Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Френска поезия

  • Издателство: Народна култура

Френска поезия

  • Издателство: Народна култура

Антология  (сборник с поезия)

Издателство:   Народна култура
Език: Български
Раздел: Поезия
Поредица: Световна класика  (книга 105)
Преводач: Пенчо Симов

 

Твърда корица с обложка, среден формат  |  624 стр.  |  648 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга с позахабена обложка)

френска литература   |   преводна литература  (етикети)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

СЪДЪРЖАНИЕ
(с много грешки от сканирането)
 
По дирите на френския поетически гений —
Симеон   Хаджикосев 7
 
ГИЙОМ ДЬО ПОАТИЕ
За самото нищо 23
 
ЖОФРЕ РЮДЕЛ
Когато дълъг е денят 25
 
МАРКАБРЮН
Край извора 27
 
БЕРНАР   ДЬО ВЕНТАДУР
Когато видя чучулига 29
 
БЕРТРАН'ДЬО БОРИ
Харесва ми. . . 31
 
КОНОН   ДЬО   Б Е Т Ю Н
Уви, Любов! 33
 
ГИ ДЬО КУс и
Гласът на славея 35
 
Г А С   Б Р Ю Л Е
Зората щом вещае. . .       .... 37
 
Т И Б 0  ДЬО  Ш А М П А И
Сеньори, който не отиде. . .      ... 38
 
Р Ю Т Б Ь 0 Ф
Зимното  тегло 40
Бедността на Рютбьоф   .... 43 гийом дьо м А ш о
Ле 45
 
Й О С Т А Ш    Д Е Ш А Н
Балада за Париж 46
Балада срещу войната 47
Балада 48
 
КРИСТИН дьо п и з А и
Вирле 49
Рондо 50
 
Ш АР Л  Д'  0 Р Л Е А И
Балади
Към Франция загледан 51
В леса на Бденето Голямо 52
Песен
Едничка моя обич 53
Р о н д а
Времето захвърли плаща 54
Дребна стока имам аз 55
А надеждата — какво е тя? 56
Във книгата на мислите ми 57
Ще  видя   ли   най-сетне 58
Искате ли да възпрете 59
Светът е отегчен от мен 60
Повярвай ти!. . . 61
 
Франсоа Вион
Из «Завещание»
I 62
X —XII 62
XIV — XVI 63
XXII — Х1Л 64
Балада за някогашните жени  ... 69
ХЕГ) — ЕХШ 70
БХХ1 76
СЬДЧ — СПИН 77
Нравоучителна балада 78
Заключителна балада 78
Отделни стихотворения
Балада за конкурса в Блоа   ... 80
Спор между душата и тялото на Вийон 82
Епитафия на Вийон във формата на
балада 84
 
К Л Е М А Н   М А Р 0
За своята любима 86
За Наварската кралица     .... 87
За любовта в античните времена. . 88
За оня, който мисли само за своята
любима 89
За заминаването на Ана    .... 90
За себе си 91
М о р и с с Е в
Из   « Д е л и»
XVIII 92
XXII 92
СБХ1 92
СХСУ1 — 93
ССХХХП 93
ССХС1 93
СССБХ1У 94
ССССХХХШ 94
ССССХХХ1У 94
ССССХЬУГ 95
ПО   11 7 10 С   ДЬО   Т И А Р
Баща на отдих благ. . .      .... 96
Ж О А Ш Е И  Д Ю  Б Е Л Е
И з «О л и в»
Ако животът наш 97
Нощта за мен е миг 98
Из   «Римски старини»
Да дириш Рим във Рим. ..... 99
Свещени хълмове 100
Из «Съжаления»
Уви, къде е туй Ю1
Готов съм да простя Ю2
Паижас, послушай ЮЗ
Щастлив е, който има Ю4
Обичам свободата Ю5
Полезно е, Паскал Ю6
Не се сърди, Ронсар Ю7
Доколкото човек Ю8
Не мога да следя 109
Повярвай ми, Баиф 110
Из   «Селски пожелания»
Един веяч на жито към ветровете    . 111
 
 
ПИЕР  дьо РОНСАР
 
Из   «Любовни стихове
за Касандра»
Ако по образа 112
Догдето ти, Баиф 113
Из  «Любовни стихове за Мари»
Тиар, упрекван бях 114
Недей да спиш,  Мари 115
Из   «Сонети   и мадригали
за   А с т р е»
Защо рубини и позлата 116
Из   «Сонети   за   Елен а»— книга първа
Видях те да седиш 117
Макар   че всеки дух 118
Из   «Сонети  за  Елена» — книга втора
За да се съхрани.119
Догдето се въртиш. 129
Посаждам в твоя чест 121
Когато натежи 122
Писмо, във любовта 123
В   оная   зала  щом 124
Из  «Разни любовни стихове»
Стани лечител, Феб 125
Говорят ми: Ронсар 126
Из «Сонети е посвещения»
На Етиен Жодел 127
На река Лоара 128
Из «Елегии»
Елегия за Реми Бело 129
Елегия срещу дърварите от Гатинската
гора 132
Елегия 134
Из «Посмъртно издадени творби»
Любима, гръд до гръд 136
О моя книго 137
Измършавях съвсем 138
л у и з л А в Е
Из   «Двадесет  и  три сонета»
IV 139
VIII 140
XIII 141
XXIII 142
 
РЕМИ БЕЛО
Желанието 143
 
0ЛИ В И Е   ДЬО    М А Н И
Какво ще правим, Горд 145
 
ЕТИЕН ЖОДЕЛ
През Алпите веднъж 146
Към моята Муза 147
ЖАН-АНТОАН  ДЬО БАИФ
За пролетта ,   . 150
 
А  М А ДИ С ЖАМИН
Молитва към мира 15 2
ФИЛИИ д Е и о р т
Икар загина тук 153
Защо поглеждаш тъй 154
Животът е 155
АГ Р И П А   Д'0 Б И И Е
Пролетта 156
За пауна и за царедвореца.   .   .   . 157
В развихрената тук война, .-.—.—.—.-158
Станси ''59
Зима     .    . 161
ФРАНСОА   ДЬО МАЛЕРБ
Прозопопея на Остенде 162
Намерение за раздяла с дама.    .   . 163
Песен 164
Към краля '66
ЖАН   ДЬО   С ПО Н Д
Уви!   Редят   се   дни 167
Ех, колко малък брой 168
ЖАН дьо го м в о
Епиграми '69
МАТЮРЕНРЕНИЕ
Сатира XV 170
Епитафия за себе си 173
ФРАНСОА   ДЬО   М Е Н А Р
Последните си дни 174
Гори, сред които 175
Епиграма 1*6
ТЕОФИЛДЬОВИО
Изгнание в Кастел-Жалу    .... 177
Ода 178
Епиграма    
МАРК-АНТОАН   ДЬО   С Е Н Т-А М А Н
Лулата '80
Мързеливецът 181
Есента на Канарските острови ... 182
В Е Н С А Н  В 0 А Т 10 Р
Станси, написани с лявата ръка .    .    . 183
Песен '84
ШАРЛ   ДАЛ И БРЕ
При една погребална церемония   .   . 185
Т Р И С Т А Н   Л'Е Р М И Т
Екстаз от една целувка    .    .    .    . 186
Епитафия на куче 187
ЖАН   ДЬО ЛАФОНТЕН
Химн на насладата 188
Жалби на Психея 190.
Басни
Могъществото на басните    ... 191
Неблагодарността и несправедливост-
та на хората към съдбата    .... 193
Младата вдовица 195
Съдията, болногледачът и отшелникът 197
Епитафия на един мързеливец  .   .   . 199
 
НИКОЛА   Б 0 А Л 0
Из «Поетично изкуство»
Песен първа 200
Из «Епиграми»
На твърде лошата сатира.   ... 206
ЖАН-БАТИСТ РУСО
Епиграми 207
Ж А Н-Б А Т И С Т   ДЬО   Г Р Е К У Р
Четирите възрасти на жената   .   .   . 208
В 0 Л Т Е Р
Вие и ти 209
Мадригал     .211
Станси за госпожа Люлей   .... 212
За Фрерон 214
П 0 И С -Д Е И И ЕКУШАР-ЛЬОБРЬОН
Епиграми 215
К Л О Д-Ж О 3 Е Ф ДОРА
Щраусът 216
Е В А Р И С Т ПАРНИ
Елегия XI 217
Ж А И-П И Е Р ДЬО   ФЛО Р И А И
Летящата рибка 218
Крал Алфонс 219
 
АНДРЕ  Ш Е И И Е
Елегия 220
Изкуството е средство за израз на ду-
шата 221
Необходимост тежка! 222
Ямби 223
 
ПИЕ Р-Ж А И  Б Е Р А И Ж Е
Лудите 226
Маркиз дьо Караба 228
Славеите 230
Цензурата 232
Свещеният съюз на народите .   .   . 234
Към младите   .   . 236
 
МАРСЕЛИН   Д Е Б О Р Д-В А Л М О Р
Безсъница 237
Розите  на Саади     .   .   .   .   .   . 238
Есенната разходка 239
Разделените 241
Какво направихте? 242
Моята стая 244
Вечерните камбани   .    .   .... 245
 
АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН
Езерото 246
Вечерта 249
Бащината къща 251
Усамотение 253
Есен 255
Стихове в албум ' 257
 
А Л Ф Р Е Д   ДЬО ВИНИ
Смъртта на вълка 258
Рогът 261
Бутилката в морето 264
 
ВИКТОР   ю г о
Из  «Източни  мотив и»
Джинове 270
Из  «Вътрешни гласове»
На някого поднася 274
Из  «Лъчи  и сенки»
Осеапо пох 276
Написано   върху   стъклото   на един
фламандски прозорец 278
Юнски нощи 279
Из «Възмездия»
Изкуството и народът   ..... 280
Из «Съзерцания»
Когато изгрев нов 282
Мисли сред дюните 283
Из   «Песии   на улиците   и горите»
На Жана 285
Сеитбено време. Вечер .... 286
От шест хилядолетия войната 287
Из   «Ужасната година»
Майка, която закриля своето дете.    . 289
Из   «И зкуството   да бъдеш
дядо»
Прогрес 291
Из   «Легендата   на вековете»
Изчезналият  град 293
Из  «Четирите ветрове на духа»
Червенина на зенита 296
 
ЩАР Л-0 Г Ю С Т Е Н   ДЬО   С Е И Т-Б Ь О В
Затишие 298
На Виктор Юго 299
 
ОТ Ю С Т   Б А Р Б И Е
Миньорите от Нюкасъл     .... 300
 
ФЕ ЛИ КС  А Р В Е Р
Духът ми има тайна . 302
 
ЖЕРАР ДЬО НЕРВАЛ
И з  «М а л к и оди»
Април 303
Фантазия 304
Баба 305
Черното петно 306
Събуждане в колата 307
Една алея в Люксембург 308
Из «Химери»
Е1 БезсНсЬасю 309
Делфика 310
Артемида 311
Позлатени стихове 312
 
А Л Ф РЕД  ДЬО  М Ю С Е
Венеция 313
На Виктор Юго 316
Тъга 317
Балада за луната 318
Любовта 323
Вечерната звезда 324
Люси 325
На госпожица* * * 327
Какво е поезията? 328
Последни стихове 329
 
Т Е О Ф И Л   Г О Т И Е
Изкуството 330
Кармен 332
 
Й О Ж Е Н   ПО ТИ Е
Въстаник 333
Паметникът на федератите  .... 335
 
Л Ь 0 К 0 Н Т ДЬО ЛИЛ
Слоновете 336
Сънят на ягуара 338
Виланела 339
Мох 340
 
Ш А Р Л   Б О ДЛ Е Р
Албатросът 341
Съответствия 342
Врагът 343
Човекът и морето 344
Екзотичен парфюм 345
Вечерно съзвучие 346
Котките 347
Бухалите 348
Фантастична гравюра 349
8р1ееп 350
Часовникът 351
Слепците 352
Любов към измамното 353
Предутринен здрач 354
Водоскокът 355
Романтичен залез 357
Съсредоточаване  358
 
ТЕОДОР   ДЬО БАНВИЛ
Скок от трамплин 359
 
Л У И 3 МИШЕЛ
На моите братя 362
Червени карамфили 363
 
Ж А Н-Б А Т И С Т  КЛ Е М А И
На моята Франция 365
Осемдесет и девета година   .... 366
 
А Р М А Н С Ю Л И   П Р Ю Д О М
Пукнатата ваза 368
Оковите 369
 
Ш А Р Л КР о
Умея стихове да правя 370
Пред  съда 371
Неподчинение 372
Завещание 373
 
СТЕФАН   М А Л А Р М Е
Поздрав 374
Възобновление 375
Морски бриз 376
Лазурът 377
С едничка цел да се потегли 379
Въздишка 380
Дарът на стихотворението   .    .   . 381
Ветрило 382
Друго ветрило 383
А девственият, жив и хубав 384
Гробът на Едгар По 385
 
ЖО 3 Е-М А Р И А   ДЬО   Е Р Е Д И А
Вазата 386
На един триумфатор     .... 387
Антоний и Клеопатра 388
Понте Векио 389
Завоевателите ; -. ; : ; ; :—390
Кораловият риф 391
 
ПОЛ  В Е Р Л Е И
Из  «С а т у р н о в с к и стихотворения»
Моята съкровена мечта 392
Морски пейзаж 393
Есенна   песен 394
Жена и котка 395
Из   «Галантни   п р а з и и ц и»
Лунна светлина 396
Сантиментален разговор    .... 397
Из «Добра песен»
Луната бяла 398
От кабарета шум 399
Из   «Романси  без думи»
Сърцето ми е в плач 400
С безкраен отблясък 401
Огееп 402
5р1ееп   .   .    .    .   1 403
Из «Мъдрост»
Гаси ар Хаузер пее 404
Небето тъй е синьо вън. . .       ... 405
И з   «И якога   и неотдавна»
Поетично изкуство 406
Униние 408
 
Т Р И С Т А Н  К О Р Б ПЕР
На стария Роскоф 409
Париж денем 411
Рондел 412
Малък мъртвец за смях     .   .   . .413
 
ЛОТРЕАМОН
Призоваване на океана 414
 
А Р Т Ю Р   Р Е М Б 0
Усещане 416
Прехласнатите 417
Ръцете на Жан-Мари 419
Спящият в долчинката 422
Злото 423
Моето бохемство 424
Пияният кораб 425
Гласните 429
 
Ж Ю Л  Л А Ф О Р Г
Нашата малка другарка в живота .   . 430
Лунатик съм, пръскащ пяна.,.     .   . 431
К.нига пак 432
 
с Е н-п о л р у
Провансалскн ден 433
Голгота 434
Войната 435
Завет 436
 
АНРИ  ДЬО  Р Е И И Е
На пясъчния бряг 437
Познание 438
 
П о Л-ЖА и  т у л Е
Из   « К о н т р а р и м п »
X 439
Х1ЛУ 440
ЬХШ 441
 
ф Р А И С И С  Ж А М
Ще падне сняг 442
Трета елегия 443
Със своя син чадър 444
 
ПОЛ   КЛ0ДЕЛ
Реката       .   , 445
Есенна песен . 447
Из  «Музата, която е благодат»
Нахлуване на поетичното опиянение 449
 
ПОЛ ВАЛЕРИ
Предачка 451
Приятелският лес 452
Стъпките 453
Нарове "... 454
Морското гробище 455
 
ПОЛ   Ф О Р
Голямото опиянение 460
Кръг 461
 
А Л Ф Р Е Д ЖАРИ
Изкъпването на краля 462
Омарът и кутията със солено телешко 463
 
Ш А Р Л   П Е Г И
Замъците на Лоара 464
 
АНРИ   Б А Р Б Ю С
Шивачка 465
Гневът 467
 
МАКС ЖАКОБ
Земята 468
Видение тъй странно 469
Когато кралят . . 470
Акорд   .......... 471
 
ЛЕО Н-П 0 Л   Ф А Р Г
Ноктюрно 472
В познатия край 473
ПИЕР А Л Б Е Р-Б И Р О
Островност 474
О С К А Р-В ЕНСЕСЛАС  Л Ю Б И Ч -М И Л 0 Ш
Септемврийска симфония  475
ЖАН   ДЬО   Б 0 Ш Е Р
Има. . . Това е 479
г и й и м АПОЛИНЕР
Из «Алкохоли»
Под моста Мирабо   480
Есен »   481
Шествие 482
Пътникът     . 480
Из   «К а л и г р а м и»
Червенокосата хубавица  . 487
Подготовка  489
Из  «Стихотворения  за Лу»
Ако загина там 490
ВАЛЕРИ   Л А Р Б О
Ода 491
Стокхолм 493
ЖЮЛ СЮПЕРВИЕЛ
Нощ във мене, нощ отвън 495
Да сграбчиш 496
Да сториш място 497
Добра охрана 498
Мечка 499
Тежка 500
ЖЮЛ РОМЕИ
Аз не съм щастлив 501
Зората ноемврийска с мъка 503
Любов — отсянка на Париж     .   .   . 504
Б Л Е 3   С А И Д Р А Р
Моят танц 506
Залези 507
Лунна светлина 508
Ние не желаем да сме тъжни 509
С Е Н-Д ЖО Н ПЕРС
Из «Изгнание»
VII    510
Из «Ориентири»
 
ПИЕР-ЖАН   ЖУВ
Пътешественици из един пейзаж   . .514
Драперии 515
Катастрофа 516
Черно възвръщане към живота .   .   . 517
Граници 518
 
ПИЕР РЕВЕРДИ
Уегзо 519
Фалшива врата или портрет     .   .   . 520
Тайна 521
Памет 522
Чудо 523
 
ЖАН КОКТ0
Саморъчно 524
Поетът на тридесет години  525
Ба рабанен огън 526
Разбирате ли ме така?     528
 
ПОЛ ЕЛЮАР
И една усмивка 529
Габриел Пери 530
Свобода 531
На моите другари печатари .... 534
Аз не съм сам 535
Испания 536
В девствената планина    .... 537
В памет на Пол Вайан-Кутюрие .   . 538
Небето ще се разшири 539
 
ТРИСТАН ЦАРА
Песен Дада 540
 
АНДРЕ БРЕТОN
Слънцето със синджир 542
Бдителност 543
Последно събиране на пощата  544
 
ЛУИ АРАГ0Н
Балада за този, който пя при изтеза-
нията 545
Из  «Песен на мира»
Мирът, това е щастие 547
Из «Елза»
Тези стихове 551
Из   «Ре ч и»
Млъквай, песен 553
 
АНРИ МИШО
Празнота 555
По пътя към смъртта 556
Моят живот 557
 
Р0БЕР  ДЕСН0С
От себе си 558
Поемаш улицата вдясно 559
Утрешният ден 560
С такава сила аз мечтах за теб 561
 
ЖАК ПРЕВЕР
Немирникът 562
Paris at night         ...... 563
Подвижни пясъци 564
Любов по роботски 565
Мастити кочияши     ...... 566
Кратки сведения за поетите. . . 567
Бележки към стиховете    604

Характеристики +
В наличност:
Да
Етикети
преводна литература, френска литература
Език
Български
Автор (А-Я)
Антология
Издателство (А-Я)
Народна култура
Поредица/Серия
Световна класика
Етикет
френска литература, преводна литература
Преводач
Пенчо Симов
Град
София
Година
1978
Страници
624
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с позахабена обложка
Националност
френска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Размери (мм)
140 х 205 х 32
Тегло (грама)
648
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!