Всички Категории
Каталог
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Bone to Pick: Of Forgiveness, Reconciliation, Reparation, and Revenge

  • Издателство: Atria Books
  • ISBN / UPC: 9780743470667

Bone to Pick: Of Forgiveness, Reconciliation, Reparation, and Revenge

  • Издателство: Atria Books
  • ISBN / UPC: 9780743470667

Кост за избор: за прошка, помирение, обезщетение и отмъщение (книга на английски език)

 

Ellis Cose  (автор)

 

Издателство:   Atria Books
Език: английски език
Раздел: Самоусъвършенстване
Етикети:

приложна психология

семейство и отношения

благополучие и практически живот

 

Tвърда корица с обложка, среден формат  |  212 стр.  |  326 гр.

(неизползвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, леко захабен външен вид)

 

*

 

На задната корица:

 

'Ellis Cose explores complex, painful, yet crucial issues of historical memory. Without succumbing to easy answers, he seeks resolutions that will break us free from the shackles of hate, fear and shame. Cose points toward a more just and harmonious world."

—Peter D. Bell, President and CEO of CARE USA

 

''Atrocities by individuals and by states occur with dismaying frequency, leaving in their wake abiding memories of wounds that cripple lives and whole societies. How to disarm those memories and thereby find peace and, where possible, reconciliation is the moving theme of this powerful and insightful study of man's inhumanity to man."

—-James Hoge, Editor of Foreign Affairs magazine

 

"Bone to Pick provides an eloquent and engaging analysis of the process of forgiveness and reconciliation that is central to the human experience. Cose analyzes Jim Crow racism, apartheid , sexual abuse, the caste system, and genocide—drawing conclusions about hurt, forgiveness, revenge, and reconciliation that are as relevant for individuals as for entire societies. The well-researched and poignant examples elucidate how our past is intimately connected to our future, and Cose pays tribute to the indefatigable perseverance of the human spirit."

—Anthony D. Romero, Executive Director of the American Civil Liberties Union

 

**

 

От вътрешната страна на обложката:

 

In a world riven by conflict, reconciliation is not always possible—but it offers one of the few paths to peace for a troubled nation or a troubled soul. In Bone to Pick, bestselling author and Newsweek editor Ellis Cose offers a provocative and wide-ranging discussion of the power of reconciliation, the efficacy of revenge, and the possibility of forgiveness.

 

People increasingly are searching for ways to put the demons of the past to rest. That search has led parents to seek out the murderers of their children and torture victims to confront their former tormentors. In a narrative drawing on the personal and dramatic stories of people from Texas to East Timor, Cose explores the limits and the promise of those encounters.

 

Bone to Pick is not only the story of victims who have found peace through confronting the source of their pain; it is also a profound meditation on how the past shapes the present, and how history's wounds, left unattended, can fester for generations. Time does not heal all, Cose points out. Memories and anger can linger long beyond a human lifespan. The descendants of Holocaust survivors and African slaves alike feel the effects of their forebears' pain—and in some cases are still demanding restitution.

 

What is behind the movement for reparations? Why are truth-and-reconciliation commissions sprouting all over the world? Why are old wars being refought and old wounds being reopened? In Bone to Pick, Ellis Cose provides a moving and nuanced guide to such questions as he points the way toward a more harmonious world.

 

Ellis Cose, author of seven books, including the bestselling The Envy of the World, Color-Blind, and The Rage of a Privileged Class, is a columnist and contributing editor for Newsweek magazine. He has appeared on Nightline, Dateline, Good Morning America, PBS's NewsHour with Jim Lehrer, NPR, and other national television and radio programs. He lives in New York City with his wife and daughter.

 

**

 

CONTENTS


Acknowledgments ix

 

Introduction: Honoring the Past, Healing the Soul 1

 

1. Deciding to Forgive 21
2. The Unforgivable 47
3. Sweet Revenge 65
4. Harmony Out of Chaos 95
5. Discharging a Debt 131
6. Memory and Truth 175

 

Epilogue: The Ghost in the Bunker, the Man in the Hole 195

 

Bibliography 201

 

Index 203

 

---------

 

На задната корица:

 

„Елис Коуз изследва сложни, болезнени, но изключително важни въпроси на историческата памет. Без да се поддава на лесни отговори, той търси решения, които ще ни освободят от оковите на омразата, страха и срама. Коуз сочи към един по-справедлив и хармоничен свят."

— Питър Д. Бел, президент и главен изпълнителен директор на CARE USA

 

„Жестокостите от отделни хора и от държави се случват с ужасяваща честота, оставяйки след себе си трайни спомени за рани, които осакатяват животи и цели общества. Как да обезоръжим тези спомени и по този начин да намерим мир и, където е възможно, помирение е вълнуващата тема на това силно и проницателно изследване на нехуманното отношение на човека към човека."

— Джеймс Ходж, редактор на списание Foreign Affairs

 

„Bone to Pick предоставя красноречив и увлекателен анализ на процеса на прошка и помирение, който е централен за човешкия опит. Коуз анализира расизма на Джим Кроу, апартейда, сексуалното насилие, кастовата система и геноцида – правейки изводи за нараняване, прошка, отмъщение и помирение, които са толкова важни за отделните хора, колкото и за цели общества. Добре проучените и трогателни примери изясняват как нашето минало е тясно свързано с нашето бъдеще и Коуз отдава почит на неуморната упоритост на човешкия дух.“

— Антъни Д. Ромеро, изпълнителен директор на Американския съюз за граждански свободи

 

**

 

От вътрешната страна на обложката:

 

В свят, разкъсван от конфликти, помирението не винаги е възможно, но то предлага един от малкото пътища към мир за размирна нация или размирна душа. В Bone to Pick авторът на бестселъри и редактор на Newsweek Елис Коуз предлага провокативна и широкообхватна дискусия за силата на помирението, ефикасността на отмъщението и възможността за прошка.

 

Хората все повече търсят начини да успокоят демоните от миналото. Това търсене кара родителите да издирват убийците на децата си и жертвите на мъчения, за да се изправят срещу бившите си мъчители. В разказ, базиран на личните и драматични истории на хора от Тексас до Източен Тимор, Коуз изследва границите и обещанието на тези срещи.

 

Bone to Pick не е само историята на жертви, които са намерили мир чрез изправяне срещу източника на болката си; това е и дълбок размисъл върху това как миналото оформя настоящето и как историческите рани, оставени без внимание, могат да тлеят за поколенията. Времето не лекува всичко, посочва Коуз. Спомените и гневът могат да останат дълго отвъд човешкия живот. Потомците на оцелелите от Холокоста и африканските роби еднакво чувстват ефектите от болката на своите предци – и в някои случаи все още изискват реституция.

 

Какво стои зад движението за репарации? Защо комисиите за истина и помирение се появяват по целия свят? Защо старите войни се подновяват и старите рани се отварят отново? В Bone to Pick Елис Коуз предоставя вълнуващо и нюансирано ръководство за такива въпроси, като посочва пътя към един по-хармоничен свят.

 

Елис Коуз, автор на седем книги, включително бестселъра The Envy of the World, Color-Blind и The Rage of a Privileged Class, е колумнист и сътрудник редактор на списание Newsweek. Той се появява в Nightline, Dateline, Good Morning America, NewsHour на PBS с Jim Lehrer, NPR и други национални телевизионни и радио програми. Той живее в Ню Йорк със съпругата и дъщеря си.

 


**

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Благодарности ix

 

Въведение: Почитане на миналото, изцеление на душата 1

 

1. Вземете решение да простите 21
2. Непростимото 47
3. Сладко отмъщение 65
4. Хармония извън хаоса 95
5. Погасяване на дълг 131
6. Памет и истина 175

 

Епилог: Призракът в бункера, човекът в дупката 195

 

Библиография 201

 

Индекс 203

Характеристики
Условия за пазаруване
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
английски
Автор
Ellis Cose
Издателство
Atria Books
Етикети
приложна психология, благополучие и практически живот, семейство и отношения
Град
New York
Година
2004
Страници
212
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, леко захабен външен вид
Националност
американска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
19
Тегло (гр.)
326
Условия за пазаруване +

Поръчките се обработват след потвърждение от клиента по телефона!

(при неуспешен опит за връзка с клента по телефона в рамките на три работни дни се анулира)

 

  • 5 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.
  • 5 лв. - доставка до офис на Еконт, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6 лв. - доставка до адрес с Еконт, независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • 5 лв. - при поръчка от 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди, поръчки под 20 лв. се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6 лв. - поръчки над 20 лв. - доставка до адрес със Спиди, независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв. се доставят само с Еконт.

 

За клиенти с поне три покупки, закупили книгите си с регистрация, може да се определи персонална отстъпка с код за отстъпка, за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!