Всички Категории
Каталог
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Приложен математически анализ за инженери и икономисти (1997 г.)

  • Издателство: Кинг
  • ISBN / UPC: 9549518027

Приложен математически анализ за инженери и икономисти (1997 г.)

  • Издателство: Кинг
  • ISBN / UPC: 9549518027

Иван Трендафилов  |  Снежанка Доневска  (автор)

книги с автограф   |   висша математика   |  приложна математика   |   математика за инженери   |   математика за икономисти  (етикети)

Издателство:   Кинг
Език: Български
Раздел Математика

 

Мека корица, голям формат   |   336 стр.   |   439 гр.

(неизползвана, здрава и чиста отвътре книга с позахабен външен вид; автограф от С. Доневска)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА КНИГАТА

Учебникът е написан по учебната програма на курса по Математически анализ, който се чете на студентите от специалността Индустриален мениджмънт в Стопанския факултет на Техническия университет - София.

Учебникът съответства напълно на учебната програма по Математически анализ I за студентите от всички специалности от Техническия университет - София и отчасти (около 75%) на учебната програма за същите студенти по Математически анализ II.

Книгата може успешно да се използва от всички студенти от
• Университета за народно и световно стопанство;
• Стопанския факултет към Софийския университет.

Той е подходящ за студентите от всички икономически и технически висши училища в страната, както и за нематематическите специалности в Софийския и Пловдивския университет.

Учебникът е особено полезен за самостоятелна работа на студентите, ето защо той може да бъде ценно учебно помагало за всеки задочен студент по икономически или инженерни науки.

Поради постепенното изграждане на учебния материал в учебника, първите му 5 глави могат да се четат и от ученици от горните класове, желаещи да навлязат в същността и приложенията на Математическия анализ.

**

За да летиш бързо като мисълта,
докъдето и да било, трябба да започнеш
със съзнанието, че вече си пристигнал...


КАКВО ЩЕ СРЕЩНЕТЕ В ТАЗИ КНИГА

Преди много години един професор по математика, приветствайки новопостъпилите си студенти, е изказал идеята, че на света има само две науки: математика и една сборна, която би могла да се нарече събиране на марки. Абсурдът в тази теза едва ли се нуждае от коментар - всички знаем какво многообразие от интересни, полезни и важни за човека науки съществува. Зрънцето истина, съдържаща се в тази идея, обаче, е добре да Оъде изяснено. Основният въпрос в математиката (за разлика от всички останали науки), особено в тази и част, която тук ще бъде изучавана, е "Защо (това е така)?" Отговорите на този въпрос представляват теоремите със съответните им доказателства. Останалите важни въпроси от вида "3а какво се използва (това)?" или "Как се прилага (това)?" излизат на сцената по-късно. Тази специфика на математиката, характерна и за МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ, я ппави трудна за възприемане.

Как може читателят леко да преодолее тези трудности се обяснява ясно със следният пример.
Представете си един дивак, за който книжните банкноти притежават магическа сила, чрез която той се надява да получи всичко каквото пожелае. Той събира тези хартийки, трупа ги, крие ги, ппави най-абсурдни неща с тях но накрая, когато те му омръзнат, стига до извода, че са абсолютно непотребни и могат само да се хвърлят в огъня. Пе сме ли и ние същите, когато събираме знания от различни източници, трупаме ги и даваме вид, че сме ги усвоили, като използваме най-абсурдни начини за това. Цивилизованият човек знае как да употреби както събраните банкноти, така и придобитите знания - за него приложението, а не натрупването, е основната цел, която си е поставил. Ето защо в книгата приложенията са изведени на преден план, те не се крият зад теоремите, а са между тях, за да може читателят веднага да осъзнае ползата от теорията. Наред с приложенията в други части на математиката, във физиката, в механиката, в електротехниката, читателят ще се срещне с голям брой икономически приложения и това е специфично за книгата. Обемът и задълбочсността на икономическите приложения нараства заедно с количеството и качеството на математическите знания в текста.

Примерите са около 400 за цялата книга, номерирани отделно за всяка глава. Всъщност примерите са повече (над хиляда), тъй като известна част от тях, формулирани като задачи, имат по няколко подусловия - така например, примерите в пета глава "ИНТЕГРАЛИ" са 85, докато решените интеграли в главата са повече от 250. Решенията на онези примери, които са оформени като задачи започват със знака ► и завършват с ◄. Знакът ◄ се използва и за край на доказателствата на теоремите и следствията от тях. Има примери, най-често след определенията, които са с чисто илюстративна цел. много от примерите имат приложен характер, част от тях с икономическа насоченост. Беглото прочитане на тези примери е крайно нежелателно, те трябва да се прочетат внимателно (може би дори и няколко пъти) и добре да се усвоят, защото са от изключителна важност за читателя. Много дефиниции, теореми и примери са илюстрирани с "картинка" - визуалното осъзнаване на материала е от особено значение.

Учебникът е изграден на базата на курса по Математически анализ (60 часа лекции и 60 часа сел1инарни занятия), който авторите от няколко години водят на студентите от Стопанския факултет към Техническия университет. Той е разделен на 10 глави, като всяка от тях има свои подразделения. Теоремите, примерите и фигурите от всяка глава имат собствена номерация. В края на книгата има няколко приложения, къл1 които читателят може да се обърне при необходимост.

Както всяка книга, така и тази предполага известна начална подготовка на читателя. Тук ще ви трябват някои основни знания от елементарната математика, свързани с:
— уравнения и неравенства - извършване на еквивалентни преобразувания, намиране на решенията;
— логаритмична и показателна функция - свойства, графики и т.н.;
— тригонометрични формули и приложенията им;
— тригонометрични функции - свойства, графики, зависимости (тригонометрични тъждества, уравнения, неравенства); както и други, по-малко значимими знания от училищния материал. На читателите с пропуски в тези части от математиката, препоръчваме книгата [1] (виж цитираната в края на учебника литература).

Изграждането на курса по Математически анализ предполага предварително или паралелно изучаване на линейна алгебра и аналитична геометрия. На различни места в учебника се използват знания, свързани с:
— вектори - афинни операции, скаларно и векторно произведение;
— права в равнината - видове уравнения;
— окръжност - канонично уравнение, определяне на център и радиус;
— конични сечения - елипса, гипербола, парабола;
— повърхнини от втора степен;
— матрици и детерминанти от втори и трети ред.

За тази цел препоръчваме на читателите книгата [2].
За да работи читателят с настоящата книга, да вникне в съдържанието й и да извлече полза от нея, трябва да изпълни

ТРИ УСЛОВИЯ

ПЪРВОТО - най-лесно изпълнимото е:
Да чете книгата от началото, без да прескача или изпуска дори и най-малки части от нея.

ВТОРОТО - по-трудното условие е:
Да работи с книгата "с лист и молив в ръка", т.е. да си води записки, с които да осмисли съдържанието й.

ТРЕТОТО - най-трудното, но и най-важното условие, е:
Да работи по книгата с желание. Без желание нищо не се постига Стремежите на авторите са не салю читателят да може да използва получените знания, да прилага усвоения математически апарат, усещайки хармонията в изучавания материал, по и още:
— да усъвършенства интуицията си;
— да развие уменията си за логически разсъждения;
— да култивира чувството си за експериментиране.
Накрая искаме да ви пожелаем Търпение и Успех в това нелеко начинание като ви напомним, че колкото по-високо летите, толкова по-надалеч ще виждате.


БЛАГОДАРНОСТИ

Хората, които предложиха този учебник да бъде написан и дадоха благословията си за осъществяването му бяха проф. д-р Георги Цветков и доц. д-р Димитър Иванчев. За реалната подкрепа от тяхна страна авторите им изказват дълбоки благодарности. Рецензентът на учебника проф. д-р Николай Шополов прочете внимателно ръкописа и направи забележки, които повишиха качествата на книгата. За съвестно и от сърце свъргиенатпа работа авторите му благодарят. Студентите, първокурспици в Стопанския факултет от випуски 94/95, 95/96 и 96/97 са обучавани по лекционни записки, които влязоха в основата на тозиучебник. Много от тези студенти със своите въпроси, забележки и коментари дадоха възможност да се подобри тази книга, за което авторите искрепо им благодарят.
Предпечатната подготовка беше извършена прецизно от инж. Пламен Чавдаров, за което авторите искрепо му благодарят.

АВТОРИТЕ
СОФИЯ, януари, 1997 г.

Характеристики +
В наличност:
Да
Автор
Иван Трендафилов, Снежанка Доневска
Издателство
Кинг
Етикети
книги с автограф, висша математика, приложна математика, математика за инженери, математика за икономисти
Град
София
Година
1997
Страници
336
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста отвътре книга с позахабен външен вид; автограф от С. Доневска
Националност
българска
Книга с автограф
Да
Корица
мека
Формат
голям
Ширина (мм)
170
Височина (мм)
235
Дебелина (мм)
16
Тегло (гр.)
439
Език
Български
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!