Непрекъснати греди и рамки

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Марко Тодоров  (автори) 

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикет:

антикварни книги

За студенти от УАСГ  (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, голям формат  |  159 стр.  |  487 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

 

Настоящото второ издание се отличава съществено от първото издание както по отношение на реда на изложението, така и по отношение на разглеж­даната материя. Промените и допълненията са направени главно с цел да се улесни усвояването на метода на съпротивленията и да се разшири границата на приложимост на този метод. Някои допълнителни въпроси, които са разгледани тук, са от значение и за други методи.

 

В глава I от § 1 до § 5 е изложен методът на съпротивленията за решаване на непрекъснати греди и рамки с неотместваеми възли, като е обърнато по-голямо внимание на изясняването същността на метода. Въпросът за механизацията на изчислителната работа при решаване на непрекъснати греди и рамки е разгледан подробно в§6и§7. В§8са изведени основните зависимости за прът с променливо напречно сечение. С това става възможно да се решават посредством метода на съпротивленията непрекъснати греди и рамки, чиито съставни прътове имат вути.

 

В глава II е изложен методът на последователното възстано­вяване на нарушените връзки за решаване на непрекъснати греди и рамки с неотместваеми възли, предложен от автора в статията [15].

 

В глава III е разгледан въпросът за изследване на непрекъснати греди и рамки с неотместваеми възли за многократни натоварвания й за определяне линиите на влияние и граничните стойности на разрезните усилия с помощта на числата на влияние. Тук е показан един начин за установяване на най-не­благоприятното разположение на временните товари за дадена величина (опо­рен момент, тангенциално усилие и пр.) непосредствено от съответните числа на влияние. Въвеждането на матричното смятане дава възможност за значи­телно съкращаване на писмената работа при използуване на сметачна машина и за създаване на по-голяма прегледност.

 

В глава IV е изложен известният метод за решаване на рамки с отместваеми възли, при който за основна система се използува съответната рамка с неотместваеми възли. И тук въвеждането на числата на влияние и на матрич­ното смятане позволяват да се съкрати писмената и изчислителната работа.

 

В глава V е използуван методът на съпротивленията за решаване на не­прекъснати греди и рамки върху еластична основа.

 

Примерите, които са разгледани в книгата, в повечето случаи са решени до край. Тези примери и приложението в края на книгата са предназна­чени да улеснят проектанта в неговата всекидневна проектантска работа.

 

На всички колеги, които ми направиха критични бележки във връзка с първото издание и ценни препоръки за новото издание, изказвам моята голяма благодарност. Особена благодарност дължа на инж. Илия Манолов, който из­готви таблица VI от приложението и ме подпомогна при техническото оформяване на книгата.

 

София, 29 септември, 1954 г,

М. ТОДОРОВ

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР


ГЛАВА ПЪРВА
РЕШАВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ГРЕДИ И РАМКИ С НЕОТМЕСТВАЕМИ ВЪЗЛИ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА НА СЪПРОТИВЛЕНИЯТА

 

§ 1. Правила за знаците 1
§ 2. Разлагане на първоначалната система 1
§ 3. Основни задачи при метода на съпротивленията 4
1. Някои основни понятия 4
2. Разпределяне на момента 5
3. Предаване на разпределените моменти и определяне на прътовите съпротивления 6
4. Разпределяне на предадените моменти 8
5. Относителни съпротивления. Практически указания 9
§ 4. Примери 12
§ 5. Опростявания в случай на симетрия 20
§ 6. Непрекъснати греди и отворени рамки 23
§ 7. Затворени рамки 27
1. Затворена триъгълна рамка 27
2. Затворени многоклетъчни рамки 30
3. Опростявания в случай на симетрия 35
§ 8. Непрекъснати греди и рамки с променлив инерционен момент в отделните полета 36

 

ГЛАВА ВТОРА
РЕШАВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ГРЕДИ И РАМКИ С НЕОТМЕСТВАЕМИ ВЪЗЛИ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИТЕ ВРЪЗКИ

 

§ 9. Същност на метода 44
§ 10. Приложение на метода за решаване на непрекъснати греди 44
§ 11. Приложение на метода за решаване на рамки 46
§ 12. Върху сходимостта на итерационния процес 48
§ 13. Подобряване сходимостта на итерационния процес 50
§ 14. Приложение на метода за решаване на непрекъснати греди и рамки с променлив инерционен момент в отделните полета 52

 

ГЛАВА ТРЕТА
РЕШАВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТА ГРЕДА ИЛИ РАМКА С НЕОТМЕСТВАЕМИ ВЪЗЛИ ЗА РАЗЛИЧНИ НАТОВАРВАНИЯ

 

§ 15. Изразяване на разрезните усилия, опорните реакции и завъртанията на крайните прътови сечения посредством числа на влияние 55
§ 16. Определяне на числата на влияние за опорните моменти . . 57
§ 17. Линии на влияние 63
§ 18. Най-неблагоприятно разположение на временните товари 67
§ 19. Гранични стойности 70
§ 20. Използуване на матричното смятане при решаване на непрекъснати греди и рамки .... 75
1. Кратки сведения върху матричното смятане  75
2. Приложение на матричното смятане при решаване на непрекъснати греди и рамки  76

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕШАВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ГРЕДИ И РАМКИ С ОТМЕСТВАЕМИ ВЪЗЛИ

 

§ 21. Подвижност на равнинните системи 80
1. Подвижни и неподвижни системи. Степен на свобода на подвижните системи 80
2. Връзка между основните прътови завъртания и завъртанията на останалите прътове  81
§ 22. Същност на метода за решаване на системи с отместваеми възли. Условия за определяне на основните отмествания 84
§ 23. Решаване па системи линейни уравнения по метода на Гаус-Банахевич 93
1. Допълнителни сведения от матричното смятане 93
2. Същност на метода 95
3. Практическо приложение на метода  96
§ 24. Влияние на температурата 98
§ 25. Опростявания в случай на симетрия .... 103
§ 26. Решаване на рамка с отместваеми възли за различни натоварвания. Линии на влияние  104
§ 27. Приложение на метода в други случаи  111

ГЛАВА ПЕТА
НЕПРЕКЪСНАТИ ГРЕДИ И РАМКИ ВЪРХУ ЕЛАСТИЧНА ОСНОВА

 

§ 28. Кратки сведения от теорията на греда върху Винклерова еластична основа 113

§ 29. Непрекъснати греди и рамки с неотместваеми възли - П5

§ 30. Рамки с отместваеми възли 118

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. Прътове е постоянно напречно сечение 123
1. Формули за запъващите моменти и тангенциалните усилия 123
2. Таблици за запъващите моменти и тангенциалните усилия 126
Б. Прътове с променливо напречно сечение ... 143
В. Прътове върху еластична основа 152
1. Формули за запъващите моменти Мг-3 и тангенциалните усилия I 152
2. Значения на функците У,(р), У2(р), Уй(р) и У4(р). 153

 

Използвана литература 159

 

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Марко Тодоров
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
антикварни книги, За студенти от УАСГ
Град
София
Година
1955
Страници
159
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
второ преработено и допълнено издание.
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
210
Височина (мм)
290
Дебелина (мм)
15
Тегло (гр.)
487
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!