КНИГИ

Ръководство за упражнения по зоохигиена

Никола Нецов  |  Георги С. Петков  |  Александър К. Илиев  (автори)

 

Издателство:   Земя
Език: български език
Раздел: Ветеринарна медицина
Поредица: Ръководство за упражнения по ...
Етикети:

животновъдство

За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)

 

Мека корица, среден формат  |  163 стр.  |  133 гр.

(неизползвана книга в отлично състояние)

 

*

 

Анотация

 

Ръководството е съобразено с програмата за практически занятия на студентите по зооинженерство и допълва материала в учебника по зоохигиена. Въпросите за микроклимата и хигиеннта преценка на водата, почвата и фуражите, както и хигиенните и технологичните изисквания към комплексите и сградите за селскостопанските животни са разгледани от практическата им страна.

Ръководството съдържа 54 фигури, кото спомагат за доброто онагледяване на материала. Нормите, стандартите и други са поместени в 16 таблици и 21 приложения, които може да се използват и от специалистите в практиката.

*


СЪДЪРЖАНИЕ


Изследване на параметрите на въздушната среда................................................3

Изследване на физичните фактори на въздушната среда........................................4
Определяне на атмосферното налягане........................................................4
Определяне на температурата на въздуха..................................................5
Определяне на влажността на въздуха........................................................9
Определяне на движението на въздуха.....................................................'6
Електронни прибори за изследване на физичните фактори на въздушната среда............ ......21
Определяне и хигиенна оценка на осветлението...............................................22
Определяне на топлинната (инфрачервената) радиация ........................................25
Определяне на равнището на шума.........................................................26

Изследване на химичния състав на въздушната среда..........................................28
Изисквания при вземане на проби въздух.....................................................28
Методи за вземане на проби въздух..........................................................28
Привеждане на обема на взетата проба въздух към нормални условия...........................32
Определяне на концентрацията на въг леродния двуокис.......................................33
Определяне на концентрацията на амоняка...................................................34
Определяне на концентрацията на сероводорода...............................................37
Определяне на запрашеността на въздуха........................... ........................38
Определяне на микрофлората на въздуха......................................................41


Методи за оптимизиране на микроклимата.......................................................43

Вентилация..................................................................................43
Изчисляване на обема на въздухообмена......................................................43
Хигиенна преценка на вентилационните инсталации............................................60
Пример за изчисляване на обема на въздухообмена............................................61

Топлинен баланс............................................................................66
Изчисляване йа топлинния баланс............................................................66
Определяне на мощността на отоплителните инсталации (Qo)...................................72
Определяне на температурната разлика (tj - t2) за получаване на изравнен топлинен баланс.. ..72
Пример за изчисляване на топлинния баланс..................................................73


Методи за комплексна оценка на микроклимата................................................77

Графичен метод за интегрална преценка на температурно-влажиостния режим...........................77
Биоклиматичен индекс на микроклимата в свиневъдни сгради..........................................78
Определяне на условията за появяване на конденз по вътрешната повърхност
на ограждащите строителни елементи на животновъдни сгради.........................................79


Хигиенно изследване на водата..............................................................80

Санитарно-топографско обследване на водоизточника.................................................80
Вземане на проби вода за лабораторен анализ.......................................................81
Изследване на физичните свойства на водата........................................................82
Определяне на температурата.............................................................82
Определяне на цвета........................................................................83
Определяне на прозрачността................................................................83
Определяне на миризмата...................................................................84
Определяне на вкуса.......................................................................84

Изследване на химичните свойства на водата....................... .........................84
Изследване на реакцията (pH) на водата.....................................................84
Определяне на твърдостта на водата........................ ................................85
Определяне на окисляемостта на водата......................................................87
Определяне на амоняка във водата...........................................................87
Определяне на нитритите във водата........................... .............................88
Определяне на нитратите във водата.........................................................89
Определяне на сулфатите във водата....................................................89
Определяне на хлоридите във водата.........................................................90

Санитарно-бактериологичен анализ на водата...................................................91
Определяне на микробното число.............................................................92
Определяне на коли-титъра..................................................................92
Определяне на коли-индекса.................................................................93
Хелминтологично изследване на водата.......................................................94

Обеззаразяване на водата.........................................................................94
Определяне на съдържанието на активен хлор в 1 %-ов разтвор на хлорна
вар по йодометричния метод................................................................95
Хлориране на водата.......................................................................96
Определяне на остатъчния хлор по йодометричния метод.......................................97
Дехлориране на водата.....................................................................97


Хигиенно изследване на почвата................................................................ 98

Вземане на проби почва за лабораторен анализ......................................................98

Изследване на физико-химичните свойства на почвата................................................99
Определяне на механичния състав на почвата.......................:.........................99
Определяне на температурата на почвата....................................................99
Определяне на миризмата на почвата........................................................99
Рпределяне на влажността на почвата.......................................................100
Определяне на обема на порите в почвата...................................................100
Определяне на водоп ропускл ивостта на почвата................ .........................100
Определяне на капилярността на почвата.................................................. 101
Определяне на адсорбционната способност на почвата........................................101
Определяне на амоняка, нитратите, нитритите, хлоридите, сулфатите, окисляемостта и др. в почвата..101

Бактериологично и хелминтологично изследване на почвата........................................ 102
Определяне на обшия брой микроорганизми в почвата.........................................102
Установяване на яйца от хелминти в почвата................................................102


Хигиенна преценка на фуражите....................................................................103

Изследване на фуражите за плесени..............................................................103
Вземане на проби фураж за доказване на плесени............................................103
Методи за изследване на фуражите за плесени...............................................104

Изследване на фуражите за складови вредители.....................................................108
Определяне на заразеността на зърнените фуражи и брашното от складови вредители......... .....110

Растения във фуражите и на пасищата, предизвикващи отравяния при селскостопанските животни.... ....112
Растения, съдържащи алкалоиди ............................................................113
Растения, съдържащи гликозиди, сапонини и други токсични вещества.........................119
Растения, съдържащи антикоагуланти........................................................121
Растения, съдържащи гликоалкалоиди........................................................122
Растения, съдържащи вещества с неустановена природа........................................'. 123
Растения, съдържащи фотосензибилизиращи вещества........................................176
Растения, съдържащи еуфорбин или токсалбумини.............................................128

Химично изследване на фуражите............................................................... 129


Хигиенна преценка на животновъдни комплекси и ферми..............................................131

Хигиенна и технологична преценка на генерален застроителен план за животновъден комплекс..... ....132
Основни производствени сгради в животновъдните комплекси и ферми.................................134
Хигиенна преценка на проект за животновъдна сграда...............................................135
Хигиенна преценка на животновъдни комплекси и сгради в експлоатация..............................137
Хигиенно-технологични норми и параметри.........................................................139

Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Георги С. Петков, Никола Нецов, Александър К. Илиев
Издателство
Земя
Поредица
Ръководство за упражнения по ...
Етикети
животновъдство, За студенти от Тракийски университет (ВИЗВМ)
Град
София
Година
1991
Страници
163
Състояние
неизползвана книга
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
210
Дебелина (мм)
8
Тегло (гр.)
133
Съдържание +

СЪДЪРЖАНИЕ


Изследване на параметрите на въздушната среда................................................3

Изследване на физичните фактори на въздушната среда........................................4
Определяне на атмосферното налягане........................................................4
Определяне на температурата на въздуха..................................................5
Определяне на влажността на въздуха........................................................9
Определяне на движението на въздуха.....................................................'6
Електронни прибори за изследване на физичните фактори на въздушната среда............ ......21
Определяне и хигиенна оценка на осветлението...............................................22
Определяне на топлинната (инфрачервената) радиация ........................................25
Определяне на равнището на шума.........................................................26

Изследване на химичния състав на въздушната среда..........................................28
Изисквания при вземане на проби въздух.....................................................28
Методи за вземане на проби въздух..........................................................28
Привеждане на обема на взетата проба въздух към нормални условия...........................32
Определяне на концентрацията на въг леродния двуокис.......................................33
Определяне на концентрацията на амоняка...................................................34
Определяне на концентрацията на сероводорода...............................................37
Определяне на запрашеността на въздуха........................... ........................38
Определяне на микрофлората на въздуха......................................................41


Методи за оптимизиране на микроклимата.......................................................43

Вентилация..................................................................................43
Изчисляване на обема на въздухообмена......................................................43
Хигиенна преценка на вентилационните инсталации............................................60
Пример за изчисляване на обема на въздухообмена............................................61

Топлинен баланс............................................................................66
Изчисляване йа топлинния баланс............................................................66
Определяне на мощността на отоплителните инсталации (Qo)...................................72
Определяне на температурната разлика (tj - t2) за получаване на изравнен топлинен баланс.. ..72
Пример за изчисляване на топлинния баланс..................................................73


Методи за комплексна оценка на микроклимата................................................77

Графичен метод за интегрална преценка на температурно-влажиостния режим...........................77
Биоклиматичен индекс на микроклимата в свиневъдни сгради..........................................78
Определяне на условията за появяване на конденз по вътрешната повърхност
на ограждащите строителни елементи на животновъдни сгради.........................................79


Хигиенно изследване на водата..............................................................80

Санитарно-топографско обследване на водоизточника.................................................80
Вземане на проби вода за лабораторен анализ.......................................................81
Изследване на физичните свойства на водата........................................................82
Определяне на температурата.............................................................82
Определяне на цвета........................................................................83
Определяне на прозрачността................................................................83
Определяне на миризмата...................................................................84
Определяне на вкуса.......................................................................84

Изследване на химичните свойства на водата....................... .........................84
Изследване на реакцията (pH) на водата.....................................................84
Определяне на твърдостта на водата........................ ................................85
Определяне на окисляемостта на водата......................................................87
Определяне на амоняка във водата...........................................................87
Определяне на нитритите във водата........................... .............................88
Определяне на нитратите във водата.........................................................89
Определяне на сулфатите във водата....................................................89
Определяне на хлоридите във водата.........................................................90

Санитарно-бактериологичен анализ на водата...................................................91
Определяне на микробното число.............................................................92
Определяне на коли-титъра..................................................................92
Определяне на коли-индекса.................................................................93
Хелминтологично изследване на водата.......................................................94

Обеззаразяване на водата.........................................................................94
Определяне на съдържанието на активен хлор в 1 %-ов разтвор на хлорна
вар по йодометричния метод................................................................95
Хлориране на водата.......................................................................96
Определяне на остатъчния хлор по йодометричния метод.......................................97
Дехлориране на водата.....................................................................97


Хигиенно изследване на почвата................................................................ 98

Вземане на проби почва за лабораторен анализ......................................................98

Изследване на физико-химичните свойства на почвата................................................99
Определяне на механичния състав на почвата.......................:.........................99
Определяне на температурата на почвата....................................................99
Определяне на миризмата на почвата........................................................99
Рпределяне на влажността на почвата.......................................................100
Определяне на обема на порите в почвата...................................................100
Определяне на водоп ропускл ивостта на почвата................ .........................100
Определяне на капилярността на почвата.................................................. 101
Определяне на адсорбционната способност на почвата........................................101
Определяне на амоняка, нитратите, нитритите, хлоридите, сулфатите, окисляемостта и др. в почвата..101

Бактериологично и хелминтологично изследване на почвата........................................ 102
Определяне на обшия брой микроорганизми в почвата.........................................102
Установяване на яйца от хелминти в почвата................................................102


Хигиенна преценка на фуражите....................................................................103

Изследване на фуражите за плесени..............................................................103
Вземане на проби фураж за доказване на плесени............................................103
Методи за изследване на фуражите за плесени...............................................104

Изследване на фуражите за складови вредители.....................................................108
Определяне на заразеността на зърнените фуражи и брашното от складови вредители......... .....110

Растения във фуражите и на пасищата, предизвикващи отравяния при селскостопанските животни.... ....112
Растения, съдържащи алкалоиди ............................................................113
Растения, съдържащи гликозиди, сапонини и други токсични вещества.........................119
Растения, съдържащи антикоагуланти........................................................121
Растения, съдържащи гликоалкалоиди........................................................122
Растения, съдържащи вещества с неустановена природа........................................'. 123
Растения, съдържащи фотосензибилизиращи вещества........................................176
Растения, съдържащи еуфорбин или токсалбумини.............................................128

Химично изследване на фуражите............................................................... 129


Хигиенна преценка на животновъдни комплекси и ферми..............................................131

Хигиенна и технологична преценка на генерален застроителен план за животновъден комплекс..... ....132
Основни производствени сгради в животновъдните комплекси и ферми.................................134
Хигиенна преценка на проект за животновъдна сграда...............................................135
Хигиенна преценка на животновъдни комплекси и сгради в експлоатация..............................137
Хигиенно-технологични норми и параметри.........................................................139

Доставка +

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30% +

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.07.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!