Физика на твърдото състояние (1983)

Продукти
КНИГИ
+
18,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Книга за широк кръг физици, химици и инженери, усвояващи или активно работещи в необятната област на физиката на твърдото състояние.

 

Д. Блейкмор   (автор) 

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Физика и астрономия
Преводач: Лиляна Попова
Етикети:

За студенти по физика

физика на твърдото тяло

 

Твърда корица, среден формат  |  536 стр.  |  686 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабена обложка)

 

*

 

Анотация

 

Предлаганата книга е отличен увод във физиката на кристалните твърди тела. В нея се разглеждат както теоретичните проблеми, така и въпросите за практическото приложение на физиката на твърдото тяло. Въпреки че е замислена като книга на идеи, а не като сборник от факти и цифри, тя съдържа много умело подбрани конкретни резултати, с които сполучливо се илюстрират общите прин­ципи. Голямо предимство на книгата са дадените след всяка глава реално про­ведени изследвания под формата на задачи, които непосредствено запознават читателя със стила и методите на работа в съвременната наука за твърдото тяло.

 

Книгата ще е полезна за широк кръг физици, химици и инженери, усвоя­ващи или активно работещи в необятната област на физиката на твърдото състоя­ние.

 

**

 

Съдържание
 
Увод
 
Основни източници 9
 
 
ГЛАВА ПЪРВА
КРИСТАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ФОРМИ НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
 
1.1. Видове междуатомни връзки 14
1.2. Операции на симетрия 37
1.3. Структури на реалните кристали 53
1.4. Дифракция в кристалите 66
1.5. Обратно пространство 83
1.6. Дефекти в кристалите 90
Задачи 98
Библиография 101
 
 
ГЛАВА ВТОРА
ДИНАМИКА НА РЕШЕТКАТА
 
2.1. Еластични вълни, атомни отмествания и фонони 104
2.2. Трептения в моноатомна решетка 108
2.3. Спектър на трептенията при структура с базис 121
2.4. Статистика на фононите и специфична топлина на решетката   137
2.5. Топлопроводност 149
Задачи 162
Библиография  165
 
 
ГЛАВА ТРЕТА
ЕЛЕКТРОНИ В МЕТАЛИТЕ
 
3.1. Някои характерни свойства на металното състояние 168
3.2. Класическа теория на свободните електрони   175
3.3. Квантова теория на свободните електрони 188
3.4. Зонна теория на твърдите тела 222
3.5. Динамика на електронното движение 258
3.6. Свръхпроводимост 292
Задачи   313
Библиография . 319
 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПОЛУПРОВОДНИЦИ
 
4.1. Статистика на електроните в равновесно състояние    323
4.2. Електронен транспарт в полупроводника 361
4.3. Зонна структура на реални полупроводници 395
4.4. Неравновеснн явления 412
Задачи   431
Библиография          438
 
 
ГЛАВА ПЕТА
ДИЕЛЕКТРИЧНИ И МАГНИТНИ СВОЙСТВА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
 
5.1. Диелектрични свойства 441
5.2. Магнитни свойства на твърдите тела   466
5.3. Магнитен   резонанс    492
Задачи  524
 
Библиография   528
 
Азбучен указател . 530

 

***

 

Увод

 

Тази книга представлява семестриален курс по физика на твър­дото тяло за студенти от последния курс. Предназначена е за студенти по физика, химия, технология на материалите. Подходяща е и за сту­денти от инженерните специалности. Някои от разглежданите про­блеми (например зонна теория на твърдото тяло и др.) изискват из­вестни познания по квантова физика. Необходимото ниво за това се дава от семестриалния курс по съвременна физика. Може да се счита, че студентите физици или химици, които са слушали вече курса по формална квантова механика, имат добра основа.

 

При подготвянето на материала са взети пред вид както степента на сложност, така и оптималният подбор на разглежданите проблеми. В книгата е извършено по-строго разглеждане на явленията, откол­кото например във Физика на твърдото тяло от Уерт и Томсън, но тук материалът се усвоява по-лесно, отколкото от Увод във физиката на твърдото тяло от Кител. При разглеждането на подбраните про­блеми е обърнато специално внимание на следствията от периодич­ността на кристалната структура: значението й за разрешените треп­тения на решетката и за спектъра на електронните енергетични съ­стояния. Така представите за обратната решетка и за зоните на Брилуен са дадени в първата глава и се използуват често в следва­щите глави.

 

Въпросите, разгледани в тази книга, са съзнателно ограничени, въпреки че това води до изпускане (или силно ограничаване) на редица интересни проблеми. Съвременният студент трябва да овладее толкова много области от науката, че не е възможно да отдели повече от един семестър за физиката на твърдото тяло, въпреки че познанията в тази област са необходими на студентите от споменатите специалности, тъй като много от тях ще работят в областта на физиката и техно-нологията на твърдото тяло.

 

Книгата позволява елементарното усвояване на някои съществени въпроси от кристалографията и влиянието на атомната периодичност върху динамиката на решетката и проводимостта в метали и полу­проводници.Съвсем накратко са разгледани въпросите за дефектите на решетката и за аморфните твърди тела; теорията на Бардин, Купър и Шрифър (БКШ) за свръхпроводимостта е само спомената; диелек­тричните и магнитните явления са дадени обзорно. Това второ изда­ние включва и раздел по магнитен резонанс, но глава пета като цяло е съкратена.

 

В сравнение с първото издание е обърнато по-голямо внимание върху приложенията на различните явления от физиката на твърдото тяло. В резултат на това са разширени разделите за свръхпроводи­мостта и за неравновесните явления в полупроводниците. В основните източници (дадени след увода) е включен раздел по електроника.

 

Съществена промяна в сравнение с първото издание е използу­ването почти изцяло на международната измерителна система (СИ), за което авторът е задължен на Р. Мансфилд и Дж. Кениуел. Допус­нати са две изключения — запазена е единицата електронволт за енергия, отнесена към един електрон или един атом; запазена е и единицата ангстрьом за междуатомните разстояния. Последното позволява по-стегнато изложение на въпросите от кристалографията, като коефициентът на превръщане има твърде прост и удобен вид — 10"10 ш. По подобен начин използуването на еV вместо 1,6.10"19 ^ опростява разглежданията и пресмятанията, в които участвува енер­гията.

 

При второто издание много от задачите включват числена част. Тя е предназначена да привлече вниманието на студентите по-скоро върху относителните големини на величините и взаимните им влия­ния. Книгата е замислена като книга на идеи, а не като сборник от факти и цифри. За по-подробни числени данни читателят може да използува справочници (например Справочник на американския физически институт или Справочник по химия и физика).

 

Както и при първото издание, са използувани много повече бе­лежки под линия, отколкото е обичайно за студентски курс.Бележките са два вида. Първите са обяснителни, предназначени да разширят текста без прекъсване. Другата категория разширява библиографията в края на всяка глава чрез цитиране на допълнителни източници и предполага повече извънучебни занимания, отколкото биха желали повечето от читателите. Цитирани са предимно публикации на ан­глийски език от последните две десетилетия. Това е съобразено с чи­тателските навици на студентите и с ограниченията на студентските библиотеки. Има случаи, когато класическото немско или френско описание е по-подходящо, но по-малка част от читателите биха се справили с такъв текст.

Характеристики
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
SOLID STATE PHYSICS Second edition by J. S. Blakemore, W. B. Saunders Company Philadelphia, London, Toronto 1974
Език
български
Автор
Д. Блейкмор
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
За студенти по физика, физика на твърдото тяло
Преводач
Лиляна Попова
Град
София
Година
1983
Страници
536
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабена обложка
Националност
американска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
30
Тегло (гр.)
686
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!