КНИГИ

Сборник от задачи и примери по технология на сглобяемите стоманобетонни конструкции

  • Издателство: Техника

За студентите от специал­ността "Промишлено и гражданско строителство", профил "Технология на строителството".

 

Вълю Вълев  |  Божидар Велев  |  Николай Киров  (автори) 

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

строително инженерство

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, среден формат  |  356 стр.  |  491 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен вид)

 

*

 

Под редакцията на проф. В. Вълев

 

**

 

АНОТАЦИЯ 

 

В сборника са дадени основни теоретични положе­ния и решения на задачи и са разработени примери по дисциплината технология на стоманобетонни елемен­ти за сглобяеми конструкции.

 

Разгледани са задачи и примери по проектиране състава на бетоните, технологично оразмеряване на цехове за бетонни смеси и армировка, формовъчни це­хове (линии) за стоманобетонни елементи (обикновени и напрегнати), складове за готова продукция, разработ­ване на технологичен генерален план, ускорено втвър­дяване на бетоните, техиико-икономически анализ и ох­рана на труда. Представени са и приложения, използу­вани за решаване на задачите.

 

Сборникът е предназначен за студентите от специал­ността промишлено и гражданско строителство, профил "Технология на строителството". Той може да се из­ползува и от всички инженерно-технически кадри, които се занимават с проектиране и експлоатация на техноло­гични линии, цехове и предприятия за стоманобетонни елементи.

 

***

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Глава I
Задачи и примери по проектиране на състава иа бетоните
 
1. Общи положения 7
2. Състав на обикновените   бетони 8
3. Състав на леките бетони с леки порести пълнители 26
 
 
Глава II
Задачи и примери по технологично   оразмеряване на цехове за бетонни смеси
 
1. Общи положения 32
2. Складове за пълнители 35
3. Складове  за цимент 46
4. Бетоносмесителна част 53
 
 
Глава III
Задачи и примери по армировъчни цехове
 
1. Технологично оразмеряване на линии за производство на обикновена армировка  61
2. Технологично оразмеряване на линии за   производство на напрегаема армировка 77
3. Задачи по определяне на складови площи 83
 
 
Глава IV
Задачи и примери по технологично оразмеряване на формовъчните процеси
 
1. Някои основни положения 89
2. Общи технологични изчисления 92
3. Технологично оразмеряване на производството 95
4. Технологично  оразмеряване при   стендова  технологична схема на производствения процес 108
5. Технологично оразмеряване  при агрегатна технологична схема на производствения процес 132
6. Технологично оразмеряване при конвейерна  технологична схема на производствения процес 146
7. Примери по   технологична   планировка, съоръжаване и технология на предприятията за сглобяеми стоманобетонни конструкции 156
 
 
Глава V
Задачи и примери по производство на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции
 
1. Общи положения 161
2. Механичен начин на напрягане на армировката 162
3. Електротермично напрягане 170
4. Задачи и примери за технологични планировки   при производство на предварително напрегнати стоманобетонни елементи . 176
 
 
Глава VI
Задачи и примери по производство на бетонни и стоманобетонни изделия
 
1. Производство  на бетонни канализационни тръби 188
2. Производство на мозаични и тротоарни плочи 194
3. Производство на стоманобетонни стълбове за електролинии .198
4. Производство на предварително напрегнати   напорни стоманобетонни тръби . 201
 
 
Глава VII
Задачи по ускорено втвърдяване на бетоните
 
1. Общи положения 209
2. Задачи по проектиране на технологичния режим за втвърдяване на обикновени бетони 212
3. Задачи по проектиране на технологичния режим за  втвърдяване на леки и клетъчни бетони 222
4. Задачи по  технологичните съоръжения за ускорено   втвърдяване на бетоните 231
5. Задачи по определяне разхода на топлина и пара 245
 
 
Глава VIII
3адачи и примери по технологично оразмерване на склада за готова продукция
 
1. Общи положения 263
2. Технологично оразмеряване 267
3. Задачи и примери 270
 
 
Глава IX
Технологичен генерален план на предприятията за сглобяеми сто¬манобетонни конструкции
 
1. Общи положения . 277
2. Оразмеряване на някои съставни части на генералния план .... 279
 
 
Глава X
Задачи и примери по технико-икономически анализ на производството на стоманобетонни елементи
 
1. Общи положения 286
2. Определяне на капиталовложенията и на   основните производствени фондове 287
3. Определяне на себестойността на готовата продукция 294
4. Определяне на приведените разходи и сроха за откупуване на капиталовложенията 301
5. Определяне на основните технико-икономически показатели . .   . . 303
6. Критерий за ефективност на   вариантните решения 306
 
Приложения 310
 
Използувана литература 355

 

****

 

ПРЕДГОВОР

 

При стоманобетонната промишленост нормативната база за проектиране е твърде ограничена и в практиката има случаи на големи пропуски при разработване на технологични проекти. Все още не е анализиран опитът у нас и в чужбина, за да бъде подоб­рена и разширена нормативната база.

 

В сборника от задачи и примери авторският колектив е на­правил опит да изложи теоретичната и практическата същност на технологичното проектиране и да изясни методическата последо­вателност и основните принципи при разработването на техноло­гичните проекти на линии, цехове и предприятия за стоманобе­тонни елементи за сглобяеми конструкции. Основно внимание е отделено на формовъчните процеси и цехове, ускореното втвър­дяване, цеховете за бетонни смеси и армировка, генералните тех­нологични планове и технико-икономическия анализ.

 

Всеки въпрос е изложен с кратки теоретични и методични пояснения, задачи, примери от практиката и приложения. Задачи­те са подбрани с реални изходни данни и обхващат всички основ­ни положения на разглеждания въпрос. В приложенията са сис­тематизирани данни, които служат за технологично оразмеряване на процесите и в значителна степен имат нормативно значение. С примерите са илюстрирани по-добрите постижения в практиката и се дава възможност на читателите да получат по-пълна пред­става за използуване на разработените задачи.

 

Сборникът е написан по програмата за студентите от спе­циалността промишлено и гражданско строителство — профил тех­нология на строителството.

 

В написването му участвуват: В. Вълев — глави Г, IV, VI и VII; Б. Велев— глави II, VIII, IX и X; Н.Киров - глави III и V.

 

Сборникът е разработен под научната редакция на В. Вълев.

 

Авторите

Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Вълю Вълев, Божидар Велев, Николай Киров
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от УАСГ, строително инженерство
Град
София
Година
1978
Страници
356
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леко захабен вид
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
24
Тегло (гр.)
491
Доставка +

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30% +

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!