Всички Категории
Каталог
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Физика. Лабораторен практикум

  • Издателство: Самиздат

Физика. Лабораторен практикум

  • Издателство: Самиздат

Книгата е предназначена за студентите от всички специалности на ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - София.

Никола Илков  |  Лъчезар Длъгников  (автори) 

За студенти от ВТУЗ  (етикет)

Издателство:   Самиздат
Език: Български
Раздел: Физика и астрономия

 

Мека корица, среден формат   |   248 стр.   |   171 гр.

(използвана, здрава и чиста книга с леко захабен вид)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

ПРЕДГОВОР

Лабораторният практикум по физика е предназначен за студентите от всички специалности на ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИ­ВЕРСИТЕТ - София. Лабораторните упражнения, включени в него обхващат основните раздели на курса по обща физика: механика, молекулна физика и термодинамика, електричест­во, оптика и атомна физика. Те са подбрани в съотвествие на учебната програма по физика.

Във въведението са разгледани въпросите, свързани с из­мерване на физичните величини и методи за обработване на експерименталните резултати. В приложенията са описани ня­кои основни уреди и апарати, използвани при измерванията в лабораториите на Департамента по приложна физика.

Включените таблиците със стойностите на основните фи­зични величини и константи, които са типични за предлагани­те лабораторни упражнения, спомагат за облегчаване на рабо­тата и повишаване на активността на студентите.

Считаме за приятен дълг да изкажем благодарност на ре­цензента доц. д-р С. Николов за направените препоръки и кри­тични бележки.

Авторският колектив благодари на всички колеги, любез­но предоставили материали по оформянето на лабораторните упражнения, които те са разработили като експериментални постановки в учебните лаборатории.

Авторите благодарят на всички, които направиха и ще на­правят критични и конструктивни забележки и предложения, целящи подобряването на настоящия лабораторен практикум.

София, декември, 2001 г.

Авторите

**

СЪДЪРЖАНИЕ
 
ПРЕДГОВОР 3
 
ВЪВЕДЕНИЕ 4
 
I.  Измерване на физични величини и методи за обработване на експерименталните резултати 4
 
1. Измерване на физичните величини 4
2. Грешки при измерването на физични величини 5
3. Закон за разпределение на случайните грешки 7
4. Обработка на опитните данни и представянето им 9
5. Графично представяне на опитните резултати 13
6. Грешки при косвени измервания 15
7. Метод на най-малките квадрати 16
8. Правила за записване на резултатите от измерванията   ... 19
 
2 МЕХАНИКА : 20
 
2.1. Закон за запазване на енергията. Свободно падане на телата - определяне на Земното ускорение 20
2.2.  Движение на топче в хомогенно гравитационно поле 24
2.3.  Изучаване на законите на въртеливото движение на твърдо тяло 28
2.3.1. Определяне на инерчния момент на тяло и дирекционния момент на нишка. Модул на усукване  32
2.3.2. Определяне на инерчния момент на маховик 35
2.4. Удар между две тела 40
2.5. Определяне на земното ускорение с обръщаемо махало  ... 44
2.6. Модул на линейна деформация 48
2.7. Определяне на скоростта на разпространение на звука в твърдо тяло 51
2.8. Механични трептения. Резонанс 54
2.9. Определяне скоростта на звука по метода на фазовите разлики 60
 
3. Молекулна физика и термодинамика 64
 
3.1.Определяне коефициента на повърхностно напрежение на течности. Изследване зависимостта му от температурата 64 
3.2. Oпределяне на специфичния топлинен капацитет на течност 69 
3.3. Определяне отношението ср/оу по метода на Клемант и Дезорм 72
3.4. Определяне влажността на въздуха 76
3.5. Определяне динамичния вискозитет на течности 81
3.6. Определяне на средния свободен пробег и ефективния диаметър на въздушни молекули 85
3.7. Определяне на специфичната топлина на изпарение на водата 89
3.8. Поасоново разпределение на случайни величини 92
3.9. Определяне на коефициента на топлопроводност на твърдо тяло 99
3.10. Температурен коефициент на линейно удължение на твърдо тяло 102
 
4.  Електричество 107
 
4.1. Определяне на относителната диелектрична проницаемост на твърдо тяло по резонансен метод 107
4.2. Измерване с волтметър и амперметър и промяна на обхвата им 109
4.3. Определяне на някои параметри на сегнетоелектрик  .... 113
4.4. Измерване на основни величини при променлив ток 118
4.5. Определяне на температурния коефициент на електрическо съпротивление на метален и полупроводников резистор (термистор) 123
4.6. Ефект на Пелтие 127
4.7. Определяне ширината на забранената зона на полупроводник по температурния ход на електрическата проводимост 130
4.8. Характеристики на слънчеви батерии 135
4.9. Определяне на статичните характеристики и параметри на биполярен транзистор 139
Кратко теоретично въведение 139
Опитна постановка 141
Задачи и начин на изпълнение 142
 
5. Оптика 143
 
5.1. Определяне на фокусното разстояние на лещи и системи от лещи 143
5.2  Дифракция на светлината от процеп 148
5.3. Определяне константата на дифракционна решетка. Спектрометър 153
5.4. Изучаване на интерференция при ултразвук 160
5.5. Определяне на малки дебелини чрез интерференция от въздушен клин 166
5.6. Определяне дължината на светлинна вълна с нютонови пръстени 169
5.7. Поляризация на светлината. Закони на Малюс и Брюстер 173 
5.8. Оптична активност. Определяне концентрацията на захарен разтвор. Определяне константата на Верде на стъкло 177
5.9. Дисперсия на светлината.  Определяне показателя на пречупване на призма 181
5.10. Поглъщане на светлината 186
5.11. Определяне светлинния добив на електрическа крушка с фотометъра на Улбрихт 189
 
6. Атомна и ядрена физика 195
 
6.1. Определяне на специфичния заряд на електрона е/т по метода на магнетрона . 195
6.2. Определяне на специфичния заряд на електрона е/т чрез електроннолъчева тръба 199
6.3. Външен фотоефект. Определяне константата на Планк ... 203 
6.4. Определяне потенциалите на възбуждане на атомите. Опит на Франк и Херц 208
6.5. Топлинно излъчване. Определяне константата на Стефан - Болцман 212
6.6. Детектори на йонизиращи лъчения.Гайгер-Мюлеров брояч 217
 
7 . ПРИЛОЖЕНИЯ . . 225
 
П 1. Измерване на линейни и ъглови величини 225
П 2. Диференциален манометър 228
П 3. Електронно - лъчев осцилоскоп 229
П.4. Основни физични константи 232

Характеристики +
В наличност:
Да
Автор
Никола Илков, Лъчезар Длъгников
Издателство
Самиздат
Град
София
Година
2002
Страници
248
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леко захабен вид
Националност
българска
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
200
Дебелина (мм)
12
Тегло (гр.)
171
Език
Български
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!