Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Наръчник по техника на мрежовото планиране (1972 г.)

  • Издателство: Техника

Наръчник по техника на мрежовото планиране (1972 г.)

  • Издателство: Техника

Колектив  (автори) 

Издателство:   Техника
Език: Български
Раздел: Математика
Преводач: Нася Славова

 

Мека корица, 135 х 195 х 18 мм   |   311 стр.   |   310 гр.

(неизползвана, здрава и чиста отвътре книга с отлично книжно тяло и позахабен външен вид)

приложна математика   |   математика за икономисти  (етикети)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Автори:

Дитер Щемпел, Йоан Фротшер, Роналд Герике, Магдален Хениг, Волфганг Шален, Дитер Шрайтер и Юрген Тауер

*

Анотация

В книгата е разгледана техниката на мрежовото пла­ниране като основно помощно средство за анализ, планиране, координиране и контрол на оптимално сложни процеси, зависещи от времето.

Описани са основните методи на мрежовото планиране: CPM— метод на критичния път; PERT — метод за изчисляване и кон­трол на плана, и потенциалният метод METPA.

Дадени са подробни указания за съставянето на мрежови гра­фици, а също така и програми за изчисляването им с електрон­ноизчислителни машини.

С богат илюстранионен материал и много примери е описано приложението на мрежовите графини в строителството, научноиз­следователската работа и планирането.

Книгата е ценен наръчник за икономисти, инженери и всич­ки специалисти, интересуващи се от техниката на мрежовото планиране.

**

Съдържание (кратко)

9 Предговор
11 Обяснителни бележки

13 1. Увод
18 2. Планиране на процесите
34 3. Метод на критичния път (СРМ)
49 4. Метод PERT
68 5. Основни положения на PERT на базата на теория на вероятностите
98 6. Забележки по теоретическите и практическите въпроси, свързани с приложението на метода PERT
120 7. Метра-потенциален метод (МРМ)
130 8. Разширени мрежови графици и сравняване на различните методи за мрежово планиране
142 9. Планиране на мощностите с мрежови графици
152 10. Планиране на разходите посредством мрежови графици
161 11. Изчислителни програми за техниката на мрежовото планиране
194 12. Работа с решаващи мрежови графици
214 13. Процес на организация при обработката на мрежови графици
234 14. Приложение на мрежовото планиране
291 15. Други възможности за приложение на мрежовото планиране

303 Приложение 1, 2 и 3
307 Използвана литература
307 Указател на специализирани термини

***

Предговор

Техниката на мрежовото планиране завоюва през последните години значително място в областта на приложението на математическите методи в различните области на човешкия труд, особено там, където трябва да се разработят оптимално сложни процеси.

Спектърът на нейното приложение се движи от непо­средствената подготовка на производството, минава през конструирането, проектирането, проучването и разработ­ването на ръководство на икономическите процеси и сти­га до планирането на предприятия, отрасли, области и на цялостното социалистическо народно стопанство, както и на други области от обществената система. Трябва да се има пред вид, че мрежовото планиране, принад­лежащо към оперативното проучване, остава винаги сред­ство в ръката на човека, което може да му помогне при преодоляването на неговите обществени задачи. То му да­ва възможност да разработва частични процеси от своята работа съответно на известните основни закони, т. е. да обективизира в този смисъл. То обаче не може да поема решения, които по правило се отнасят до по-други об­ществени отрасли, отколкото обхванатите в мрежовия гра­фик операции. Това помощно средство и сборът от всич­ки други математически методи, които в отделни случаи могат да ни бъдат от полза, не бива да довежда до ме­ханични откъснати теории.

Техниката на мрежовото планиране трябва да се внед­ри с вещина в многообразието от мероприятия по изграж­дането на икономическата система на социализма.

Мрежовото планиране се оказа средство, с което мо­гат в учудващо късо време да се постигнат високи ре­зултати в рационализирането в най-различни области на икономиката, техниката, индустриалното и строително-сто-панското производство в ГДР. При това може да се ка­же, че, от една страна, далеч не са разкрити всички въз­можности за приложимост в предприятията, на строител­ните обекти, в институтите и държавните ръководни ор­гани, от друга страна пък, не са били проучени достатъч­но систематично всички обозрими днес области на прило­жение и най-накрая самите методи на мрежово планира­не се намират все още в процес на развитие.

Естествено трябва да се вземе под внимание и преди всичко да не се подценява фактът, че големите и сложни проекти за мрежовите графици, които се срещат например в областта на строителството във формата на мрежови графици за обекти и тяхната комбинация, т. нар. комплекс­ни мрежови графици, се обуславят от наличността на високо­производителни електронни машини за обработка на данни­те. Разработката в двете области върви ръка за ръка и се нуждае от обща изследователска и практическа подготовка.

Заслуга на издателите на книгата е, че навреме са раз­брали необходимостта от създаването на настоящия труд. Тук за първи път, и то успешно, се прави опит да се разгледат проблематиката в цялата й широта и прак­тическият опит на мрежовото планиране и да се напра­вят достъпни за читателя във формата на наръчник. Ос­вен това на авторите се е удало да онагледят отделните методи. Настоящата книга показва обаче, особено чрез своето взискателно приложение, и то съвсем основателно, кои са още слабите страни на тази област за проучването на операциите. От това могат да се направят изводи за необходимостта от по-нататъшна проучвателна работа.

Трябва да се спомене, че в миналото бяха създадени голям брой специални методи, които получиха развитие, от една страна, вследствие на специално поставени задачи, а от друга страна, имаха като изходен пункт прилагането на различни познавателни и мисловни форми.

Тук трябва да се даде тласък на научното обоб­щаване. Трябва да се намери общата структура на много задачи, за които методите на мрежовото планиране дават съответна обща представа и са помощно средство. От друга страна, методът за планиране на процесите трябва да се свърже с обхващането и оформянето на промяната на структурата на системи, чийто процес се вписва в те­кущия план. Крайната цел трябва да е комбиниран метод, който да позволява изчисляването на оптимално решение по отношение на време и структура. Така например на­правените с метода РЕВТ-С05Т първи опити трябва да се доразработят.

Тези мисли би трябвало да вземат под внимание всич­ки, които се интересуват от преработката на тази книга.

На настоящия, наръчник, който ще открие за широк кръг читатели важна област на оперативното проучване и и по този начин ще допринесе да се наложи научната во­деща дейност в социалистическото планово стопанство, от­правяме най-добри пожелания.

Проф. д-р Йохан Рудолф

Характеристики +
В наличност
Да
Етикети
приложна математика, математика за икономисти
Език
Български
Автор (А-Я)
Колектив
Издателство (А-Я)
Техника
Етикет
приложна математика, математика за икономисти
Град
София
Година
1972
Страници
311
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с отлично книжно тяло и позахабен външен вид
Националност
немска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Размери (мм)
135 х 195 х 18
Тегло (грама)
310
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

Foreign orders will be accepted after 01.10.2024.

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!