеството. Електрони 11
§ 1.5. Йони 13
§ 1.6. Елементарни частици     ... 14
 
 
Глава II
РАДИОАКТИВНОСТ
 
§ 2.1. Откриване на радиоактивността 16
§ 2.2. Природа на  радиоактивните лъчения 18
§ 2.3. Дифракция на гама-лъчите . 20
§ 2.4. Радиоактивни елементи ... 22
§ 2.5. Теория за последователните радиоактивни превръщания . 23
§ 2.6. Изотопи. Правило за преместването 25
§ 2.7. Радиоактивни семейства    . . 27
§ 2.8. Закон  за   радиоактивното разпадане 31
§ 2.9. Радиоактивно равновесие  . . 33
§ 2.10. Опитно определяне  на константите на  разпадане  на радиоактивните елементи 34
 
 
Глава III
ЯДРЕН МОДЕЛ НА АТОМА
 
§ 3.1. Разсейване на а-частици във веществото 38
§ 3.2. Ефективно сечение на разсейването. Формула на Ръдърфорд 40
§ 3.3. Опитна проверка на формулата на Ръдърфорд 42
§ 3.4. Заряд и размери на атомното ядро 43
§ 3.5. Планетарен модел на атома и неговите неуспехи 45
 
 
Глава IV
ИЗОТОПИ
 
§ 4.1. Доказателства за съществуване на изотопите 46
§ 4.2. Масова спектрометрия ... 48
§ 4.3. Разпространеност на изотопите 50
§ 4.4. Разделяне на изотопите ... 51
 
 
Глава V
ЗАКОНИ НА АТОМНИЯ СВЯТ
 
I. Квантова теория 56
 
§ 5.1. Електромагнитни вълни    . . 56
§ 5.2. Излъчване  на   нагретите тела. Хипотеза за квантите     ... 57
§ 5.3. Фотони 58
§ 5.4. Вълни на де Бройл     .... 62
§ 5.5. Вероятностен характер на квантовите закономерности. Съотношения за неопределеност  . . 65
§ 5.6. Квантова механика      .... 67
§ 5.7. Тунелни преходи 71
 
II. Някои следствия от теорията на относителността 72
 
§ 5.8. Зависимост на масата от скоростта 72
§ 5.9. Инертност на енергията. Връзка между масата и енергията.   . 74
 
 
Глава VI
МЕТОДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЯДРЕНИТЕ ЧАСТИЦИ
 
§ 6.1. Газови камери и броячи   . . 77
§ 6.2. Други видове броячи     ... 80
§ 6.3. Уйлсонова камера и дифузна камера 82
§ 6.4. Камери за частици с високи енергии 84
§ 6.5. Ядрени фотоемулсии    .... 86
 
 
Глава VII
ЯДРЕНИ РЕАКЦИИ
 
§ 7.1. Първи наблюдения   на ядрените реакции 88
§ 7.2. Ускорители 91
§ 7.3. Откриване на неутрона ... 98
§ 7.4. Позитрон 101
§ 7.5. Изкуствена радиоактивност .103
§ 7.6. Ядрена изомерия 105
 
 
Глава VIII
СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ ЗА АТОМНОТО ЯДРО
 
§ 8.1. Протонно-неутронна хипотеза за състава на ядрата 108
§ 8.2. Енергия на свързването. Устойчивост на ядрата 110
§ 8.3. Основни ха рактеристики на атомните ядра 113
§ 8.4. Ядрени сили 119
§ 8.5. Мезонна теория на ядрените сили 124
§ 8.6. Модели на атомните ядра . .126
 
 
Глава IX
ЯДРЕНИ РЕАКЦИИ И. ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
 
§ 9.1. Класификация на ядрените реакции 133
§ 9.2. Закони за запазване при ядрените реакции 135
§ 9.3. Реакции с неутрони 137
§ 9.4. Реакции, предизвикани от заредени частици. Фотоядрени реакции 139
§ 9.5. Деление на ядрата 140
§ 9.6. Възможност за оползотворяване на енергията и практическо осъществяване на процесите  . .143
§ 9.7. Трансуранови елементи . . .147
§ 9.8. Термоядрени реакции . . . .148

 

***

 

Материалът е онаглед с 84 черно-бели фигури в текста.

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Петър Райчев
Издателство
Народна просвета
Град
София
Година
1973
Страници
152
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
почти отлично книжно тяло, здрава корица със захабен външен вид, износена обложка.
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
170
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
14
Тегло (гр.)
399
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!