КНИГИ

Предварително напрегнат бетон. Част 1

  • Издателство: Техника

Волфганг Херберг   (автор)

 

Издателство:   Техника 
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

антикварни книги

строително инженерство

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, среден формат  |  308 стр.  |  538 гр.

(здрава и използвана книга - внимателно подчертавано с червен молив върху 12 стр., останалата част е без следи от употреба, леко захабен външен вид)

 

*

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТ БЕТОН

ЧАСТ I

 

от д-р инж. ВОЛФГАНГ ХЕРБЕРГ, Бенсхайм главен инженер

 

частен доцент при Висшето техническо училище — Карлсруе с 240 фигури, 62 таблици и едно приложение

 

Превели от немски : инж. Др. Драганов и инж. Л. Петров

 

**
 
 
Анотация 
 
 

Настоящият труд обхваща в историческо развитие строи­телните материали, основната експериментална и изследователска работи, както и изчисляването на различните видове предварително напрегнати конструкции. Описани са подробно голям брой опити, правени в различни страни. Поради това книгата е ценно пома­гало не само за студентите, а и за работещите в практиката инженери.

 

**

 

Съдържание

 

1. Историческо развитие 9

 

1.1. От възникването до 1930 10
1.2. От 1931 до 1945    17
1.3. От 1946 до днес 22

 

2. Начин на действие на видовете на предварително напрегнатия бетон . . 31

 

2.1. Начин на действие 31
2.2. Предимства на предварително напрегнатия бетон 37
2.3. Изменения на напреженията във времето 38
2.4. Видове предварително напрегнат бетон 40

2.41. Създаване на предварително напрежение 40
2.42. Пълно и частично (ограничено) предварително напрягане 42

2.5. Състояния на натоварване и доказателства 42
2.6. Осъществяване на идеята за предварително напрегнат бетон 49

 

3. Строителни материали 51

 

3.1. Бетон 51
3.11. Същност на бетона 51
3.12. Подразделяне 52
3.13. Производство и установяване качеството на бетона 52
3.14. Особени свойства на бетона 57

3.141. Процес на свързването 57
3.142. Съсъхване и пълзене на бетона 60
3.143. Разширяване (набъбване) на бетона 69
3.15. Изчислителни величини 71
3.151. Еластични свойства на бетона 71
3.152. Мярка на съсъхване 73
3.153. Пълзене 75

 

3.2. Стомана 77
3.21. Видове напрягащи стомани . . 77
3.211. Горещо валцувани легирани стомани 77
3.212. Студено валцувани или студено изтеглени стомани 77
3.213. Подобрени стомани 78
3.22. Свойства на напрягащите стомани 78
3.221. Обикновено изпитване на опън 78
3.222. Изпитване на опън при многократно натоварване 82
3.223. Изпитване на продължителен опън 85
3.224. Влияния на напречен натиск и кривини 89
3. 23. Телени въжета и снопчета от телове 92
3.231. Телени въжета 92
3.232. Снопчета (Шгеп) 94

3.24. Установяване качествата на стоманите 96
3.25. Разполагаеми напрягащи стомани и техните характеристики 99
1.251. Немски напрягащи стомани 99
3.252. Французки напрягащи стомани 111
3.253. Белгийски напрягащи стомани 114

3.254. Швейцарски напрягащи стомани 114
3.255. Американски напрягащи стомани 114
3.256. Английски напрягащи стомани 117

3.26. Сравнение на напрягащите стомани . 117
3.27. Изчислителни характеристики 118

 

4. Опити 121

 

4.1. Опити върху бетона 121
4.11. Белгийски опити върху съсъхването на бетона 121
4.12. Опитите в Шринцнах . . 125
4.13. Изпитвания на пожар . .  129

4.131. Холандски изпитвания на пожар 131
4.132. Английски изпитвания на пожар 133

4.14. Изпитвания на мраз .... 138
4.15. Щутгартските опити за определяне работните диаграми на бетона до разрушение 138

 

4.2. Опити върху напрягащата стомана . . 141
4.21. Белгийски опити върху пълзенето на стоманата .... 142
4.22. Швейцарски опити върху пълзенето на стоманата 144
4.23. Английски опити върху пълзенето на стоманата 145
4.24. Опити върху закотвяне на напрягащи стомани чрез сцепление . . . 148

4.241. Опити на ШЦепчуегк КИешЬаизеп АО 148
4.242. ОПИТИ на Огип & ВШш^ег АО, Манхайм 148
4.243. Опити с телове Нептун на РеКеп СшЦеаите, Карлсверк . . . 153

4.25. ОПИТИ върху действието на допълнително създаденото сцепление . . 153
4.26. Опити на ОВВ (Германски федерални железници) за установяване удължението и триенето с изкривен прът 5г 60,90 156

 

4.3. Опити върху конструктивни елементи 159
4.31. Опитите на 1дтс1 (1905) 159
4.32. Опитите на ВасЬ (1910) 161
4.33. Опити със съставни греди 163

4.331. Моделна греда Ргеуззшег 163
4.332. Куха греда Марте! 163
4.34. Първите големи опити в Германия 165
4.341. Франкфуртската опитна греда 165
4.342. Дрезденската опитна греда ........ 166
4.343. Провеждане на опитите 167
4.344. Резултати от опитите 169

4.35. Американски голям опит 171
4.36. Холандски опити с греди . . .  175
4.37. Опитите в Корнвестхайм (1950/51) 176

4.371. Опитни греди А и. В, армирани със снопчета от телове .... 176
4.372. Армирана с пръти опитна греда С   180
4.373. Армирана със снопчета опитна греда О 181 ,
4.374. Резултати от опитите в Корнвестхайм 183
4.38. Опит с едно стълбище от предварително напрегнат бетон 185

 

5. Изчисляване на предварително напрегнатите стоманобетонни конструкции 187

 

5.1. Означения 188

 

5.2. Нормални напрежения 189

5.21. Приемане на напречното сечение на бетона 190
5.22. Определяне на необходимата напрягаща сила и на напречното сечение Ре
на напрягащата армировка 191
5.23. Изчисление на характеристиките на приведеното напречно сечение . . 196
5.24. Изчисление на напреженията от собствено тегло и подвижен товар . 197
5.25. Изчисление на напреженията от напрягащата сила 197
5.26. Изчисление на загубите от напрежение в напрягащата армировка . . 199

5.261. Изчисление на загубите вследствие еластичното скъсяване на бетона . 200
5.262. Изчисление на загубите от съсъхване и пълзене на бетона по метода на влакната на пълзене 201

5.263. Изчисление на загубите от съсъхване и пълзене на бетона в напрягащата армировка с помощта на диференциалното уравнение 204
5.264. Приблизителна формула за загубите от съсъхване и пълзене на бетона 206
5.265. Загуби от пълзене на стоманата 209
5.27. Сумиране на напреженията 209

 

5.3. Главни опънни напрежения 213
5.31. Хлъзгащи напрежения 215
5.32. Уравнения за главните опънни напрежения 216
5.33. Напречна армировка 218

 

5.4. Сигурност срещу разрушение 224
5. 41. Доказване на сигурността срещу разрушение по аналитичен път . . 226
5.411. Основни положения и уравнения за правоъгълно сечение .... 226
5.412. Ред на изчисленията при правоъгълно сечение 229
5.413. Уравнения и ред на изчисленията при плочогреда 231
5.42. Доказване на сигурността срещу разрушение по аналитичен път чрез установяване на необходимото сечение на напрягащата армировка при правоъгълна греда 233
5. 43. Слабо армирани греди 234
5. 44. Графично доказване на сигурността срещу разрушение 234
5.441. Основни положения ... 234
5.442. Графичен начин за доказване на сигурността срещу разрушение . 235
5. 45. Съкратен графо-аналитичен начин за определяне положението на неутралната ос. 244
5.46. Доказване сигурността срещу разрушение при огъване с надлъжна сила. . 245
5.461. Постоянен ексцентриците! на натисковата сила 246
5.462. Постоянна натискова сила 247
5.47. Доказване сигурността срещу разрушение при напрягане след втвърдяване на бетона, без създаване на допълнително сцепление 249

 

5.5. Пукнатиноустойчивост 250

 

5.6. Напрежения на сцепление 254

 

5.7. Загуби от триене 256

 

Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Волфганг Херберг
Издателство
Техника
Етикети
антикварни книги, За студенти от УАСГ, строително инженерство
Град
София
Година
1959
Страници
308
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
внимателно подчертавано с червен молив върху 12 стр. - виж изображенията под корицата, останалата част е без следи от употреба, леко захабен външен вид
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
165
Височина (мм)
225
Дебелина (мм)
20
Тегло (гр.)
538
Доставка +

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30% +

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.07.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!