Ръководство за упражнения по ветеринарно акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване

Продукти
КНИГИ
+
5,95 лв.
  • Издателство: Земиздат
  • ISBN / UPC: 9540500885
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Георги Елезов  |  Тодор Маринков  |  Митьо Димитров  |  Светослав Цолов  (автори)

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език
Раздел: Ветеринарна медицина
Поредица: Ръководство за упражнения по ...
Етикети:

животновъдство

За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)

 

Мека корица, среден формат  | 276 стр.  |  233 гр.

(неизползвана книга - здраво и чисто книжно тяло, позахабен външен вид)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

Ръководството по акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване е предназначено за практическата подготовка на студентите по ветеринарна медицина. В него са отразени най-новите постижения в използването на хормоналните препарати, в изкуственото осеменяване, в установяването на бременността, прилагането на подходящи методи при трудните раждания и оперативна намеса при различните заболявания на половите органи и млечната жлеза на домашните животни. То е съобразено е програмата за обучение и постиженията на акушеро-гинекологичната наука.


Ръководството е предназначено за студентите по ветеринарна медицина, но може да се използва и от ветеринарни лекари, зооинженери, както и от други селскостопански специалисти.

**

ПРЕДГОВОР

Възпроизводството на селскостопанските животни е основна задача за разрешаване в животновъдството.

Учебната програма по ветеринарно акушерство, гинекология и андрология предвижда затвърдяване на максимални познания по специалността. Същевременно като клинична дисциплина са застъпени и доста практически въпроси, без усвояването на които е невъзможна работата на бъдещия ветеринарен лекар. Поради това предлаганото ръководство се явява неделима допълваща част на учебника. В практически аспект в него са намерили място постиженията на науката по възпроизводството.

 

В досега разглежданите методични единици са застъпени някои новости по синхронизирането на еструса, разкриването на разгонеността и определянето на най-благоприятното време за осеменяване, установяването на бременността, затрудненията при раждането, оказването на акушерска помощ, средродилния период, заболяванията на мъжкия и женския полов апарат, на млечната жлеза, прилагането на постиженията на лекарствената промишленост и др. Разгледани са и нови въпроси във връзка с трасплантирането на ембриони, използването на автоматични информационни системи (АИСУ) и др.

Ръководството за упражнения отразява опита на катедрата, опита на авторите, както и най-новите постижения на научната мисъл у нас и в чужбина.

***

СЪДЪРЖАНИЕ


Предговор (проф. Г.Елезов) 3


1. Анатомо-хистологично устройство па половите органи при домашните животни (проф.С.Цолов) 5

Упражнение 1.1. Анатомо-хистологично устройство на женските полови органи 5

Упражнение 1.2. Анатомо-хистологично устройство на мъжките полови органи ... 15


2. Регулиране на половия цикъл (доц.Т.Маринков) 21

Упражнение 2.1. Синхронизиране на еструса, овулацията и заплождането 23
2.1.1. Синхронизиране на еструса, овулацията и оплождането при крави и юници 23
2.1.2 Синхронизиране на еструса, овулацията и заплождането при овце 24
2.1.3. Синхронизираме::а еструса, овулацията, заплождането и опрасването при свине 25


3. Клинично изследване на разплодници (проф.Г.Елезов) 29

Упражнение 3.1. Установяване на разплодните качества и здравословното състояние на разплодниците 29


4. Изкуствено осеменяване (проф.Г.Елезов, доц.М.Димитров, доц.Т.Маринков).... 33

Упражнение 4.1. Изкуствена вагина — устройство, монтиране, приготвяне, демонтиране, почистване и дезинфекция (доц.М.Димитров) 33

Упражнение 4.2. Получаване на сперма (проф.Г.Елезов) 39
4.2.1. Получаване на сперма от бик 39
4.2.2. Получаване на сперма от коч и пръч 42
4 2.3. Получаване на сперма от нерез 43
4.2.4. Получаване на сперма от жребец 45
4.2.5. Получаване на сперма от птици 46

Упражнение 4.3. Преценка на спермата (проф.Г.Елезов) 47
4.3.1. Макросхопска преценка на спермата
4.3.2. Микроскопска преценка на спермата 50
4.3.3. Биологична преценка иа спермата 59
4.3.4. Биохимична и фи зико-химична преценка на спермата 62
4.3.5. Установяване на морфологичните особености на сперматозоидите 65
4.3.6. Електронномикроскопско изследване на спермата 70

Упражнение 4.4. Разреждане на спермата (профр.Елезов) 71
4.4.1. Видове разредители за сперма 72
4.4.2. Кристалоидни разредители (екстендори) 73
4.4.3. Колоидни разредители (протектори) 73
4.4.4. Имнлементори 73
4.4.5. Сперморазредители за сперма на бик 73
4.4.6. Сперморазредители за сперма на коч 74
4.4.7. Сперморазредители за сперма на пръч 75
4.4.8. Сперморазредители за сперма на нерез 75
4.4.9. Сперморазредители за сперма на жребец 76
4.4.10. Сперморазредители за сперма на птици... 76
4.4.11. Техника на разреждането 78

Упражнение 4.5. Съхраняване на спермата (проф.Г.Елезов) 80
4.5.1. Съхраняване на спермата в течно състояние 80
4.5.2. Съхраняване на спермата в замразено състояние (криоконсервация) 81
4.5.3. Правила за работа с течен азот 86

Упражнение 4.6. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни (проф.Г.Елезов, доц.Т.Маринков): , 87
4.6.1. Изкуствено осеменяване на'крави и юници (проф.Г.Елезов, доц.Т.Маринков) 87
4.6.2. Изкуствено осеменяване на овце и кози (проф.Г.Елезов) 93
4.6.3. Изкуствено осеменяване на свинд.'. 96
4.6.4. Изкуствено осеменяване на кобили 99
4.6.5. Изкуствено осеменяване на птици 100

Упражнение 4.7. Трансплантация на ембриони (доц.М.Димитров) 101


5. Установяване на бременността при домашните животни (доц.М.Димитров)... 108

Упражнение 5.1. Клинични методи за установяване на бременността 108
5.1.1. Установяване на бр5менността при крава 108
5.1.2. Установяване на бременността при биволица 113
5.1.3. Установяване на бременността при кобила '. 1 116
5.1.4. Установяване на бременността при овца и коза 121
5.1.5. Установяване на бременността при свиня 122
5.1.6. Установяване на бременността при месоядни 123
5.1.7. Установяване на бременността при зайкини 123

Упражнение 5.2. Лабораторни методи за установяване на бременността 123
5.2.1. Биологични методи 123
5.2.2. Химични методи 127
5.2.3. Хистологични методи 129
5.2.4. Физични методи 129


6. Организация на раждането в кравскомплексите (доц.М.Димитров) 132

Упражнение 6.1. Родилно отделение 132

Упражнение 6.2. Нормално раждане 134


7. Акушерска помощ при трудни раждания (проф.С.Цолов, доц.Т.Маринков) 137

Упражнение 7.1. Акушерски инструменти за вправяне и изтегляне на плода (проф.С.Цолов) ....137

Упражнение 7.2. Акушерска помощ при слабо изразена пелвисно-фетална диспропорция 142

Упражнение 7.3. Акушерска помощ при неправилно държане на главата 143
7.3.1. Странично превиване на главата 144
7.3.2. Вентрално превиване на главата 146
7.3.3. Гръбно превиване на главата 147
7.3.4. Завъртане на главата в шията 147

Упражнение 7.4. Акушерска помощ при неправилно държане на гръдните крайници 148
7.4.1. Карпалио свито държане 148
7.4.2. Раменно свито държане 149
7.4.3. Раменно-лакътно свито държане 150
7.4.4. Надтилно разполагане на гръдните крайници 150

Упражнение 7.5. Акушерска помощ при неправилно държане на тазовите крайници 151
7.5.1. Тарзално свито държане 151
7.5.2. Бедрено свито държане 152

Упражнение 7.6. Акушерска помощ при неправилно лежане на плода 154
7.6.1. Напречно-хоризонтално лежане 154
7.6.2. Напречно-вертикално лежане 156

Упражнение 7.7. Акушерска помощ мри неправилно положение на плода 157

Упражнение 7.8. Акушерска помощ при раждане на два плода 159

Упражнение 7.9. Оказване на помощ при задържане на яйца у птиците 159

Упражнение 7.10. Инструменти за фстотомия при едрите животни и дребните преживни (доц.Т.Маринков) 160
7.10.1. Основни положения и правила за извършване на фстотомия 161

Упражнение 7.11. Тотална фетотомия при предно представяне 163

Упражнение 7.12. Тотална фетотомия при задно представяне 166

Упражнение 7.13. Фстотомия при диспозиция на плода в предно и задно представяне 168
7.13.1. Фстотомия на главата и гръдните крайници 168
7.13.2. Фетотомия на тазовите крайници при неправилното им държане 169
7.13.3. Фетотомия при неправилно положение и лежане на плода 170

Упражнение 7.14. Фетотомия при ЗсНгкТохота гсПехшп и при дребни преживни животни 171

Упражнение 7.15. Акушерска помощ при околоосова завъртане на матката (Тогмо Шеп) 173

Упражнение 7.16. Цсзарово сечение при домашните животни 178
7.16 1. Цсзарово сечение при кравата 182
7.16.2. Цезарово селение при дребните преживни 183
7.16.3. Цезарово сечение при свинята 184
7.16.4. Цезарово сечение при месоядните 186

Упражнение 7.17. Следродилни усложнения 187
7.17.1. Наранявания на мекия родилен път по време на раждане 188
7.17.2. Задържане на последъка 189
7.17.3. Субинволюция (атония) на матката 190
7.17.4. Контролиране на пуерпериума при кравата 191


8. Операции на влагалището: 193

Упражнение 8.1. Операции при вагинални дислокации 193

Упражнение 8.2. Операции при туморпи образувания 198

Упражнение 8.3. Операции па перинеални деформации 200
8.3.1. Ректо-вагинална фистула 201


9. Операции на матката 201

Упражнение 9.1. Операции при извръшанс и изпадане па матката 201

Упражнение 9.2. Ампутация на извърната и изпаднала матка 203

Упражнение 9.3. Операции при подкожна и маточна свентрация 204


10. Хирургични заболявания на млечната жлеза и оперативни методи за лекуването им (проф.С.Цолов) 205

Упражнение 10.1. Изследване на млечната жлеза 205

Упражнение 10.2. Блокади на нервите на млечната жлеза 207
10.2.1. Методи на анестезия 208

Упражнение 10.3. Заболявания на млечната жЛеза и хирургични методи за лекуването им 211
10.33.1 Рани на вимето 212
10.3.2. Фистули на млечната жлета 212
10.3.3. Стесняване и запушване на цинковия канал 218
10.3.4. Стесняване и запушване на млечната цистерна 220
10.3.5 Вродена липса на папиларсн канал или отвор 22(1
10.3.6. Тумори на млъчиата жлеза 221
10.3.7. Екстирпация на млечната жлеза 222


11 Заболяване на млечната жлеза (проф.С.Цолов) 223

Упражнение 11.1. Лабораторни методи за изследване па млякото 223
11.1.1. Физични методи зг изследване на млякото 224
11.1.2. Химични методи за изследване па млякото 224
11.1.3. Цитологични методи за определяне на клетъчното съдържание па млякото 226
11.1.4. Директни методи за определяне на клетъчното съдържание на млякото 227
11.1.5 Индиректни методи за определяне на клетъчното съдържание па млякото 229

Упражнение 11.2. Обследване на фермите за разпространение на маститите и организиране на борба срещу ТЯХ" 232


12. Заболяване на половите органи при женските животни (проф.Г.Елезов, доц.М.Димитров, доц.Т.Маринков) 237

Упражнение 12.1. Гинекологично изследване (доц.М.Димитров) 237

Упражнение 12.2. Диагностика и енуклеация на перзистиращо жълто тяло при кравата (доц.Т.Маринков) 243

Упражнение 12.3. Диагностика, спукване и пунктиране на овариални цисти при кравата 245

Упражнение 12.4. Установяваме на проходимостта на яйцепроводитс 247

Упражнение 12.5. Лекарствени средства и препарати, прилагани във ветеринарното акушерство, гинекология и андрология 248

Упражнение 12.6. Автоматизирани информацаионни системи за управление (АИСУ) във ветеринарномедицинската и животновъдната практика. 255

Упражнение 12.7. Обследване на говедовъдни ферми и комплекси за безплодие (проф.Г.Елезов). 263

Приложение 1   270****


Материалът е онагледен със 133 фигури в текста.

 

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Георги Елезов, Светослав Цолов, Митьо Димитров, Тодор Маринков
Издателство
Земиздат
Поредица
Ръководство за упражнения по ...
Етикети
животновъдство, За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)
Град
София
Година
1991
Страници
276
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здраво и чисто книжно тяло, позахабен външен вид.
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
210
Дебелина (мм)
12
Тегло (гр.)
233
Съдържание

Съдържание


Предговор (проф. Г.Елезов) 3


1. Анатомо-хистологично устройство па половите органи при домашните животни (проф.С.Цолов) 5

Упражнение 1.1. Анатомо-хистологично устройство на женските полови органи 5

Упражнение 1.2. Анатомо-хистологично устройство на мъжките полови органи ... 15


2. Регулиране на половия цикъл (доц.Т.Маринков) 21

Упражнение 2.1. Синхронизиране на еструса, овулацията и заплождането 23
2.1.1. Синхронизиране на еструса, овулацията и оплождането при крави и юници 23
2.1.2 Синхронизиране на еструса, овулацията и заплождането при овце 24
2.1.3. Синхронизираме::а еструса, овулацията, заплождането и опрасването при свине 25


3. Клинично изследване на разплодници (проф.Г.Елезов) 29

Упражнение 3.1. Установяване на разплодните качества и здравословното състояние на разплодниците 29


4. Изкуствено осеменяване (проф.Г.Елезов, доц.М.Димитров, доц.Т.Маринков).... 33

Упражнение 4.1. Изкуствена вагина — устройство, монтиране, приготвяне, демонтиране, почистване и дезинфекция (доц.М.Димитров) 33

Упражнение 4.2. Получаване на сперма (проф.Г.Елезов) 39
4.2.1. Получаване на сперма от бик 39
4.2.2. Получаване на сперма от коч и пръч 42
4 2.3. Получаване на сперма от нерез 43
4.2.4. Получаване на сперма от жребец 45
4.2.5. Получаване на сперма от птици 46

Упражнение 4.3. Преценка на спермата (проф.Г.Елезов) 47
4.3.1. Макросхопска преценка на спермата
4.3.2. Микроскопска преценка на спермата 50
4.3.3. Биологична преценка иа спермата 59
4.3.4. Биохимична и фи зико-химична преценка на спермата 62
4.3.5. Установяване на морфологичните особености на сперматозоидите 65
4.3.6. Електронномикроскопско изследване на спермата 70

Упражнение 4.4. Разреждане на спермата (профр.Елезов) 71
4.4.1. Видове разредители за сперма 72
4.4.2. Кристалоидни разредители (екстендори) 73
4.4.3. Колоидни разредители (протектори) 73
4.4.4. Имнлементори 73
4.4.5. Сперморазредители за сперма на бик 73
4.4.6. Сперморазредители за сперма на коч 74
4.4.7. Сперморазредители за сперма на пръч 75
4.4.8. Сперморазредители за сперма на нерез 75
4.4.9. Сперморазредители за сперма на жребец 76
4.4.10. Сперморазредители за сперма на птици... 76
4.4.11. Техника на разреждането 78

Упражнение 4.5. Съхраняване на спермата (проф.Г.Елезов) 80
4.5.1. Съхраняване на спермата в течно състояние 80
4.5.2. Съхраняване на спермата в замразено състояние (криоконсервация) 81
4.5.3. Правила за работа с течен азот 86

Упражнение 4.6. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни (проф.Г.Елезов, доц.Т.Маринков): , 87
4.6.1. Изкуствено осеменяване на'крави и юници (проф.Г.Елезов, доц.Т.Маринков) 87
4.6.2. Изкуствено осеменяване на овце и кози (проф.Г.Елезов) 93
4.6.3. Изкуствено осеменяване на свинд.'. 96
4.6.4. Изкуствено осеменяване на кобили 99
4.6.5. Изкуствено осеменяване на птици 100

Упражнение 4.7. Трансплантация на ембриони (доц.М.Димитров) 101


5. Установяване на бременността при домашните животни (доц.М.Димитров)... 108

Упражнение 5.1. Клинични методи за установяване на бременността 108
5.1.1. Установяване на бр5менността при крава 108
5.1.2. Установяване на бременността при биволица 113
5.1.3. Установяване на бременността при кобила '. 1 116
5.1.4. Установяване на бременността при овца и коза 121
5.1.5. Установяване на бременността при свиня 122
5.1.6. Установяване на бременността при месоядни 123
5.1.7. Установяване на бременността при зайкини 123

Упражнение 5.2. Лабораторни методи за установяване на бременността 123
5.2.1. Биологични методи 123
5.2.2. Химични методи 127
5.2.3. Хистологични методи 129
5.2.4. Физични методи 129


6. Организация на раждането в кравскомплексите (доц.М.Димитров) 132

Упражнение 6.1. Родилно отделение 132

Упражнение 6.2. Нормално раждане 134


7. Акушерска помощ при трудни раждания (проф.С.Цолов, доц.Т.Маринков) 137

Упражнение 7.1. Акушерски инструменти за вправяне и изтегляне на плода (проф.С.Цолов) ....137

Упражнение 7.2. Акушерска помощ при слабо изразена пелвисно-фетална диспропорция 142

Упражнение 7.3. Акушерска помощ при неправилно държане на главата 143
7.3.1. Странично превиване на главата 144
7.3.2. Вентрално превиване на главата 146
7.3.3. Гръбно превиване на главата 147
7.3.4. Завъртане на главата в шията 147

Упражнение 7.4. Акушерска помощ при неправилно държане на гръдните крайници 148
7.4.1. Карпалио свито държане 148
7.4.2. Раменно свито държане 149
7.4.3. Раменно-лакътно свито държане 150
7.4.4. Надтилно разполагане на гръдните крайници 150

Упражнение 7.5. Акушерска помощ при неправилно държане на тазовите крайници 151
7.5.1. Тарзално свито държане 151
7.5.2. Бедрено свито държане 152

Упражнение 7.6. Акушерска помощ при неправилно лежане на плода 154
7.6.1. Напречно-хоризонтално лежане 154
7.6.2. Напречно-вертикално лежане 156

Упражнение 7.7. Акушерска помощ мри неправилно положение на плода 157

Упражнение 7.8. Акушерска помощ при раждане на два плода 159

Упражнение 7.9. Оказване на помощ при задържане на яйца у птиците 159

Упражнение 7.10. Инструменти за фстотомия при едрите животни и дребните преживни (доц.Т.Маринков) 160
7.10.1. Основни положения и правила за извършване на фстотомия 161

Упражнение 7.11. Тотална фетотомия при предно представяне 163

Упражнение 7.12. Тотална фетотомия при задно представяне 166

Упражнение 7.13. Фстотомия при диспозиция на плода в предно и задно представяне 168
7.13.1. Фстотомия на главата и гръдните крайници 168
7.13.2. Фетотомия на тазовите крайници при неправилното им държане 169
7.13.3. Фетотомия при неправилно положение и лежане на плода 170

Упражнение 7.14. Фетотомия при ЗсНгкТохота гсПехшп и при дребни преживни животни 171

Упражнение 7.15. Акушерска помощ при околоосова завъртане на матката (Тогмо Шеп) 173

Упражнение 7.16. Цсзарово сечение при домашните животни 178
7.16 1. Цсзарово сечение при кравата 182
7.16.2. Цезарово селение при дребните преживни 183
7.16.3. Цезарово сечение при свинята 184
7.16.4. Цезарово сечение при месоядните 186

Упражнение 7.17. Следродилни усложнения 187
7.17.1. Наранявания на мекия родилен път по време на раждане 188
7.17.2. Задържане на последъка 189
7.17.3. Субинволюция (атония) на матката 190
7.17.4. Контролиране на пуерпериума при кравата 191


8. Операции на влагалището: 193

Упражнение 8.1. Операции при вагинални дислокации 193

Упражнение 8.2. Операции при туморпи образувания 198

Упражнение 8.3. Операции па перинеални деформации 200
8.3.1. Ректо-вагинална фистула 201


9. Операции на матката 201

Упражнение 9.1. Операции при извръшанс и изпадане па матката 201

Упражнение 9.2. Ампутация на извърната и изпаднала матка 203

Упражнение 9.3. Операции при подкожна и маточна свентрация 204


10. Хирургични заболявания на млечната жлеза и оперативни методи за лекуването им (проф.С.Цолов) 205

Упражнение 10.1. Изследване на млечната жлеза 205

Упражнение 10.2. Блокади на нервите на млечната жлеза 207
10.2.1. Методи на анестезия 208

Упражнение 10.3. Заболявания на млечната жЛеза и хирургични методи за лекуването им 211
10.33.1 Рани на вимето 212
10.3.2. Фистули на млечната жлета 212
10.3.3. Стесняване и запушване на цинковия канал 218
10.3.4. Стесняване и запушване на млечната цистерна 220
10.3.5 Вродена липса на папиларсн канал или отвор 22(1
10.3.6. Тумори на млъчиата жлеза 221
10.3.7. Екстирпация на млечната жлеза 222


11 Заболяване на млечната жлеза (проф.С.Цолов) 223

Упражнение 11.1. Лабораторни методи за изследване па млякото 223
11.1.1. Физични методи зг изследване на млякото 224
11.1.2. Химични методи за изследване па млякото 224
11.1.3. Цитологични методи за определяне на клетъчното съдържание па млякото 226
11.1.4. Директни методи за определяне на клетъчното съдържание на млякото 227
11.1.5 Индиректни методи за определяне на клетъчното съдържание па млякото 229

Упражнение 11.2. Обследване на фермите за разпространение на маститите и организиране на борба срещу ТЯХ" 232


12. Заболяване на половите органи при женските животни (проф.Г.Елезов, доц.М.Димитров, доц.Т.Маринков) 237

Упражнение 12.1. Гинекологично изследване (доц.М.Димитров) 237

Упражнение 12.2. Диагностика и енуклеация на перзистиращо жълто тяло при кравата (доц.Т.Маринков) 243

Упражнение 12.3. Диагностика, спукване и пунктиране на овариални цисти при кравата 245

Упражнение 12.4. Установяваме на проходимостта на яйцепроводитс 247

Упражнение 12.5. Лекарствени средства и препарати, прилагани във ветеринарното акушерство, гинекология и андрология 248

Упражнение 12.6. Автоматизирани информацаионни системи за управление (АИСУ) във ветеринарномедицинската и животновъдната практика. 255

Упражнение 12.7. Обследване на говедовъдни ферми и комплекси за безплодие (проф.Г.Елезов). 263

Приложение 1 270

****

Материалът е онагледен със 133 фигури в текста.

 

 

 

Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 5 лв.над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!