Ръководство за решаване на задачи по теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи

Продукти
КНИГИ
+
8,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Колектив  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

строително инженерство

съпротивление на материалите

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, среден формат  |  528 стр.  |  742 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

Анотация

 

Ръководството е предназначено за студентите от Висшия инженерно-строителен институт (УАСГ) и за инженерите от проектантските и научноизследователските институти. В него са дадени кратки теоретични указания за решаване на задачи от теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи, подкрепени с подходящи примери. Материалът е съобразен е учебната програма.

 

**

 

Предговор

 

Знанията се усвояват от учащия се постепенно. Пър­вият стадий на усвояване се състои в прочитане на учебника ло съответната дисциплина и носи до голяма степен осведо­мителен характер.

 

Вторият стадий се състои в разбиране и заучаване на учебния материал.

 

Много често учащият се, преминал споменатите два стадия на усвояване, не е в състояние да разсъждава само­стоятелно по въпроси от същата научна област, които не са изложени в учебника — да решава задачи. Дотук той е имал пасивно отношение, като е следвал и заучавал мислите и раз­съжденията на автора на учебника. Той още не е подготвен за практическо приложение на знанията. Целта на обуче­нието още не е постигната.

 

Тук примерът за приложение на теоретичните знания придобива особено значение. Чрез него учащият се уточнява много свои представи и разбирания и прави първи стъпки към самостоятелни разсъждения, макар че все още той се ръководи от автора.

 

Последният стадий на усвояване се състои в самостоя­телни разсъждения по въпроси, които не са изложени в учеб­ника и в решаване на задачи. Обикновено той е най-труден.

 

Това методично ръководство за решаване на задачи из областта на теория на еластичността, устойчивост и дина­мика на еластичните системи има за цел да подпомогне уча­щите се именно в последните и най-трудни стадии за усвоя­ване на знанията. В световната техническа литература са известни сравнително малко учебни пособия от този вид. Затова колективът на катедра „Строителна механика" прн ВИСИ пое върху себе си задължението въз основа на дъл­гогодишния си педагогически опит да състави такова мето­дично ръководство и по този начин да запълни една голяма празнота в нашата учебна литература.

 

Участието на съавторите е следното. Глава 1 е сьставена от Т. Ганев Глава 2 и 4 — от Т. Карамански и Б. Банков Глава 3 — от. Т. Карамански Глава 5 — от А. Тепавичаров

 

Глава 6 и 7 и § 11.2 —от Т. Бобев Глава 8 и 12 — от Ц. Кръстев Глава 9 и 17 и § 11.1 — от Ал. Попов Глава 10 —от Д. Цанев

 

Глави 13, 14, 15, 16 — от Р. Рангелов и Ю. Павлова.

 

Авторският колектив очаква, че това методично ръко­водство ще окаже ценна помощ на студентите при усвоява­нето на предмета теория на еластичността, устойчивост в динамика на еластичните системи.

 

Върбанов

 

***

 

Съдържание 

 

Част 1 Теория на еластичността

 

Глава 1
Основни положения от математичната теория на еластичността

 

§ 1.1. Основни означения и основни уравнения 5
§ 1.2. Напрегнато състояние в точка. Главни площадки. Главни напрежения 12
§ 1.3. Деформирано състояние в точка 15
§ 1.4. Определяне на преместванията при дадени деформации 19

 

Глава 2
Равнинна задача на теория на еластичността

 

§ 2.1. Основни зависимости 25
§ 2.2 Полуобратен метод за определяне на функцията <р(х,у) във вид на степенен полином 27
§ 2.3. Полуобратен метод за определяне на функцията у(х,у) във вид на тригонометричен ред . . 40
§ 2.4. Метод на крайните разлики . 64
§ 2.5. Еластична полуравнина 69

 

Глава 3
Усукване на призматични пръти

 

§ 3.1. Основни зависимости при усукване на пръти с едносвързано напречно сечение 74
§ 3.2. Усукване на пръти с елиптично кръгово и правоъгълно напречно сечение 75
§ 3.3. Усукване на тънкостенни пръти с отворен контур на напречното сечение 79
§ 3.4. Усукване на тънкостенни пръти с многосвързано напречно сечение . . 80

 

Глава 4
Тънки еластични плочи

 

§ 4.1. Основни зависимости в декартови координати 83
§ 4.2. Метод на Навие 84
§ 4.3. Метод на Морис Леви 96
§ 4.4. Метод на крайните разлики 106
§ 4.5. Основни зависимости в полярни координати. Кръгли плочи 115

 

Глава 5
Тънки еластични черупки

 

§ 5.1. Цилиндрични резервоари 122
§ 5.2. Цилиндричен резервоар в комбинация с кръгли еластични плочи . . .138
§ 5.3. Сферични черупки (куполи) 152
§ 5.4. Сферични куполи в комбинация с цилиндрични резервоари и кръгли плочи. Приложение на силовия и деформационния метод 159
§ 5.5. Полегати черупки с двойна кривина върху правоъгълна основа .... 165

Част II
Устойчивост на еластичните системи

 

Глава 6
Основни методи за определяне на критичните товари

 

§ 6.1. Статически метод 182
§ 6.2. Енергетически метод .184

 

Глава 7
Устойчивост на праволинейни пръти

 

§ 7.1. Устойчивост на праволинейни пръти с постоянно напречно сечение при едновременно действие на няколко сили или разпределен товар 185
§ 7.2. Устойчивост на праволинейни пръти с променливо напречно сечение 194
§ 7.3. Устойчивост на праволинейни пръти в еластична среда 204

 

Глава 8
Устойчивост на еластичните дъги, очертани по натисковата линия на външния 206 товар

 

Глава 9
Устойчивост на равнинното огъване

 

§ 9.1. Устойчивост на равнинното огъване на гредоленти 213
§ 9.2. Устойчивост на равнинното огъване на тънкостенни греди с 1-напречно сечение 227

 

Глава 10
Изчисляване на конструкциите по деформирана схема 231

 

Глава 11
Устойчивост на непрекъснати греди и рамки

 

§ 11.1. Силов метод
§ 12.2. Деформационен метод

 

Глава 12
Устойчивост на тънки еластични плочи

 

§ 12.1. Статически метод за определяне на критичния товар .
§ 12.2. Енергетически метод за определяне на критичния товар 307

 

Част III Динамика на еластичните системи

 

Глава 13
Трептения на системи с една степен на свобода

 

§ 13.1. Свободни трептения 316
§ 13.2. Принудени трептения

 

Глава 14
Трептения на системи с краен брой степени на свобода

 

§ 14.1. Свободни трептения
§ 14.2. Принудени трептения. Амплитудни стойности на разрезните усилия, опорните реакции и преместванията

§ 14.3. Свободни и принудени трептения на масивни фундаменти върху еластична основа
§ 14.4. Виброгасителни устройства
§ 14.5. Действие на ударни товари
§ 14.6. Усуквателни трептения на системи с краен брой степени на свобода

 

Глава 15
Трептения на системи с безкраен брой степени на свобода

 

§ 15.1 Свободни напречни трептения на еластична греда
§ 15.2. Принудени напречни трептения на еластична греда
§ 15.3. Метод на началните параметри

 

Глава 16
Свободни и принудени трептения на непрекъснати греди и рамки

 

§ 16.1. Свободни и принудени трептения на непрекъснати греди и рамки, разглеждани като системи с краен брой степени на свобода
§ 16.2. Свободни и принудени трептения на непрекъснати греди и рамки, анализирани като системи с безкрайно много степени на свобода.

 

Глава 17
Приблизителни методи за определяне на основната собствена честота

 

§ 17.1. Енергетичен метод 486
§ 17.2. Формули на Огатте! и НоЬепетзег—Рга§ег 490
§ 17.3. Формула на Оипкегюу 492
§ 17.4. Метод на редуцираните маси 493
§ 17.5. Метод на възможните премествания 495
§ 17.6. Метод на последователните приближения
§ 17.7. Обобщен метод нс последователните приближения
§ 17.8. Метод на спектралната функция
§ 17.9. Вариационен метод на КЙ2
§ 17.10. Вариационен метод на Бубнов—Гальоркин
§ 17.11. Метод на еквивалентната пълностенна греда
§ 17.12. Примери 514

 

Литература 521

 

Съдържание 525

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Колектив
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от УАСГ, съпротивление на материалите, строително инженерство
Град
София
Година
1974
Страници
528
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
160
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
30
Тегло (гр.)
742
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!