Фармакология на сърдечно-съдовите лекарства

Продукти
КНИГИ
+
5,95 лв.
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Ил. Томов  |  Е. Маламов  |  Д. Станева-Стойчева  (автори)

 

Издателство:   Медицина и физкултура
Език: български език
Раздел: Медицински книги и монографии
Етикет: кардиология

 

Твърда корица, среден формат  |  268 стр.  |  399 гр.

(внимателно използвана книга - подчертавано с молив и химикал върху 9 стр. в началото, останалата част е в отлично състояние)

 

*

 

ПРЕДГОВОР
 
Широкото разпространение на сърдечно-съдовите заболявания, тяхната сериозна прогноза и значителните им медико-социални последици определят огромното значение на лекарствените сред­ства, използувани за терапевтичен контрол над нарушените функ­ции на сърдечно-съдовата система. Постигнатите през последните години значителни успехи на клетъчната и молекулярната био­логия и биохимия, на биофизиката на възбудимите мембрани и на електрофизиологията, изясняването на медиаторните и рецеп­торните механизми на синаптичното предаване в централната и вегетативната нервна система, разкриването на физиологичната и патофизиологичната роля на някои нервно-хуморални фактори и механизми на регулация, на редица още фундаментални изслед­вания обогатяват фармакологията и терапията на сърдечно-съдо­вите заболявания с редица принципно нови и високоефективни лекарствени средства. Тук преди всичко трябва да отбележим пло­дотворната концепция на Ahlquist! и последвалите я нови откри­тия за наличието на различни типове адренергични рецептори с различна локализация, физиологична роля и различна чувстви­телност към фармакологична стимулация и блокада. Плод на тази концепция е създаването на голямата и разнообразна група на бета-адренергични блокери, станали основни лекарствени сред­ства за лечение на исхемичната болест на сърцето, на хиперто­ничната болест, на някои ритъмни нарушения. .Нови и все още неподозирани възможности за фармакологичен контрол над функ­циите на сърдечно-съдовата система се крият в установяването на пресинаптичните рецептори и в частност на пресинаптичните адренергични «авторецептори», посредством които може да се мо­дулира количеството на освобождавания медиатор.
 
Фундамен­талните изследвания върху молекулярните механизми и физио­логичната роля на Са2+ във възбудно-контрактилните процеси водят до създаването на изключително перспективната фармако­логична група на калциевите антагонисти (Fleckenstein), заела важно място в съвременната антистенокардична, антихипертен-зивна и антиаритмична терапия. Свидетели сме на създаването на нова фармакологична група — калциеви агонисти, очертаващи се. като перспективни кардиоинотропни средства. В резултат на истински химически «дизайн» се ражда съвременната група ин-хибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим. Съвременният подход при подбора на антиаритмични средства днес се основава на техните специфични електрофизиологични свойства, на спо­собността им да. повлияват определена фаза от мембранния по­тенциал на клетките на проводната система. Увеличените диагно­стични възможности (инвазивни и неинвазивни) за прецизно уста­новяване на конкретните хемодинамични нарушения при сърдеч­на недостатъчност разкриват нови терапевтични подходи, нови индикации за използуването на известни лекарствени средства (напр. вазодилататори, симпатомиметици и др.). Получената през последните години нова информация относно механизмите на действие на отдавна утвърдили се лекарствени средства като сърдечноактивни гликозиди, вазодилататори, диуретици и други допринася за тяхното оптимално използуване в терапевтичната практика. От особен практически интерес са сведенията за фар-макокинетичното поведение на сърдечно-съдовите лекарства. На тяхната основа се изграждат оптимални терапевтични режими, индивидуализират се дозите и интервалите на прилагане на ле­карствените средства, осигурява се възможност за получаване на оптимален терапевтичен ефект при минимален токсикологичен риск.
 
Посочените проблеми намират широко място в настоящата кни­га. Отразяват се достиженията на съвременната фармакологична наука, както и собствените резултати, виждания и опит на авто­рите по разработваните въпроси. Разгледани са най-важните и широко използувани групи сърдечно-съдови лекарства: антихи-пертензивни, антистенокардични, антиаритмични, инотропни, ва­зодилататори, антихиперлипидемични. В отделни глави се раз­глеждат калциевите антагонисти и бета-адренергичните блокери предвид тяхното важно мясго в лечението на редица сърдечно­съдови заболявания. Представят се съвременни данни за меха­низмите на действие на разглежданите фармакологични средства, за тяхната фармакокинетика и клинична употреба, както и за техните странични токсични ефекти.
 
В книгата не са включени някои лекарствени средства (анти-тромботични, противошокови, мозъчни вазодилататори, антихипоксични и др.), които намират важно място в лечението на сър­дечно-съдовите заболявания, но са обект на разглеждане в други публикувани у нас монографии.
 
Книгата е предназначена за кардиолози, терапевти, педиатри, за фармаколози, фармацевти и други специалисти. Авторите се надяват, че с нея внасят скромен принос в общата отговорност за подобряване лечението на сърдечно-съдовите заболявания у нас.
 
Авторите

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Ил. Томов, Е. Маламов, Д. Станева-Стойчева
Издателство
Медицина и физкултура
Етикети
кардиология
Град
София
Година
1987
Страници
268
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
подчертавано молив и химикал върху 9 стр. в началото, останалата част е в отлинчо състояние
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
20
Тегло (гр.)
399
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 5 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.12.2021 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!