Пресмятане и конструиране на машинни елементи (1972 г.)

Продукти
КНИГИ
+
19,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Слави Начев  |  Георги Петков  |  Нурхан Чавушян  |  Димитър Христов  |  Михаил Проданов  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Машиностроене и металообработване
Етикети:

машиностроене

машинни елементи

За студенти от ВТУЗ

машинно инженерство

 

Твърда корица, среден формат  |  871 стр.  |  945 гр.

(използвана, здрава и чиста отвътре книга с позахабен външен вид)

 

*

 

Трето преработено издание.


*

 

АнотацияВ книгата са дадени общи насоки за конструиране на машинните елементи, основни формули и справочни материали за тяхното якостно пресмятане, таблични данни за машиностроителните материали и за техните механични свойства и таблици за допуските и сглобките. Изложено е пресмятането и конструирането на различните групи машинни елементи с общо предназначение, като са дадени най-необходимите справочни материали, както и характерни конструктивни и изчислителни примери.

Книгата е предназначена да служи за помагало на студентите по машинно и електроинженерство и на инженерно-техническия персонал от практиката, занимаващ се с пресмятане и конструиране на машини и техните възли и части.

*

 

Съдържание

 

Предговор

 

1. Основи на машиностроителното проектиране

 

1.1. Общи насоки за конструктора 5
1. Същност и значение на конструкторската дейност 5
2. Поставяне и решаване на конструктивните задачи 6
3. Изисквания към конструкцията на машините и машинните елементи . . 7
4. Избор на материала 9
5. Целесъобразно оформяване на машинните елементи 10
1.2. Якостно пресмятане на машинните елементи 25
1. Определяне на номиналните напрежения и деформации 25

2. Якост на машиностроителните материали и на машинните елементи. Коефициенти на сигурност и допустими напрежения 56

1.3. Данни за машиностроителни материали 76
1. Стомани П
2. Чугун : 87
3. Цветни метали . 109
4. Неметални материали 114
1.4. Точност и качество на геометричните параметри на машинните елементи и на съединенията между тях 116
1. Допуски и сглобки 117 *
2. Точност на геометричните форми '27
3. Грапавост на повърхнините . 128

 

2. Заваръчни съединения

 

2.1. Видове заваръчни съединения : 13^
2.2. Якостно пресмятане на заваръчните съединения 13'
2.3. Пресмятане на заварени съдове и тръби под налягане 14°
2.4. Оформяване на заварени детайли и възли 14'

 

3. Нитови съединения

 

3.1. Конструкция на битовите съединения : . . 151
1. Нитове 151
2. Видове нитови съединения 152
3.2. Пресмятане на нитовите съединения - 153
1. Якостни условия 153
2. Пресмятане на здравоплътни съединения 155
3. Пресмятане на здрави нитови съединения 160

 

4. Клинови, щифтови, шпонкови и шлицови съединения

 

4.1. Съединения с напречни клинове и щифтове 164
1. Общи сведения и силово съотношение при клиновите съединения . . .164
2. Якостно пресмятане на клинови съединения с напречнц клинове , . .165
3. Съединения с щифтове 165
4.2. Шпонкови и шлицови съединения 173
1. Шпонкови съединения 173
2. Зъбни (шлицови) съединения 184

5. Винтови съединения

 

5.1. Резби 194
1. Подразделение и приложение на резбите . 194
2. Елементи на резбата 195
3. Стандартни резби 196
5.2. Елементи на винтовите съединения 2
1. Конструктивни форми на елементите на винтовите съединения
5.3. Конструктивно оформяване на винтовите съединения 231
5.4. Механични зависимости при винтовете 234
5.5. Якостно пресмятане на винтовите съединения 235

1. Случаи на натоварване и пресмятане на винтовите съединения .... 235
2. Пресмятане на винтови съединения без предварително затягане . . . .231
3. Пресмятане на скрепителни винтови съединения 236
4. Пресмятане на винтови съединения на динамична якост 244
5. Пресмятане на скрепителни винтове на допълнително натоварване . . . 246
6. Пресмятане на двигателни винтове : . . . . 247
7. Пресмятане на резбата. Височина на гайката . 2

 

6. Пресови съединения

 

1. Обши указания 249
2. Пресмятане здравината на съединението и избиране на сглобката . . . 249
3. Проверка на напреженията в елементите на съединението 251
4. Определяне на деформациите във вала и главината 25
5. Определяне на необходимата сила за образуване и разглобяване на надлъжните пресови съединения
6. Определяне на необходимата температурна разлика при образуване на напречни пресови съединения 254

 

7. Прави валове и оси

 

7.1. Натоварвания върху валовете и осите. Вътрешни усилия и напрежения . . . 258
1. Видове натоварвания върху валовете и осите 258
2. Междуопорно разстояние 26?
3. Определяне на реакциите в опорите, моментите и напреженията на дву-
опорни валове и оси 264
7.2. Конструкция на валовете и осите. Материали 259
1. Общи положения 269
2. Качества на повърхнината на участъците на валовете и осите, върху които
са монтирани маншетни уплътнители с пружина 1
3. Конструктивни мерки за осигуряване на оптимални работни условия на
вала 1 . 274
4. Технологични мерки за повишаване на устойчивостта срещу умора . . . 2
5. Материали 281
7.3. Пресмятане на статична якост и умора
1. Натоварвания върху валовете, застрашени сечения и напрежения . . . 284
2. Фактори, които влияят върху якостта на вала
3. Критерий за необходимостта от пресмятане ма валовете и осите на статична
якост и умора . 304
4. Счупване и огъване на валовете и осите
7.4. Определяне на деформациите на валовете и осите. Критични обороти . . . 309
1. Определяне на деформациите на валовете и осите 309
2. Критични обороти 315
7.5. Ред на пресмятане на валовете и осите
Примери 372

 

8. Плъзгащи лагери

 

8.1. Класификация и употреба
1. Класификация
2. Предимства и употреба

8.2 Антифрикционни материали 337
1. Композиции 339
2. Бронзи 342
5. Месинги 343
4. Цинкови сплави . 345
5. Алуминиеви сплави 345
6. Антифрикционни чугуни 348
7. Графитизирана стомана <48
8. Метало-керамични материали 349

9. Неметални лагерни материали . . . ; 350

8.3. Мазане на лагерите 353
1. Мазилни вещества 353
2. Избор па мазилните вещества . . 361
3. Подаване на маслото към работната повърхнина на лагера 363
4. Средства за мазане
8.4. Радиални плъзгащи лагери 372
1. Метални лагери 372
2. Неметални лагери  393
8.5. Опорни плъзгащи лагери 399
1. Опорни лагери с плоски пети 399
2. Хидродинамични лагери^ 403

 

9. Търкалящи лагери 406

 

9.1. Въведение и ред на работа при проектиране на лагерувания 406
1. Класификация на търкалящите лагери  . . 406
2. Значение на търкалящите лагери по ГОСТ 407
3. Предназначение и особености на характерни типове лагери 409
4. Енергийни загуби в лагерите 414
5. Точност на лагерите » 415
6. Ред на работа при .проектиране на лагерувания 418

9.2. Изчисляване на силите, които действуват на лагерите 419
9.3. Определяне диаметъра на лагерната шийка на вала 420
9.4. Избор на типа на лагер. Схема на лагеруване и оформление на лагерните възли 421

1. Влияние на условията на работа върху избора на .лагера 421
2. Конструктивни и технологични изисквания при лагеруването 424

9.5. Определяне на основните размери на лагерите 446
9.6. Мазане на лагерите и уплътнение на лагерните възли 462

1. Мазане и мазилни вещества 462
2. Уплътнения за лагерни възли 466
9.7. Примери за лагерувания 4<73

 

10. Съединители 476

 

10.1. Общи бележки 476
10.2. Постоянно включени съединители 483

1. Неподвижни (твърди) съединители 483
2. Твърди компенсиращи съединители 492
10.3. Еластични съединители 508
1. Основни свойства 508
2. Някои видове съединители с необратимо преобразуване на енергията . . 522
3. Еластични съединители без необратимо преобразуване на енергията . . 539
10.4. Триещи съединители 547
1. Общо за триещите съединители 547
2. Включване и изключване на триещите съединители 547
3. Време за включване и изключване на триещите съединители 551
4. Материали за работните повърхнини на триещите съединители 553
5. Пресмятане на дискови триещи съединители 558
6. Бележки върху конструкцията на дисковите съединители 562
7. Конусни триещи съединители 573

11. Зъбни предавки 578

 

11.1. Геометрия на зъбните колела и зацепвания 578
1. Предавки с цилиндрични зъбни колела 578
2. Предавки с конусни зъбни колела 588
3. Коригирани зъбни колела и зацепвания 592
11.2. Пресмятане на зъбите на якост 598
1. Общи сведения 598
2. Пресмятане на зъбите на контактна якост и на огъване по съветски метод 600
3. Пресмятане на носещата способност на цилиндрични зъбни колела с външно зацепване по германски метод 621
11.3. Натоварване на валовете и лагерите на зъбните предавки . . . 636
1. Сили на взаимодействие между зъбите на задружно работещите зъбни колела 636
2. Натоварване на валовете и лагерите . 638
11.4. Червячни предавки 641
1. Общи сведения 641
2. Основни параметри на цилиндрични червячни предавки . 644
3. Пресмятане на зъбите на контактна якост и на огъване 649
4. Натоварване на валовете и лагерите на червяка и колелото 655
5. Топлинно пресмятане на червячните предавки 657
11.5. Основи на проектирането на зъбни и червячни редуктори 660
V. Обши сведения за редукторите 660
2. Конструкции на редуктори 666
3. Елементи на редукторите 675
11.6. Точност на зъбните предавки 693
1. Точност на цилиндричните и конусните зъбни предавки 693
2. Точност на червячните предавки 695

 

12. Вериги и верижни предавки . . 720

 

12.1. Задвижващи вериги и верижни предавки 720
1. Общи сведения 720
2. Вериги 721
3. Избор на основните параметри на верижната предавка 723
4. Изчисление на верижните предавки 725
5. Верижни колела . . . . 727

12.2. Товароподемни вериги 732
12.3. Теглителни вериги 735

 

13. Ремъчни предавки 740

 

13.1. Предавки с плосък ремък 1 740
1. Общи сведения 740
2. Ремъци . 744
3. Основни означения и формули при изчисляване на ремъчните предавки 747
4. Метод за изчисляване на обикновени предавки с плоски ремъци . . . .751
5. Сили, действуващи върху шайбите и валовете на ремъчната предавка 759
6. Изчисляване на предавки с опъвателна ролка 759
7. Изчисляване на бързоходни предавки 762
8. Последователност при изчисляване на предавките с плосък ремък . . . 763
. Шайби за плоски ремъци. Конструктивни данни 764
13.2. Предавки с клинови ремъци 773
1. Общи сведения 773
2. Клинови ремъци 777
3. Изчисление на клиновите ремъци 778
4. Предавка с клинови ремъци при плоска задвижвана шайба 782
5. Последователност при изчисляване на предавките с клинов ремък . . . 783
6. Шайби за клинови ремьци. Конструктивни данни 784

14. Тръбопроводна арматура 788

 

14.1. Стандартни елементи на арматурите
14.2. Материали
14.3. Вентили

1. Конструкции 8
2. Елементи на вентилите
3. Силови зависимости и якостни изчисления 814

14.4. Шибъри 832
1. Класификация
2. Силови зависимости и якостни изчисления 843
14.5. Предпазни вентили 844

 

15. Пружини

 

Ползвана литература 863

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Димитър Христов, Георги Петков, Нурхан Чавушян, Слави Начев, Михаил Проданов
Издателство
Техника
Етикети
машиностроене, За студенти от ВТУЗ, машинни елементи, машинно инженерство
Град
София
Година
1972
Страници
871
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста отвътре книга с позахабен външен вид.
Националност
българска
Издание
трето преработено
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
165
Височина (мм)
225
Дебелина (мм)
47
Тегло (гр.)
945
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!