Специално животновъдство. Част 2: Овцевъдство. Козевъдство. Говедовъдство. Биволовъдство

Продукти
КНИГИ
+
3,95 лв.
  • Издателство: Земиздат
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Учебник за техникумите по селско стопанство.

 

Веселин Лазаров  |  Георги Синивирски  (автори)

 

Издателство:   Земиздат
Език: български език
Раздел: Учебници за техникуми
Етикети:

фермерство 

овцевъдство

животновъдство

Учебници за техникуми (Земиздат)

 

Мека корица, среден формат  |  224 стр.  |  180 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние  - леко захабен вид, наличност повече от 1 екземпляр) 

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор .  3

 

 

ОВЦЕВЪДСТВО (В. Лазаров)

 

Стопанско значение на овцевъдството и биологични особености на овцете.   5

Произход и одомашняване на овцете. 7

Конституция и екстериор на овцете..  9

 

Вълнознание... 14

Строеж на кожата и образуване на влакната...  14

Морфологичен и хистологичен строеж на влакното...  16

Видове влакна..  17

Физико-технологични свойства на вълната.. 20

Химичен състав и химични свойства на вълната.. 28

Строеж на руното...  30

Стрижба на овцете..  32

Кожи получавани от овцете. 35

 

Породи овце.  37

Класификация на породите... 37

Тънкорунни породи  39

Полутънкорунни породи.  44

Породи за месо... 46

Породи за мляко.  49

Породи за цепни агнешки кожи. 51

Многоплодни породи.. . 52

Български местни породи.... 53

Български тънкорунни породи..... 55

 

Развъждане на овцете......... 60

Методи на развъждане.....  60

Отбор и подбор..................  62

Съставяме иа случен план..........  64

Техника иа развъждане......................  64

Номериране на овцете.........  68

Развъдни книги......... ... 69

Контрол на продуктивните качества........ 70

Организация на племенната работа.........  71

Бонити ровка................. 73

 

Хранене и отглеждане на овцете............. 77

Хранене и отглеждане на бременните овце.. . 77

Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце.....  78

Хранене и отглеждане на кочовете.............. 80

Хранене и отглеждане на бозаещите агнета......  81

Хранене и отглеждане на отбитите агнета и на шилетата......  84

Увеличаване количеството на месото.... ....... 86

Използуване на овцете за мляко.......  88

Технологии за отглеждане на овцете............ 90

Помещения за овцете...................... 99

 

 

КОЗЕВЪДСТВО

 

Стопанско значение на козевъдството, произход и биологични особености на козите   96

Породи кози......... . 97

Породи за мляко..... .. 97

Породи за вълна..........  99

Български местни кози............. 99

Хранене и отглеждане на козите.. . 99

Развъждане на козите....... 101

 

 

ГОВЕДОВЪДСТВО (Г. Синивирски)

 

Стопанско значение на говедовъдството и биологични особености на говедата....... 104

Произход и одомашняване на говедата и на биволите  107

Конституция и екстериор на говедата...........  113

Определяне на възрастта на говедата..... 118

 

Породи говеда...  120

Стопанска класификация на говедата...  120

Породи за мляко.. 120

Породи за месо..  130

Породи за комбинирано използуване.........  134

 

Продуктивност на говедата....... 143

Млечна продуктивност....  143

Контрол на продуктивните качества..  148

Месна продуктивност... ..... 150

Плодовитост......... ... 152

 

Развъждане на говедата..  153

Методи на развъждане......... ... 153

Отбор и подбор.................... ... 155

Възпроизводителни способности.... 156

Преценка на биците по потомство.... 159

Номериране н наименуване на говедата 160

Развъдни книги.. 161

Бонитировка  162

 

Хранене и отглеждане на говедата....... 167

Хранене и отглеждане на бици......... 167

Хранене и отглеждане на сухостойни и на лактиращи крави....... . 169

Хранене и отглеждане на телета през бозайния период и след отбиването.  172

Угояване на говедата..  177

Хранене на различни категории говеда с гранулирани и с негранулирани

целодажбени смески....... .... 180

Начини на отглеждане на говедата. 183

Промишлени технологии за отглеждане на говедата 187

Промишлена технология за отглеждане на крави за мляко                           188

Капацитет на кранскомплекса.. 189

Ситуационен план на кравекомплекса.. 193

Механизация и автоматизация на производствените процеси.... . 194

Организация на ветеринарно-профилактичната и лечебната дейност... 196

Организация на произполството. труда и управлението..... . 197

Промишлени технологии за отглеждане па женски телета и на юници        199

 

Промишлени технологии за интензивно угояване на телета   206

Начини и системи па доене на кравите.. 210

Преценка на формата, големината и доимостта на вимето... 212

Вътрешен ред и производствената сграда.  215

 

 

БИВОЛОВЪДСТВО

 

Стопанско значение, произход и биологични особености на биволите... . 217

Особености в развъждането, храненето и отглеждането на биволите... .. 219

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Веселин Лазаров, Георги Синивирски
Издателство
Земиздат
Етикети
животновъдство, фермерство, Учебници за техникуми (Земиздат), овцевъдство
Град
София
Година
1991
Страници
224
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
почти отлично състояние - леко захабен външен вид.
Националност
българска
Издание
второ
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
210
Дебелина (мм)
10
Тегло (гр.)
180
Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор ............... 3

 

 

ОВЦЕВЪДСТВО (В. Лазаров)

 

Стопанско значение на овцевъдството и биологични особености на овцете....  5

Произход и одомашняване на овцете........ ...... 7

Конституция и екстериор на овцете........ ......... 9

 

Вълнознание............................ .. 14

Строеж на кожата и образуване на влакната................. 14

Морфологичен и хистологичен строеж на влакното......... . 16

Видове влакна........ ... 17

Физико-технологични свойства на вълната......... .... 20

Химичен състав и химични свойства на вълната........  28

Строеж на руното...........................  30

Стрижба на овцете......................... 32

Кожи получавани от овцете....... .. 35

 

Породи овце................... ........... 37

Класификация на породите............. .... 37

Тънкорунни породи.................. ............. 39

Полутънкорунни породи........ ........... 44

Породи за месо............ . 46

Породи за мляко................... ..... 49

Породи за цепни агнешки кожи...... .............. 51

Многоплодни породи............... 52

Български местни породи....... ............. -53

Български тънкорунни породи....... ...... 55

 

Развъждане на овцете......... 60

Методи на развъждане.....  60

Отбор и подбор..................  62

Съставяме иа случен план..........  64

Техника иа развъждане......................  64

Номериране на овцете.........  68

Развъдни книги......... ... 69

Контрол на продуктивните качества........ 70

Организация на племенната работа.........  71

Бонити ровка................. 73

 

Хранене и отглеждане на овцете............. 77

Хранене и отглеждане на бременните овце.. . 77

Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце.....  78

Хранене и отглеждане на кочовете.............. 80

Хранене и отглеждане на бозаещите агнета......  81

Хранене и отглеждане на отбитите агнета и на шилетата......  84

Увеличаване количеството на месото.... ....... 86

Използуване на овцете за мляко.......  88

Технологии за отглеждане на овцете............ 90

Помещения за овцете...................... 99

 

 

КОЗЕВЪДСГВО

 

Стопанско значение на козевъдството, произход и биологични особености на козите   96

Породи кози......... . 97

Породи за мляко..... .. 97

Породи за вълна..........  99

Български местни кози............. 99

Хранене и отглеждане на козите.. . 99

Развъждане на козите....... 101

 

 

ГОВЕДОВЪДСТВО (Г. Синивирски)

 

Стопанско значение на говедовъдството и биологични особености на говедата....... 104

Произход и одомашняване на говедата и на биволите....... . 107

Конституция и екстериор на говедата...........  113

Определяне на възрастта на говедата..... 118

 

Породи говеда........................  120

Стопанска класификация на говедата........  120

Породи за мляко................... 120

Породи за месо..................... 130

Породи за комбинирано използуване.........  134

 

Продуктивност на говедата....... 143

Млечна продуктивност.................. . 143

Контрол на продуктивните качества...........  148

Месна продуктивност... ..... 150

Плодовитост......... ... 152

 

Развъждане на говедата.................. 153

Методи на развъждане......... ... 153

Отбор и подбор.................... ... 155

Възпроизводителни способности.... 156

Преценка на биците по потомство.... 159

Номериране н наименуване на говедата......  160

Развъдни книги............. 161

Бонитировка...............  162

 

Хранене и отглеждане на говедата....... 167

Хранене и отглеждане на бици......... 167

Хранене и отглеждане на сухостойни и на лактиращи крави....... . 169

Хранене и отглеждане на телета през бозайния период и след отбиването......... 172

Угояване на говедата............................................................................................ 177

Хранене на различни категории говеда с гранулирани и с негранулирани

целодажбени смески....... .... 180

Начини на отглеждане на говедата.......... .. 183

Промишлени технологии за отглеждане на говедата......... .. 187

Промишлена технология за отглеждане на крави за мляко                           188

Капацитет на кранскомплекса............ .. 189

Ситуационен план на кравекомплекса....... 193

Механизация и автоматизация на производствените процеси.... . 194

Организация на ветеринарно-профилактичната и лечебната дейност... 196

Организация на произполството. труда и управлението..... . 197

Промишлени технологии за отглеждане па женски телета и на юници        199

 

Промишлени технологии за интензивно угояване на телета                         206

Начини и системи па доене на кравите...... ... 210

Преценка на формата, големината и доимостта на вимето...... 212

Вътрешен ред и производствената сграда..... .. 215

 

 

БИВОЛОВЪДСТВО

 

Стопанско значение, произход и биологични особености на биволите... . 217

Особености в развъждането, храненето и отглеждането на биволите... .. 219

Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес *

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 

* стандартна цена за м. септември:

до офис (до 1 кг): 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 6,40 лв

до адрес (до 1 кг): 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик (0,30 лв среден плик /0,44 лв. голям плик), без вкл. % наложен платеж, общо 7,96 лв

 

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4.50 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв. (преференциална цена за доставка, независимо от теглото на пратката)
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.10.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4.50 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!