КНИГИ
Брандове
В наличност:
Език
Автор
Издателство
Издателска група
Поредица
Серия
Трилогия
Етикети
Преводач
Съставител
Редактор
Художник
Град
Година
Състояние
Националност
Антикварна книга
Книга с автограф
Корица
Формат
Изпълнител
Издател
Формат
SPARS code
Година на издаване
Брой дискове
Състояние
Цена
 лв.
 лв.

Хуманитарни и социални науки

Филтри
Дата (ново към старо)
Създаването на националните идентичности. Европа XVIII-XIX век

Ан-Мари Тиес (автор) Издателство: Кралица Маб Език: български език Раздел:

Крахът на кумирите - духовните основи на обществото /Увод в социалната философия/

Семьон Франк (автор) Издателство: Христо Ботев Език: български език Раздел:

American Composition and Rhetoric

Американска композиция и риторика (книга на английски език) Donald Davidson (автор) И

Overcoming Law

Преодоляване на закона (книга на английски език) Richard A. Posner (автор) Издателств

Култура и съвременност

Дмитрий Лихачов (автор) Издателство: Христо Ботев Език: български език Разд

Как действа литературата

Джеймс Уд (автор) Издателство: Кралица Маб Език: български език Раздел: Ли

История на изкуството (кратък курс)

Борис Колев (автор) Издателство: Техника Език: български език Раздел: Изку

Сочинения в двух томах. Том 1 (Фрэнсис Бэкон)

Фрэнсис Бэкон (автор) Издателство: Мысль Език: руски език Раздел: Философи

Определитель языков мира по письменностям

В. С. Гривнин | Р. С. Гиляревский (автори) Издателство: Издательство восточной литер

Библията преразказана от Пърл Бък

Пърл Бък (автор) Издателство: Просвета Език: български език Раздел: Христи

Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха

Франсоа Шаму (автор) Издателство: Български художник Език: български език Р

Карл Густав Юнг - Изобретатель аналитической психологии

Карл Густав Юнг - изобретател на аналитичната психология (книга на руски език) Коллектив (автор

Искусство танца фламенко

Изкуството на фламенко танца (преводна книга на руски език) Флора Альбайсин | Альфонсо Пуиг Кл

Искусство стран Востока

Изкуството на страните от Изтока (книга за учениците от горните класове на руски език) Коллектив

Эмоциональное мышление как инструмент достижения успеха

Емоционалното мислене като инструмент за постигане на успех (книга на руски език) Гиту Орме (ав

Проблеми на поетиката на Достоевски

Михаил Бахтин (автор) Издателство: Наука и изкуство Език: български език Р

Britain etc.: The Way We Live and How We Got There

Великобритания и др.: Начинът, по който живеем и как стигнахме до там (книга на английски език)

Prisongate: The Shocking State of Britain's Prisons and the Need for Visionary Change

Порта на затвора: Шокиращото състояние на британските затвори и нуждата от визионерска промяна (книг

The Study of Popular Fiction: A Source Book

Bob Ashley (автор) Издателство: Pinter Publishers Език: английски език Разд

Nos très chers émirs: Sont-ils vraiment nos amis ?

Нашите много скъпи емири: Наистина ли са наши приятели? (книга на френски език) Christian Chesno

Иван Вазов и българската литературна критика

Георги Димов (автори) Издателство: Българска академия на науките Език: български

Il bambino arrabbiato: Favole per capire le rabbie infantili

Ядосаното дете. Басни за разбиране на детския гняв (книга на италиански език) Alba Marcoli (авт

Il bambino nascosto: Favole per capire la psicologia nostra e dei nostri figli

Скритото дете: Басни за разбиране на нашата и детската психология (книга на италиански език) Alb

Seventy-Seven Keys to the Civilization of Japan

Седемдесет и седем ключа към японската цивилизация (японска книга на английски език) Collectif