Предварително напрегнати стоманобетонни конструкции - справочник за проектиране

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Дочо Дочев  |  Васил Вълчев  |  Стефан Д. Иванов  (автори) 

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети: строително инженерство

 

Твърда корица, среден формат  |  320 стр.  |  460 гр.

(неизползвана книга в отлично състояние)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

В справочника са изложени основните положения за из­числяване, оразмеряване и конструиране на предварително напрегнати стоманобетонни елементи и конструкции. Дадени са формули по математика, съпротивление на материалите и статика, които имат приложение при проектирането на предвари­телно напрегнатите стоманобетонни конструкции. Приведени са данни за някои системи за напрягане, прилагани у нас.

 

Справочникът е предназначен за инженери и техници от проектантстките организации и .за студенти от ВУЗ.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 3
 
 
1. Математика 7
 
1.1. Линии 7
1.1.1. Права линия 7
1.1.2. Окръжност 8
1.1.3. Квадратна парабола 8
1.1.4. Елипса и хипербола 10
1.1.5. Права в пространството 11
 
1.2. Повърхнини 12
1.2.1. Транслационни повърхнини 12
1.2.1.1. Транслационни повърхнини с положителна Гаусова кривина 13
1.2.1.2. Транслационни повърхнини с отрицателна Гаусова кривина 15
1.2.1.3. Транслационни повърхнини с единична кривина (с нулева Гаусова кривина) 20
1.2.2. Коноидални повърхнини 22
 
1.3. Лице на сложни фигури 24
 
1.4. Обем на тела 26
 
1.5. Тригонометрия 29
1.5.1. Тригонометрични функции 29
1.5.2. Формули за решаване на триъгълници 30
 
1.6. Корени на уравнения от втора и трета степен 31
1.6.1. Уравнение от втора степен 31
1.6.2. Уравнение от трета степен 31
 
 
2. Съпротивление на материалите 33
 
2.1. Лице, център на тежестта, инерционни моменти, съпротивителни моменти и ядрови разстояния на някои сечения 33
 
2.2. Таблици за р, 1, Ц7 и гя   за двойно Т-образии и Т-образпи сечения 32
 
2.3. Приведени сечения 34
2.3.1. Зависимости между усилията и геометричните характеристики на сечения та при елементи със сцепление между армировката и бетона 34
2.3.2. Оссбепости в характеристиките на сеченията при елементи без сцепление между армировката и бетона 40
2.3.3. Приемане па размерите на сеченията при определяне на напреженията в бетона при предварително напрегнати елементи 41
2.3.4. Ред за определяне  на   геометричните характеристики на напречните сечения 42
2.3.5. Определяне па характеристиките па приведените сечения с помощта на таблици 43
 
 
3. Статика 44
 
3.1 . Таблици за определяне на опорни реакции, огъващи моменти и прОВИСМ ния на греди 44
3.1.1. Конзолни греди и  греди па един отвор 44
3.1.2. Греди на два и повече отвори 54
3.1.3. Скари 55
3.1.4. Плочи 56
 
3.2. Гъвкава нишка 68 3.2.1. Общи сведения 68
3.2.2. Определяне на хоризонталната компонента на усилията   в неразтягаща се нишка 71
3.2.3. Определяне на  хоризонталната компонента на  усилията в еластична нишка 72
3.2.4. Определяне дължината на нишките 76
3.2.5. Определяне на хоризонталната компонента на усилията в неиапрегпата струна 77
3.2.6. Определяне на хоризонталната компонента на усилията в предварително напрегната струна 78
3.2.7. Определяне на хоризонталната компонента на усилията в еластична нишка, ненапрегната струна и предварително напрегната струна при еднакво ниво на опорните точки на окачване 79
3.2.8. Критерий за установяване характера на работата на гъвкавите разтягащи се нишки 86
 
3.3. Статически неопредслими предварително напрегнати стоманобетонни конструкции 87
3.3.1. Определяне   иа   статически    неопределимите   величини  по   силов метод 88
3.3.2. Определяне на статически неопределимите величини от предварителното напрягане при непрекъснати греди по метода на тримоментните уравнения 91
3.3.3. Определяне на статически неопределимите  величини от предварителното на прягане при едностранно и двустранно запънати греди 95
 
 
4. Материали за предварително напрегнати конструкции 97
 
4.1. Бетон 97
 
4.2. Стомани 107
4.2.1. Армирозьчпи стомани 107
4.2.2. Конструкционни стомани за закотвящи приспособления 114
4.2.3. Стоманени въжета за висящи конструкции 116
 
4.3. Коефициенти на линейно разширение 125
 
4.4. Каналообразуващи тръби 126
 
4.5. Разтвори за инжектиране на каналите на напрягащите снопове 127
 
5. Системи за  напрягане 128
5.1. Системи за напрягане преди бетонирането 128
5.2. Системи за напрягане след втвърдяването на бетона 129
 
 
6. Загуби на предварителни  напрежения 144
 
6.1. Общи положения 14.1
6.2. Загуби на предварителни напрежения 141
6.3. Определяне на напреженията в бетона и армировката при предварително напрегнати конструкции 153
 
 
7. Изчисляване иа елементите на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции за гранични състояния от пърза група 168
 
7.1. Изчисляване на елементите за носеща способност 168
7.1.1. Изчисляване на елементи, подложени на огъване 169
7.1.2. Елементи, подложени на нецентричен натиск 183
7.1.3. Изчисляване на центрично и нецентрично опънати елементи 197
7.1.4. Изчисляване на елементите за дейстзието на предварителното напрягане в стадия на изготвяне 201
7.1.5. Изчисляване за местен натиск   21 )
 
7.2. Изчисляване на предварително напрегнати конструкции  за умора 211
 
 
8. Изчисляване елементите на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции за гранични състояния от втора група 217
 
8.1. Изчисляване за образуване на пукнатини 217
8.1.1. Изчисляване за образуване на пукнатини перпендикулярни спрямо надлъжната ос на елемента 221
8.1.1.1- Изчисляване за образуване на пукнатини на  елементи, подложени на огъване, нецентричен натиск и нецентричен опън  чрез   условията  ХН=0 и 2М=0 222
8.1.1.2. Изчисляване за образуване на пукнатини на елементи, подложени на огъване, нецентричен натиск и нецентричен опън, по начина на ядровите моменти 240
8.1.1.3. Определяне на Мп при сечения с начални пукнатини   в натисковата зона 249
8.1.1.4. Изчисляване за образуване на пукнатини на центрично предварително напрегнати елементи, подложени на центричен опън 251
8.1.2. Изчисляване за образуване на наклонени пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента 251
 
8.2. Изчисляване за отваряне на пукнатини 261
8.2.1. Изчисляване за отваряне на нормални пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента 262
8.2.2. Изчисляване за отваряне на наклонени пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента 270
 
8.3. Изчисляване за затваряне на пукнатини 271
8.3.1. Изчисляване за затваряне на нормални пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента 271
8.3.2. Изчисляване за затваряне на наклонени пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента 273
 
8.4. Изчисляване на стоманобетонни елементи за деформации 274
8.4.1. Определяне на кривината на стоманобетонни елементи в  участъци без пукнатини в опънната зона 275
8.4.2. Определяне на кривината на стоманобетонни елементи в участъци с пукнатини в опънната зона 278
8.4.3. Определяне на провнсванията 285
8.4.4. Приблизителни методи за изчисляване на деформации 288
 
 
9. Указания за конструирането на предварително напрегнати конструкции 298
 
9.1. Форма и параметри на напречното сечение 298
9.2. Разположение на предварително напрегнатата армировка в напречното сечение 300
9.3. Очертание на напрегнатата армировка 302
9.4. Разположение на закотвящите устройства 315
9.5. Армиране на зоните на закотвяне на предварително  напрегнатата армировка 306
 
Приложение I 308
Приложение II 309
Приложение III 314
Приложение IV 315
Литература 317
Съдържание 318

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Дочо Дочев, Васил Вълчев, Стефан Д. Иванов
Издателство
Техника
Етикети
строително инженерство
Град
София
Година
1982
Страници
320
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в отлично състояние
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
18
Тегло (гр.)
460
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!