Автоматично управление на електрозадвижванията. Част 2

Продукти
КНИГИ
+
11,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Учебник за студентите от специал­ностите «Автоматизация на производството» и «Автоматика и телемеханика»  при Технически университет - София (1971 г.)

 

Диньо Минчев   (автор)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Електротехника и електроника
Етикети:

електротехника

За студенти от ВТУЗ  (спец. Автома­тизация на производството)

 

Твърда корица, среден формат  |  567 стр. |  813 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга с леко захабен външен вид - отпечатана на бяла хартия)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

Книгата представлява учебник по курса «Автоматично управление на електрозадвижванията».

 

В нея се излагат основните въпроси от тео­рията, работата и проектирането на системи за автоматично управление на електрозадвижванията с помощта на магнитни усилватели, електронно-йонни и полупроводникови преобразу­ватели, а също елементи от теорията и работата на следящите електрозадвижвания.

 

Предназначена е за студентите от специал­ностите «Автоматизация на производството» и «Автоматика и телемеханика» във Висшия машинно-електротехнически институт «В. И. Ле­нин» - (Технически университет - София). Тя може да служи и на студентите от ня­кои специалности от други висши учебни заве­дения и на инженерно-технически работници при проектирането и експлоатацията на системи за автоматично управление на електрозадвижванията.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 7
 
 
Първи раздел
Автоматично управление на електрозадвижванията с помощта на магнитни усилватели и дросели с насищане 9
 
Първа глава
Магнитните усилватели като елемент на системите за автоматично управление
 
1-1. Общи сведения 9
1-2. Принцип па действие и основни схеми на магнитните усилватели 10
1-3. "Нереверсивни (еднотактни) магнитни усилватели 12
1-4. Трифазни нереверсивни МУ 22
1-5. Реверсивни (двутактни) магнитни усилватели 25
1-6. Бързодействуващи и магнитно-полупроводникови усилватели   ... 30
1-7. Динамични свойства на магнитните усилватели 35
 
Втора глава
Системи за автоматично управление на двигателите за постоянен ток с използуване на магнитни усилватели 43
 
2-1. Общи  въпроси 43
2-2. Работа на магнитния усилвател на котвата на двигател за постоянен ток 43
2-3. Система магнитен усилвател-двигател за постоянен ток (система МУ-Д) 48
2-4. Проектиране на задвижванията по системата МУ-Д 58
2-5. Динамика на системата МУ-Д 74
2-6. Системи за автоматично управление на електрозадвижването за постоянен ток със захранване на възбуждането на двигателя от МУ (система МУ-В) 81
2-7. Статика и динамика на мостовата схема на възбуждане на двигателя 88
2-8. Система за автоматично управление на постояннотоково електрозадвижване с двузонно регулиране на скоростта с помощта на МУ 92
2-9. Система Г-Д с МУ 94
2-10. Динамика на системите Г-Д с МУ 106
2-11. Приложение на системите Г-Д с МУ в промишлеността 109
 
Трета глава
Системи за автоматично управление на асинхронните двигатели с дросели с насищане 110
 
3-1. Общи сведения 110
3-2. Нереверсивни схеми за дроселно управление на трифазните асинхронни двигатели 114
3-3. Реверсивни схеми за дроселно управление на трифазните асинхронни двигатели 123
3-4. Статични характеристики на системата АД-ДН 130
3-5. Избор и изчисляване на ДП при дроселно регулиране скоростта на асинхронните задвижвания 147
3-6. Динамика на асинхронните електрозадвижвания с дроселно управление 148
3-7. Управление на двуфазните асинхронни двигатели с помощта на магнитни усилватели 160
 
 
Втори раздел
Електронно-йонно управление на електрозадвижванията 165
 
Четвърта глава
Йонните преобразуватели като елемент на системите за автоматично управление
 
4- 1. Общи  сведения 165
4-2. Принцип на действие и основни типове йонни преобразуватели   .  . 167
4-3. Силови схеми на йонните преобразуватели 170
4-4. Статични характеристики на реверсивните йонни преобразуватели със съвместно управление на групите вентили 198
4-5. Динамични характеристики на реверсивните йонни преобразуватели със съвместно управление на групите вентили 206
4- 6. Статични и динамични характеристики на реверсивните йонни преобразуватели с разделено управление на групите вентили   .... 217
 
Пета глава
Системи за решетъчно управление на вентилните преобразуватели 221
 
5-1. Общи сведения 221
5-2. Изисквания към системите за решетъчно управление  223
5-3. Съвременни системи за решетъчно управление 229
 
Шеста глава
Системи йонни електрозадвижвания на постоянен ток 274
 
6- 1. Общи сведения 274
6-2. Системи йонно електрозадвижване с регулиране на напрежението на котвата на двигателя 275
6-3. Системи йонно възбуждане 301
6-4. Системи с двузонно (смесено) регулиране   на  йонното електрозадвижване 307
 
Седма глава
Системи йонно електрозадвижване на двигателя за променлив ток 310
 
7- 1. Общи сведения 310
7-2. Регулиране скоростта на асинхронните електрозадвижвания чрез изменение на напрежението в статора с помощта на йонни вентили 311 
7-3. Регулиране скоростта на асинхронните двигатели с помощта на йонни преобразуватели на честота 314
7-4. Задвижвания с вентилни каскади 323
 
 
Трети раздел
Автоматично управление на електрозадвижванията с помощта на полупроводникови вентили 333
 
Осма глава
Полупроводникови елементи в системите за автоматично управление    .  .  . 333
 
8- 1. Общи сведения 333
8-2. Основни характеристики и параметри на неуправляемите полупроводникови  вентили 334
8-3. Основни характеристики и параметри на транзисторите 336
8-4. Основни характеристики и параметри на тиристорите 340
8-5. Особености на схемите на свързване и защита на тиристорите  .  . . 351
8-6. Системи за управление на тиристорите 369
 
Девета глава
Използуване на транзисторите за автоматично управление на електрозадвижванията 381
 
9-1. Общи сведения 381
9-2. Транзисторно управление на електрозадвижванията за постоянен ток 382 
9-3. Нереверсивни транзисторни системи за управление на двигателите за постоянен ток 386
9-4. Характеристики и основни зависимости на нереверсивната схема с широчинно-импулсно регулиране на скоростта на двигателя за постоянен ток 392
9-5. Реверсивни транзисторни схеми за управление на двигателите за постоянен ток 403
9- 6. Изчисляване   на   симетричната   реверсивна   система транзисторно електрозадвижване 405
 
Десета глава
Системи за автоматично управление на електрозадвижванията на постоянен ток с помощта на тиристори 410
 
10-1. Въведение 410
10-2. Тиристорни комутационни апарати за управление на вериги за постоянен ток 412
10-3. Широчинно-импулсно управление на двигателите за постоянен ток 419 
10-4. Силови схеми на тиристорни електрозадвижвания на постоянен ток 428
10-5. Системи нереверсивни тиристорни електрозадвижвания 446
10-6. Системи  реверсивни тиристорни електрозадвижвания 453
10-7. Статика и динамика на тиристорните електрозадвижвания    . . . 456
 
Единадесета глава
Системи за автоматично управление на електрозадвижванията на променлив ток с помощта на тиристори 493
 
11-1. Общи сведения 493
11-2. Тиристорни комутатори в асинхронните електрозадвижвания . . 494 
11-3. Системи с параметрично регулиране на скоростта на асинхронните двигатели 507
11-4. Регулиране скоростта на асинхронните двигатели с помощта на тиристорни преобразуватели на честота 521
11-5. Електрозадвижване по системата асинхронен вентилен каскад . . 538
 
 
Четвърти раздел
Следящи електрозадвижвания 544
 
Дванадесета глава
 
12-1. Общи сведения 544
12-2. Основни възли в следящите електрозадвижвания 546
12-3. Следящи електрозадвижвания с пропорционално управление  . . . 549
12-4. Следящи електрозадвижвания с обратни връзки по първата и втората производна от изходната величина 455
12-5. Следящи електрозадвижвания с обратна връзка по производната и по интеграла от грешката 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Диньо Минчев
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от ВТУЗ, електротехника
Град
София
Година
1971
Страници
567
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леко захабен външен вид - отпечатана на бяла хартия
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
160
Височина (мм)
225
Дебелина (мм)
36
Тегло (гр.)
813
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 100 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 100 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!