Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Методи на термичен анализ (1989 г.)

  • Издателство: УИ Климент Охридски

Методи на термичен анализ (1989 г.)

  • Издателство: УИ Климент Охридски

Книга за химици, физици, аспиранти и студенти,  работещи в областта на термичния анализ.

 

Проф. д-р Стойко Факиров  (автор)

 

Издателство:   УИ Климент Охридски
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикет:

За студенти химици

За студенти по физика

За студенти от ХТМУ (ВХТИ)

 

Мека корица, среден формат  |  263 стр.  |  242 гр.

(неизползвана, здрава и чиста отвътре книга с позахабен външен вид)

 

*

 

Анотация

 

В основата на настоящата книга са залегнали монографии и обзори на све­товноизвестни учени в областта на термичния анализ. Разгледани са принципи­те и приложението на някои съвременни методи за термичен анализ, като осо­бено внимание е отделено на приложението на диференциалната сканираща калориметрия (ДСК) и на диференциалния термичен анализ (ДТА) за изследване на полимери и полимерни материали— особено актуални и перспек­тивни области. Включени са и ценни сведения за използуваната правилна тер­минология на английски език съгласно указанията на Комитета по стандарти­зация при Международната конфедерация по термичен анализ (ЮТА).

 

Книгата е предназначена за химици и физици, работещи в областта, на термичния анализ, за аспиранти и студенти.

 

**

 

Съдържание
 
Предговор 5
 
 
Глава I — Въведение в калориметрията 7
 
1.1. Кратки исторически бележки 7
 
1.2. Основни принципи на измерване в калориметрията  9
 
1.3. Видове   калориметрия 13
1.3.1. Анизотермична калориметрия 13
1.3.1. Адиабатна   калориметрия  18
1.3.2. Изотермична калориметрия 19
1.3.3. Диференциална   калориметрия 21
1.3.4. Калориметрия   с топлинен поток 22
1.3.5. Титрационна калориметрия 73
1.3.6. Поточна калориметрия 24
1.3.7. Микрокалориметрия  26
 
1.4. Някои типове калориметри 26
1.4.1. Калориметър за определяне на Ср при ниски и високи температури 27
1.4.2. Калориметър за изгаряне 29
1.4.3. Титрационен  калориметър 30
1.4.4. Калориметър за смесване . .   . 32
1.4.5. Поточен калориметър 33
1.4.6. Диференциален   микрокалориметър 35
 
1.5. Термокинетика 36
 
1.6. Литература 43
 
 
Глава II — Термогравиметрия 45
 
II.1. Въведение 45
 
II.2. Фактори и грешки в  термогравиметрията 47
II.2.1. Фактори, влияещи на   термогравиметричните криви 47
II.2.2. Източници на грешки в   термогравиметрията 51
 
II.3. Разновидности на термогравиметрията  52
II.3.1. Термогравиметрия в собствена атмосфера 52
II.3.2. Диференциална (леривативна) термогравиметрия (ДТГ) .... 53
II.3 3. Кинетика на   реакции 55
 
II.4. Термовезни . 58
II.4.1. Изисквания към  термовезните 58
II.4.2. Типове  термовезни . . 60
II.4.3. Спомагателни  елементи към  термовезните 62
 
II.5. Приложение   на   термогравиметрията 64
II.5.1. Приложение на термогравиметрията в аналитичната химия . . 65
II.5.2. Приложение на  термогравиметрията в   химията на полимерите    68
II.5.3. Приложение на термогравиметрията в неорганичната химия и в други области 72
 
II.6. Литература  74
 
 
Глава III—Термомеханичен анализ   (дилатометрия) 76
 
III.1. Същност на метода 76
 
III.2. Измервателна апаратура за термомеханичен анализ  и дилатометрия 78
 
III.З. Приложение на термомеханичния анализ 80
 
III.4. Литература 96
 
 
Глава IV — Диференциален термичен   анализ 98
 
IV.1. Въведение- 98
IV.1.1. Определение 98
IV.1.2. Кратки исторически бележки 101
IV.1.3. Теоретични основи на   метода 103
 
IV.2. Фактори, които влияят на ДТА-кривите 107
IV.2.1. Влияние на измервателния апарат  108
IV.2.2. Влияние на характеристиките на пробата112
 
IV.З. Количествен диференциален термичен   анализ  114
 
IV.4. Апарати за ДГА и изисквания към  техните елементи 118
 
IV.5. Литература 125
 
 
Глава V — Диференциална сканираща калориметрия 128
 
V.1. Същност на метода . . 128
 
V.2. Теоретични основи на метода на ДСК 130
 
V.З. Видове диференциална  сканираща калориметрия 133
V.3.1. Диференциален сканиращ калориметър на Привалов 134
V.3.2. Диференциален сканиращ калориметър на Перкин—Елмер . . 136
 
V.4. Апарати за ДСК и „ДСК" 139
 
V.5. Литература 146
 
 
Глава VI — Приложение на диференциалния термичен анализ и диференциалната сканираща калориметрия 148
 
VI.1. Въведение 148
 
VI.2. Приложение на ДТА и ДСК за изследване на органични съединения 152
 
VI.3. Приложение на ДТА и ДСК за изследване на неорганични съединения  156
 
VI.4. Приложение на ДТА и ДСК за изследване на глини и минерали 160
 
VI.5. Приложение на ДТА и ДСК за изследване на биологични обекти и природни органични материали 161
 
VI.6. Приложение на ДСК за определяне на примеси 161
 
VI.7. Други приложения на ДТА и ДСК 165
 
VI.8. Литература . . . 167
 
 
Глава VII — Приложение нд диференциалната   сканираща калориметрия и диференциалния термичен   анализ за изследване на полимери  171
 
VII.1. Въведение 171
 
VII.2. Приложение на ДТА и ДСК за изследване на химичните реакции при полимерите . . . 174
VII.2.1. Приложение на ДТА и ДСК за  изследване на полимеризацията 174
VII.2.2. Приложение на  ДТА и  ДСК за   изследване на различни реакции в  полиметрите 176
 
VII.3. Приложение на ДТА и ДСК за изследване на физичните процеси при полимерите 180
VII.3.1. Приложение на ДТА и ДСК за изследване на стапянето на полимерите  . 181
VII.З.1.1 Стапяне на хомополимери ...  182
VII.3.1.2Топлина  на  стапяне и степен на кристалност или степен на тактност 185
VII.3.1.3. Влияние на термичната и  механичната предистория, молекулната маса и условията на експеримента върху кривите на стапяне 192
VII.3.1.4. Стапяне на съполимери и   полимерни смеси 201
VII.3.2. Приложение на ДТА и ДСК за изследване на криетализазацията на полимерите 209
VII.3.2.1. Кристализация от  стопилка ...  210
VII.3.2.2. Кристализция в  твърди  полимери 216
VII.3.3. Приложение на ДГА и ДСК за изследване на встъкляването на полимерите 219
УП.З.4. Приложение на ДТА   и ДСК  за изследване  на преходите кристал — кристал . 223
 
VII.4. Приложение на ДТА и ДСК за определяне на равновесната температура на топене на полимерите 226
 
VII.5. Литература  237
 
 
Глава VIII — Приложения 243
 
VIII.1. Терминология в термичния анализ  243
 
VIII.2. Превръщане на единиците от системата СГС в системата СИ и обратно 251
 
VIII.З. Температурни  скали 254
 
VIII.4. Коефициенти за превръщане на единици за налягане 258
 
VIII.5. Топлофизячни свойства на   нискомолекулни и висомомолекулни вещества 259
 
VIII.6. Литература 259
Характеристики
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Стойко Факиров
Издателство
УИ Климент Охридски
Етикети
За студенти по физика, За студенти химици, За студенти от ХТМУ (ВХТИ)
Град
София
Година
1989
Страници
263
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста отвътре книга с позахабен външен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Тираж (бр.)
720+110
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
195
Дебелина (мм)
11
Тегло (гр.)
242
Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!