Електроника

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Учебник за техникумите (втора степен на ЕСПУ)

 

Атанас Шишков  (автор)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Учебници за техникуми
Етикет:

електроника

Учебници за техникуми (Техника)

 

Твърда корица, среден формат  |  342 стр.  |  494 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

В учебника са разгледани основни елементи и схеми на съвременната електроника, като полупроводникови прибори, електронни лампи, трептящи системи, електронни усилватели, токоизправители, автогенератори. Разгледани са също така и въпроси от преобразуването на електрически сигнали, електроакустиката и импулсната техника.

Учебникът е предназначен за учениците от слаботоковите професии от II степен на ЕСПУ. Може ла се ползва и от учениците от същите професии в СПТУ по електропромишленост.


**

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 3
 
Общи сведения за електрониката 6
 
 
Глава I. Полупроводникови прибори
 
1.1. Свойства на чистите полупроводници 7
1.2. Свойства на примесните полупроводници 12
1.3. Електронно-дупчест преход 16
1.4. Характеристики и свойства на РЛ/ прехода. . 20
1.5. Параметри и характеристики на полупроводниковите диоди . . . .. . . 25
1.6. Универсални и импулсни диоди 29
1.7. Плоскостни токоизправителни диоди 32
1.8. Селенови вентили 36
1.9. Други видове полупроводникови диоди 38
1.10. Общи сведения за биполярнйте транзистори 45
1.11. Основно свойство на биполярнйте транзистори 48
1.12. Неуправляеми токове в биполярнйте транзистори. Основни схеми на включване 52
1.13. Статични характеристики на биполярнйте транзистори 55
1.14. Малосигнални параметри и еквивалентни схеми на биполярнйте транзистори 60
1.15. Работа на биполярнйте транзистори при високи честоти 63
1.16: Основни параметри и гранични режими на биполярнйте транзистори 66
1.17. Полеви транзистори. РА транзистори .  72
1.18. MOS транзистори 76
1.19. Тиристори 80
1.20. Други полупроводникови прибори 84
1.21. Интегрални схеми 90
 
 
Глава II. Електронни лампи
 
2.1. Електронна емисия. Лампов диод 96
2.2. Триод. Тетрод. Пентод. Многорешетъчни лампи 100
2.3. Други електронни лампи 105
2.4. Електроннолъчеви тръби. Фотоклетки 109
 
 
Глава III. Трептящи системи
 
3.1. СЕО6ОДНИ трептения в единичен трептящ кръг. Параметри на кръга . .115
3.2. Принудени трептения в последователен трептящ кръг 119
3.3. Принудени трептения в паралелен трептящ кръг 122
3.4. Шунтиране на паралелния трептящ кръг.1 Свързани трептящи кръгове 125
3.5. Електрически филтри 128
3.6. Дълги линии 130
 
 
Глава IV. Електронни усилватели
 
4.1. Общи сведения за усилвателите. Електрически сигнали 138
4.2. Основни електрически параметри на усилвателите. Електрическо съгласуване 145
4.3. Амплитудно-честотна характеристика на усилвателите. Изкривявания . . 149
4.4. Основни схемотехнически правила 154
4.5. Биполярният транзистор като усилвателен елемент .'158
4.6. Основни схеми на включване на транзисторите. Класове на усилване 16,3
4.7. Обратна връзка 167
4.8.   Схеми за осигуряване работна точка на транзисторите ........ 171
4.9. Усилвателни свойства на схема ОЕ и ОБ 177
4.10. .Предусилвателно'РСхтъпало с билоляреи транзистор 181
4.11. Предусилвателни КС стъпала с полеви транзистори и електронни лампи186
4.12. Схема общ колектор (емитерен повторитед) 189
4.13. Усилватели с директна връзка (постояннотокови усилватели) 192
4.14. Операционни усилватели 196
4.15. Свързване на усилвателите с източниците на сигнали. Многостъпални усилватели. Регулиращи вериги 200
4.16. Еднотактни трансформаторни крайни стъпала 204
4.17. Двутактни трансформаторни крайни стъпала 208
4.18. Фазоинверснн стъпала 211
4.19. Безтрансформаторни крайни стъпала 213
4.20. Високочестотни усилвателни стъпала 217
4.21. Изчисляване на предусилвателно стъпало 221
 
 
Глава V. Токоизправители н стабилизатори
 
5.1. Токозахранващи източници 227
5.2. Еднополупериоден токоизправител 231
5.3. Двуполупериоден токоизправител със средна точка 234
5.4. Мостов токоизправител 238
5.5. Токоизправители с умножаване на напрежението 241
5.6. Стабилизатори на напрежение 243
5.7. Транзисторni стабилизатори на напрежение 247
5.8. Изчисляване на токоизправител 250
 
Глава VI. Автогенератори на синусюидални трептения
 
6.1. 0бщи сведения за синусоидалните автогенератори 255
6.2. LС автогенератори 258
6.3. RС автогенератори. Кварцова стабилизация на честотата 262
 
 
Глава VII. Преобразуване на електрическите сигнали
 
7.1. Модулация 269
7.2. Детекция 274
 
 
Глава VIII. Електроакустика
 
8.1. Звук и неговите особености    279
8.2. Микрофони 282
8.3. Високоговорители. Озвучителни тела. Стереовъзпроизвеждане 285
8.4. Механичен звукозапис 288
8.5. Магнитен звукозапис 291
 
 
Глава IX. Основи на импулсната техника
 
9.1. Параметри на импулсите. Спектрален състав на поредица от импулси 296
9.2. Преходни процеси в RC вериги 298
9.3. Преходни процеси в RL вериги 301
9.4. Действие на импулсно напрежение върху RC вериги и трептящи кръгове 303
9.5. Работа на транзистора в ключов режим 307
9.6. Символично преdstawqneе на транзистора в ключов режим. Бързодействие на транзисторния ключ
9.7. Импулсни усилватели. Амплитудни ограничители  311
9.8. Диференциращи и интегриращи вериги  314
9.9. Мултивибратори 329
9.10. Тригери 322
9.11. Блокинг-генератори 324
9.12. Генератори на линейно изменящо се напрежение 326
9.13. Основни логически схеми НЕ, И. ИЛИ 328
9.14. Комбинирани логически схеми И-НЕ, ИЛИ-НЕ  332
9.15. Цифрови интегрални схеми 334
 
 
***
 
ПРЕДГОВОР
 
Електрониката е сравнително млада наука, която за кратко време спечели челно място в човешките знания. Основната причина за това бързо развитие е голямата ефективност при използуване на нейните методи и средства в научните изследвания, техниката и бита. Електрониката е един от двигателите на научнотехническата революция и представлява основа на най-новите и перспективни клонове на науката, като автоматизация, изчислителна техника, кибернетика, роботика и др.
 
Поради големите успехи и специфичния си предмет електрониката е една от най-привлекателните науки и не случайно младите хора с голям интерес се залавят за нейното изучаване. Наличието на предварителен интерес е много благоприятен факт, но той трябва да бъде съчетан и със съответни усилия от страна на ученика. Това е свързано с обстоятелството, че тук повечето от явленията не са пряко осезаеми и осмислянето им е невъзможно без помощта на физиката и математиката.
 
При изучаването на електрониката твърде важно място заема работата с учебника. Изхождайки от своя преподавателски опит и от горещото желание да улесни учениците при овладяване на материала, авторът си позволява да препоръча следните указания за ползване на учебника:
 
1. Учебникът обхваща най-важната част от материала, като второстепенните описания са намалени до минимум. Затова той трябва да се чете съсредоточено, като се вниква в същността на процесите и явленията.
 
2. При четенето е необходимо съвсем ясно да се разбират и осмислят особеностите на елементите, схемите и устройствата-
 
3. Материалът в учебника е изложен в определена последователност. Поради това пропускането на един или два урока вече затруднява изучаването на следващия материал.
 
4. Анализирането на формулите става, като се изясни какво означава всяка една от величините, а след това се проследи и самата зависимост.
 
5. Разучаването на графиките става, като първо се изясни кои величини са нанесени по ординатата и кои—по абсцисата. След това се проследява самият ход на кривата.
 
6. Анализирането на схемите става, като се изяснят участвуващите елементи, а след това се проследи пътят на сигнала.
 
7. В края на всеки раздел са дадени въпроси и задачи, чрез които ученикът може да провери как е овладян материала.
 
8. След въпросите са дадени и практически задачи, които могат да служат за самостоятелна извънкласна работа в къщи, в кръжока или в лабораторията.
 
9. Работата с учебника ще бъде резултатна, ако са налице следните условия: създаване на навик към системно учене, концентрация на вниманието по време на работа, осмисляне и разбиране на прочетеното.
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Атанас Шишков
Издателство
Техника
Етикети
електроника, Учебници за техникуми (Техника)
Град
София
Година
1985
Страници
342
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
25
Тегло (гр.)
494
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!