Ремонт на селскостопанските машини

Продукти
КНИГИ
+
7,00 лв.
  • Издателство: Земиздат
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Учебник за техникумите по селско стопанство

 

Иван Митев  |  Цветан Цеков  |  Димитър Димитров  (автори) 

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език
Раздел: Учебници за техникуми
Етикет: Учебници за техникуми (Земиздат)

 

Мека корица, среден формат  |  234 стр.  |  260 гр.

(нова книга)

 

*

 

Из предговора към учебника

...
Дисциплината ремонт на ССМ е тясно свързана с другите учебни дисциплини. За нейното овладяване е необходимо да се познават предназначението, устройството и принципът на работа на машините, на работните и измервателните инструменти, на приспособленията, използувани при ремонта, основните свойства на металите, сплавите и неметалните материали и др.

Ремонтът на машините е обективна необходимост, която се диктува от технически и икономически причини.

Техническите причини се определят от факта, че при съвременните основи на проектирането и производството на машините сe узаконява различен срок на служба на детайлите се дължи на цял комплекс от фактори. По-съществените от тях са: голямото разнообразие от функции, които изпълняват различните агрегати, възли и детайли от ССМ; широкият диапазон на изменение на натоварването при различните детайли; наличието на активни и пасивни детайли във възлите и агрегатите; голямото разнообразие по отношение на видовете триене в различните съединения; наличието на определени отклонения в свойствата на материалите; точността и качеството на обработка, взаимното разположение на детайлите един спрямо друг; голямото разнообразие в условиятa на експлоатация, различната квалификация на обслужващия персонал и др.

Икономическата целесъобразност от ремонтното обслужване на машините и техните агрегати се определя от: възможността за повторно използуване на около 70% от детайлите след тяхното възстановяване, с което се постига икономия на суровини, материали и енергия; себестойността на основно ремонтираните машини и на техните агрегати е не повече от стойността на новите машини, а разходът на метал е 10—15 пъти по-малък в сравнение с тяхната изработка; капиталовложенията за един основен ремонт са 10—15 пъти по-малки, отколкото при производството на нови машини..... 

... Повишаване качеството на ремонта на машините може да бъде постигнато: за сметка на осигуряване стабилността на режимите на технологичните процеси, които съдържат значително количество ръчен труд; чрез автоматизация и механизация на основните операции на технологичните процеси при незначително използуване на ръчен труд или чрез комплексно съчетаване на едното и друготo. Качеството на ремонта на машините е необходимо да се разглежда като резултат на постоянното функциониране на сложна система от взаимносвързани организационни, технически, технологични, икономически и социални мероприятия.

Без усвояване на основите на технологичните процеси не е възможно да се управлява тази система. Това изисква специалистите да познават научните осно и на процесите, на които се основават възстановяването на работоспособността, изправността и ресурса на селскостопанските машини. Тези процеси се отличават с голямо разнообразие — демонтажно-монтажни, миещо-почистващи, контролно-сортировъчни, изпитвателни, лаково-бояджийски, възстановителни и др.

Специалистът по ремонта и поддържането на ССМ е необходимо творчески да прилага своите знания съобразно с конструктивните особености на машините. Той трябва да изпълнява самостоятелно шлосерски операции, да разглобява и сглобява отделните сглобни единици, да извършва регулировки, диагностиране,да използува контролно-измервателни уреди при дефектуването на
детайлите, диференцирано да подхожда при избора на контролно-измервателните и другите приспособления. Освен това той се занимава с изработване и изпитване на ремонтираната техника, подготовка за нейното съхраняване, нанасяне на лаково-бояджийски покрития и др.

 

**

 

Съдържание

 

 

Предговор    (И. Митев)...  3

 

 

Основни понятия и определения .  5

 

 

Неизправности в машините, възлите и детайлите. Общи понятия.. 5

 

Особености в технологията на периодичните технически обслужвания, текущите и основните ремонти ...  9

Техническа и материална подготовка при техническото обслужване, текущия и основния    ремонт ..  12

Форми и методи на организация на ремонта и поддържането на селскостопанските    машини.. 14

 

 

Производствен процес при ремонта на селскостопанските машини   .... 16

 

Подготовка на машините за техническо обслужване, ремонт и външно измиване 17
Разглобяване на машините. Измиване и почистване на възлите и детайлите 19
Дефектуване и комплектуване на сглобените единици и детайлите ....

Практическо занятие  № 1.   Разглобяване  на  възли   и  дефектуване на детайли от селскостопански машини.. . 30

 

Методи  и  средства за  възстановяване  на  съединенията  и износените детайли..  38

 

 

Отстраняване на неизправностите при съединенията....  40

 

Възстановяване на износени детайли чрез ръчно заваряване и наваряване ..  43

Практическо занятие № 2. Заваряване на пукнатини от корпусни детайли и наваряване на оси и валове... 45

Възстановяване на износени детайли чрез механизирано заваряване и наваряване.. 50

Практическо занятие № 3. Възстановяване на износени детайли чрез механизирани методи за наваряване... 54

Възстановяване на износени детайли чрез полимерни материали и лепила . . 60

Практическо занятие № 4. Използуване на полимерни материали и лепила при възстановяване на износените детайли... 62

Възстановяване на размерите, формата и механичните свойства на детайлите чрез пластична деформация...  67

Практическо занятие № 5. Приложение на пластичната деформация при възстановяване на износени детайли..  71

Особености при възстановяването на детайлите чрез механична обработка   . 75
Методични основи при избора на рационален метод за възстановяване на износени детайли..  77

 

 

Ремонт на селскостопански машини.  79

 

Практическо занятие   №   6.   Ремонт   на   почвообработващи машини (Д.    Димитров). .. 79

Практическо занятие № 7. Ремонт на машини за сеитба.  89

Практическо занятие № 8. Ремонт на машини за садене и разсаждане (Ц. Цеков) .... 95

Практическо занятие № 9. Ремонт на машини за внасяне на торове .... 99

Практическо занятие № 10. Ремонт на машини за растителна защита . . 104

Практическо занятие № 11. Ремонт на машини за прибиране на сено и слама (Д. Димитров )

Практическо занятие № 12. Ремонт на машини за прибиране на царевица за зърно и силаж 122

Практическо занятие № 13. Ремонт на машини за прибиране на кореноплоди (Ц. Цеков).. 130

Практическо занятие № 14. Ремонт на жътварка, подбиран и наклонена камера при зърнокомбайните (Д. Димитров). 137

Практическо занятие № 15. Ремонт на вършачен апарат при зърнокомбайните  142

Практическо занятие № 16. Ремонт на транспортни устройства при зърнокомбайните  148

Практическо занятие № 17. Ремонт на механична трансмисия при зърнокомбайните   153

Практическо занятие № 18. Ремонт на хидравлични системи при зърнокомбайните   162

Практическо занятие № 19. Ремонт на елементи от електрообзавеждането при зърнокомбайните  170

Практическо занятие № 20. Ремонт на машини и съоръжения за почистване и сушене на зърното (Ц. Цеков).. 179

 

 

Ремонт на машини и съоръжения от животновъдството. 183

 

Практическо занятие № 21. Ремонт на машини и съоръжения за вентилация, отопление и водоснабдяване на животновъдните ферми.. 183

Практическо занятие № 22. Ремонт на машини и съоръжения за обработка на фуражите... 190

Практическо занятие № 23. Ремонт на машини и съоръжения за охлаждане и обработка на млякото ....  194

Практическо занятие № 24. Ремонт на машини и съоръжения за транспорт   . 197

Практическо занятие № 25. Ремонт на доилни инсталации.... 202

Практическо занятие № 26. Ремонт на стрижбени агрегати.  207

 

 

Сглобяване, боядисване и съхраняване на машините (И. Митев) .   211

 

Сглобяване на резбови и нитови съединения ... 213

Сглобяване на неподвижни съединения...... . 218

Технология за нанасяне на лаково-бояджийски покрития...  221

Организация на складовата база и особености при съхраняване на някои възли и детайли  .....  225

Практическо занятие № 27. Нанасяне на лаково-бояджийски покрития и съхраняване на селскостопанските машини...  226

 

Литература....  231

 

Материалът е онагледен със 163 фигури, 10 таблици, 27 практически занятия по ремонт на различни детайли, възли, машини и инсталации.

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Иван Митев, Димитър Димитров, Цветан Цеков
Издателство
Земиздат
Етикети
Учебници за техникуми (Земиздат)
Град
София
Година
1989
Страници
234
Състояние
нова книга
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
210
Дебелина (мм)
13
Тегло (гр.)
260
Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Предговор    (И.    Митев)...  3

 

 

Основни понятия и определения .  5

 

 

Неизправности в машините, възлите и детайлите. Общи понятия.. 5

 

Особености в технологията на периодичните технически обслужвания, текущите и основните ремонти ...  9

Техническа и материална подготовка при техническото обслужване, текущия и основния    ремонт ..  12

Форми и методи на организация на ремонта и поддържането на селскостопанските    машини.. 14

 

 

Производствен процес при ремонта на селскостопанските машини   .... 16

 

Подготовка на машините за техническо обслужване, ремонт и външно измиване 17
Разглобяване на машините. Измиване и почистване на възлите и детайлите 19
Дефектуване и комплектуване на сглобените единици и детайлите ....

Практическо занятие  № 1.   Разглобяване  на  възли   и  дефектуване на детайли от селскостопански машини.. . 30

 

Методи  и  средства за  възстановяване  на  съединенията  и износените детайли..  38

 

 

Отстраняване на неизправностите при съединенията................................................ 40

 

Възстановяване на износени детайли чрез ръчно заваряване и наваряване ..  43

Практическо занятие № 2. Заваряване на пукнатини от корпусни детайли и наваряване на оси и валове... 45

Възстановяване на износени детайли чрез механизирано заваряване и наваряване.. 50

Практическо занятие № 3. Възстановяване на износени детайли чрез механизирани методи за наваряване... 54

Възстановяване на износени детайли чрез полимерни материали и лепила . . 60

Практическо занятие № 4. Използуване на полимерни материали и лепила при възстановяване на износените детайли... 62

Възстановяване на размерите, формата и механичните свойства на детайлите чрез пластична деформация...  67

Практическо занятие № 5. Приложение на пластичната деформация при възстановяване на износени детайли..  71

Особености при възстановяването на детайлите чрез механична обработка   . 75
Методични основи при избора на рационален метод за възстановяване на износени детайли..  77

 

 

Ремонт на селскостопански машини........................................................................ 79

 

Практическо занятие   №   6.   Ремонт   на   почвообработващи машини (Д.    Димитров). .. 79

Практическо занятие № 7. Ремонт на машини за сеитба........................................... 89

Практическо занятие № 8. Ремонт на машини за садене и разсаждане (Ц. Цеков) .... 95

Практическо занятие № 9. Ремонт на машини за внасяне на торове .... 99

Практическо занятие № 10. Ремонт на машини за растителна защита . . 104

Практическо занятие № 11. Ремонт на машини за прибиране на сено и слама (Д. Димитров )

Практическо занятие № 12. Ремонт на машини за прибиране на царевица за зърно и силаж 122

Практическо занятие № 13. Ремонт на машини за прибиране на кореноплоди (Ц. Цеков).. 130

Практическо занятие № 14. Ремонт на жътварка, подбиран и наклонена камера при зърнокомбайните (Д. Димитров). 137

Практическо занятие № 15. Ремонт на вършачен апарат при зърнокомбайните  142

Практическо занятие № 16. Ремонт на транспортни устройства при зърнокомбайните  148

Практическо занятие № 17. Ремонт на механична трансмисия при зърнокомбайните   153

Практическо занятие № 18. Ремонт на хидравлични системи при зърнокомбайните   162

Практическо занятие № 19. Ремонт на елементи от електрообзавеждането при зърнокомбайните  170

Практическо занятие № 20. Ремонт на машини и съоръжения за почистване и сушене на зърното (Ц. Цеков).. 179

 

 

Ремонт на машини и съоръжения от животновъдството. 183

 

Практическо занятие № 21. Ремонт на машини и съоръжения за вентилация, отопление и водоснабдяване на животновъдните ферми.. 183

Практическо занятие № 22. Ремонт на машини и съоръжения за обработка на фуражите... 190

Практическо занятие № 23. Ремонт на машини и съоръжения за охлаждане и обработка на млякото ....  194

Практическо занятие № 24. Ремонт на машини и съоръжения за транспорт   . 197

Практическо занятие № 25. Ремонт на доилни инсталации........................................ 202

Практическо занятие № 26. Ремонт на стрижбени агрегати....................................... 207

 

 

Сглобяване, боядисване и съхраняване на машините (И. Митев) .       . .211

 

Сглобяване на резбови и нитови съединения .............................................................  213

Сглобяване на неподвижни съединения...................................................................... 218

Технология за нанасяне на лаково-бояджийски покрития.......................................... 221

Организация на складовата база и особености при съхраняване на някои възли и детайли  .....  225

Практическо занятие № 27. Нанасяне на лаково-бояджийски покрития и съхраняване на селскостопанските машини...  226

 

Литература....  231

Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 5 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.02.2022 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!