Философия (учебник за 11. клас от 1991 г.)

Продукти
КНИГИ
+
3,00 лв.
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Ламбо Кючуков  |  Любен Сивилов  |  Димитър Денков  (автори)

 

Издателство:   Арена
Език: български език
Раздел: Философия, етика и естетика
Етикети:

обща култура

западна философия

популярна философия

съвременна философия

 

Мека корица, среден формат  |  335 стр.  |  276 гр.

(нова книга, наличност повече от 1 екземпляр)

 

С доставка до офис на Еконт може да имаш учебника още утре за 7,50 лв.

 

*

 

Философията е сред най-чудните достояния на човешкия дух. Нейните прояви са толкова странни и превратни, че винаги по­раждат противоречиви преживявания - възхищение или пренебре­жение, преклонение или порицание. Една философска теория, цяла философска школа и дори една епоха могат да бъдат пространно излагани, но и синтезирани афористично в едно изречение. Об­ратно, от един афоризъм би могло да се разгърне подробно фи­лософско  учение. Затова е важно най-напред вместо да определяме философията, да се опитаме да я разберем, да почув­стваме нейните особености, присъщото й интелектуално напре­жение, поривите й към свобода и съзидание.

 

**
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 

 

Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ ..  9

 

Понятие за философия  9

Философия и култура. Форми на философията: нау­ка, поезия, агресия, мъдрост. Житейска философия. Философската теория.

 • Все пак що е философия?

 

Съществуване на философията   23

Философските "агенти": размисъл и индивид; раз­говор;, поведение; текст и общество. Бог, Театър, Теория. Теоретикът идеално пресъздава света.

 • Как се прави свят?

 

Философската теория    37

Специфика на философското отношение към света:

- Синоптичност. Проблемът за категориите.

- "Странната" архитектоника. Редът в света.

- Аксиология. Философските науки.

 • Как се прави философия?

 

Философът и теорията   54

Авторство и развитие на философската теория. Ге­ният. Философската школа. Традиции и направле­ния във философията.

 • Кой прави философията?

 

 

Част втора

ФИЛОСОФИЯТА ПРЕЗ ЕПОХИТЕ .  73

 

Античност. Космос   75

Полис и философия. Законът на космоса. От мита към логоса. Характер на античната философска те­ория.

 • Съзерцател ли е човекът?

 

Средновековие. Отвъдното 85

Философия и религия. Предистория: Библия и църква, Апологетика и Патристика. Духът на средновековната философия: диалог на вярата и разума за Бога.

 • Парадоксален ли е човекът?

Възраждане. Откритието  98

Специфика на Ренесанса. Светът на възрожденеца. Хуманизъм: идеология на Ренесанса. Изкуството като философия. Философия на обществото.

 • Титаничен ли е човекът?

 

Ново време. Разумът   109

Суверенитет и личност. Природата е механизъм. Непоколебима цел - прогресът! Науката като средство. Философската теория е наукоучение.

 • Свободен ли е човекът?

 

 

Част трета

ФИЛОСОФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ.. 125

 

Идеята за субстанция     127

Съществуване и същност са първите философски теми. Активният бог и пасивната субстанция. Природните стихии и началата на света. Субстан­цията като понятие - рационализъм. Субстанцията като илюзия - емпиризъм. Единство и многообра­зие - монизъм, дуализъм, плурализъм.

 • Теория за битието - онтология.

 

Има ли бог?   135

Светът и човекът като противоположности. Мито­логията - очовечаване на света. Уютният свят - ре­лигията. Богът - творец на космоса. Философският бог е абсолют. Богочовекът Исус - учител и чу­дотворец. Бог е любов. Доказателства за същест­вуването на бога - чудото и разума.

 • Божието слово - теология.

 

Човекът - мярка на всички неща     143

Адам - божествено творение. Уникалността на чо­века - митът на Протагор. Човекът богоборец -митът на Аристофан. Човекът е непълноценна маймуна. Библейската йерархия - бог, човек, жи­вотно. Еволюционната идея - растение, животно, човек. Възможен ли е свръхчовекът?

 • Теория за човека - антропология.

Знам, че нищо не знам!   151

Легендата за първородния грях. Цената на любо-мъдрието - съмнение или клада. Да знам, значи да си припомням. Нарастване на познанието чрез критика, опровержение, изясняване. Знанието като сръчност на тялото - изкуство и спорт. Усъвър­шенстване чрез упражняване. Науката - знам и мога.

 • Теория за познанието - гносеология.

 

Ценността на философията  159

Потребност, ценност, интерес. Красотагга, доброто и истината срещу парите, златото и скъпоценнос­тите. Имаме ли потребност да философстваме? Мъдростта - път към щастието или куп от непот­ребна информация? Философията - царица на нау­ките, прислужница на богословието? Философията е култура на духа.

 • Теория за ценностите - аксиология.

 

 

Част четвърта

ФИЛОСОФСКАТА МЕТОДОЛОГИЯ.. 167

 

Телеология   169

Случайност и ред. Красота и целесъобразност -доказателството на Сократ. Съществува ли целе­съобразност в природата? Телеологичност и детер-минизъм. Хармонията като аргумент. Победата на детерминизма. Откритието на Матей. Хипотезата на Спери. Кибернетика и целесъобразност.

 

Идеология    177

Френският аристократ и новата наука. Наполеон срещу идеолозите. Критиката на Маркс. Идеоло­гията като илюзорно знание. Механизмът на само- -заблудата. Социалната мотивация - основа на идеологията. Марксизмът като идеологическо яв­ление - атаката на Бернщайн. Възможна ли е науч­на идеология?


Рефлексия    185

Как се става султан? Мисленето е диалог на ду­шата със себе си - Платон. Ловкостта на софистите. Очевидностите. Мисленето като фантазиране. Творчеството. Логичността ни води от истина към истина. Рефлексията е мислене за мисленето - по­зицията на Лок. Откритието на Лефевр. Методът, който се самоограничава.

 

Критика    193

Жилото на социалната оценка. Който не умее, критикува - Волтер. С чуждите очи виждаш собст­вените си недостатъци. Художествената критика -средство за усъвършенствуване на естетическия вкус. Иронията на Сократ - критиката като фило­софски метод. Видове критика.

 

 

Част пета

АВТОРИТЕТИТЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА.. 201

 

Платон   203

Писаният и неписаният живот. Диалогът. Митът за пещерата. Единство и множество. Идеята за ди­алектиката. Душа и тяло.

 

Аристотел  213

Единство на знанието. Ученик и учител. Трактатът. За началата на науката. Категоризирането на света. Хилеморфизъм. Четирите причини.

 

Св. Аврелий Августин   225

Началата на вярата. Божият град и човешката съд­ба. Страстите на мислещата душа. Успокоеният свят и Божият поглед.

 

Св. Тома Аквински     236

Божията ръка и философският текст. Философия и вяра. Редът на света. Първопричината.

 

Рене Декарт     246

Сънят на един философ. Методическото съмнение. Мисля, следователно съм. Двете субстанции. Смъртта на един философ.

 

Дейвид Хюм  254

Силата на скептика. Просветеният егоизъм. Анг­лийският емпиризъм. Впечатления и идеи. При чи­на на причинността.

 

Имануел Кант ... 265

Критиката на разума. Коперниканският преврат. Сетивност. Разсъдък. Разум. Онтология на съзна­нието.

 

Хегел. 276

Животът за и в истината. Феноменология на духа. Самоосъзнатата диалектика. Науката Логика. Гра­ниците на метафизиката и логиката.

 

Карл Маркс  .. 288

Страстта към промяна. Философия и утопия. Младохегелианците. Отчуждението. Историческият проект. Старият Маркс.

 

Едмунд Хусерл..  302

Феноменологията като мечта за строга наука. Феноменологическата редукция. Кризатата на Евро­пейската наука. Привидността в метода и в природата.

 

Лудвиг Витгенщайн. 312

Животът като афористика. Логико-философски трактат. Образът на света откъм невидимите гра­ници. Философските игри.

 

Речник  323

Именен показалец ....  330

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Ламбо Кючуков, Любен Сивилов, Димитър Денков
Издателство
Арена
Етикети
съвременна философия, западна философия, популярна философия, обща култура
Град
София
Година
1991
Страници
335
Състояние
нова книга
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
130
Височина (мм)
200
Дебелина (мм)
16
Тегло (гр.)
276
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

 • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
 • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

 • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
 • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!