Патологична физиология на домашните животни

Продукти
КНИГИ
+
8,95 лв.
  • Издателство: Земиздат
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Васил Лазаров  |  Петър Г. Иванов  |  Васил И. Василев  (автор)

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език
Раздел: Ветеринарна медицина
Етикети:

животновъдство

За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)

 

Твърда корица, голям формат  |  432 стр.  |  744 гр.

 (неизползвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, леко захабен външен вид)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Първа част. ОБЩА ПАТОЛОГИЧНА ФИЗИОЛОГИЯ 5

 


Предмет и задачи на патологичната физиология 5
Общо учение за болестта (обща нозология) — проф. В. Иванов 8
Съвременни представи за понятията болест и здраве 8
Здраве 8
Болест 10
Стадии на болестта 13
Обща етиология и патогенеза — проф. В. Лазаров 19
Обща етиология 19
Видове причини за възникване на болестите 23
Обща патогенеза 24
Ролята на етиологичния фактор в патогенезата на болестите 25
Ролята на субстрата и мястото на действие на етиологичния фактор в патогенезата 25
Основни механизми на възникването на болестите 27
Начини на разпространение на патологичните процеси в организма ... 29
Взаимоотношения между структурните и функционалните изменения в патогенезата 31
Съотношение между местните и общите изменения в организма при болестите 3
Причинно-следствените връзки в патогенезата 3^
Значение на следовите реакции в патогенезата 34
Неспецифични и специфични прояви при болестта 35
Значение на някои вътрешни условия в патогенезата на болестите . . . 35
Външната среда и възникването на болестите. Патогенетични механизми на дей-
ствието на факторите на външната среда — проф. П. Георгиев 37
Фактори на външната среда 37
Физични фактори 37
Химични фактори 55
Биологични фактори 56
Ролята на общите свойства на организма за възникване на болестите — проф. В.
Иванов, прсф. П. Георгиев 58
Значение на наследствеността в патологията —проф. П. Георгиев 58
Генна мутация 59
Хромозомна мутация 60
Наследствени болести 62
Значение на конституцията в патологията 63
Класификация на конституционните типове 64
Диатези 64
Реактивност и резистентност на организма — проф. В. Иванов 65
Основни фактори на механизма на реактивността и резистентността ... 68
Стрес 71
Имунобиологична реактивност — проф. В. Иванов 73
Имунитет 74
Специфични фактори на имунитета 74
Видове имунитет 86
Неспецифични фактори на имунитета 87
Алергия 91
Видове алергични реакции 91
Основен механизъм на алергичните реакции 92
Обща патофизиология на клетката — проф. В. Иванов 98
Клетъчни рецептори и патогенна информация 99
Патологична същност на клетъчните увреждания 101
Метаболитен блок 102
Специфични и неспецифични прояви на клетъчните увреждания 104
Структурни нарушения в увредената клетка 108
Основни патофизиологични механизми на клетъчните дистрофии 10 8

 

Втора част. ТИПОВИ ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ 111

 

Патофизиология на периферното кръвообращение — проф. В. Лазаров 111
Артериална (активна) хиперемия 111
Венозна (пасивна) хиперемия 114
Стаза . 116
Местна анемия 116
Колатерално кръвообращение 119
Инфаркт 120
Кръвотечение 122
Тромбоза 123
Емболия 126
Типове емболии в зависимост от тяхната локализация 128
Местни нарушения на лимфообращението 130
Възпаление — проф. П. Георгиев 131
Същност на възпалителния процес 131
Основни принципи на класификация и наименования на възпаленията . . . 132
Основни явления при възпалителния процес 133
Алтерация и алтеративни възпаления 133
Ексудация и ексудативни възпаления 134
Пролиферация и пролиферативни възпаления 135
Метаболитни промени в огнището на възпалението 136
Механизми на нарушенията в периферното кръвообращение при възпалението . 137
Най-общи механизми на развитието на възпаленията 139
Възпалението като обща реакция на организма 141
Роля на нервната и ендокринната система в патогенезата на възпалението 142
Биологична роля на възпалението 143
Патофизиология на топлинната регулация. Треска — проф. В. Лазаров .... 144
Механизъм на възникване на треската 146
Симптоматология на треската 148
Изменения във функциите на органите и системите при треска 152
Патофизиология на обмяната на веществата при треска 155
Значение на треската за организма 157

Патофизиология на тъканния растеж — проф. В. Иванов 158
Нарушения в растежа на организма 15 8
Хипер- и хипобиотични процеси 159
Хипербиотични процеси 159
Хипобиотични процеси 163
Трансплантация 164
Туморен растеж 165
Същност Ма туморния растеж 165
Характерните особености на туморите 165
Видове тумори 166
Етиология на туморите 166
Патогенеза на туморния растеж 169
Етапи в развитието на туморите 172
Промени в биохимизма на туморите 174
Влияние на туморите върху организма 175
Патофизиология на типовите нарушения в обмяната на веществата (въглехидрати, мазнини, белтъци) — проф. В. Иванов 176
Нарушения в енергийния обмен 176
Нарушаване на основната обмяна на веществата 177
Повишаване на основната обмяна 178
Понижаване на основната обмяна 178
Патология на въглехидратната обмяна 179
Нарушаване в резорбцията на въглехидратите 180
Нарушаване в образуването и разпадането на гликогена 180
Нарушаване в междинната обмяна на въглехидратите 182
Нарушаване в ретулацията на въглехидратната обмяна 183
Патология на обмяната на мазнините 187
Нарушения на резорбцията в червата 188
Нарушения при транспорта на мазнините 189
Нарушения в обмяната на мастните депа 191
Нарушения в междинната обмяна на мазнините 193
Нарушения в обмяната на холестерина 197
Патология на обмяната на белтъците 199
Нарушения в азотния баланс на организма 199
Нарушения в усвояването на белтъците в стомаха и червата 199
Нарушения в синтезата на белтъците 201
Нарушения в междинната обмяна на аминокиселините 202
Нарушения в индивидуалните пътища на обмяната на аминокиселините 204
Нарушения в крайните етапи на белтъчната обмяна 205
Патофизиология на обмяната на минералните вещества и водата — проф. В. Лазаров • 208
Патофизиология на обмяната на макроелементите 208
Натрий  208
Калий 210
Хлор ... 211
Магнезий 211
Фосфор 212
Калций 213
Сяра-  215
Патофизиология на обмяната на микроелементите 215
Желязо 216
Йод  217
Кобалт ... ........ 218
Манган . .- 218
Мед 219
Молибден 220
Цинк 221
Селен 222
Флуор 222
Патофизиология на обмяната на водата 223
Отрицателен воден баланс. Обезводняване на организма 223
Положителен воден баланс. Задържане на вода в организма 224
Патофизиология на киселинно-алкалното равновесие в организма — проф. В.
Лазаров 228
Показатели на киселинно-основното равновесие на кръвта 228
Нарушения на системите в организма, които регулират и поддържат нормалната активна реакция (рН) на кръвта 229
Нарушения на киселинно-основното равновесие в организма 230
Патофизиология на гладуването — проф. П. Георгиев 232
Количествено гладуване 233
Пълно гладуване - 233
Непълно гладуване 235
Качествено гладуване 236
Белтъчно гладуване 236
Мастно гладуване 237
Въглехидратно гладуване 237
Минерално гладуване 237
Витаминно гладуване (хиповитаминози) 237
Авитаминоза А 238
Авитаминоза П 239
Авитаминоза Е 240
Авитаминоза К 241
Убихинони (коензим (^) 242
Авитаминоза С 242
Авитаминоза Р 243
Авитаминоза Н 244
Авитаминоза Вх 244
Авитаминоза В2 245
Авитаминоза РР • 245
Авитаминоза В3 246
Авитаминоза Вв 246
Авитаминоза В12 247
Авитаминоза В15 247
Хипоксия (кислородно гладуване, кислородна недостатъчност) 248
Хипоксична хипоксия 248
Хемична (кръвна) хипоксия 250
Циркулаторна (застойна) хипоксия 252.
Хистотоксична (тъканна) хипоксия 253
Смесени хипоксии 255
Патофизиология на инфекциозния процес — проф. В. Иванов 257
Същност на инфекциозния процес 257
Движещи сили на инфекциозния процес 257
Основни механизми на взаимодействието между микро- и макроорганизма 260 Механизъм на проникване на микроорганизма в организма на гостоприемника 260
Механизми, определящи същността и характера на инфекциозното заболяване 261

 

Трета част. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ — проф. В. Лазаров 265

 

Патофизиология на системата на кръвта 265
Патологични изменения на общия обем на кръвта 265
Кръвопреливане (хемотрансфузия) 268
Кръвни групи 268
Хемотрансфузионен . шок 270
Патофизиология на еритроцитите 272
Качествени изменения на еритроцитите 272
Изменения в количеството на еритроцитите 273
Патофизиология на левкоцитите 277
Качествени изменения на левкоцитите 277
Количествени изменения на левкоцитите 278-
Патофизиология на тромбоцитите 281

Патофизиология на кръвотворните органи 282
Лев кози 283
Физико-колоидни изменения в кръвта 286
Нарушения в белтъчния състав на кръвта 289
Патофизиология на сърдечно-съдовата система—проф. В. Лазаров, проф. П. Георгиев 290
Патофизиология на сърдечната дейност — проф. П. Георгиев . . 290
Патологично усилване на сърдечната дейност 291
Отслабване на сърдечната дейност 294
Сърдечни пороци 297
Разстройства в ритъма на сърдечната дейност 301
Патофизиология на съдовата система — проф. В. Лазаров 306
Патологични изменения в компенсиращите съдове 307
Патологични изменения в резистивните съдове 309
Патологични изменения в съдовете на обмяната на веществата 311
Остра сърдечна недостатъчност 312
Патофизиология на дишането — проф. В. Иванов 313
Нарушения във външното дишане 314
Етиология на дихателната недостатъчност 314
Основни механизми на дихателната недостатъчност 318
Изменения в газовия състав на кръвта и тяхното патогенно значение . . 323
Форми на променено дишане 326
Патофизиология на храносмилателната система — проф. В. Лазаров 330
Нарушения в началните отдели на храносмилателната система 330
Нарушаване на апетита и жаждата 330
Нарушения на храносмилането в устната кухина 331
Нарушаване на функцията на хранопровода 333
Патофизиология на предстомашията у преживните животни 334
Биохимични изменения в съдържанието на търбуха 334
Нарушения на резорбцията в търбуха 335
Нарушаване на двигателната дейност на предстомашията 335
Нарушения на храносмилателната функция на стомаха 336
Нарушаване на секреторната дейност на стомаха 337
Нарушаване на двигателната дейност на стомаха 339
Нарушения на евакуаторната функция на стомаха 340
Патофизиология на храносмилането в червата 341
Нарушаване в отделянето на панкреатичен сок 341
Нарушаване в отделянето на жлъчка 342
Нарушения във функциите на тънките черва 343
Нарушения в дейността на дебелите черва 346
Други разстройства във функцията на храносмилателната система .... 347
Стомашно-чревна автоинтоксикация . , 348
Патофизиология на черния дроб — проф. П. Георгиев 349
Обща етиология и патогенеза на чернодробните заболявания при домашните животни 349
Патология на черния дроб и обмяната на веществата 352
Ензимите и изоензимите като най-ранни индикатори за състоянието на чернодробния паренхим 358
Патофизиология на бъбреците — проф. В. Иванов 362
Нарушения в образуването на урината 363
Нарушения на филтрацията в гломерулите 363
Нарушения на реабсорбцията в тубулите 365
Нарушения в секреторната функция на тубулите 367
Синдром на нарушените бъбречни функции 368

Изменения в диурезата и състава на урината при нарушения на бъбречните функции . . 368
Общи прояви в организма при бъбречни увреждания 371
Бъбречна недостатъчност 374
Остра бъбречна недостатъчност 374
Хронична бъбречна недостатъчност 375
Основни заболявания на бъбреците 376
Остър гломерулонефрит 376
Хроничен гломерулонефрит 377
Нефроза 377
Пиелонефрит 378
Бъбречни камъни (нефролитиаза) . . '. .'.* 378
Патофизиология на ендокринната система — проф. В. Иванов 378
Общи механизми на разстройствата в ендокринната система 379
Нарушения в централната регулация на ендокринната система .... 379

Нарушения в синтезата и инкрецията на хормоните в отделните жлези 380 Нарушения в активността и реализацията на регулаторните ефекти на хормоните в тъканите 380
Нарушения в междужлезните корелативни отношения 382
Патология на инкреторната функция на хипофизата 383
Хипофункция 383
Хиперфункция 386
Патология на инкреторната дейност на надбъбречните жлези 389
Нарушения в медуларната част 389
Нарушения в кортикалната част 389
Патология на инкреторната функция на щитовидната жлеза 394
Хипофункция (хипотиреоза) 395
Хиперфункция 396
Патология на инкреторната функция на паращитовидната жлеза 398
Патология на инкреторната функция на половите жлези 399
Патология на ендокринната функция на тимуса 401
Патофизиология на нервната система — проф. В. Лазаров 402
Обща етиология и патогенеза на нарушенията на нервната система .... 402
Обща патофизиология на нервната клетка 405
Нарушения в проводимостта на нервните влакна 405
Нарушения на сетивната функция на нервната система 407
Нарушения на двигателната функция на нервната система ....... 409
Патофизиология на вегетативната нервна система 412
Патофизиология на висшата нервна дейност 413
Неврози . 414

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Васил Лазаров, Петър Г. Иванов, Васил И. Василев
Издателство
Земиздат
Етикети
животновъдство, За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)
Град
София
Година
1982
Страници
432
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека - без заглавна страница, отлично книжно тяло, леко захабен външен вид
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
170
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
24
Тегло (гр.)
744
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!