История на физическата култура

Продукти
КНИГИ
+
12,95 лв.
  • Издателство: Медицина и физкултура
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Васил Цонков  |  Наталия Петрова  (автори)

 

Издателство:   Медицина и физкултура
Език: български език
Раздел: Видове спорт
Етикети:

За студенти от НСА "Васил Левски" (ВИФ)

 

Твърда корица, среден формат  |  439 стр.  |  541 гр. 

(неизползвана, здрава и чиста книга с незначителни забележки)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор   (В. Цонков) 5
 
Въведение 7
Предмет,   задачи,   методология    на   историята    на    физическата култура (В. Цонков) 7
I. Предмет и задачи на историята на физическата култура ... 7
II. Методология на историята на физическата култура 10
III. Значение на историята на физическата култура 16
 
 
Обща история на физическата култура
 
Физическата култура в докласовото общество и древния свят 18
 
Физическата култура и докласовото общество (В. Цонков) 18
I. Възникване на физическата култура   и   критика на буржоазните теории . . . 18
II. Физическото възпитание в дородовото и родово общество ... 26
III. Физическото възпитание през  периода  на  разлагането на родовия строй 31
 
Физическата   култура   в   робовладелческите  държави   от   древния свят (В. Цонков) 34
I. Физическата култура в държавите от Древни? Изток 34
II. Физическата   култура   в   ранните   робовладелчески държави в басейна на Егейско море 37
III. Физическата култура в Древна Гърция 39
IV. Физическата култура в Древния Рим 50
Кратки изводи 57
 
Физическата култура във феодалното общество (Н. Петрова) 58
I. Физическата култура през ранния феодализъм 59
II. Физическата култура през развития феодализъм 62
III. Физическата култура през периода на късния феодализъм ... 68
 
Физическата култура в капиталистическото общество 76
 
Физическата култура през периода на утвърждаване, възхода и разцвета на капитализма  (1648—1871)   (Н. Петрова) 76
I. Идейно теоретични и педагогически основи на физическото възпитание  76
II. Възникване и развитие   на  буржоазните системи   за физическо възпитание 86
III. Развитие  на   теоретико-практическите   основи   на физическото възпитание на жената 111
IV. Развитие на социалистическата и комунистическата обществена мисъл и физическото възпитание 112
Кратки изводи 115
Карл Маркс и Фридрих Енгелс за физическото възпитание на трудещите се (В. Цонков) 115
 
Физическата култура през периода на упадъка на капитализма  (1871 -1917)   (Н. Петрова) 120
I. По-нататъшното развитие на идеолого-педагогическите и практическите основи на  физическата култура 121
II. Зараждане на работническото физкултурно движение 132
III. Развитие на международното спортно движение 133
 
Физическата култура през общата криза на.капитализма 141
 
Физическата култура   през  периода   на   общата криза   на капитализма между Първата и Втората световна война (Н. Петрова) 141
I. Физическата култура в капиталистическите страни 142
II. Развитие на международното физкултурно движение 146
III. Развитие на международното работническо физкултурно движение 152
IV. Физическата култура в Съветския съюз 163
 
Физическата култура през периода на задълбочаването на общата криза на капитализма след Втората световна война (В. Цонков) 173
I. Физическата култура в Съветския съюз и в останалите социалистически страни  . 173
II. Физическата култура в страните, освободили се от колониализма 182
III. Физическата култура в капиталистическите страни 186
 
История на физическата култура в България 200
 
Физическата култура по машите земи в докласовото и робовладелското общество 200
 
Физическата култура на траките в докласовото и ранното робовладелско общество (В. Цонков) 200
 
Физическката   култура   по   нашите   земи през робовладелското общество (В. Цонков)  202
I. Физическата култура на траките през класическата епоха на робовладелското обшество .   . 202
II. Физическата култура на траките през елинистическата епоха на робовладелското  общество 205
III. Физическата култура на траките през римската власт .... 208
 
Физическата култура на народите по нашите земи във феодалното общество 220
 
Физическата култура на народите по нашите земи през периода на ранния феодализъм (В. Цонков) . 220
I. Физическата култура на славяните по нашите земи 220
II. Физическата култура на прабългарите по нашите земи .... 223
III. Физическата култура на българите в Първата българска държава   (681 — 1018) . 224
 
Физическата култура през периода на развития феодализъм (В. Цонков) 229
I. Физическата култура в България под византийска власт (1018—1187) 229
II. Физическата   култура   във   възстановената българска държава (1187—1396) 231
 
Физическата култура на българите през епохата на турската феодална власт (XV—XVIII в.) (В. Цонков) 237
I. Физическата култура на   турците   по   нашите   земи   през   XV—XVIII в 237
II. Физическата култура на българите през XV—XVIII в 239
Физическата  култура  на  българите през  епохата  на   Възраждането на българския народ за национално освобождение (В. Цонков) 224
I. Физическата култура в служба на  борбата за културно-национална самостоятелност на българския народ 244
II. Физическата култура   в   служба на националноосвободителното движение  253
III. Народни форми за физическа култура в бита на българите .   . 259
 
Физическата култура в капиталистическа България 262
 
Физическата култура през периода на свободното   развитие   на капитализма   (1878—1917)   (В. Цонков) 262
I. Наченки на физическа култура и спорт в армията 262
II. Разширяване на физическото възпитание в учебните заведения . 269
III. Възникване на съвременни работнически гимнастическо-спортни организации 295
 
Физическата култура през периода на общата криза на капитализма от Великата октомврийската социалистическа революция до Септемврийското народно въстание — 1944 г 302
I. Утвърждаване на физическото възпитание в учебните заведения (Н. Петрова) , 302
II. Разширяване   на   буржоазното гимнастичеСко-спортно движение и неговото открито реакционизиране (В. Цонков) 319
III. Разширяване    на     прогресивното   работническо физкултурно движение 345
1. Прогресивното работническо физкултурно движение през 1917—1923 г.  345
2. Прогресивното работническо физкултурно движение през 1923—1935 г. (В. Цонков) 352
3. Прогресивното работническо физкултурно движение през периода на борбата на БКП за демократизиране на физкултурните организации, 1935—1944 г. (Н. Петрова) 360
IV. Разширяване на физическата подготовка и спорта   и тяхното реакционизиране в армията (В. Цонков) 379
 
Физическата култура в България по пътя на социализма 382
 
Физическата   култура   в   България   през   периода   на   установяването и укрепването на народната демокрация (1944—1948) (В. Цонков) .... 382
I. Коренни изменения във физическата култура и спорта под ръководството на Българската комунистическа партия 382
II. Учредяване на съвети за физическа култура и спорт и провеждане на коренно преустройство в обществените физкултурни и спортни организации 384
III. Участие   на масовите младежки   и   профсъюзни организации в демократизирането на физическата култура и спорта 387
IV. Учредяване на Дирекция за физическа култура и спорт с нейни поделения по места и създаване на държавно законодателство в тази област 388
V. Физическото възпитание на учащата се младеж и подготовката на кадри за физическа култура и спорт 390
VI. По-крупни масови прояви на физкултурното и спортното движение 391
VII. Участие на България в международното спортно движение .   . 392
VIII. Създаване на материално техническа база за физкултурна и спортна   дейност  394
 
Физическата култура в България през изграждане основите на социализма (1948—1958) (В. Цонков) 395
 
I. Законът за физическата култура и спорта и създаването на Вър¬ховен комитет за физическа култура и спорт към Министерския съвет 395
II. Въвеждане на българския републикански физкултурен комплекс „Готов за труд и отбрана" и на Единната републиканска спортна класификация , . 397
III. По-нататъшно развитие на НФС, НССТ и НЛРС 399
IV. Решения на ЦК на БКП и постановления на МС относно физическата култура И спорта 401
V. Организационно преустройство и развитие на общественото физкултурно и спортно движение 403
VI. Физическата култура и спорта на учащата се младеж и подготовката на специалисти по физическа култура и спорт 405
VII. Физическото  възпитание  и  спорта  във  военно-учебните заведения и народната армия 411
VIII. Физкултурни празници, спартакиади и други масови спортни прояви 412
IX. Създаване на българска наука за физическо възпитание и спорт 413
X. Участие на България в международното спортно движение .   . 414
XI. Създаване материално-техническа база за физическо възпитание и спорт 418
 
Физическата култура в България през периода на изграждане на развитото социалистическо общество (Н. Петрова) 419
 
I. Повишаване ръководната роля на партията в областта на физическата  култура 419
II. Физическата култура — общонародно достояние 425
III. Образуване на Комитета за младежта и спорта. Развитие на физкултурната наука 430
IV. Международни връзки на България в областта на физическата култура  . . . 432
Особености в развитието на физическата култура в България през развитото социалистическо общество 433

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Васил Цонков, Наталия Петрова
Издателство
Медицина и физкултура
Етикети
За студенти от НСА "Васил Левски" (ВИФ)
Град
София
Година
1976
Страници
439
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с незначителни забележки
Националност
българска
Издание
второ преработено и допълнено издание.
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
175
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
30
Тегло (гр.)
541
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 100 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 100 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!