Метеорологията в служба на човека

Продукти
КНИГИ
+

Васил И. Захариев  |  Мария Проданова   (автори)

 

Издателство:   Народна просвета
Език: български език
Раздел: География и науки за Земята
Етикет: метеорология

 

Мека корица, среден формат  |  96 стр.  |  101 гр.

(неизползвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, леко захабен външен вид)

 

*

 

ПРЕДГОВОР

 
Животът на хората протича на дъното на въздушния океан, кой­то заобикаля нашата планета. Този огромен въздушен океан, наречен атмосфера, е в непрекъснато движение — в него се зараждат, развиват и замират много и разнообразни благоприятни и неблагоприятни за чо­века явления. От нея се доставя необходимият кислород за извършване на жизнените процеси в организмите. Тя предпазва човека от вредните слънчеви и космически лъчения, осигурява условия за съществуването на живота на Земята. Без атмосферата Земята би била безжизнена пла­нета, подобна на своя естествен спътник — Луната. През деня под па­лещите лъчи на Слънцето температурата на почвата ще се повишава до няколкостотин градуса над нулата, а през нощта тя ще се понижава до 150—200° под нулата. Земята би представлявала безкрайна, мъртва пустиня, в която скалите биха се пукали, а падащите метеори не биха издавали никакъв звук. Небето би било напълно черно и нощта би на­стъпвала веднага. Никакви бури, облаци, валежи, гръмотевици.
 
Животът на Земята е тясно свързан с наличието на атмосферата. От нейното състояние зависи развитието на времето и на климата, кои­то влияят на хората по най-разнообразен начин. От времето и климата зависят не само осигуряването на храната на хората, дрехите, жилища­та и всяка друга човешка дейност, но също физическото и психическото състояние иа човека, неговото самочувствие. Следователно метеорология­та, науката за атмосферата, в много отношения може да помогне на хо­рата да подобрят своя живот. Метеорологията е една от най-старите на­уки. Тя винаги е служила на човека, давала му е необходимите знания и сведения, обяснявала е явленията съобразно нейното собствено разви­тие в различните исторически етапи от еволюцията на човешкото обще­ство.
 
Разнообразните явления и процеси, които се развиват в атмосфера­та винаги са предизвиквали интерес, удивление и страх у човека още в началото на неговото съществуване. Нещо повече. Още древните хора са разбрали, че наблюденията върху промените на времето и развитие­то на различните атмосферни явления са много важни и полезни за тях.
 
Натрупаният многовековен опит е позволил да се установи връзката ме­жду промените на времето, и да се обяснят причините за това. Известни са например различни местни признаци за предсказване на времето, ня­кои от които и сега имат определена стойност.
 
Метеорологията води началото си от съчинението на знаменития древногръцки философ Аристотел — „Метеорология". Независимо от дългото си съществуване и възможността за непосредствени и всекидневни наблюдения върху атмосферата, метеорологията започва да се развива като наука през XVII век — с изобретяването на първите метеорологични уреди — барометър, термометър и др. Силен тласък за развитието на науката метеорология дава откриването на телеграфа и радиото. Това позволи да се организират специални метеорологични служби за про­гноза на времето.
 
За наблюдението и   изучаването на въздушния   океан на нашата планета е изградена огромна мрежа от станции, които са пръснати по всички краища на Земята. Метеорологични наблюдения се водят не са­мо на земната повърхност, но и във височина с помощта на специални радиосонди, самолети, ракети. И все пак не всички райони могат да бъ­дат обхванати от редовни наблюдения. Такива са огромните простран­ства на океаните, пустините, полярните области, планините. Метеороло­гичните спътници до голяма степен доставят информация от тези райо­ни, които се схващат като „кухнята" на времето — океаните и полярни­те области. Спътниците дават снимки на облачната покривка над Земя­та и по този начин се получава „поглед" върху въздушния океан. Раз­работването на методите за сондиране на атмосферата от изкуствени спътници, както и прилагането на лазерите ще даде възможност на метео­рологията да изучи още по-добре физиката на явленията и процесите, които протичат в атмосферата, ще се усъвършенствуват методите за про­гнозиране на времето, ще се решат някои въпроси за управлението на, времето от човека.
 
Сега в епохата на научно-техническата революция, учените разпо­лагат с все по-съвършени уреди и апарати, които позволяват за крат­ко време да се получо огромна информация за явленията и процесите и бързо да се обработи с електронно-изчислителни машини. Изгражда се, мощна индустрия ра нуждите на хората, преобразяват се градовете, из­меня се ландшафтът. Наред с това обаче научно-техническата революция води до отрицателни явления и на първо място до замърсяването на природната среда — атмосферата, земната повърхност, океаните. Ако това продължава може да се достигне до непоправими загуби.
 
Човекът е рожба на природата, в която се е развивал и се развива. В природата има установена хармония, ако тя се наруши може да се предизвикат големи бедствия. Замърсяването на атмосферата, на въздушната среда, в конто живеем, и изменението на нейния състав могат да доведат до катастрофални последици. Затова дълг на всеки е да опазва чист въздуха, който диша.
 
Сега атмосферата е обект на сериозно научно изследване. Убедени сме, че това ще допринесе за. по-доброто опознаване на атмосферните явления и процеси, за тяхното предсказване и управление от човека. Това показва колко тясно е свързана метеорологията с цялото човешко общество, с развитието на народното стопанство — транспорта, строи­телството, селското стопанство.
 
С тази книга авторите си поставят задача да запознаят читатели­те с някои от проблемите на съвременната метеорология, с нейната слу­жба за благото на човека. И те ще бъдат много благодарни, ако от­части постигнат своята цел.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 3

Метеорологичните уреди 7

Атмосферата — среда за живота на човека 14

Слънчевата енергия и нейното използуване 27

Може ли да се използува вятърът 36

Земеделието с поглед към метеорологията 43

Проблемата на планетата 53

Транспорт и метеорология 67

Опасни метеорологични явления 76

Може ли човек да въздействува на атмосферните явления 87

Характеристики
В наличност:
Не
Език
български
Автор
Васил И. Захариев, Мария Проданова
Издателство
Народна просвета
Етикети
метеорология
Град
София
Година
1978
Страници
96
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, леко захабен външен вид
Националност
българска
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
195
Дебелина (мм)
5
Тегло (гр.)
101
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за постоянна отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код постоянна за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!