Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Основни въпроси на метрологията (1985)

  • Издателство: Техника

Основни въпроси на метрологията (1985)

  • Издателство: Техника

Книга за специалисти, които се занимават със стандар­тизация, метрология и управление на качеството в предприятията и ведомствата от всички отрасли на стопанството.

Автор:   Колектив
Издателство:   Техника
Език:   Български
Раздел:   Машиностроене и металообработване
Година:   1985
Страници:   224
Корица:   Мека
Размери (мм):   140 х 200 х 10
Тегло (грама):   163
Етикет:   машиностроене

 

Забележка: неизползвана книга с леко захабен външен вид в почти отлично състояние, наличност повече от 1 екеземпляр.

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Анотация

Книгата е посветена на актуални проблеми, свързани с метрологичното оси­гуряване на народното стопанство, които са от решаващо значение за повиша­ване на качеството на продукцията.

В достъпна форма са дадени сведения за единиците за физичните величини, за еталоните, за средствата и методите за измерване, за стандартните образци и стандартно-справочните данни. Разяснени са някои въпроси от теорията на греш­ките, разгледани са факторите, които влияят върху точността на измерванията, и е посочен пътят за тяхното отстраняване. Описани са основните дейности, свързани с метрологичното осигувяване на народното стопанство. Разгледани са органи­зацията и задачите на Метрологичната служба в България. Дадени са сведения за нормативната база, която регламентира цялостната метрологична дейност в страната.

Книгата е предназначена за специалистите, които се занимават със стандар­тизация, метрология и управление на качеството в предприятията и ведомствата от всички отрасли на народното стопанство. Тя ще бъде полезна и на всички, които извършват измервания в процеса на производството и експлоатацията на продукцията, както и на проектантите, конструкторите и технолозите, занимаващи се с метрологично осигуряване на педготовката на производството. Може да се използува като учебно помагало при провеждането на курсове ва квалификация по метрология.

*

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 6
 
1. Въведение
 
1.1. Същност и задачи на метрологията 7
1.2. Измерванията в древността и през средните векове 9
1.3. Поява на метричните единици във Франция 10
1.4. Подписване  на  Международната конвенция за метъра — начало на международното единство на измерванията 11
1.5. Международни организации, занимаващи се с метрология 12
1.6. Ролята на измерванията в познавателната и практическата дейност на човека 13
 
2. Стандартизация и метрология
 
2.1. Стандартизация 16
2.2. Връзка между стандартизацията и метрологията 18
2-3. Кратък исторически преглед на създаването на нормативни документи по метрология у нас 19
2.4. Държавна система за осигуряване единството на измерванията    21
2.5. Метрологична експертиза на проектите за стандарти 23
3. Физични величини и измерителни единици
3.1. Основни понятия 24
3.2. Система единици за физични величини. Принцип на построяване   25
3.3. Размерност (измерение, дименсия) на физичните величини  27
3.4. Международна система единици 28
3.4.1. Създаване, предимства 28
3.4.2. Международни и национални нормативни документи за 51 .  . . 31
3.4.3. Основни  единици 33
3.4.4. Допълнителни единици 37
3.4.5. Производни единици 37
3.4.6. Десетични кратни единици 39
3.5. Извънсистемни единици, допускани за използуване 40
3.5.1. Извънсистемни единици, допускани за  използуване  наравно с единиците от SI 41
3.5.2. Извънсистемни единици, допускани за използуване в специални области 42
3.5.3. Извънсистемни единици, временно допускани за използуване . . 42
3.6. Означаване на единиците 43
3.7. Внедряване на Международната система единици 45
 
4. Възпроизвеждане, съхраняване и предаване на размера па единиците за физични величини
 
4.1. Еталони
4.1.1. Определение и класификация 50
4 1.2. Международни еталони 51
4.1.3. Държавни еталони 53-
4.2. Образцови средства за измерване 54
4.3. Практическо реализиране на дефинициите на основните единици . . 55
4.3.1.Единица за дължина
4.3.2. Единица за маса 
4.3.3. Единица за време 
4.3.4. Единица за големина на електричен ток
4.3.5. Единица за термодинамична температура 60
4.3.6. Единица за количество вещество 62
4.3.7. Единица за интензитет на светлината 63
4.3.8. Перспективи за реализиране на единиците за физичните величини 64
4.4. Проверочни схеми 60
4.4.1. Общи понятия за проверочните схеми 65
4.4.2. Държавни проверочни схеми
4.4.3.Местни проверочни схеми
 
5. Измервания — класификация и методи
 
5.1. Класификация на измерванията 71
5.2. Методи на измерване 75
 
6. Средства за измерване
 
6.1. Класификация и основни метрологични характеристики 80
6.2. Статични характеристики
6.3.Динамични характеристики
6.4. Класификация на грейките
6.5. Основна грешка 40
6.6. Класове на точност 94
 
7. Точност на измерванията
 
7.1. Основни характеристики 97
7.2. Случайни грешки 99
7.3.Систематични грешки
7.4 Груби грешки
7.5. Алгоритми за обработване на резултатите от измерванията 116
7.6. Оценяване на разпределението на резултатите от наблюденията .113
7.7. Оценяване на резултата от измерването и неговата случайна грешка 115
7.8. Оценяване на неизКлючената  систематична грешка и на сумарната грешка 118
7.9. Представяне на резултата от измерването 120
 
8. Стандартни образци за състава и свойствата на веществата и материалите
 
8.1. Определени- на термина   стандартен  образец 121
8.2. Метрологични характеристики на СО 125
8.2.1. Атестирана стойност (стойности) на СО 126
8.2 2. Грешка (грешки) на СО 126
8.2.3. Еднородност на СО 127
8.2.4. Стабилност на СО 128
8.2.5. Адекватност на СО 128
8.2.6. Влияещи параметри на СО   128
8.2.7. Функции на влияние на СО 129
8.3. Класификация на СО }29
8.4. Предназначение и използуване на СО 141
8.5. Етапи в разработването на СО 135
8.6. Еднородност на СО 137
8.6.1. Нормиране на еднородността на материала за СО 138
8.6.2. Изследване на еднородността  . - 138
8.7. Атестиране на СО 140
8.8. Система от СО за състава и свойствата на веществата и материалите 143
8.8.1. Общи сведения за системата от СО 143
8.8.2. Състояние на системата от СО 144
 
9. Стандартно-справочни данни за физичните константи и свойствата на веществата и материалите
 
9.1. Развитие на системите от ССД в някои страни и международни организации 147
9.2. Организиране на системата от ССД у нас  149
 
10. Метрологично осигуряване на средствата за измерване
 
10.1. Общи положения 151
10.2. Изпитвания на средствата за измерване 152
10 2.1. Метрологична експертиза за технико-икономическите задания 153
10.2.2. Метрологична експертиза на техническата  документация . . 154
10.2.3. Държавни приемни изпитвания 156
10.2.4. Държавни контролни изпитвания 156
10.3. Метрологична атестация на средствата за измерване 157
10.4. Проверка на   средствата за измерване 159
10.4.1. Общи положения 159
10.4.2. Видове проверки. Организация на проверките 160
10.4.3. Условия и методики за извършване на проверките 162
10.4.4. Определяне на междупроверочните интервали на средствата за измерване 164
10.5. Метрологична експертиза на средствата за измерване 166
 
11. Метрологично осигуряване на народното стопанство
 
11.1. Цели и задачи 167
11.2. Метрологично осигуряване на подготовката на производството.   . . 171
11.3. Подбор на измерваните параметри 172
11.4. Оптимална точност на измерване на контролираните параметри . . . 173
11.5. Методики за извършване на измервания (МИИ) 175
11.6. Метрологична експертиза на конструкторската и технологичната документация 178
11.7. Метрологично осигуряване   на комплексните системи за управление на качеството 184
11.8. Метрологично осигуряване на системата за изпитване на продукцията 187
11.9. Анализ на състоянието  на измерванията в отраслите  на народното стопанство 190
11.10. Държавен надзор за метрологичното осигуряване на народното стопанство 192
 
12. Метрологична служба на НРБ
 
12.1. Държавна метрологична служба 193
12.2. Ведомствени метрологични служби 196
 
Приложение I. Базови нормативни документи от ДСИ 198
Приложение II. Производни единици за някои често използувани физични величини 199
Приложение III. Еталони, утвърдени в НРБ. Основни характеристики . . 203
Приложение IV. Справочни таблици , 207
 
Литература 217

Характеристики +
В наличност
Да
Етикети
машиностроене
Език
Български
Автор (А-Я)
Колектив
Издателство (А-Я)
Техника
Етикет
машиностроене
Град
София
Година
1985
Страници
224
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга с леко захабен външен вид в почти отлично състояние
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Размери (мм)
140 х 200 х 10
Тегло (грама)
163
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

Foreign orders will be accepted after 01.07.2024.

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!