КНИГИ
Брандове
В наличност:
Език
Автор
Издателство
Издателска група
Поредица
Серия
Трилогия
Етикети
Преводач
Съставител
Редактор
Художник
Град
Година
Състояние
Националност
Антикварна книга
Книга с автограф
Корица
Формат
Изпълнител
Издател
Формат
SPARS code
Година на издаване
Брой дискове
Състояние
Цена
 лв.
 лв.

Техническа литература

Филтри
Дата (ново към старо)
Системи за непрекъсваемо електрическо захранване

Електрическо захранване на "чувствителни" консуматори Михаил Анчев | Минчо Минчев (автор)

Хидродинамика

Минчо Попов (автор) Издателство: Техника Език: български език Раздел: Общо

Сборник от задачи и примери по технология на сглобяемите стоманобетонни конструкции

За студентите от специал­ността "Промишлено и гражданско строителство", профил "Технология на ст

Сборник от задачи и примери по технология на сглобяемите стоманобетонни конструкции

За студентите от специал­ността "Промишлено и гражданско строителство", профил "Технология на ст

Сборник от задачи и примери по технология на сглобяемите стоманобетонни конструкции

За студентите от специал­ността "Промишлено и гражданско строителство", профил "Технология на ст

Ръководство за курсово проектиране по стоманени конструкции

Колектив (автори) Издателство: Техника Език: български език Раздел: Архи

Леярски метални и пластмасови модели

Алексей С. Ложичевски (автор) Издателство: Техника Език: български език Разд

Ръководство за автомобилния и тракторния монтьор

Техническо ръководство за монтьори, ангажирани в експлоатацията, поддържането и ремонта на автомобил

Подемно-транспортни съоръжения. Справочник

Колектив (полски автори) Издателство: Наука и изкуство Език: български език

Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост

Иван Желязков (автор) Издателство: Техника Език: български език Раздел:

Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика (1976 г.)

Рангел Рангелов | Тодор Карамански (автори) Издателство: Техника Език: българс

Неавтоматични електрически апарати за ниско напрежение

Сава Томов | Иван Флоров (автор) Издателство: Техника Език: български език

Неавтоматични електрически апарати за ниско напрежение

Сава Томов | Иван Флоров (автор) Издателство: Техника Език: български език

Неавтоматични електрически апарати за ниско напрежение

Сава Томов | Иван Флоров (автор) Издателство: Техника Език: български език

Наръчник по памучно тъкачество

Колектив (автори) Издателство: Техника Еик: български език Раздел: Текстил

Релейна защита на електрическите системи

А. М. Федосеев (автор) Издателство: Наука и изкуство Език: български език

Автоматизация, защита и сигнализация на електрически централи

В. А. Деянов (автор) Издателство: Техника Език: български език Раздел: Еле

Електрически апарати

Ангел Личев (автор) Издателство: Техника Език: български език Раздел: Елек

Въпроси и отговори по електротехника. Част 3: Електрически машини и трансформатори

Хуберт Мелузин (автор) Издателство: Техника Език: български език Раздел: Е

Наръчник по осветителна техника. В два тома. Том 1-2

Колектив (автори) | Кирил Богатев (редактор) Издателство: Техника Език: бълга

Обедняване на рудите при разработване на находища

Колектив (автори) Издателство: Техника Език: български език Раздел: Минно

Железобетонные конструкции

А. М. Ивянский (автор) Издателство: Сельхозгиз Език: руски език Раздел: А