Ръководство за решаване на задачи по теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Колектив  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

строително инженерство

съпротивление на материалите

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, среден формат  |  528 стр.  |  742 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

Анотация

 

Ръководството е предназначено за студентите от Висшия инженерно-строителен институт (УАСГ) и за инженерите от проектантските и научноизследователските институти. В него са дадени кратки теоретични указания за решаване на задачи от теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи, подкрепени с подходящи примери. Материалът е съобразен е учебната програма.

 

**

 

Предговор

 

Знанията се усвояват от учащия се постепенно. Пър­вият стадий на усвояване се състои в прочитане на учебника ло съответната дисциплина и носи до голяма степен осведо­мителен характер.

 

Вторият стадий се състои в разбиране и заучаване на учебния материал.

 

Много често учащият се, преминал споменатите два стадия на усвояване, не е в състояние да разсъждава само­стоятелно по въпроси от същата научна област, които не са изложени в учебника — да решава задачи. Дотук той е имал пасивно отношение, като е следвал и заучавал мислите и раз­съжденията на автора на учебника. Той още не е подготвен за практическо приложение на знанията. Целта на обуче­нието още не е постигната.

 

Тук примерът за приложение на теоретичните знания придобива особено значение. Чрез него учащият се уточнява много свои представи и разбирания и прави първи стъпки към самостоятелни разсъждения, макар че все още той се ръководи от автора.

 

Последният стадий на усвояване се състои в самостоя­телни разсъждения по въпроси, които не са изложени в учеб­ника и в решаване на задачи. Обикновено той е най-труден.

 

Това методично ръководство за решаване на задачи из областта на теория на еластичността, устойчивост и дина­мика на еластичните системи има за цел да подпомогне уча­щите се именно в последните и най-трудни стадии за усвоя­ване на знанията. В световната техническа литература са известни сравнително малко учебни пособия от този вид. Затова колективът на катедра „Строителна механика" прн ВИСИ пое върху себе си задължението въз основа на дъл­гогодишния си педагогически опит да състави такова мето­дично ръководство и по този начин да запълни една голяма празнота в нашата учебна литература.

 

Участието на съавторите е следното. Глава 1 е сьставена от Т. Ганев Глава 2 и 4 — от Т. Карамански и Б. Банков Глава 3 — от. Т. Карамански Глава 5 — от А. Тепавичаров

 

Глава 6 и 7 и § 11.2 —от Т. Бобев Глава 8 и 12 — от Ц. Кръстев Глава 9 и 17 и § 11.1 — от Ал. Попов Глава 10 —от Д. Цанев

 

Глави 13, 14, 15, 16 — от Р. Рангелов и Ю. Павлова.

 

Авторският колектив очаква, че това методично ръко­водство ще окаже ценна помощ на студентите при усвоява­нето на предмета теория на еластичността, устойчивост в динамика на еластичните системи.

 

Върбанов

 

***

 

Съдържание 

 

Част 1 Теория на еластичността

 

Глава 1
Основни положения от математичната теория на еластичността

 

§ 1.1. Основни означения и основни уравнения 5
§ 1.2. Напрегнато състояние в точка. Главни площадки. Главни напрежения 12
§ 1.3. Деформирано състояние в точка 15
§ 1.4. Определяне на преместванията при дадени деформации 19

 

Глава 2
Равнинна задача на теория на еластичността

 

§ 2.1. Основни зависимости 25
§ 2.2 Полуобратен метод за определяне на функцията <р(х,у) във вид на степенен полином 27
§ 2.3. Полуобратен метод за определяне на функцията у(х,у) във вид на тригонометричен ред . . 40
§ 2.4. Метод на крайните разлики . 64
§ 2.5. Еластична полуравнина 69

 

Глава 3
Усукване на призматични пръти

 

§ 3.1. Основни зависимости при усукване на пръти с едносвързано напречно сечение 74
§ 3.2. Усукване на пръти с елиптично кръгово и правоъгълно напречно сечение 75
§ 3.3. Усукване на тънкостенни пръти с отворен контур на напречното сечение 79
§ 3.4. Усукване на тънкостенни пръти с многосвързано напречно сечение . . 80

 

Глава 4
Тънки еластични плочи

 

§ 4.1. Основни зависимости в декартови координати 83
§ 4.2. Метод на Навие 84
§ 4.3. Метод на Морис Леви 96
§ 4.4. Метод на крайните разлики 106
§ 4.5. Основни зависимости в полярни координати. Кръгли плочи 115

 

Глава 5
Тънки еластични черупки

 

§ 5.1. Цилиндрични резервоари 122
§ 5.2. Цилиндричен резервоар в комбинация с кръгли еластични плочи . . .138
§ 5.3. Сферични черупки (куполи) 152
§ 5.4. Сферични куполи в комбинация с цилиндрични резервоари и кръгли плочи. Приложение на силовия и деформационния метод 159
§ 5.5. Полегати черупки с двойна кривина върху правоъгълна основа .... 165

Част II
Устойчивост на еластичните системи

 

Глава 6
Основни методи за определяне на критичните товари

 

§ 6.1. Статически метод 182
§ 6.2. Енергетически метод .184

 

Глава 7
Устойчивост на праволинейни пръти

 

§ 7.1. Устойчивост на праволинейни пръти с постоянно напречно сечение при едновременно действие на няколко сили или разпределен товар 185
§ 7.2. Устойчивост на праволинейни пръти с променливо напречно сечение 194
§ 7.3. Устойчивост на праволинейни пръти в еластична среда 204

 

Глава 8
Устойчивост на еластичните дъги, очертани по натисковата линия на външния 206 товар

 

Глава 9
Устойчивост на равнинното огъване

 

§ 9.1. Устойчивост на равнинното огъване на гредоленти 213
§ 9.2. Устойчивост на равнинното огъване на тънкостенни греди с 1-напречно сечение 227

 

Глава 10
Изчисляване на конструкциите по деформирана схема 231

 

Глава 11
Устойчивост на непрекъснати греди и рамки

 

§ 11.1. Силов метод
§ 12.2. Деформационен метод

 

Глава 12
Устойчивост на тънки еластични плочи

 

§ 12.1. Статически метод за определяне на критичния товар .
§ 12.2. Енергетически метод за определяне на критичния товар 307

 

Част III Динамика на еластичните системи

 

Глава 13
Трептения на системи с една степен на свобода

 

§ 13.1. Свободни трептения 316
§ 13.2. Принудени трептения

 

Глава 14
Трептения на системи с краен брой степени на свобода

 

§ 14.1. Свободни трептения
§ 14.2. Принудени трептения. Амплитудни стойности на разрезните усилия, опорните реакции и преместванията

§ 14.3. Свободни и принудени трептения на масивни фундаменти върху еластична основа
§ 14.4. Виброгасителни устройства
§ 14.5. Действие на ударни товари
§ 14.6. Усуквателни трептения на системи с краен брой степени на свобода

 

Глава 15
Трептения на системи с безкраен брой степени на свобода

 

§ 15.1 Свободни напречни трептения на еластична греда
§ 15.2. Принудени напречни трептения на еластична греда
§ 15.3. Метод на началните параметри

 

Глава 16
Свободни и принудени трептения на непрекъснати греди и рамки

 

§ 16.1. Свободни и принудени трептения на непрекъснати греди и рамки, разглеждани като системи с краен брой степени на свобода
§ 16.2. Свободни и принудени трептения на непрекъснати греди и рамки, анализирани като системи с безкрайно много степени на свобода.

 

Глава 17
Приблизителни методи за определяне на основната собствена честота

 

§ 17.1. Енергетичен метод 486
§ 17.2. Формули на Огатте! и НоЬепетзег—Рга§ег 490
§ 17.3. Формула на Оипкегюу 492
§ 17.4. Метод на редуцираните маси 493
§ 17.5. Метод на възможните премествания 495
§ 17.6. Метод на последователните приближения
§ 17.7. Обобщен метод нс последователните приближения
§ 17.8. Метод на спектралната функция
§ 17.9. Вариационен метод на КЙ2
§ 17.10. Вариационен метод на Бубнов—Гальоркин
§ 17.11. Метод на еквивалентната пълностенна греда
§ 17.12. Примери 514

 

Литература 521

 

Съдържание 525

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Колектив
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от УАСГ, съпротивление на материалите, строително инженерство
Град
София
Година
1974
Страници
528
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
160
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
30
Тегло (гр.)
742
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!