Лабораторни упражнения по физиология на животните и човека (1990)

Продукти
КНИГИ
+
4,95 лв.
  • Издателство: УИ Климент Охридски
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

За студен­тите биолози и биотехнолози от всички специал­ности на Биологическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски". Ръководство­то може да задоволи нуждите на обучението по физиология във всички висши учебни заведения от университетски тип у нас, а също така да ползува преподаватели и студенти от специализирани­те висши учебни заведения.

 

Колектив  (автори)

 

Издателство:   УИ Климент Охридски
Език: български език
Раздел: Биология

 

Мека корица, среден формат  |  288 стр.  |  301 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга с леко захабен външен вид)

 

*

 

Авторски колектив

 

Радой Иванов, Игнат Минков, Огнян Димитров, Невена Мулешкова, Стефка Кабаиванова, Екатерина Грънчарова,

 

**

 

Съдържание

 

Предговор 7

 

I част
Основни уреди и пособия. Лабораторни животни 9

 

1. Основни уреди и пособия, използувани при физиологичния експеримент. ... 9
1.1. Електрически генератори 10
1.2. Електроди' 11
1.3. Усилватели на биоелектрични потенциали ........ 15
1.4. Преобразуватели на неелектрически процеси в електрически величини и други преобразуватели 17
1.5. Регистриргщи уреди. . . 19
1.6. Други уреди и приспособления » 23

 

2. Лаборатории животни и работа с тях 25

2.1. Видове лабораторни животни 26
2.2. Подготовка на лабораторните животни за работа 27
2.3. Биологичен материал. Солеви разтвори 31
2.4. Хирургическа работа с лабораторни животни 31

 

II част
Експериментални задачи 35

 

3. Физиология на кръвта 35
3.1. Вземане на кръв за изследване 35
3.2. Вискозитет на кръвта 38
3.3. Относителна маса на кръвта 39
3.4. Буферни свойства на кръвната плазма 40
3.5. Химичен състав на кръвната плазма 40
3.6. Наблюдаване на еритроцити от различни животни .... 41
3.7. Броене на еритроцити и левкоцити . 41
3.8. Осмотнчна устойчивост на еритроцитите 47
3.9. Хемолиза 48
3.10. Време на кръвотечение 49
3.11. Време за съсирваме на кръвта 49
3.12. Защитна противосъсирваща система на кръвта 50
3.13. Определяне скоростта на утаяване на еритроцитите ... 53
3.14. Определяне количеството на хемоглобина в кръвта .... 54
3.15. Спектрален анализ на хемоглобина и производните му . . 56
3.16. Определяне, на цветния показател на кръвта (оцветителен индекс). ... .. 57
3.17. Определяне на кръвните групи 57
3.18. Определяне на резус-фактор 60

 

4. Физиология ка сърцето 61

4.1. Регистриране съкращенията на сърце на жаба 62
4.2. Автоматизъм на сърцето 64
4.3. Възбудимост на сърдечния мускул, регистриране на камерни екстрасистоли 68
4.4. Биоелектрични процеси в сърцето. Електрокардиография 69
4.5. Влияние на дразненето на смесения варосимпатикусов нерв върху работата на сърце на жаба 73
4.6. Влияние на дразненето на блуждаещия нерв върху работата на сърце на котка .75
4.7. Влияние на дразненето на седалищния нерв върху работата на сърце на котка 77
4.8. Влияние на дразненето на коремните органи върху работата на сърце на жаба (рефлекс на Голц) 78
4.9. Изолирано сърце на жаба по Щрауб. Влияние на адреналина, калиевите и калциевите йони върху работата на сърцето . . 79

 

5. Физиология на съдовата система 82

5.1. Регистриране на артерийно кръвно налягане на плъх .... 83
5.2. Измерване на артерийното кръвно налягане на човек .... 85
5.3. Наблюдаване на кръвния ток в езика и плавателната ципа на крайника на жаба 87
5.4. Перфузия на съдовата система на жаба 88
5.5. Влияние на дразненето на съдосвиващите влакна в седалищния нерв върху капилярите на плавателната пипа на жаба . . 89
5.6. Наблюдаване на кожните капиляри на човек 90
5.7. Плетнзмография. . . 91

 

6. Физиология на дишането 93

6.1. Механизъм на белодробното дишане при гръбначните животни 94
6.2. Пневмография 95
6.3. Определяне дихателните обеми на белия дроб. Спирометрия и спирография 97
6.4. Изчисляване теоретичната жизнена вместимост на белия дроб 99
6.5. Определяне на минутния дихателен обем 100
6.6. Разлика в съдържанието на въглеродния двуокис във вдишвания и издишвания въздух 101
6.7. Дифузия на въглеродния двуокис в белия дроб 102
6.8. Определяне химичния състав на въздуха 104
6.9. Изключване на белодробното и кожното дишане при жаба . 107
6.10. Нарушаване дишането на плъх при отравяне с кураре . . . 108
6.11. Оксихемометрия и оксихемография 109
6.12. Определяне кислородната консумация на водни животни . 110
6.13. Определяне количеството отделен въглероден двуокис при дишане на плъх 112
6.14. Определяне кислородната консумация на малки животни 114

 

7. Физиология на храносмилането 116

7.1. Събиране на слюнка от човек 116
7.2. Определяне вискозитета на слюнката 118
7.3. Зависимост на слюнкоотделянето от характера и силата на дразнителя 119
7.4. Разграждане на въглехидрати от слюнка 120
7.5. Движение на ресничките на хранопровода в жаба .... 122
7.6. Нервно-хуморална регулация на двигателната активност на стомаха на жаба 122
7.7. Регистриране двигателната активност на препарат от тънко черво на котка 124
7.8. Разграждане на белтъци от стомашния сок 125
7.9. Роля на жлъчния сок при храносмилането 126
7.10. Състав и свойства на секрета на задстомашната жлеза . . . 127

 

8. Физиология на отделянето 130

8.1. Значение на отделянето на урина за регулирането на осмотячното налягане в жаба 130
8.2. Изследване на диурезата на плъх при водно обременяване . 130
8.3. Отделяне на урея от' урината 131

 

9. Обмяна на веществата и енергията. Терморегулация. Хранене . . 132
9.1. Пряка и непряка калориметрия 132
9.2. Определяне основната обмяна на човека - . . 137
9.3. Определяне основната обмяна на човек по формулата на Рид 141
9.4. Определяне разхода на енергия на дребни животни с помощта на респирационна камера 142
9.5. Изследване изменението в обмяната на веществата при различни температурни условия у пойкилотермни и хомеотермни животни 144
9.6. Понижаване телесната температура при изпаряване на вода от повърхността на кожата 145
9.7. Съставяне на хранителен рацион за човек 146

 

10. Физиология на жлезите с вътрешна секреция 148

10.1. Екстирпация па хипофиза на жаба 149
10.2. Влияние на питунтрина и адреналина върху меланофорите на жаба 150
10.3. Влияние на инсулина върху съдържанието на глюкоза в кръвта 151
10.4. Действие на антидиуретичния хормон върху диурезата на плъх 151
10.5. Възникване на сперматорея в жаба под влияние на гонадотропин 152
10.6. Значение на хипофизата за сперматогенезата и сперматореята в жаба 153

 

11. Физиология на мускула 153

11.1. Приготвяне на нервно-мускулен препарат 154
11.2. Възбуждане в скелетен мускул. Видове дразнения .... 156
11.3. Пряко и непряко дразнене на мускула 158
11.4. Съкращение на мускула 159
11.5. Видове мускулни съкращения 160
11.6. Оптимум и песимум на честотата и силата на дразнене . . . 164
11.7. Граница на преминаване на мускулното съкращение от назъбен в гладък тетанус и от оптимум в песимум 166
11.8. Зависимост на амплитудата на мускулното съкращение от силата и продължителността на дразнене 167
11.9. Xронаксиметрия 168

11.10. Зависимост на праговия отговор от градиента на дразнене Акомодометрия 172
11.11. Работа на мускула 175
11.12. Умора на мускула 178
11.13. Енергетика на мускулното съкращение 182
11.14. Физиология на гладките мускули 184
11.15. Биоелектрични процеси в мускула 186

 

12. Физиология на нерва 190

12.1. Потенциал на действие на седалищния нерв на жаба . . . !90
12.2. Закон за физиологичната непрекъснатост на нервното влакно193
12.3. Закон за двустранното провеждане на възбуждането по нервното влакно. . . ' 194
12.4. Закон за изолираното провеждане на възбуждането по нервното влакно 196
12.5. Измерване скоростта на разпространение на нервния импулс 196
12.6. Изменение на възбудимостта след възбуждане 200
12.7. Парабиоза 204
12.8. Относителна неуморяемост на нерва 206
12.9. Полярно действие на постоянния ток върху нерва .... 207
12.10. Физиологичен електротон 208
12.11. Закон за съкращението 210
12.12. Нервно-мускулно предаване. Опит на Клод Бернар . . . 211

12.13. Регистриране на възбуден постсинаптичен потенциал . . 212

 

13. Физиология на централната нервна система' 215

13.1. Анализ на рефлексната дъга 215
13.2. Изследване на гръбначномозъчните рефлекси и техните рецептивни полета . 218
13.3. Определяне времето на рефлекса при различна сила на дразнене 219
13.4. Изследване функциите на коренчетата на гръбначния мозък 219
13.5. Ирадиация на възбуждането в централната нервна система 223
13.6. Сумиране на възбуждане в нервните центрове , 224
13.7. Уморяемост на нервните центрове 227
13.8. Влияние на стрихнина и етера върху централната нервна система 227
13.9. Задържане в централната нервна система 228
13.10. Чувствителност на централната нервна система към недостиг на кислород 231
13.11. Значение на някои отдели на главния мозък за двигателната активност на гълъб   232
13.12. Двигателни реакции при дразнене на кората на големите полукълба 235
13.13. Стереотаксичен метод 236

 

14. Физиология на анализаторите 241

14.1. Зрителен анализатор 241
14.1.1. Акомодация -. . 241
14.1.2. Зенична реакция 242
14.1.3. Сферична и хроматична аберация : 243
14.1.4. Определяне на зрителното поле 243
14.1.5. Светлочувствителни елементи на ретината. Сляпо петно . 245»
14.1.6. Определяне на зрителната острота 246
14.1.7. Последователни образи 247
14.1.8. Светлинен контраст 248
14.1.9. Изследване на цветното зрение 249
14.2. Слухов анализатор 250
14.2.1. Аудиометрия. 250
14.2.2. Изследване на костната и въздушната проводимост на звука 250
14.3. Соматосензорен анализатор 251
14.3.1. Естезнометрия 251
14.3.2. Локализация на тактилните усещания 252
14.3.3. Температурна сетивност 252
14.3.4. Изследване на температурната адаптация 253
14.4. Вкусов анализатор 253
14.4.1. Определяне прага на вкусовото усещане 253
14.4.2. Изследване вкусовите области на езика 254
14.5. Обонятелен анализатор 254
14.5.1. Определяне прага на обонятелното усещане .... 254

 

15. Физиология на висшата нервна дейност 256

15.1. Изграждане на двигателен условен рефлекс в плъх .... 256

15.2. Изграждане на кожно-галваничен условен рефлекс в човека 259

15.3. Коректурен метод за изследване на висшата нервна дейност 261

 

Приложения 265

Литература. . . . 285

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Колектив
Издателство
УИ Климент Охридски
Град
София
Година
1990
Страници
288
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
второ преработено издание.
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
195
Дебелина (мм)
20
Тегло (гр.)
301
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!