КНИГИ
Брандове
В наличност:
Език
Автор
Издателство
Издателска група
Поредица
Серия
Трилогия
Етикети
Преводач
Съставител
Редактор
Художник
Град
Година
Състояние
Националност
Антикварна книга
Книга с автограф
Корица
Формат
Изпълнител
Издател
Формат
SPARS code
Година на издаване
Брой дискове
Състояние
Цена
 лв.
 лв.

История, археология, краезнание

Филтри
Дата (ново към старо)
Britain etc.: The Way We Live and How We Got There

Великобритания и др.: Начинът, по който живеем и как стигнахме до там (книга на английски език)

Seventy-Seven Keys to the Civilization of Japan

Седемдесет и седем ключа към японската цивилизация (японска книга на английски език) Collectif

The Romans: Their Life and Customs

Римляните: техният живот и обичаи (книга на английски език) E. Guhl | W. Koner (автор)

FBI: Histoire d'un empire

ФБР: История на една империя (книга на френски език) Jacques Berlioz-Curlet (автор) И

Les Dilemmes et les silences de Pie XII: Vatican, Seconde Guerre mondiale et Shoah

Giovanni Miccoli (автори) Издателство: Complexe Editions Език: френски език

L'Oeil du Maître: Maîtres et serviteurs, de l'époque classique au romantisme

Окото на господаря: господари и слуги, от класиката до романтизма (книга на френски език) Claude

История на средните векове. В два тома. Том 1

Колектив (автори) Издателство: Наука и изкуство Език: български език Раздел

Les Dilemmes et les silences de Pie XII: Vatican, Seconde Guerre mondiale et Shoah

Дилемите и мълчанията на Пий XII: Ватикана, Втората световна война и Шоа (книга на френски език)

История на Византия

М. В. Левченко (автор) Издателство: БРП (к) Език: български език Раздел: И

История на Съединените щати (1829-1940)

Андре Мороа (автор) Издателство: Славчо Атанасов Език: български език Разде

История на Англия

Андре Мороа (автор) Издателство: Славчо Атанасов Език: български език Разде

Weltgeschichte in einem Griff: Von der Urzeit bis zur Gegenwart

Световната история от праисторически времена до наши дни (книга на немски език). Сравнителни хронол

Rom und seine große Zeit: Leben und Kultur im antiken Rom

Рим и неговите велики времена: Живот и култура в древен Рим (книга на немски език) Autorenkollek

Römische Geschichte

Римска история (книга на немски език от Теодор Момзен) Theodor Mommsen (автори) Издат

Dictionnaire historique de la liberté

Исторически речник на свободата (книга на френски език) Collectif (автори) Georges Bischoff |

Vaincus! Histoire de défaites: Europe, XIXe-XXe siècles

Победен! История на пораженията: Европа, XIX-XX век (книга на френски език) Collectif (автори)

François Mitterrand et la Défense

Франсоа Митеран и отбраната (книга на френски език) Collectif (автори) Hubert Védrine

La santé des dirigeants français: De François 1er à nos jours

Здравето на френските лидери: От Франсоа I до наши дни (книга на френски език) Stanis Perez (ав

L'Europe en transitions: Énergie, mobilité, communication - XVIIIe-XXIe siècles

Европа в преход: Eнергия, мобилност, комуникация - 18-21 век (книга на френски език) Collectif

Под натиска на Хитлер и Сталин

Средните и малките държави в европейската политика 1938-1939 Пламен С. Цветков (автор)

Illustrierte Geschichte des Ersten Weltkriegs

Christian Zentner (автор) Издателство: Südwest Verlag Език: немски език

Irak: Le dessous des cartes

Collectif (автори) Amir Taheri | Patrick Wajsman (автори) Издателство: Complexe Ed

Victimes: Histoire revisitée du conflit arabo-sioniste

Benny Morris (автор) Издателство: Complexe Editions Език: френски език Разд

Les femmes politiques: En France, de 1945 à nos jours

Жени политици: Във Франция от 1945 г. до днес (книга на френски език) Séverine Liatard (