Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Обществени сгради - из опита на проектантските организации. Книга 3

  • Издателство: Техника

Обществени сгради - из опита на проектантските организации. Книга 3

  • Издателство: Техника

Йосиф Йосифов  |  Плама Николова  (автор)

 

Издателство:   Техника 
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

архитектура

строително инженерство

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, голям формат  |  136 стр.  |  469 гр.

(използвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, здраво и чисто книжно тяло, позахабено и надеждно подлепено гръбче)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Увод 5
 
ПЪРВА ЧАСТ. Сгради за отдих  и туризъм в планината 7
 
Общи постановки 7
Проблеми при проектирането  на сградите за отдих и  туризъм  в планината 10
Териториални и пространствени проблеми . . 10
Архитектурни проблеми 15
Архитектурна оценка на построените сгради за отдих и туризъм в планината 17
Почивни домове 17
Курортни и туристически хотели 24
Туристически домове и хижи 41
Крайпътни туристически обекти 54
Заключение 67
 
 
ВТОРА ЧАСТ. Пасажерски хотели 69
 
Общи постановки 69
Проблеми при проектирането на пасажерските хотели 70
Категоризация 70
Градоустройствени проблеми и функционална структура 72
Архитектурна оценка на изградените пасажерски хотели в страната 74
 
Заключение 132
Използвана литература 133

 

**

 

УВОД

 

Отдихът и туризмът се утвърждават като една от характерните дейности на жизнения процес. Днес все по-силно се изявяват тенден­циите към активна мобилност на население­то от всички страни. Тя трудно се канали­зира и вмества в определени  граници, обем, форми или насоки. Това е така, защото днес твърде лесно се преодоляват ограничители­те на времето и пространството. Постепенно подвижността на населението обхваща всич­ки сфери на личния и  обществения живот, като довежда до силно активизиране не са­мо на социалния, но и на стопанския тури­зъм. Хората контактуват по-активно както с околната природа и естествената среда, така и с производствената среда, водени от мно­гообразието на обществените или от някои лични нужди при организацията на отдиха. В тази връзка нараства афинитетът към най активните форми на отдиха — спорта и ту­ризма. Стремежът за по-богато и разнооб­разно задоволяване на тези  потребности из­исква всестранното им проучване. Трябва да се пренебрегват усложненията, които произ­тичат от по-трудната достъпност за сметка на примамливите богати качества на отделните природни обекти. Това определя нараст­ващата роля на сградите и комплексите за отдих и туризъм и на пасажерските хотели в архитектурно градоустройствено и в технико-строително отношение. Конкретно то се изразява в няколко насоки, същността на които се състои в следното:
 
  • Постоянно да се проучва и прогнозира развитието на перспективните процеси в та­зи област, за да се обогатят и подобрят то­зи вид обществени сгради и да се създадат подходящи условия за правилно задоволява­не на нуждите.
  • С оглед на изискванията на обществено­то обслужване проектирането на пасажерски хотели и на заведения за отдих и туризъм трябва да се постави върху съвременен и перспективен в организационно и експлоата­ционно отношение принцип. Тези обекти тряб­ва да се проектират като елементи на една цялостна взаимно обвързана система.
 
Целта в този труд е да се покаже бога­тият и многостранен опит на проектантските институти от страната  при проектиране на сградите за отдих, туризъм и пасажерски хо­тели. Разкрито е състоянието и са посочени тенденциите за развитие в тази архитектур­на област. Правителствените документи са база, която помага да се подобри и усъвършенствува системата на отдиха и туризма и да се създадат по-благоприятни условия за пасажерското обслужване. Всичко това при­дава на разглежданите  проблеми   още по-голямо   значение и повишава изискванията към труда.
 
В първата част са анализирани сградите за отдих и туризъм в планината. Те се райони­рат в хоризонтално и вертикално отношение в зависимост от зоните, в които се разпола­гат: крайпътни планински туристически обек­ти (ханчета, механи, хотели и ресторанти, мотели и кампинги), планински хотели - хижи, планински курортни и туристически хотели, почивни домове и комплекси. Строителният опит в цялата разновидност на планинските обекти за отдих и туризъм в нашата страна е различен, но във всеки случай е значи­телно по-малък от опита при изграждането на крайморските обекти. Безспорни са перс­пективите за активно изграждане па мате­риалната база за отдих и в планината. Затова досегашната практика се проучва най-внимателно и се оценява критично, за да пос­лужи на бъдещото архитектурно строител­ство в страната. 
 
Втората част на труда е посветена принципно на същите проблеми при градските пасажерски хотели, различни по характер, съдържание и капацитет. Две­те части отразяват досегашните постижения в тази област и сочат слабостите, които се отнасят до архитектурно-строителната стра­на на проблема. Анализът е изграден на фо­на на общото развитие на концепциите, вида и съдържанието на отделните сгради за един период от 15—20 години. Целта е да се съз­даде база за научно изследване на сградите от този вид и на тази основа да се формира една по-обща научна периодизация в разви­тието им. Материалната база е разгледана с оглед на конкретните организационни и архи­тектурно-градоустройствени условия и на фор­миращите се планови пространствени кон­цепции, съобразени с особеностите на пла­нинските курорти и на отлелите категории селища и селищни системи в България. Та­ка по-вярно са очертани перспективните на­соки в развитието, като в заключение са да­дени систематизирано предложения за подоб­ряване на проектирането в строителството на тези обществени сгради в нашата страна
Характеристики
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Йосиф Йосифов, Плама Николова
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от УАСГ, архитектура, строително инженерство
Град
София
Година
1979
Страници
136
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, здраво и чисто книжно тяло, позахабено и надеждно подлепено гръбче
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
205
Височина (мм)
285
Дебелина (мм)
11
Тегло (гр.)
469
Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!