Беседи по история на математиката. В три части. Част 2 (1987)

Продукти
КНИГИ
+
4,95 лв.
  • Издателство: Народна просвета
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Г. И. Глейзер  (автор)

 

Издателство:   Народна просвета
Език: български език
Раздел: Математика
Преводач: Радослав Павлов
Етикет:

забавна математика

история на математиката 

 

Мека корица, среден формат  |  263 стр.  |  277 гр. 

(неизползвана, отчислена от библиотека книга - без заглавна страница с незначителни забележки по книжното тяло и захабен външен вид)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

Предлаганата книга е втората от тритомна поредица и съдържа беседи по история на математиката, които могат да се използуват в уроците по мате­матика и в разнообразните форми на извънкласна работа. В тях са предста­вени възникването и развитието на основни математически понятия и методи, изучавани в VII и VIII клас. Подходящо избраната форма на изложение, многобройните исторически задачи и богатият илюстративен материал правят книгата необходимо пособие за учителите по математика, интересно и интри­гуващо четиво за учениците и за всички, които се интересуват от историята на преподаваната в средното училище математика.

 

**

 

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

 

Предлаганата книга е съставена въз основа на съществува­щата историко-математическа литература и тридесетгодиш­ния личен опит от работата на автора в средни и висши учили­ща. Целта на книгата е да окаже конкретна помощ на учителя по отношение на това, какви факти от историята на математи­ката използува при изучаването на програмния материал на учениците.

 

При съставянето на книгата авторът се е стремял тя да бъде достъпна и за самите ученици.

 

В раздела „История на математиката в уроците по мате­матика" по всяка тема от програмата има кратки беседи, които се препоръчват да се използуват в уроците по математика заед­но с изучаването на програмния материал. Средно на всеки 6 урока се пада по една беседа. Това разпределение се препоръчва въз основа на личния опит на автора в занятията с ученици, но то едва ли е единствено възможното.

 

Материалът в някои беседи може да се окаже повече, откол­кото е необходимо за използуването му в рамките на един урок. В такъв случай учителят сам може да подбере от предлагания материал онова, което според него е най-важно и най-интерес­но, или да разпредели материала за два-три урока.

 

Условният термин „беседа" трябва да се разбира като съоб­щение на някакъв факт от историята на математиката, който може да бъде поднесен на учениците като разказ на учителя, по­казване или разясняване на рисунка, кратка бележка, разбор на задача, съпроводен с историческа справка.

 

В раздела за извънкласните занятия се съдържа исторически материал по отделни избрани въпроси, който допълва сведенията от първия раздел. Този материал може да се използува от учениците за самостоятелно четене.

 

В края на книгата са поместени исторически задачи, които се препоръчват за решаване в кръжочни занимания или в преговорни уроци. Отговорите, упътванията и решенията на отделни задачи също са дадени в края на книгата.

математиката при изучаването на основите на предмета- в урочни и факултативни занятия преследва точно определени цели, а именно:

  • повишаване на интереса на учениците към изучаването на математиката и задълбочаване разбирането на разглеждания материал;
  • разширяване на умствения кръгозор на учениците и пови­шаване на тяхната обща култура чрез запознаването им с исто­рически факти, по-добро разбиране ролята на математиката в съвременното общество;
  • запознаването с историческото развитие на математика­та съдействува за комунистическото възпитание на подраства­щото поколение.

 

Съвременната училищна програма по математика задължа­ва учителя да запознава учениците със сведения от историята на математиката и с биографиите на велики математици. Обаче в програмата няма конкретни препоръки какви сведения трябва да се съобщават на учениците, кога и как да се прави това. За­познаването на учениците с историята на математиката озна­чава обмислено и планомерно използуване в уроците на факти от историята на науката и тяхното умело преплитане със систем­ното изложение на материала от програмата. Само такъв под­ход може да способствува за постигането на посочените цели.

 

Координирайки изучаването на математиката с други пред­мети, в частност с историята на науката, подчертавайки роля­та и влиянието на практиката за развитието на математиката, посочвайки условията, а понякога и причините за зараждането и развитието на едни или други идеи и методи, спомагаме за разви­тието на диалектическо мислене и за формирането на марксистко-ленински мироглед у учениците, за тяхното умствено съзряване и съзнателно усвояване на учебния материал. Постигнатото по този начин по-дълбоко вникване в училищния курс по математика безусловно ще предизвика сред учениците по-голям интерес към предмета.

 

На пръв поглед изглежда трудно и разпределението на необ­ходимото време. Обаче въпросът за времето, както и въпросът, за формите на използуване на елементи от историята на математи­ката в уроците, е почти напълно подчинен на главния въпрос — връзката на изучаваната в училище математика с нейната исто­рия. Каквато и да е формата за съобщаване на сведения от историята (кратка беседа, обзор, лаконична справка решаване на задача, показване и разясняване на рисунка), използуването вре­ме (5—12 тт) не може да се счита за загубено, ако учителят съу­мее да поднесе историческия факт в тясна връзка с излагания в урока теоретичен материал.

 

Опитът от работата показва, че за запознаване с история­та на математиката трябва широко да се използуват преговор­ните уроци, което съдействува за тяхното оживяване. Главна методическа трудност представлява въпросът за практическото съчетаване на изучаването на определен раздел от програмата по математика с изложението на съответния исторически ма­териал. Тази трудност може да се преодолее само постепенно, в резултат на планомерна и добросъвестна работа.

 

Книгата съдържа минимума от това, което според нас тряб­ва да знае учителят, преподаващ математика, и определено малко повече от това, което може да усвои ученикът в средното учили­ще. Материалът от бележките е предназначен предимно за учи­теля.

 

Предлаганата работа е един от малкото опити да се даде в ръцете на учителя пособие, което да му помогне конкретно да съпровожда училищния курс по математика с обзор на истори­ческото развитие на науката.

 

Тази сложна научно-методическа задача може да тлучи пъл­но решение само при активното участие на широката учителска аудитория и затова молим всички, които се интересуват от даден въпрос, да отправят в издателството своите отзиви, прак­тически забележки и предложения.

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
История математики в школе VII - VIII классы. Пособие для учителей — Москва, Просвещение, 1982 г.
Език
български
Автор
Г. И. Глейзер
Издателство
Народна просвета
Етикети
забавна математика, история на математиката
Преводач
Радослав Павлов
Град
София
Година
1987
Страници
263
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека книга - без заглавна страница с незначителни забележки по книжното тяло и захабен външен вид
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
200
Дебелина (мм)
13
Тегло (гр.)
277
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!