Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Nya svenska fågelboken: En handbok om alla i Sverige förekommande fåglar

 • ISBN / UPC: 9789151833675

Nya svenska fågelboken: En handbok om alla i Sverige förekommande fåglar

 • ISBN / UPC: 9789151833675

Нова шведска книга за птиците: наръчник за всички птици, срещащи се в Швеция (на шведски език)

 

Lars Imby (автор)

 

Издателство:  Bokförlaget Prisma
Език: шведски език
Раздел: Биология
Етикети:

орнитология   /  шведски книги

Флора и фауна на Швеция

илюстровани справочници

 

Твърда корица, голям формат / 288 стр.

(неизползвана книга, отлично книжно тяло, леко наранен горен десен ъгъл при предната корица)

 

*

 

На задната корица:

 

NYA SVENSKA FÅGELBOKEN

 

 

Nya svenska fågelboken är en praktisk handbok för alla fågelintresserade, tillrättalagd speciellt efter svenska förhållanden. Den behandlar alla de fågelarter som någorlunda regelbundet häckar i Sverige eller under sin flyttning passerar landet. De vanligaste fåglarna har fått en starkare betoning.

 

Boken innehåller totalt 263 fåglar varav ett stort antal är avbildade i färg, fotografier och ett antal teck­nade planscher, övriga med teckningar av författaren. Vidare finns utbredningskartor och färgfotografier på fågelägg i naturlig storlek. Facktermer är förklarade dels genom en särskild ordlista, dels genom en instruk­tiv teckning som visar de ornitologiska benämningarna.

 

Nya Svenska Fågelboken är vad beträffar bildmate­rialet en helt reviderad version av Svenska Fågelboken (1985). Texten är också uppdaterad med nya rön om häckning, förändringar i utbredning m.m. Upplägg­ningen av texten är emellertid samma som i den tidi­gare upplagan med stark betoning på de vanligaste och/eller mest välbekanta arterna. Boken är ytterst pedagogiskt upplagd och lämpar sig för nybörjare.

 

Helt nya är färgplanscherna av Staffan Ullström, vilka onekligen kommer att fylla ett tomrum, då exem­pelvis sångarna och även vissa flygande rovfåglar är svåra att visa på ett riktigt instruktivt sätt med enstaka fotografier.

 

 

LARS IMBY arbetar sedan mitten av 1970-talet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Han har fyrtio års erfarenhet av fältornitologi. Som ledare för fågelcirklar och exkursioner vet han vilka svårigheter den ovane ornitologen ställs inför, inte bara i fält utan även vid tolkningar av fågelkaraktärer i böcker.

 

**

 

Съдържание

 

INNEHÅLL

 

FÖRORD 5

 

INLEDNING 6

 

FÅGELNS YTTRE DELAR 8

 

ORDFÖRKLARINGAR 10

 

ATT STUDERA FÅGLAR 13

 

FÅGLARNA OCH MILJÖN 15

 

LOMMAR - ordn. Gaviiformes Lommar - fam. Gaviidae 20

 

DOPPINGAR - ordn. Podicipedifårfnes Doppingar - fam. Podicipedidae 23

 

STORMFÅGLAR - ordn. Procellariiformes Egentliga stormfåglar

 • Procellariidae 29

 

PELIKANFÅGLAR - ordn. Pelecaniformes

Sulor - fam. Sulidae 29

Skarvar - fam. Phalacrocoracidae 30

 

STORKFÅGLAR - ordn. Ciconiiformes Hägrar och rördrommar - fam. Ardeidae 31

Storkar - fam. Ciconiidae 33

 

ANDFÄGLAR - ordn. Anseriformes

 • Anatidae 34
 • Svanar 36

Gäss 38 Simänder 44

Dykänder 50

Skrakar 59

 

 

HÖKARTADE ROVFÅGLAR

 • Accipitriformes
 • Accipitridae 62 Örnar 64

Vråkar 66

Kärrhökar 70

Hökar 74

Glador 76

Fiskgjuse - fam. Pandionidae 76

 

FALKAR - ordn. Falconiformes Falkar - fam. Falconidae 78

 

HÖNSFÅGLAR - ordn. Galliformes Skogshöns - fam. Tetraonidae 80

Fälthöns - fam. Phasianidae 86

 

TRANFÅGLAR - ordn. Gruiformes Rallar och sumphöns - fam. Rallidae 88

Tranor - fam. Gruidae 91

 

VADARI AGLAR, MÅSFÅGLAR OCH ALKOR

 • Charadriiformes Strandskata - fam. Haematopodidae 94
 • Skärfläcka - fam. Recurvirostridae 95
 • Pipare och tofsvipa - fam. Charadriidae 96
 • Scolopacidae 102
 • Beckasiner 103
 • Morkulla 104
 • Spovar 106
 • Snäppor 109
 • Roskarl 122
 • Simsnäppa 123

 

 

Labbar - fam. Stercorariidae 124

Måsfåglar - fam. Laridae 126

Tärnor - fam. Steniidae 134

Alkor - fam. Alcidae 13 9

 

DUVOR

 

GÖKAR - ordn. Cuculiformes

Gökar - fam. Cuculidae 149

 

UGGLOR - ordn. Strigiformes

Egentliga ugglor - fam. Strigidae 152

Tornuggla - fam. Tytonidae 162

 

NATTSKÄRROR

 • Caprimulgiformes Nattskärror - fam. Caprimidgidae 163

 

SEGLARE - ordn. Apodiformes Seglare - fam. Apodidae 165

 

BLÅKRÅKEFÅGLAR

-ordn. Coraciiformes 166

Kungsfiskare - fam. Alcedinidae 166

Härfågel - fam. Upupidae 166

 

HACKSPETTAR - ordn. Piciformes Hackspettar - fam. Picidae 168

TÄTTINGAR

 • oxån.Passeriformes 173
 • Lärkor - fam. Alaudidae 174
 • Piplärkor och ärlor
 • Motacillidae 176
 • Svalor - fam. Hirundinidae 182
 • Sidensvans - fam. Bombycillidae 185
 • Strömstare - fam. Cinclidae 186
 • Järnsparv - fam. Prunellidae 188
 • Gärdsmyg - fam. Troglodytidae 189
 • Trastfåglar - fam. Turdidae 190
 • Sångare - fam. Sylviidae 204
 • Flugsnappare - fam. Muscicapidae 218
 • Mesar - fam. Paridae 221
 • Stjärtmes - fam. Aegithalidae 228
 • Skäggmes - fam. Timaliidae 229
 • Pungmes - fam. Remizidae 229
 • Nötväcka - fam. Sittidae 230
 • Trädkrypare - fam. Certhiidae 230
 • Törnskator - fam. Laniidae 233
 • Kråkfåglar - fam. Corvidae 236
 • Stare - fam. Sturnidae 246
 • Sommargylling - fam. Oriolidae 246
 • Sparvfinkar - fam. Passeridae 248
 • Finkar - fam. Fringillidae 251
 • Fältsparvar - fam. Emberizidae 267

 

FÅGLARNAS ÄGG 274

 

SÄLLSYNTA GÄSTER I SVERIGE 278

 

LITTERATUR och fågelinspelningar 284

 

REGISTER 286

Характеристики
Съдържание
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
шведски
Автор
Lars Imby
Издателство
Bokförlaget Prisma
Етикети
шведски книги, орнитология, Флора и фауна на Швеция, илюстровани справочници
Град
Stockholm
Година
1999
Страници
288
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, леко наранен горен десен ъгъл при предната корица.
Националност
шведска
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
195
Височина (мм)
230
Дебелина (мм)
20
Тегло (гр.)
973
Съдържание +

INNEHÅLL

 

FÖRORD 5

 

INLEDNING 6

 

FÅGELNS YTTRE DELAR 8

 

ORDFÖRKLARINGAR 10

 

ATT STUDERA FÅGLAR 13

 

FÅGLARNA OCH MILJÖN 15

 

LOMMAR - ordn. Gaviiformes Lommar - fam. Gaviidae 20

 

DOPPINGAR - ordn. Podicipedifårfnes Doppingar - fam. Podicipedidae 23

 

STORMFÅGLAR - ordn. Procellariiformes Egentliga stormfåglar

 • Procellariidae 29

 

PELIKANFÅGLAR - ordn. Pelecaniformes

Sulor - fam. Sulidae 29

Skarvar - fam. Phalacrocoracidae 30

 

STORKFÅGLAR - ordn. Ciconiiformes Hägrar och rördrommar - fam. Ardeidae 31

Storkar - fam. Ciconiidae 33

 

ANDFÄGLAR - ordn. Anseriformes

 • Anatidae 34
 • Svanar 36

Gäss 38 Simänder 44

Dykänder 50

Skrakar 59

 

 

HÖKARTADE ROVFÅGLAR

 • Accipitriformes
 • Accipitridae 62 Örnar 64

Vråkar 66

Kärrhökar 70

Hökar 74

Glador 76

Fiskgjuse - fam. Pandionidae 76

 

FALKAR - ordn. Falconiformes Falkar - fam. Falconidae 78

 

HÖNSFÅGLAR - ordn. Galliformes Skogshöns - fam. Tetraonidae 80

Fälthöns - fam. Phasianidae 86

 

TRANFÅGLAR - ordn. Gruiformes Rallar och sumphöns - fam. Rallidae 88

Tranor - fam. Gruidae 91

 

VADARI AGLAR, MÅSFÅGLAR OCH ALKOR

 • Charadriiformes Strandskata - fam. Haematopodidae 94
 • Skärfläcka - fam. Recurvirostridae 95
 • Pipare och tofsvipa - fam. Charadriidae 96
 • Scolopacidae 102
 • Beckasiner 103
 • Morkulla 104
 • Spovar 106
 • Snäppor 109
 • Roskarl 122
 • Simsnäppa 123

 

 

Labbar - fam. Stercorariidae 124

Måsfåglar - fam. Laridae 126

Tärnor - fam. Steniidae 134

Alkor - fam. Alcidae 13 9

 

DUVOR

 

GÖKAR - ordn. Cuculiformes

Gökar - fam. Cuculidae 149

 

UGGLOR - ordn. Strigiformes

Egentliga ugglor - fam. Strigidae 152

Tornuggla - fam. Tytonidae 162

 

NATTSKÄRROR

 • Caprimulgiformes Nattskärror - fam. Caprimidgidae 163

 

SEGLARE - ordn. Apodiformes Seglare - fam. Apodidae 165

 

BLÅKRÅKEFÅGLAR

-ordn. Coraciiformes 166

Kungsfiskare - fam. Alcedinidae 166

Härfågel - fam. Upupidae 166

 

HACKSPETTAR - ordn. Piciformes Hackspettar - fam. Picidae 168

TÄTTINGAR

 • oxån.Passeriformes 173
 • Lärkor - fam. Alaudidae 174
 • Piplärkor och ärlor
 • Motacillidae 176
 • Svalor - fam. Hirundinidae 182
 • Sidensvans - fam. Bombycillidae 185
 • Strömstare - fam. Cinclidae 186
 • Järnsparv - fam. Prunellidae 188
 • Gärdsmyg - fam. Troglodytidae 189
 • Trastfåglar - fam. Turdidae 190
 • Sångare - fam. Sylviidae 204
 • Flugsnappare - fam. Muscicapidae 218
 • Mesar - fam. Paridae 221
 • Stjärtmes - fam. Aegithalidae 228
 • Skäggmes - fam. Timaliidae 229
 • Pungmes - fam. Remizidae 229
 • Nötväcka - fam. Sittidae 230
 • Trädkrypare - fam. Certhiidae 230
 • Törnskator - fam. Laniidae 233
 • Kråkfåglar - fam. Corvidae 236
 • Stare - fam. Sturnidae 246
 • Sommargylling - fam. Oriolidae 246
 • Sparvfinkar - fam. Passeridae 248
 • Finkar - fam. Fringillidae 251
 • Fältsparvar - fam. Emberizidae 267

 

FÅGLARNAS ÄGG 274

 

SÄLLSYNTA GÄSTER I SVERIGE 278

 

LITTERATUR och fågelinspelningar 284

 

REGISTER 286

 

Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

 • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
 • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
 • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
 • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
 •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!