Машини и съоръжения в животновъдството

Продукти
КНИГИ
+
7,00 лв.
 • Издателство: Земиздат
 • ISBN / UPC: 9540501431
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Михаил Касалийски  / Иван Точев  (автори)

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език
Раздел: Селскостопанска техника
Етикети:

фермерство

животновъдство

Учебници за техникуми (Земиздат)

 

Мека корица, среден формат  |  256 стр.  |  312 гр.

(неизползвана книга - отлично книжно тяло, здрави корици, овехтял външен вид)

 

*

 

Анотация

 

Учебникът е предназначен за учениците от професионално-техническите училища и техникумите по животновъдство.

В него са изложени основните положения, свързани с технологиите на отглеждане на селскостопанските животни. Описани са поточните технологични линии за комплексна механи­зация на основните производствени процеси в съвременните животновъдни ферми и комплекси, както и устройството на машините и съоръженията, от които са съставени тези линии.

Написан е по програма на МНП от 1990 г.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Съоръжения за вътрешно обзавеждане на животновъдни помепЛния (Михаил Касалийски).  3

 • Съоръжения за вътрешно обзавеждане на говедовъдни ферми........................ 3
 • Топково вързило................................................................................................ 5
 • Групов фиксатор за крави и телета.................................................................... 8
 • Клетки за телета до тримесечна възраст.......................................................... 10
 • Съоръжения за обзавеждане на овцевъдни ферми..................................... 13
 • Съоръжения за обзавеждане на свиневъдни ферми......................................... 15
 • Боксове за свине майки и прасета..................................................................... 19
 • Съоръжения за обзавеждане на птицевъдни ферми......................................... 22
 • Клетъчни батерии за кокошки носачки............................................................ 24
 • Клетъчни батерии за бройлери........................................................................ 28

 

 1. Машини и съоръжения за обработване на фуражите (И. Точев)... 30
 • Машини и съоръжения за прибиране на зелени фуражи................................ 30
 • Машини и съоръжения за силажиране и съхраняване на зелени фуражи.... 32
 • Съоръжения за сушене на зелени фуражи....................................................... 33
 • Машини и съоръжения за нарязване на груби фуражи................................... 36
 • Машини за наситняване на концентрирани фуражи........................................ 38
 • Чукови фуражомелки....................................................................................... 40
 • Съоръжения за дозиране на фуражите............................................................. 42
 • Лентови, шнекови и тегловни дозатори........................................................... 44
 • Съоръжения за смесване на фуражите...................................... ;.............. 46

 

 1. Машини и съоръжения за изземване, товарене, транспортиране и раздаване на фуражите (Михаил Касалийски).  48
 • Съоръжения за изземване и товарене на силаж. Грайферен товарач. 48
 • Фрезов силажотоварач..................................................................................... 51
 • Мобилни средства за транспортиране и раздаване на фураж......................... 53
 • Фуражораздаващо ремарке смесител.............................................................. 57
 • Шнекови и лентови транспортьори................................................................. 60
 • Съоръжения за поене на телета с мляко........................................................... 63'
 • Мобилни съоръжения за хранене на свине с концентриран фураж.... 65
 • Инсталации за дозирано хранене на свине....................................................... 68
 • Инсталации за хранене на свине в самохранилки............................................ 70
 • Инсталации за хранене на кокошки. Верижно-улейни хранилки.................... 73
 • Инсталации с въжено-тапови транспортьори.................................................... 76

 

 1. Съоръжения за вентилация и отопляване на животновъдни сгради.... 78
 • Вентилация на животновъдни сгради. Обши положения. Въздухообмен. 78
 • Основни схеми на вентилация.......................................................................... 81
 • Осови и центробежни вентилатори.................................................................. 84
 • Топлинен баланс при отопляване на животновъдни помещения.................... 85
 • Съоръжения за отопляване на животновъдните помещения........................... 87

 

 1. Водоснабдяване и потребности от вода за животновъдните ферми и комплекси (И. Точев).  90
 • Водопроводна мрежа и арматура..................................................................... 91
 • Водни помпи..................................................................................................... 93
 • Водонапорни кули............................................................................................ 96
 • Водно-въздушни резервоари............................................................................ 97
 • Поилки за крави и телета.................................................................................. 98
 • Поилки за свине............................................................................................. 100
 • Поилки за пилета и кокошки.......................................................................... 101

 

 1. Машини и съоръжения за събиране, почистване, транспортиране и обработване на тора. 104
 • Класификация на торопочистващите средства.............................................. 104
 • Обиколен и наклонен верижно-планков транспортьор................................. 105
 • Възвратно-постъпателен транспортьор......................................................... 106
 • Скреперна инсталация.................................................................................... 108
 • Мобилни средства за почистване на тора. Булдозерна лопата..................... 110
 • Хидравлични методи за почистване на тора.................................................. 111
 • Помпи за течен тор......................................................................................... 113
 • Цистерни за течен тор.................................................................................... 116
 • Тръбна инсталация за тор............................................................................... 117
 • Контейнерни системи за събиране и транспортиране на тора........................ 119

 

 1. Доилни инсталации за крави и овце............................................................. 122
 • Принципи на машинното доене..................................................................... 122
 • Принципна схема на доилна инсталация и доилен апарат............................ 124
 • Силова част на доилна инсталация................................................................. 127
 • Пулсатори. Мембранен двубутален пулсатор............................................... 131
 • Тримембранен пулсатор с нерегулируем брой на пулсациите..................... 134
 • Едномембранен пулсатор с нерегулируем брой на пулсациите................... 137
 • Хидропулсатор............................................................................................... 139
 • Колектор.......................................................................................................... 142
 • Принцип на работа на двутактов доилен апарат............................................ 145
 • Класификация на доилните инсталации за крави........................................... 149
 • Подвижни доилни инсталации за доене във ведра......................................... 152
 • Доилни инсталации за доене във ведра...................................... ,.................. 155
 • Доилна инсталация с централен млекопровод............................................... 158
 • Млекоосвободител.......................................................................................... 161
 • Доилен апарат с променлив режим на доене................................................. 164
 • Доилни инсталации за доене в зала тип рибена кост..................................... 168
 • Доилни инсталации за доене на овце в доилна зала...................................... 172
 • Доилна част на доилна инсталация за овце ДИО 2x24.................................. 176
 • Подвижни доилни инсталации за овце........................................................... 181
 • Преносими доилни инсталации за овце.......................................................... 185

 

 1. Млекоохладителни инсталации...................................................................... 189
 • Методи за получаване на изкуствен студ. Идеална компресорна хладилна машина. 189
 • Хладилен компресор за млекоохладителна инсталация................................ 192
 • Хладилен агрегат за млекоохладителна инсталация..................................... 194
 • Млекоохладителна инсталация за директно охлаждане............................... 196
 • Млекоохладителна инсталация за индиректно охлаждане........................... 200
 • Хладилни вани за охлаждане на млякото с акумулиране на лед.................. 203
 • Полухерметични хладилни агрегати............................................................. 206
 • Блокова млекоохладителна инсталация за охлаждане с акумулиране на лед... 207

 

 1. Машини и съоръжения за стригане на овце................................................... 211
 • Електростригачни агрегати............................................................................ 211
 • Машина за стригане за овце МСО-77Б........................................................... 214
 • Машина за стригане за овце МСУ-200В........................................................ 216
 • Преса за вълна................................................................................................. 218

 

 1. Промишлени комплекси в животновъдството............................................... 220
 • Ооснови на промишленото производство на животинска продукци5Й20
 • Системи от машини и технологични комплекси от машини и съоръжения за животновъдството. Основни понятия...  225
 • Кравекомплекси за производство на мляко.................................................... 228
 • Комплекси за отглеждане на телета............................................................... 232
 • Комплекси за отглеждане на овце и за производство на мляко, месо и вълна.. 235
 • Свинекомплекси за производство на месо...................................................... 237
 • Птицекомплекси за производство на яйца и месо.......................................... 241

 

 1. Правила за безопасност и охрана на труда.................................................... 246
 • Изисквания за безопасност и хигиена на труда при работа с машини ...  246
 • Иизисквания на безопасност и хигиена на труда при работа с електрически машини.... 248

 

Литература......  251

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Михаил Касалийски, Иван Точев
Издателство
Земиздат
Етикети
животновъдство, фермерство, Учебници за техникуми (Земиздат)
Град
София
Година
1992
Страници
256
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, здрави корици, овехтял външен вид.
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Тираж (бр.)
1000+40
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
210
Дебелина (мм)
13
Тегло (гр.)
312, 313, 314
Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Съоръжения за вътрешно обзавеждане на животновъдни помепЛния (Михаил Касалийски).  3

 • Съоръжения за вътрешно обзавеждане на говедовъдни ферми........................ 3
 • Топково вързило................................................................................................ 5
 • Групов фиксатор за крави и телета.................................................................... 8
 • Клетки за телета до тримесечна възраст.......................................................... 10
 • Съоръжения за обзавеждане на овцевъдни ферми..................................... 13
 • Съоръжения за обзавеждане на свиневъдни ферми......................................... 15
 • Боксове за свине майки и прасета..................................................................... 19
 • Съоръжения за обзавеждане на птицевъдни ферми......................................... 22
 • Клетъчни батерии за кокошки носачки............................................................ 24
 • Клетъчни батерии за бройлери........................................................................ 28

 

 1. Машини и съоръжения за обработване на фуражите (И. Точев)... 30
 • Машини и съоръжения за прибиране на зелени фуражи................................ 30
 • Машини и съоръжения за силажиране и съхраняване на зелени фуражи.... 32
 • Съоръжения за сушене на зелени фуражи....................................................... 33
 • Машини и съоръжения за нарязване на груби фуражи................................... 36
 • Машини за наситняване на концентрирани фуражи........................................ 38
 • Чукови фуражомелки....................................................................................... 40
 • Съоръжения за дозиране на фуражите............................................................. 42
 • Лентови, шнекови и тегловни дозатори........................................................... 44
 • Съоръжения за смесване на фуражите...................................... ;.............. 46

 

 1. Машини и съоръжения за изземване, товарене, транспортиране и раздаване на фуражите (Михаил Касалийски).  48
 • Съоръжения за изземване и товарене на силаж. Грайферен товарач. 48
 • Фрезов силажотоварач..................................................................................... 51
 • Мобилни средства за транспортиране и раздаване на фураж......................... 53
 • Фуражораздаващо ремарке смесител.............................................................. 57
 • Шнекови и лентови транспортьори................................................................. 60
 • Съоръжения за поене на телета с мляко........................................................... 63'
 • Мобилни съоръжения за хранене на свине с концентриран фураж.... 65
 • Инсталации за дозирано хранене на свине....................................................... 68
 • Инсталации за хранене на свине в самохранилки............................................ 70
 • Инсталации за хранене на кокошки. Верижно-улейни хранилки.................... 73
 • Инсталации с въжено-тапови транспортьори.................................................... 76

 

 1. Съоръжения за вентилация и отопляване на животновъдни сгради.... 78
 • Вентилация на животновъдни сгради. Обши положения. Въздухообмен. 78
 • Основни схеми на вентилация.......................................................................... 81
 • Осови и центробежни вентилатори.................................................................. 84
 • Топлинен баланс при отопляване на животновъдни помещения.................... 85
 • Съоръжения за отопляване на животновъдните помещения........................... 87

 

 1. Водоснабдяване и потребности от вода за животновъдните ферми и комплекси (И. Точев).  90
 • Водопроводна мрежа и арматура..................................................................... 91
 • Водни помпи..................................................................................................... 93
 • Водонапорни кули............................................................................................ 96
 • Водно-въздушни резервоари............................................................................ 97
 • Поилки за крави и телета.................................................................................. 98
 • Поилки за свине............................................................................................. 100
 • Поилки за пилета и кокошки.......................................................................... 101

 

 1. Машини и съоръжения за събиране, почистване, транспортиране и обработване на тора. 104
 • Класификация на торопочистващите средства.............................................. 104
 • Обиколен и наклонен верижно-планков транспортьор................................. 105
 • Възвратно-постъпателен транспортьор......................................................... 106
 • Скреперна инсталация.................................................................................... 108
 • Мобилни средства за почистване на тора. Булдозерна лопата..................... 110
 • Хидравлични методи за почистване на тора.................................................. 111
 • Помпи за течен тор......................................................................................... 113
 • Цистерни за течен тор.................................................................................... 116
 • Тръбна инсталация за тор............................................................................... 117
 • Контейнерни системи за събиране и транспортиране на тора........................ 119

 

 1. Доилни инсталации за крави и овце............................................................. 122
 • Принципи на машинното доене..................................................................... 122
 • Принципна схема на доилна инсталация и доилен апарат............................ 124
 • Силова част на доилна инсталация................................................................. 127
 • Пулсатори. Мембранен двубутален пулсатор............................................... 131
 • Тримембранен пулсатор с нерегулируем брой на пулсациите..................... 134
 • Едномембранен пулсатор с нерегулируем брой на пулсациите................... 137
 • Хидропулсатор............................................................................................... 139
 • Колектор.......................................................................................................... 142
 • Принцип на работа на двутактов доилен апарат............................................ 145
 • Класификация на доилните инсталации за крави........................................... 149
 • Подвижни доилни инсталации за доене във ведра......................................... 152
 • Доилни инсталации за доене във ведра...................................... ,.................. 155
 • Доилна инсталация с централен млекопровод............................................... 158
 • Млекоосвободител.......................................................................................... 161
 • Доилен апарат с променлив режим на доене................................................. 164
 • Доилни инсталации за доене в зала тип рибена кост..................................... 168
 • Доилни инсталации за доене на овце в доилна зала...................................... 172
 • Доилна част на доилна инсталация за овце ДИО 2x24.................................. 176
 • Подвижни доилни инсталации за овце........................................................... 181
 • Преносими доилни инсталации за овце.......................................................... 185

 

 1. Млекоохладителни инсталации...................................................................... 189
 • Методи за получаване на изкуствен студ. Идеална компресорна хладилна машина. 189
 • Хладилен компресор за млекоохладителна инсталация................................ 192
 • Хладилен агрегат за млекоохладителна инсталация..................................... 194
 • Млекоохладителна инсталация за директно охлаждане............................... 196
 • Млекоохладителна инсталация за индиректно охлаждане........................... 200
 • Хладилни вани за охлаждане на млякото с акумулиране на лед.................. 203
 • Полухерметични хладилни агрегати............................................................. 206
 • Блокова млекоохладителна инсталация за охлаждане с акумулиране на лед... 207

 

 1. Машини и съоръжения за стригане на овце................................................... 211
 • Електростригачни агрегати............................................................................ 211
 • Машина за стригане за овце МСО-77Б........................................................... 214
 • Машина за стригане за овце МСУ-200В........................................................ 216
 • Преса за вълна................................................................................................. 218

 

 1. Промишлени комплекси в животновъдството............................................... 220
 • Ооснови на промишленото производство на животинска продукци5Й20
 • Системи от машини и технологични комплекси от машини и съоръжения за животновъдството. Основни понятия...  225
 • Кравекомплекси за производство на мляко.................................................... 228
 • Комплекси за отглеждане на телета............................................................... 232
 • Комплекси за отглеждане на овце и за производство на мляко, месо и вълна.. 235
 • Свинекомплекси за производство на месо...................................................... 237
 • Птицекомплекси за производство на яйца и месо.......................................... 241

 

 1. Правила за безопасност и охрана на труда.................................................... 246
 • Изисквания за безопасност и хигиена на труда при работа с машини ...  246
 • Иизисквания на безопасност и хигиена на труда при работа с електрически машини.... 248

 

Литература......  251

Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

 • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
 • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

 • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
 • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!