КНИГИ

История на средните векове. В два тома. Том 1

  • Издателство: Наука и изкуство

Колектив  (автори)

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: История, археология, краезнание
Поредица: Епохи Народи Събития
Преводач: Яню Стоевски
Етикети:

световна история

европейска история

 

Твърда корица с обложка, голям формат  |  616 стр.  |  1095 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга в почти отлично състояние - леко захабена обложка)

 

*

 

Авторски колектив под редакцията на С. Д. Сказкин, Е. В. Гутнова, А. И. Данилов, Я. А. Левицки.

 

**

 

Предговор

 

Първият том на този учебник, които предлагаме на вниманието на читателите, обхваща историята на страните от Западна Централна Европа, а също и на Византия през периода от V до края на XV в.

 

За разлика от издадените преди това учебници и съобразно с про­грамата на курса първият том включва глави като: 1) „Извори за историята на средните векове (V—XV в.)", материалът на която има голямо методическо значение; 2) „Същност на феодализма и пробле-за неговия произход в историческата наука" — глава, която съдържа критически анализ на буржоазните концепции по най-важ-1те въпроси на историята на средните векове и кратък обзор на постиженията на съветската медиевистика; 3) „Църквата и нейната организация в Западна Европа. Народни еретични движения" — гла­ва, която има важно значение в борбата срещу религиозната идео-гия и за комунистическия светоглед; 4) „Международните отно­шения в Западна Европа през XI—XV в.", в която се осветлява раз­витието на икономическите и политическите връзки в Европа през този период.

 

Според учебния план в историческите факултети на университетите самостоятелен курс по история на южните и западните славяни, който включва историята на тия народи през средните векове, затова в книгата не се разглежда историята на славянските страни. Но за да се покажат историческите взаимни връзки на южните и западните славяни с другите народи на Европа, в учебника е включен специален параграф „Ролята на западнославянските и южнославянските страни в международните отношения през XII—XV в." (в глава 19).

 

Авторите на учебника са взели под внимание основните изводи на всички най-важни, публикувани през последните години специални монографии и изследователски статии по проблемите на историята на средните векове; изхвърлени са много дребни факти и излишни за такъв род учебници дати и имена. С това значително е Съкратен за­дължителният учебен материал.

 

Учебникът е колективен труд. Той е написан от научни сътруд­ници в сектора по история на средните векове на Института по исто­рия при Академия на науките на СССР и неговото ленинградско отделение, от професори и преподаватели в катедрата по история па средните векове ла Историческия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломопосов" и на други висши учебни заведения, както и от сътрудници на редица други научни учреждения. Имената на авторския колектив са посочени в съдържанието.

 

***

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР  (Редколегия)   .    .    .    . 5
 
 
УВОД  (Редколегия) 7
 
 
1 ГЛАВА
ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЯТА НА СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ (V—XV ВЕК) (А. Д. Люблинская) 17
 
 
2 ГЛАВА
СЪЩНОСТ НА ФЕОДАЛИЗМА И ПРОБЛЕМЪТ ЗА НЕГОВИЯ ПРОИЗХОД В ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА (Е. В. Гутнова, А. И. Данилов)    .    . 29
 
 
1 раздел
РАННОФЕОДАЛЕН ПЕРИОД (V-ХI ВЕК)
 
 
3 ГЛАВА
ВЪЗНИКВАНЕ НА ФЕОДАЛНИЯ СТРОИ В ЗАПАДНА ЕВРОПА (А. Р Корсунски) 64
 
§ 1. Криза в робовладелския строй и зараждане на елементи на феодални отношения в Римската империя 64
§ 2. Обществен строй на  германските племена    . 78
§ 3. Германците в навечерието и по време на нахлуванията си в Римската империя. Падане на Западната Римска империя и образуване на варварски кралства    . 84
§ 4. Пътища на развитие на феодалните отношения в Западна Европа    .    . 97
 
 
4 ГЛАВА
РАЗВИТИЕ НА ФЕОДАЛИЗМА ВЪВ ФРАНКСКАТА ДЪРЖАВА    ... 108
 
§ 1. Франкската държава при Меровингите  (Е. В. Гутнова)    .... 108
§ 2. Франкската монархия При Каролингите (Е. В. Гутнова, А. П. Левандовски) I**
§ 3. Развитие на феодалните отношения и закрепостяване на селяните в Каролингската държава (Е. В. Гутнова)   131
 
 
5 ГЛАВА
ВЪЗНИКВАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ФЕОДАЛНИ ОТНОШЕНИЯ ВЪВ ВИЗАНТИЯ   ПРЕЗ   IV—XI  ВЕК .    146
 
§ 1. Византия през IV — първата половина на IX век (3. В. Удалцова) . 146 § 2. Византия през втората половина на IX—XI век (Е. Г. Литаврин)    .    . 170
 
 
6 ГЛАВА
ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ IX-XI ВЕК    . 18°
 
§ I  Политическа карта на Европа през IX— XI век (Я. А. Левицки, А. П. Левандовски) 180
§ 2. Основни черти на феодалния строй в Западна Европа към края на XI В. (С. Д. Сказкин, Е. В.  Гутнова) 186
§ 3. Франция през IX- XI век (А. Д. Люблннская) 191
§ 4. Италия до края на XI век (В. И. Рутенбург)     . 196
§ 5. Германия през X—XI век (А. И. Данилов, Б. Г. Могилницки)    .    .    . 203
§ 6. Англия до средата на XI век (Я. А. Левицки) 216
 
 
 
2 раздел
ПЕРИОД НА РАЗВИТИЯ ФЕОДАЛИЗЪМ (X- XV ВЕК)
 
 
7 ГЛАВА
ВЪЗНИКВАНЕ 11 РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ГРАДОВЕ (Я- А. Левицки) 226
 
8 ГЛАВА
КРЪСТОНОСНИ ПОХОДИ (М. А. Заборов) 249
 
 
9 ГЛАВА
ФРАНЦИЯ ПРЕЗ XI- XV ВЕК (А. Д. Люблннская) 267
 
§ 1. Франция  през  XI—XIII   век 267
§ 2. Франция  през  XIV—XV  век . 283
 
 
10 ГЛАВА
АНГЛИЯ ПРЕЗ XI—XV ВЕК 308
 
§ 1. Англия през XI—XII век (Я. А. Левицки) 303
§ 2. Англия през XIII век (Е. В. Гутнова) 308
§ 3. Англия през XIV—XV век (Е. В. Гутнова, Е. А. КосмШ(ски)    .    .    . 334
 
***
 
Материалът е онагледен със 73 черно-бели фотографии.
 
 
 
11 ГЛАВА
ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ XII—XV ВЕК 351
 
§ 1. Германия през XII—XIII век (А. И. Даналов, В. Г. Могилницкп) . . 367
§ 2. Германия през XIV—XV век (М. М. Смирин) 353
 
 
12 ГЛАВА
ИТАЛИЯ ПРЕЗ XI—XV ВЕК  (В. И. Рутеибург) 383
 
§ 1. Италия през XI—XII век 383
§ 2. Италия   през   XIII—XV   век 393
 
 
13 ГЛАВА
ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ ПРЕЗ XI—XV ВЕК (С. Д. Сказкин)    .    . 418
 
 
14 ГЛАВА
СКАНДИНАВСКИТЕ СТРАНИ ПРЕЗ XI—XV ВЕК (А. Я. Гуревич)    .    . 431
 
 
15 ГЛАВА
УНГАРИЯ ПРЕЗ XI—XV ВЕК (В. П. Шушарии) 448
 
 
16 ГЛАВА
ВЛАХИЯ, МОЛДОВА И ТРАНСИЛВАНИЯ ДО КРАЯ НА XV ВЕК (И. И. Орлик) 460
 
 
17 ГЛАВА
ВИЗАНТИЯ ПРЕЗ XI—XV ВЕК 467
 
§ 1. Византия през XI—XII век (Г. Г. Литаврин) 467
§ 2. Византия през XIII—XIV век (3. В. Удалцова) 476
 
 
18 ГЛАВА
ЦЪРКВАТА И НЕЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЗАПАДНА ЕВРОПА. НАРОДНИ ЕРЕТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ (Б. Я- Рам)    ....... 487
 
 
19 ГЛАВА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ XI—XV ВЕК 516
 
§ 1. Развитие на международните отношения в Западна Енропа през XI— XV  век   (М. А.  Заборов) 516
§ 2. Ролята ва заоадпославявските и южнославянските страни в междуна-
родните отношения през XII—XV век (С. А. Никптнн) 523
 
 
20 ГЛАВА
СРЕДНОВЕКОВНАТА   КУЛТУРА   II   ИДЕОЛОГИЯ   В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ (V—XIII ВЕК)  (Н. А. Сндорова)  530
 
21 ГЛАВА
КУЛТУРАТА ВЪВ ВИЗАНТИЯ (IV—XV ВЕК) (3. В. Удллцояа)    ... 557
 
 
22 ГЛАВА
ЗАРАЖДАНЕ НА БУРЖОАЗНАТА ИДЕОЛОГИЯ, РАННО ВЪЗРАЖДАНЕ И ХУМАНИЗЪМ В ИТАЛИЯ (XIV—XV ВЕК) (С. Д. Сказкин) 566
 
 
ХРОНОЛОГИЧЕСКА ТАБЛИЦА  (състав. В. Л.  Ромапова)     .    .    ,    . 583
 
ЛИТЕРАТУРА (Състав. С. А. Асиновская, ред. М. Н. Соколова)    .    .    . 594
 
КАРТИ  (А. П. Левандовски)

 

 
 
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Колектив
Издателство
Наука и изкуство
Поредица
Епохи Народи Събития
Етикети
европейска история, световна история
Преводач
Яню Стоевски
Град
София
Година
1977
Страници
616
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга в почти отлично състояние - леко захабена обложка
Националност
руска
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
165
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
42
Тегло (гр.)
1095
Доставка +

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30% +

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.07.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!