Хербициди в лозята

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Земиздат
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Алекси Бойчев  (автор)

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език 
Раздел: Лозарство и винарство
Етикет: книги с автограф

 

Мека корица, среден формат  / 152 стр.

(неизползвана, здрава и чиста книга с автограф, малко петно от навлажняване, леко захабен външен вид)

 

 

УВОД

 

Проблемът за постоянно увеличаване на производителността на труда в селското стопанство налага ускорено да се работи за създаване на прогресивни промишлени технологии. Това поставя пред науката по лозарство задачите за умело съчетаване на изис­кванията на лозовото растение към условията на средата с по­лучаването на възможно най-високи и качествени добиви. Със стъблените формировки лозата се доближава до естествения си начин на живот, а когато стъблото е по-високо, се създават на то­зи етап по-големи възможности за химична борба с плевелите. Необходимостта от намаляване на трудовите и материалните раз­ходи, в т. ч. и на горивата, налага търсенето на резерви и в систе­мата за поддържане на почвената повърхност.

 

В литературата е отделено значително място на химичната борба с плевелите. Още в края на XIX и в началото на XX в. сел­скостопанските специалисти са забелязали, че употребяваните тогава химични вещества — торове и средства за борба с болес­тите и неприятелите по растенията, проявяват и хербицидно действие. Това са били преди всичко контактно действуващите химикали — меден сулфат, меден нитрат, железен сулфат и др. През 40-те години на XX в. се произведе системен действуващ, селективен по отношение на житните култури хербицид, производен на феноксиоцетната киселина —2,4Д— и 2М-4Х за борба срещу едногодишните двусемеделни и някои многогодиш­ни широколистни плевели. По-късно в практиката навлязоха поч­вените хербициди, които унищожават пониците на едногодиш­ните и на редица многогодишни плевели с плитко разположена коренова система. Откритие на почвените хербициди е симази-нът (от групата на триазиновите съединения), въведен като хер­бицид през 1856 г. от фирмата „Циба-Гайги".

 

Употребата на системно действуващи хербициди с избирател­но действие към житните мнсгогодишни коренищни и кореново-издънковите плеЕели дава възможност за по-комплексно извеж­дане на борбата с плевелите в насажденията. През 1953 г. започ­на да се използува хербицидът далапон, а през 1971 г. — глифо-затът. Някои обстоятелства забавиха употребата на хербициди­те в лозовите насаждения.

 

Ефектът от действието на хербицидите ще се проследи в ня­колко аспекта — влияние на хербицидите върху плевелната рас­тителност [83, 36, 88], върху растежа и плододаването на лозата и нейното дълголетие [135, 105, 77, 75, 71]. Не по-малък интерес представляват влиянието на хербицидите върху микроорганизмената дейност на почвата и тяхната динамика на разлагане и придвижване [111, 161]. Ог съществено значение са и състояние­то на хранителните елементи в почвата и тяхното абсорбиране от корените на растенията след третиране с хербициди [64, 165]. От последните няколко аспекта за оценката на ефекта от херби­цидите, както и от архитектониката на кореновата система се обуславят наличието и големината на натрупаните остатъчни ко­личества в лозата и нейните продукти — гроздето, соковете, ви­ното и дестилатите от него [38].

 

Засега преобладава становището, че за животните с постоян­на температура и за човека хербицидите не са безвредни. На­последък обаче има съобщения, че организмът бързо се освобож­дава от някои хербициди. Опитите показват, че далапонът, при­бавен към храната или при паша, не влияе отрицателно върху млечността на кравите и върху живота на много животни с пос­тоянна температура (овце, свине) [130, 128, 146].

 

Хербицидите като високомолекулни съединения затрудняват дейността на организма [72]. Те се натрупват в мозъка, бъбреците, черния дроб и други органи на човешкия организъм. Има обаче хербициди, които не се разграждат от бактериите на храносмила­телната система [133]. Това налага да се вземат предпазни мерки при работа с тях независимо от по-малката им токсичност в срав­нение с някои други пестициди, използувани в земеделието [144, 158]. Оснозна задача на науката и производството е чрез херби­циди почвата да се поддържа чиста от плевели, за да се произ­веждат продукти с по-малко или без остатъчни количества.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Увод.... 3

 

 

Материали, методи и екологични условия........................................................................ 5

 

Материали и методи.....   5

Екологични условия.....  8

Температури.............. 12

Валежи..................... 14

Почви...................... 17

 

 

Влияние на хербицидите върху плевелите и почвената среда... 17

 

Плевелите като конкуренти на лозата....  17

Избоди        25

Подходящи хербициди за борба с плевелите....  25

Борба срещу едногодишните плевели.. 25

Борба   срещу   многогодишните   плевели.... .. 37

Комбинации от хербициди за борба с плевелите...  57

Изводи       32

Влияние на някои хербициди върху биохимизма на почвите ......  64
Въздействие на триазиновите хербициди върху полезната почвена микрофлора.  64

Влияние на омнидела върху полезните почвени микроорганизми       67

Детоксикация на хербицидите в почвата       70

Придвижване и разграждане на триазиновите хербициди в почвата      70

Придвижване и разграждане на далапон, грамоксон и раундъп в почвата... 75

Изводи...  80

 

 

Възможности за намаляване на обработките на почвата чрез използуване на хербициди...   82

 

Унищожаване на плевелите с хербициди преди риголването     83

Изводи       87

Разкриване на по-рационални системи (технологии) за поддържане на почвата чрез хербициди      87

Изменение на хидротермичния и на хранителния режим на почвата под влияние на изпитваните технологии  . 89

Изменения в добива, качеството на гроздето и растежа на лозите     100

Изводи        108

Значение на типа на почвата върху ефекта от прилаганите технологии с използуване на хербициди.. 110

Изменения във водния и хранителния режим на почвите . . . .111

Влияние на почвите върху добива, качеството на гроздето и растежа на лозите...  121

Изводи                                                                                                           130

 

 

Заключение...  131

 

Литература......  142

 

***

 

Материалът е онагледен с 31 черно-бели фигури и 33 таблици в текста, и две таблични приложения в края на книгата.

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Алекси Бойчев
Издателство
Земиздат
Етикети
книги с автограф
Година
1985
Страници
152
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с малко петно от навлажняване и леко захабен външен вид
Книга с автограф
Да
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 5 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.02.2022 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!