Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Ръководство за упражнения по ветеринарно акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване

  • Издателство: Земиздат
  • ISBN / UPC: 9540500885

Ръководство за упражнения по ветеринарно акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване

  • Издателство: Земиздат
  • ISBN / UPC: 9540500885

Ръководство за студенти по ветеринарна медицина, ветеринарни лекари, зооинженери и селскостопански специалисти.

Автор:   Георги Елезов  |  Тодор Маринков  |  Митьо Димитров  |  Светослав Цолов
Издателство:   Земиздат
Език:   Български
Раздел:   Ветеринарна медицина
Поредица:   Ръководство за упражнения (Земиздат)
Година:   1991
Страници:   276
Корица:   Мека
Размери (мм):   140 х 210 х 12
Тегло (грама):   224

 

Забележка:  неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид, наличност повече от 1 екземпляр

Етикети:  животновъдство   |   За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Анотация
 
Ръководството по акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване е предназначено за практическата подготовка на студентите по ветеринарна медицина. В него са отразени най-новите постижения в използването на хормоналните препарати, в изкуственото осеменяване, в установяването на бременността, прилагането на подходящи методи при трудните раждания и оперативна намеса при различните заболявания на половите органи и млечната жлеза на домашните животни. То е съобразено е програмата за обучение и постиженията на акушеро-гинекологичната наука.
 
Ръководството е предназначено за студентите по ветеринарна медицина, но може да се използва и от ветеринарни лекари, зооинженери, както и от други селскостопански специалисти.
 
*
 
Предговор
 
Възпроизводството на селскостопанските животни е основна задача за разрешаване в животновъдството.
 
Учебната програма по ветеринарно акушерство, гинекология и андрология предвижда затвърдяване на максимални познания по специалността. Същевременно като клинична дисциплина са застъпени и доста практически въпроси, без усвояването на които е невъзможна работата на бъдещия ветеринарен лекар. Поради това предлаганото ръководство се явява неделима допълваща част на учебника. В практически аспект в него са намерили място постиженията на науката по възпроизводството. В досега разглежданите методични единици са застъпени някои новости по синхронизирането на еструса, разкриването на разгонеността и определянето на най-благоприятното време за осеменяване, установяването на бременността, затрудненията при раждането, оказването на акушерска помощ, средродилния период, заболяванията на мъжкия и женския полов апарат, на млечната жлеза, прилагането на постиженията на лекарствената промишленост и др. Разгледани са и нови въпроси във връзка с трасплантирането на ембриони, използването на автоматични информационни системи (АИСУ) и др.
 
Ръководството за упражнения отразява опита на катедрата, опита на авторите, както и най-новите постижения на научната мисъл у нас и в чужбина.
 
*
 
Съдържание
 
Предговор (проф. Г.Елезов) 3
 
1. Анатомо-хистологично устройство па половите органи при домашните животни (проф.С.Цолов) 5
 
Упражнение 1.1. Анатомо-хистологично устройство на женските полови органи 5
Упражнение 1.2. Анатомо-хистологично устройство на мъжките полови органи ... 15
 
2. Регулиране на половия цикъл (доц.Т.Маринков) 21
 
Упражнение 2.1. Синхронизиране на еструса, овулацията и заплождането 23
2.1.1. Синхронизиране на еструса, овулацията и оплождането при крави и юници 23
2.1.2 Синхронизиране на еструса, овулацията и заплождането при овце 24
2.1.3. Синхронизиране наа еструса, овулацията, заплождането и опрасването при свине 25
 
3. Клинично изследване на разплодници (проф.Г.Елезов) 29
 
Упражнение 3.1. Установяване на разплодните качества и здравословното състояние на разплодниците 29
 
4. Изкуствено осеменяване (проф.Г.Елезов, доц.М.Димитров, доц.Т.Маринков).... 33
 
Упражнение 4.1. Изкуствена вагина — устройство, монтиране, приготвяне, демонтиране, почистване и дезинфекция (доц.М.Димитров) 33
Упражнение 4.2. Получаване на сперма (проф.Г.Елезов) 39
4.2.1. Получаване на сперма от бик 39
4.2.2. Получаване на сперма от коч и пръч 42
4 2.3. Получаване на сперма от нерез 43
4.2.4. Получаване на сперма от жребец 45
4.2.5. Получаване на сперма от птици 46
Упражнение 4.3. Преценка на спермата (проф.Г.Елезов) 47
4.3.1. Макросхопска преценка на спермата
4.3.2. Микроскопска преценка на спермата 50
4.3.3. Биологична преценка на спермата 59
4.3.4. Биохимична и физико-химична преценка на спермата 62
4.3.5. Установяване на морфологичните особености на сперматозоидите 65
4.3.6. Електронномикроскопско изследване на спермата 70
Упражнение 4.4. Разреждане на спермата (проф Р.Елезов) 71
4.4.1. Видове разредители за сперма 72
4.4.2. Кристалоидни разредители (екстендори) 73
4.4.3. Колоидни разредители (протектори) 73
4.4.4. Имнлементори 73
4.4.5. Сперморазредители за сперма на бик 73
4.4.6. Сперморазредители за сперма на коч 74
4.4.7. Сперморазредители за сперма на пръч 75
4.4.8. Сперморазредители за сперма на нерез 75
4.4.9. Сперморазредители за сперма на жребец 76
4.4.10. Сперморазредители за сперма на птици... 76
4.4.11. Техника на разреждането 78
Упражнение 4.5. Съхраняване на спермата (проф.Г.Елезов) 80
4.5.1. Съхраняване на спермата в течно състояние 80
4.5.2. Съхраняване на спермата в замразено състояние (криоконсервация) 81
4.5.3. Правила за работа с течен азот 86
Упражнение 4.6. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни (проф.Г.Елезов, доц.Т.Маринков): , 87
4.6.1. Изкуствено осеменяване на крави и юници (проф.Г.Елезов, доц.Т.Маринков) 87
4.6.2. Изкуствено осеменяване на овце и кози (проф.Г.Елезов) 93
4.6.3. Изкуствено осеменяване на свине 96
4.6.4. Изкуствено осеменяване на кобили 99
4.6.5. Изкуствено осеменяване на птици 100
Упражнение 4.7. Трансплантация на ембриони (доц.М.Димитров) 101
 
5. Установяване на бременността при домашните животни (доц.М.Димитров)... 108
Упражнение 5.1. Клинични методи за установяване на бременността 108
5.1.1. Установяване на бр5менността при крава 108
5.1.2. Установяване на бременността при биволица 113
5.1.3. Установяване на бременността при кобила '. 1 116
5.1.4. Установяване на бременността при овца и коза 121
5.1.5. Установяване на бременността при свиня 122
5.1.6. Установяване на бременността при месоядни 123
5.1.7. Установяване на бременността при зайкини 123
Упражнение 5.2. Лабораторни методи за установяване на бременността 123
5.2.1. Биологични методи 123
5.2.2. Химични методи 127
5.2.3. Хистологични методи 129
5.2.4. Физични методи 129
 
6. Организация на раждането в кравекомплексите (доц.М.Димитров) 132
 
Упражнение 6.1. Родилно отделение 132
Упражнение 6.2. Нормално раждане 134
 
7. Акушерска помощ при трудни раждания (проф.С.Цолов, доц.Т.Маринков) 137
 
Упражнение 7.1. Акушерски инструменти за вправяне и изтегляне на плода (проф.С.Цолов) ....137
Упражнение 7.2. Акушерска помощ при слабо изразена пелвисно-фетална диспропорция 142
Упражнение 7.3. Акушерска помощ при неправилно държане на главата 143
7.3.1. Странично превиване на главата 144
7.3.2. Вентрално превиване на главата 146
7.3.3. Гръбно превиване на главата 147
7.3.4. Завъртане на главата в шията 147
Упражнение 7.4. Акушерска помощ при неправилно държане на гръдните крайници 148
7.4.1. Карпалио свито държане 148
7.4.2. Раменно свито държане 149
7.4.3. Раменно-лакътно свито държане 150
7.4.4. Надтилно разполагане на гръдните крайници 150
Упражнение 7.5. Акушерска помощ при неправилно държане на тазовите крайници 151
7.5.1. Тарзално свито държане 151
7.5.2. Бедрено свито държане 152
Упражнение 7.6. Акушерска помощ при неправилно лежане на плода 154
7.6.1. Напречно-хоризонтално лежане 154
7.6.2. Напречно-вертикално лежане 156
Упражнение 7.7. Акушерска помощ мри неправилно положение на плода 157
Упражнение 7.8. Акушерска помощ при раждане на два плода 159
Упражнение 7.9. Оказване на помощ при задържане на яйца у птиците 159
Упражнение 7.10. Инструменти за фстотомия при едрите животни и дребните преживни (доц.Т.Маринков) 160
7.10.1. Основни положения и правила за извършване на фстотомия 161
Упражнение 7.11. Тотална фетотомия при предно представяне 163
Упражнение 7.12. Тотална фетотомия при задно представяне 166
Упражнение 7.13. Фстотомия при диспозиция на плода в предно и задно представяне 168
7.13.1. Фстотомия на главата и гръдните крайници 168
7.13.2. Фетотомия на тазовите крайници при неправилното им държане 169
7.13.3. Фетотомия при неправилно положение и лежане на плода 170
Упражнение 7.14. Фетотомия при ЗсНгкТохота гсПехшп и при дребни преживни животни 171
Упражнение 7.15. Акушерска помощ при околоосова завъртане на матката (Тогмо Шеп) 173
Упражнение 7.16. Цсзарово сечение при домашните животни 178
7.16 1. Цезарово сечение при кравата 182
7.16.2. Цезарово селение при дребните преживни 183
7.16.3. Цезарово сечение при свинята 184
7.16.4. Цезарово сечение при месоядните 186
Упражнение 7.17. Следродилни усложнения 187
7.17.1. Наранявания на мекия родилен път по време на раждане 188
7.17.2. Задържане на последъка 189
7.17.3. Субинволюция (атония) на матката 190
7.17.4. Контролиране на пуерпериума при кравата 191
 
8. Операции на влагалището: 193
 
Упражнение 8.1. Операции при вагинални дислокации 193
Упражнение 8.2. Операции при туморни образувания 198
Упражнение 8.3. Операции па перинеални деформации 200
8.3.1. Ректо-вагинална фистула 201
 
9. Операции на матката 201
 
Упражнение 9.1. Операции при извръшане и изпадане па матката 201
Упражнение 9.2. Ампутация на извърната и изпаднала матка 203
Упражнение 9.3. Операции при подкожна и маточна свентрация 204
 
10. Хирургични заболявания на млечната жлеза и оперативни методи за лекуването им (проф.С.Цолов) 205
 
Упражнение 10.1. Изследване на млечната жлеза 205
Упражнение 10.2. Блокади на нервите на млечната жлеза 207
10.2.1. Методи на анестезия 208
Упражнение 10.3. Заболявания на млечната жлеза и хирургични методи за лекуването им 211
10.33.1 Рани на вимето 212
10.3.2. Фистули на млечната жлеза 212
10.3.3. Стесняване и запушване на цинковия канал 218
10.3.4. Стесняване и запушване на млечната цистерна 220
10.3.5 Вродена липса на папиларен канал или отвор 22(1
10.3.6. Тумори на млъчната жлеза 221
10.3.7. Екстирпация на млечната жлеза 222
 
11 Заболяване на млечната жлеза (проф.С.Цолов) 223
 
Упражнение 11.1. Лабораторни методи за изследване па млякото 223
11.1.1. Физични методи за изследване на млякото 224
11.1.2. Химични методи за изследване па млякото 224
11.1.3. Цитологични методи за определяне на клетъчното съдържание па млякото 226
11.1.4. Директни методи за определяне на клетъчното съдържание на млякото 227
11.1.5 Индиректни методи за определяне на клетъчното съдържание па млякото 229
Упражнение 11.2. Обследване на фермите за разпространение на маститите и организиране на борба срещу ТЯХ" 232
 
12. Заболяване на половите органи при женските животни (проф.Г.Елезов, доц.М.Димитров, доц.Т.Маринков) 237
 
Упражнение 12.1. Гинекологично изследване (доц.М.Димитров) 237
Упражнение 12.2. Диагностика и енуклеация на перзистиращо жълто тяло при кравата (доц.Т.Маринков) 243
Упражнение 12.3. Диагностика, спукване и пунктиране на овариални цисти при кравата 245
Упражнение 12.4. Установяваме на проходимостта на яйцепроводите 247
Упражнение 12.5. Лекарствени средства и препарати, прилагани във ветеринарното акушерство, гинекология и андрология 248
Упражнение 12.6. Автоматизирани информационни системи за управление (АИСУ) във ветеринарномедицинската и животновъдната практика. 255
Упражнение 12.7. Обследване на говедовъдни ферми и комплекси за безплодие (проф.Г.Елезов). 263
 
Приложение 1 270
 
*
 
Със 133 фигури в текста.

Характеристики +
В наличност
Да
Етикети
животновъдство, За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)
Език
Български
Автор (А-Я)
Георги Елезов, Митьо Димитров, Тодор Маринков, Светослав Цолов
Издателство (А-Я)
Земиздат
Поредица/Серия
Ръководство за упражнения (Земиздат)
Етикет
животновъдство, За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)
Град
София
Година
1991
Страници
276
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
почти отлично състояние - леко захабен външен вид.
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Размери (мм)
140 х 210 х 12
Тегло (грама)
224
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

Foreign orders will be accepted after 01.07.2024.

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!