Техническо чертане (за слаботоковите специалности в техникумите)

Продукти
КНИГИ
+
5,00 лв.
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Борис Танчев  |  Ангел Сокачев  (автори)

 

Издателство:   Просвета
Език: български език
Раздел: Учебници за техникуми
Етикет: електроника

 

Мека корица, голям формат  |  174 стр.  |  451 гр. 

(нова книга - отпечатана на качествена бяла хартия, наличност повече от 1 екземпляр).

 

С доставка до офис на Еконт може да имаш учебника още утре за 9 лв.

 

*

 

Анотация

 

В учебника са разгледани основните изисквания и правила за оформяне на чертежи и схеми на типови електронни устройства. Показани са основните машинни елементи за неразглобяеми и разглобяеми съединения и механизми, използувани в електронната техника. Описани са различните видове схеми и са дадени условните графични означения за тяхното съставяне. Разгледани са начините за оформяне на конструкторска и технологична документация.

Учебникът е предназначен за учениците от слаботоковите специалности и професии в техникумите, средните професионално-технически училища и средните общообразователни училища.

 

**

 

Съдържание

 

 

Глава 1. Основни изисквания при изготвяне на чертежите. 3

 

1.1.      Единна система за констурторска документация (ЕСКД)..... 3

 • Област на приложение и класификация на стан дартите за ЕСКД...  3
 • Видове изделия....  3
 • Видове конструкторски документи......  4

1.2.      Екипировка и организация на работното място.  4

 • Чертожни материали, инструменти и принадлежности..  4
 • Работа с чертожните инструменти и принадлежности.. 9
 • Основни изисквания към работното място и към процеса на чертане. 10
 • Автоматизация на чертожния процес... 11
 • Размножаване на документацията.....  11

1.3.      Оформяне на чертежните листа.... 12

 • Шрифтове... 12
 • Линии..........  13
 • Формат и оформление на чертежните листа...  14
 • Мащаби... 17
 • Диаграми...  17

1.4.      Основни правила за изпълнение на чертежите.. 19

 • Общи изисквания към чертежите..... 19
 • Правоъгълно проектиране върху взаимноперпендикулярни равнини... 19
 • Основни правила за изпълнение на изгледи . 20
 • Разрези и сечения.....  22
 • Графични означения на материалите. 25
 • Нанасяне на размери... 26
 • Точност на размерите ....  29
 • Последователност на изработване на чертежите на детайли.. 31

 

 

Глава 2. Изобразяване на съединения, предавки и пружини... 34

 

2.1. Условно изобразяване на резби.. 34

2.2.Разглобяеми съединения....  36

 • Резбови съединения..... 36
 • Шпонкови, шлицови и щифтови съединения.. 38

2.3. Неразглобяеми съединения. 40

2.4. Предавателни механизми.. 42

 • Оси и валове........ 42
 • Лагери.................  43
 • Зъбни предавки....  44

2.5. Пружини.............  45

2.6. Кинематични схеми... 46

 

 

Глава 3. Изобразяване на електронни детайли и изделия. 49

 

3.1. Чертежи на електронни детайли..  49

3.2. Чертежи на електронни изделия. 49

 

 

Глава 4. Сборен чертеж и чертеж на общия вид.. 53

 

4.1. Начертаване на сборен чертеж и чертеж на общия вид.. 53

4.2. Разчитане на чертеж на сглобена единица... 53

4.3. Детайлиране на чертеж на сглобена единица.... 54

 

 

Глава 5. Чертане на електронни схеми... 58

 

5.1.      Класификация на схемите...  58

 • Термини и определения.... . 59
 • Групи схеми............  59

5.2.      Типове схеми..  59

 • Структурни схеми...... 59
 • Функционални схеми..... 59
 • Принципни схеми.........  60
 • Еквивалентни схеми ...... 60
 • Схеми на съединенията...  60
 • Общи схеми на съединенията... 61
 • Схеми на включване....... 61
 • Схеми на разположението.... 61
 • Схеми на електросъоръженията и инсталациите в проектите (плановете)..  61
 • Схеми на електроснабдяването и връзките.. 61

5.3.      Изграждане и оформяне на схемите..  62

 • Общи положения..... 62
 • Общи правила за изпълнение на схемите..  63
 • Правила за изпълнение на структурните схеми.... 64
 • Правила за изпълнение на функционалните схеми..  64
 • Правила за изпълнение на принципните схеми.... 64
 • Правила за изпълнение на еквивалентните схеми..  69
 • Правила за изпълнение на схемите на съединенията...  70
 • Правила за изпълнение на общите схеми на съединенията.. 71
 • Правила за изпълнение на схемите на включване ...  72
 • Правила за изпълнение на схемите на разположението.. 73

 

 

Глава 6. Условни графични означения в електронните схеми.. 73

 

6.1. Основни изисквания... 73

6.2. Стандартни условни графични означения... 73

 • Означения с общо предназначение (БДС 2.734 — 82). 73
 • Резистори (БДС 2.721-80).. . 77
 • Кондензатори (БДС 2.724- 80)....  78
 • Индукционни бобини, дросели, трансформатор и трансдуктори и магнитни усилватели (БДС 2.727 — 81). 79
 • Полупроводгакови уреди (БДС 2.711 — 79).. 80
 • Електровакуумни и йонни уреди (БДС 2.723 — 80). 82
 • Електрохимически и електротермични източници (БДС 2.705 - 79)   85
 • Разрядници и предпазители (БДС 2.725-80)..  85
 • Елекрически въртящи се маши™ (БДС 2.704—79).. 86
 • Електроизмервателни уреди (БДС 2.7388 — 82)... 86
 • Електромагнити (БДС 8348-70).... 87
 • Комутационни устройства и контактни съединения (БДС 2.755-78).87
 • Приемаща част на елекромеханичга устройства (БДС 2.71-79)..  92
 • Елементи на телефонната апаратура (БДС 2.717—79).. 94
 • Телефонга комупщион™ системи (БДС 2.708 — 79)... 95
 • Телефон™ апарати (БДС 2.706-79)..  96
 • Телефон™ централи и номератори (БДС 2.707-79).. 97
 • Телеграф™ апарати и транслац™ (БДС 2.740 - 78).. 98
 • Електроакустични уреди (БДС 2.716-86).. 99
 • Предаваща, приемаща и транслационнна апаратура (БДС 2.742 - 82)   102
 • Елементи на цифровата техника (БДС 2.749—85)... 104
 • Радиостанщш (БДС 2.702- 78)... 109
 • Антени (БДС 2.703 - 79).... 110
 • Свръхвисокочестотни линии и елементите им (БДС 2.719-80)  111
 • Пиезоелектрически елементи и закъснителни магнитострикционни (БДС 2.750 - 85).. 111

6.3.       Чертане на схеми на елекротш възли и устройства с общо предназначение... 113

 

 

Глава 7. Чертане на електронни печатни платки ...  120

 

7.1. Общи положения.........  120

7.2. Основни термини и определения........  120

7.3. Правила за изпълнение на чертежи на печатни платки... 121

7.4. Чертане на графичен оригинал на печатна платка..  125

 

 

Глава 8. Чертане на електронни схеми.. 132

 

 

Глава 9. Конструкторска и технологична документация.. 152

 

9.1. Фактори, които влияят върху консктрукцията на електронните изделия.  152

9.2. Конструкторски документи....  153

9.3. Съхраняване на конструкторската документация... 153

9.4. Внасяне на изменения в чертежите.... 154

9.5. Проверка на чертежите.......  154

9.6. Технологична документация... 55

9.7. Графична документация на телефонен апарат.. 158

 

 

Литература....  172

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Ангел Сокачев, Борис Танчев
Издателство
Просвета
Етикети
електроника
Град
София
Година
1991
Страници
174
Състояние
нова книга
Националност
българска
Издание
второ
Корица
мека
Формат
голям
Ширина (мм)
215
Височина (мм)
280
Дебелина (мм)
8
Тегло (гр.)
451
Съдържание

Съдържание

 

 

Глава 1. Основни изисквания при изготвяне на чертежите...... 3

 

1.1.      Единна система за констурторска документация (ЕСКД)..... 3

 • Област на приложение и класификация на стан дартите за ЕСКД...  3
 • Видове изделия....................................................................... 3
 • Видове конструкторски документи........................................ 4

1.2.      Екипировка и организация на работното място..................... 4

 • Чертожни материали, инструменти и принадлежности........ 4
 • Работа с чертожните инструменти и принадлежности......... 9
 • Основни изисквания към работното място и към процеса на чертане. 10
 • Автоматизация на чертожния процес................................... 11
 • Размножаване на документацията......................................... 11

1.3.      Оформяне на чертежните листа............................................ 12

 • Шрифтове.............................................................................. 12
 • Линии..................................................................................... 13
 • Формат и оформление на чертежните листа....................... 14
 • Мащаби................................................................................. 17
 • Диаграми............................................................................... 17

1.4.      Основни правила за изпълнение на чертежите..................... 19

 • Общи изисквания към чертежите.......................................... 19
 • Правоъгълно проектиране върху взаимноперпендикулярни
  равнини.................................................................................. 19
 • Основни правила за изпълнение на изгледи ........................ 20
 • Разрези и сечения.................................................................. 22
 • Графични означения на материалите.................................... 25
 • Нанасяне на размери............................................................. 26
 • Точност на размерите .......................................................... 29
 • Последователност на изработване на чертежите на
  детайли.................................................................................. 31

 

 

Глава 2. Изобразяване на съединения, предавки и пружини... 34

 

2.1. Условно изобразяване на резби............................................ 34

2.2.Разглобяеми съединения....................................................... 36

 • Резбови съединения............................................................... 36
 • Шпонкови, шлицови и щифтови съединения....................... 38

2.3. Неразглобяеми съединения................................................... 40

2.4. Предавателни механизми...................................................... 42

 • Оси и валове.......................................................................... 42
 • Лагери.................................................................................... 43
 • Зъбни предавки..................................................................... 44

2.5. Пружини................................................................................ 45

2.6. Кинематични схеми............................................................... 46

 

 

Глава 3. Изобразяване на електронни детайли и изделия........ 49

 

3.1. Чертежи на електронни детайли........................................... 49

3.2. Чертежи на електронни изделия........................................... 49

 

 

Глава 4. Сборен чертеж и чертеж на общия вид....................... 53

 

4.1. Начертаване на сборен чертеж и чертеж на общия вид...... 53

4.2. Разчитане на чертеж на сглобена единица........................... 53

4.3. Детайлиране на чертеж на сглобена единица...................... 54

 

 

Глава 5. Чертане на електронни схеми...................................... 58

 

5.1.      Класификация на схемите..................................................... 58

 • Термини и определения........................................................ 59
 • Групи схеми........................................................................... 59

5.2.      Типове схеми......................................................................... 59

 • Структурни схеми................................................................. 59
 • Функционални схеми............................................................ 59
 • Принципни схеми.................................................................. 60
 • Еквивалентни схеми ............................................................. 60
 • Схеми на съединенията......................................................... 60
 • Общи схеми на съединенията............................................... 61
 • Схеми на включване.............................................................. 61
 • Схеми на разположението.................................................... 61
 • Схеми на електросъоръженията и инсталациите в проектите (плановете)..  61
 • Схеми на електроснабдяването и връзките........................... 61

5.3.      Изграждане и оформяне на схемите..................................... 62

 • Общи положения.................................................................. 62
 • Общи правила за изпълнение на схемите............................. 63
 • Правила за изпълнение на структурните схеми................... 64
 • Правила за изпълнение на функционалните схеми.............. 64
 • Правила за изпълнение на принципните схеми.................... 64
 • Правила за изпълнение на еквивалентните схеми................ 69
 • Правила за изпълнение на схемите на съединенията............ 70
 • Правила за изпълнение на общите схеми на съединенията... 71
 • Правила за изпълнение на схемите на включване ................ 72
 • Правила за изпълнение на схемите на разположението....... 73

 

 

Глава 6. Условни графични означения в електронните схеми.. 73

 

6.1. Основни изисквания.............................................................. 73

6.2. Стандартни условни графични означения............................ 73

 • Означения с общо предназначение (БДС 2.734 — 82)......... 73
 • Резистори (БДС 2.721-80)..................................................... 77
 • Кондензатори (БДС 2.724- 80).............................................. 78
 • Индукционни бобини, дросели, трансформатор и трансдуктори и магнитни усилватели (БДС 2.727 — 81). 79
 • Полупроводгакови уреди (БДС 2.711 — 79)....................... 80
 • Електровакуумни и йонни уреди (БДС 2.723 — 80)............ 82
 • Електрохимически и електротермични източници (БДС 2.705 - 79)     85
 • Разрядници и предпазители (БДС 2.725-80)......................... 85
 • Елекрически въртящи се маши™ (БДС 2.704—79)............. 86
 • Електроизмервателни уреди (БДС 2.7388 — 82)................. 86
 • Електромагнити (БДС 8348-70)............................................ 87
 • Комутационни устройства и контактни съединения (БДС 2.755-78).87
 • Приемаща част на елекромеханичга устройства (БДС 2.71-79)..  92
 • Елементи на телефонната апаратура (БДС 2.717—79)........ 94
 • Телефонга комупщион™ системи (БДС 2.708 — 79).......... 95
 • Телефон™ апарати (БДС 2.706-79)...................................... 96
 • Телефон™ централи и номератори (БДС 2.707-79)............. 97
 • Телеграф™ апарати и транслац™ (БДС 2.740 - 78)............. 98
 • Електроакустични уреди (БДС 2.716-86)............................. 99
 • Предаваща, приемаща и транслационнна апаратура (БДС 2.742 - 82)   102
 • Елементи на цифровата техника (БДС 2.749—85)............... 104
 • Радиостанщш (БДС 2.702- 78)............................................. 109
 • Антени (БДС 2.703 - 79)....................................................... 110
 • Свръхвисокочестотни линии и елементите им (БДС 2.719-80)       111
 • Пиезоелектрически елементи и закъснителни магнитострикционни (БДС 2.750 - 85).. 111

6.3.       Чертане на схеми на елекротш възли и устройства с общо предназначение... 113

 

 

Глава 7. Чертане на електронни печатни платки ...................... 120

 

7.1. Общи положения.................................................................. 120

7.2. Основни термини и определения......................................... 120

7.3. Правила за изпълнение на чертежи на печатни платки....... 121

7.4. Чертане на графичен оригинал на печатна платка.............. 125

 

 

Глава 8. Чертане на електронни схеми...................................... 132

 

 

Глава 9. Конструкторска и технологична документация........ 152

 

9.1. Фактори, които влияят върху консктрукцията на електронните изделия.  152

9.2. Конструкторски документи.................................................. 153

9.3. Съхраняване на конструкторската документация................ 153

9.4. Внасяне на изменения в чертежите...................................... 154

9.5. Проверка на чертежите........................................................ 154

9.6. Технологична документация.............................................. 155

9.7. Графична документация на телефонен апарат.................... 158

 

 

Литература........................................................................................ 172

Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

 • До 60 лв. - цена 4 лв.
 • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

 • До 100 лв. - цена 5 лв.
 • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.12.2021 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!