Що е математическа логика ? (научнопопулярен очерк)

Продукти
КНИГИ
+
16,95 лв.
  • Издателство: БКП
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Богдан Дянков  (автор)

 

Издателство:   БКП
Език: български език
Раздел: Математика
Етикет: математическа логика

 

Твърда корица, среден формат  |  127 стр.  |  179 гр. 

(неизползвана, здрава и чиста отвътре книга с отлично книжно тяло и позахабено гръбче)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 3
 
 
1. ФОРМИРАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА ЛОГИКА 7
 
Историческите корени на математическата логика 7
Обща характеристика на Аристотеловата логика 8
Приносите в логиката на мегаро-стоическата школа 15
Първи проблясъци на новата логика 21
Буловата алгебра на логиката 25
Преход от алгебрата на логиката към математическата логика 32
 
 
2. ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА ЛОГИКА 35
 
Предварителни бележки за строежа на математическата логика 35
Прости и сложни съждения 38
Преход от естествения език към символическия език 41
Съждение, съждителна променлива и логическа константа 45
Съждителни функции. Основни съждителни функции 47
Вярностни стойности на съждителните променливи и съждителните функции. Вярностни таблици 49
Логическото отрицание 53
Конюнкция 55
Включваща и изключваща дизюнкция 59
Импликация 63
Еквиваленция 68
Сложни съждителни функции 70
Логическа равносилност на съждителните функции 73
Дефиниране на основните съждителни функции. Щри-хата на Шефер 74
Що е логическа формула ? 77
Видове логически формули. Логически закони 80
Проблемата за разрешимостта. Нормални форми на ло-гическите формули 83
Аксиоматически   системи на математическата логика 88
По-специално за логическия ИЗЕОД В математическата ло¬гика. Правила на логическия ИЗЕОД 91
Кратка характеристика на логиката на предикатите 95
Многозначна математическа логика 98
Логически структури 99
Логически модели. Изоморфизъм и хомоморфизъм на логическите модели 101
 
 
3. ЗА МАТЕМАТИЧЕСКАТА ЛОГИКА КАТО СЪВРЕМЕНЕН ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА  ФОРМАЛНАТА  ЛОГИКА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ 104
 
Математическата логика и стилът на съвременното научно мислене 120
 
Библиография 123

 

**

 

ПРЕДГОВОР
 
 
През последните години интересът към математическата логика нараства все по-решително. Към нея насочват своето внимание както учени и инженери, така и широк кръг любознателни хора. И за това естествено има причини. Вероятно най-голяма заслуга за широката популяризация и признание на математическата логика принадлежи на кибернетиката. А защо ? Навярно затова, защото математическата логика е една от основните теоретически предпоставки на кибернетиката, а без кибернетиката пък са невъзможни бързодействуващите изчислителни и логико-информационни машини, автоматизацията на производствените процеси и т. н. С една дума, без кибернетиката е немислима каквато и да било механизация и оптимизация на човешката интелектуална и управленска дейност. Следователно в последна сметка големият интерес към математическата логика се обуславя и оправдава преди всичко от нейното плодотворно приложение в науката и техниката. А не е изключено в това отношение тя да крие все още неизвестни или неподозирани засега възможности!
 
Обстоятелството, че математическата логика заема вече твърде ясно и определено възлова позиция в съвременната научна и научно-техническа мисъл, изисква все по-настойчиво да се замислим съвсем сериозно дали без нейното познаване и овладяване изобщо може да се говори за солидна подготовка на висококвалифицирани кадри, съобразена с изискванията на съвременната наука и практиката. При това трябва да се подчертае, че именно в математическата логика се крие един от решаващите ключове както към актуалните проблеми на съвременната математика, така и към удивителните постижения, приложения и хоризонти на кибернетиката и кибернетическата техника, та дори и към целия арсенал от най-нови актуални и творчески идеи, методи и насока в стила на съвременното научно мислене и в научното познание изобщо.
 
Между другото на фона на току-що казаното става лесно обяснимо защо в новите програми за средните училища в някои социалистически страни (например в Полша) се отделя такова голямо внимание на усвояването и на математическата логика от страна на учениците. Очевидно това може да се прецени само като задоволяване на една остро належаща потребност, която е продиктувана от големите и нарастващи изисквания на културния, научния, техническия и образователен живот и дейност в съвременното човешко общество. Такъв именно е, струва ни се, пътят, по който трябва да вървим, ако не искаме да изоставаме от авангарда на нашето съвремие.
 
Ето защо определено може да се каже, че една от най-големите повели на деня в областта на нашата научна и образователна дейност е да се търсят упорито и непрестанно подходящи форми и пътища за своевременното овладяване, широко разпространяване и повсеместно прилагане на идеите, средствата и методите на математическата логика. Същевременно трябва да се отбележи, че у нас вече съществуват известни научни, научно-технически, културни и педагогически предпоставки, които могат да съдействуват по най-благоприятен начин на усилията в тази насока.
Няма съмнение, че научно-популярната литература е средство, което може да изиграе незаменима лоля н това отношение. Чрез една научно-популярна статия или брошура може да се осъществи по най-непосредствен начин и с най-голям еФект „среша" на любознателния читател с основните елементи и положения на математическата логика. А това е твърде съществен показател за действителната ценност или стойност на научно-популярната литература по математическа логика, която, ако не се подценява съвсем, то най-малкото обикновено се недооценява. Впрочем крайно време е вече да се разработи една по-широко организирана и съобразена с нуждите програма за подготвянето и публикуването в масов тираж на редица научнопопулярни статии, брошури или четива от тази област — както от наши автори, така и в превод.
 
Но каква е в случая нашата задача? Естествено, стремежът ни е ла дадем един по възможност по-пълен и точен очерк за основните елементи и положения на математическата логика с оглед ш съдействуваме за изграждането у масовия читател вярна представа за нейната същност. Но не само това. В действителност математическата логика винаги е била предмет на по-широки интереси, по-специално на разглеждания и оценки от по-общ, Философски характер. Ето защо винаги са будили и ще будят интерес въпросите за нейното отношение към старата логика и за мястото й в историята на формалната логика, за насоките в нейното собствено развитие, за Философската оценка на Предмета и съдържанието й като научна теория, II перспективите на нейното приложение в науката и техниката, за ролята й в стила на Съвременното научно мислене и т. н. А това са ВЪПРОСИ, които насочват нашето внимание към нейната В1 грешна динамика и действена роля спрямо развитието на съвременното научно познание.
 
Ние смятаме, че такъв по-широк и по-многостранен подход към математическата логика е оправдан дори и в един научнопопулярен очерк. Същевременно обаче трябва да се отбележи, че споменатите по-горе въпроси се поддават твърде трудно на популярно изложение. Тази трудност нараства и поради факта, че по тях са изказвани твърде различни съображения, мисли и становища. Ето защо в такива случаи авторът си запазва и правото на собствено мнение.
Как по-конкретно ще постъпим? Най-напред ще се спрем на историко-логическите предпоставки, които доведоха закономерно до формирането и развитието на математическата логика. След това ще се постараем да очертаем основните елементи на тази научна теория, като им дадем определено обективно-съдържателно тълкование. На края ще се спрем на някои по-общи оценки на съдържанието и приложението на математическата логика. При това по отделни въпроси ще поставяме задачи с препоръка към читателя да ги реши самостоятелно.
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Богдан Дянков
Издателство
БКП
Град
София
Година
1968
Страници
127
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста отвътре книга с отлично книжно тяло и позахабено гръбче
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
115
Височина (мм)
205
Дебелина (мм)
12
Тегло (гр.)
179
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!