Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Елементи на функционалния анализ

  • Издателство: Техника

Елементи на функционалния анализ

  • Издателство: Техника

Лазар А. Люстерник  |  Владимир И. Соболев  (автори) 

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Математика
Преводач: Иван Х. Димовски
Етикети:

висша математика

функционален анализ

 

Твърда корица, среден формат  |  531 стр.  |  652 гр.

(неизползвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, леко захабен външен вид) 

 

Крайна цена с отстъпка от 10% (за покупка на книги над 20 лв.) и доставка до офис на Еконт - 31,95 лв.

 

*

 

Анотация

 

Книгата представлява увод в основните понятия и методи на функционалния анализ с подчертан уклон към приложенията му. Както е известно, днес функционалният анализ играе основна роля в редица теоретични и приложни клонове на математиката, включително и на съвременната изчислителна математика. За читател, който се интересува от функционалния анализ като работен инструмент в своята работа, книгата е особено увлекателна с това, че е твърде достъпна и за четенето й не се изискват предварителни обширни познания от теорията на множествата и топологията. В нея са включени най-основните въпроси на функционалния анализ, подкрепени с много примери, но без излишно многословие.

Книгата ще бъде полезна за всички, които използуват математическите методи в своята работа — математици, изчислители, физици, инженери, изследователи и студенти от висшите, учебни заведения.

*

СъдържаниеПредговор към второто издание 6


Увод. Обобщение на основните понятия на анализа, геометрията и алгебрата


Глава I. Метрични пространства 13

§ 1. Функционална зависимост. Пространство. Подреденост 13
§ 2. Метрични пространства 16
§ 3. Примери на метрични пространства 20
§ 4. Пълни пространства. Пълнота на някои конкретни пространства. . 30
§ 5. Попълване на метрични пространства 33
§ 6. Теореми за пълни пространства 4о
§ 7. Принцип на свиващите изображения 43
§ 8. Сепарабелни пространства 53


Глава II. Линейни нормирани пространства 57

§ 1. Линейни пространства 57
§ 2. Линейни нормирани пространства 68
§ 3. Линейни топологични пространства 77
§ 4. Абстрактно хилбертово пространство 82
$ 5. Обобщени производни и пространства на С. Л. Соболев 95


Глава III. Линейни оператори 123

§ 1. Линейни оператори 123
§ 2. Линейни оператори в линейни нормирани пространства 133
§ 3. Линейни функционали 144
§ 4. Пространство на линейните ограничени оператори 147
§ 5. Обратни оператори 154
§ 6. Банахово пространство с база 165


Глава IV. Линейни функционали 174

§ 1. Теорема на Банах-Хан и нейни следствия 175
§ 2. Общ вид на линейните функционали в някои функционални пространства 182
§ 3. Спрегнати пространства и спретнати оператори 200
§ 4. Слаба сходимост на редици от функционали и елементи 216


Глава V. Компактни множества в метрични и нормирани пространства

§ 1. Дефиниции. Общи теореми 226
§ 2. Критерий за компактност на множество в някои функционални пространства 239
§ 3. Универсалност на пространството С[0,1] 259


Глава VI. Напълно непрекъснати оператори 264

§ 1. Напълно непрекъснати оператори 265-
§ 2. Линейни операторни уравнения с напълно непрекъснати оператори. . 271
§ 3. Принцип на Шаудер и негови приложения
§ 4. Пълна непрекъснатост па влагащия оператор на С. Л. Соболев. . . 299


Глава VII. Елементи на спектралната теория на самоспрегнатите оператори в хилбертово пространство 309

§ 1. Самоспрегнати оператори 300
§ 2. Унитарни оператори. Проекционни оператори 314
§ 3. Положителни оператори. Квадратен корен от положителен оператор. . 321
§ 4. Спектър па самоспрегнат оператор 325
§ 5. Спектрално разлагане на самоспрегнат оператор 337
§ 6. Неограничени линейни оператори. Основни понятия и дефиниции. . 353
§ 7. Самоспрегнати оператори и теория на разширенията на симетрични оператори 363
§ 8. Спектрално разлагане на неограничен самоспрегнат оператор. Функции от самоспрегнат оператор 373
§ 9. Примери за неограничени оператори 394


Глава VIII. Някои въпроси на диференциалното и интегралното смятане в нормирани пространства 411

§ 1. Диференциране и интегриране на абстрактни функции на числен аргумент 411
§ 2. Диференчни схеми и теорема на Лакс 429
§ 3. Диференциал на абстрактна функция 440
§ 4. Теорема за обратния оператор. Метод на Нютон 448
§ 5. Хомогенни форми и полиноми 456
§ 6. Диференциали и производни от по-висок ред 463
§ 7. Диференциране на функции на две променливи 472
§ 8. Теорема за неявните функции 474
§ 9. Приложения на теоремата за неявните функции 480
§ 10. Тангенциални многообразия 487
§ 11. Задачи за екстремум 496


Допълнения
I. Класовете Lp, р>1 501
II. Средна непрекъснатост на функциите от класа LP(G) 508
III. Теорема на Бол—Брауер. 510
IV. Две дефиниции на n-та производна на функция на реална променлива

Предметен указател 522
Указател на означенията. 530

Характеристики
Съдържание
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Лазар А. Люстерник, Владимир И. Соболев
Издателство
Техника
Етикети
висша математика, функционален анализ
Преводач
Иван Х. Димовски
Град
София
Година
1975
Страници
531
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, леко захабен външен вид
Националност
руска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
200
Дебелина (мм)
30
Тегло (гр.)
652
Съдържание +

СъдържаниеПредговор към второто издание 6


Увод. Обобщение на основните понятия на анализа, геометрията и алгебрата


Глава I. Метрични пространства 13

§ 1. Функционална зависимост. Пространство. Подреденост 13
§ 2. Метрични пространства 16
§ 3. Примери на метрични пространства 20
§ 4. Пълни пространства. Пълнота на някои конкретни пространства. . 30
§ 5. Попълване на метрични пространства 33
§ 6. Теореми за пълни пространства 4о
§ 7. Принцип на свиващите изображения 43
§ 8. Сепарабелни пространства 53


Глава II. Линейни нормирани пространства 57

§ 1. Линейни пространства 57
§ 2. Линейни нормирани пространства 68
§ 3. Линейни топологични пространства 77
§ 4. Абстрактно хилбертово пространство 82
$ 5. Обобщени производни и пространства на С. Л. Соболев 95


Глава III. Линейни оператори 123

§ 1. Линейни оператори 123
§ 2. Линейни оператори в линейни нормирани пространства 133
§ 3. Линейни функционали 144
§ 4. Пространство на линейните ограничени оператори 147
§ 5. Обратни оператори 154
§ 6. Банахово пространство с база 165


Глава IV. Линейни функционали 174

§ 1. Теорема на Банах-Хан и нейни следствия 175
§ 2. Общ вид на линейните функционали в някои функционални пространства 182
§ 3. Спрегнати пространства и спретнати оператори 200
§ 4. Слаба сходимост на редици от функционали и елементи 216


Глава V. Компактни множества в метрични и нормирани пространства

§ 1. Дефиниции. Общи теореми 226
§ 2. Критерий за компактност на множество в някои функционални пространства 239
§ 3. Универсалност на пространството С[0,1] 259


Глава VI. Напълно непрекъснати оператори 264

§ 1. Напълно непрекъснати оператори 265-
§ 2. Линейни операторни уравнения с напълно непрекъснати оператори. . 271
§ 3. Принцип на Шаудер и негови приложения
§ 4. Пълна непрекъснатост па влагащия оператор на С. Л. Соболев. . . 299


Глава VII. Елементи на спектралната теория на самоспрегнатите оператори в хилбертово пространство 309

§ 1. Самоспрегнати оператори 300
§ 2. Унитарни оператори. Проекционни оператори 314
§ 3. Положителни оператори. Квадратен корен от положителен оператор. . 321
§ 4. Спектър па самоспрегнат оператор 325
§ 5. Спектрално разлагане на самоспрегнат оператор 337
§ 6. Неограничени линейни оператори. Основни понятия и дефиниции. . 353
§ 7. Самоспрегнати оператори и теория на разширенията на симетрични оператори 363
§ 8. Спектрално разлагане на неограничен самоспрегнат оператор. Функции от самоспрегнат оператор 373
§ 9. Примери за неограничени оператори 394


Глава VIII. Някои въпроси на диференциалното и интегралното смятане в нормирани пространства 411

§ 1. Диференциране и интегриране на абстрактни функции на числен аргумент 411
§ 2. Диференчни схеми и теорема на Лакс 429
§ 3. Диференциал на абстрактна функция 440
§ 4. Теорема за обратния оператор. Метод на Нютон 448
§ 5. Хомогенни форми и полиноми 456
§ 6. Диференциали и производни от по-висок ред 463
§ 7. Диференциране на функции на две променливи 472
§ 8. Теорема за неявните функции 474
§ 9. Приложения на теоремата за неявните функции 480
§ 10. Тангенциални многообразия 487
§ 11. Задачи за екстремум 496


Допълнения
I. Класовете Lp, р>1 501
II. Средна непрекъснатост на функциите от класа LP(G) 508
III. Теорема на Бол—Брауер. 510
IV. Две дефиниции на n-та производна на функция на реална променлива

Предметен указател 522
Указател на означенията. 530

Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!