Технология на кожено-галантерийното производство

Продукти
КНИГИ
+
16,50 лв.
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Анна Червенова  |  Георги Апостолов  |  Антоанета Мутафчийска  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Учебници за техникуми
Етикети:

мода и облекло

Учебници за техникуми (Техника)

 

Мека корица, среден формат  |  223 стр.  |  269 гр.

(неизползвана книга - здраво и чисто книжно тяло, леко деформирано при предната корица от захващане на пакета с връв в печатницата)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

В учебника са разгледани основните технологични процеси при производството на кожено-галантерийни изделия.

Описани са технологиите за изработването на дребни кожено-галантерийни изделия, дамски, спортни и багажни чанти и куфари. Изложени са основните методи, които се прилагат в кожено-галантерийната промишленост.


**


УВОД

Предмет на технологията на кожено-галантерийните изделия е изучаването на процесите на най-рационалното разкрояване на основните материали, обработката на детайлите, свързването им с помощта на спомагателни материали във възли и в готови изделия и тяхната дообработка. Многообразието на използуваните материали — естествени и изкуствени кожи, текстилни материали, лепила, конци, обков, финишни средства и др., определя връзката на технологията с материалознанието и химията. За качествено изпълнение на технологичните операции се изисква и основно познаване на някои химични и физико-химични процеси /лепене, високочестотно заваряване, боядисване/.

Методите на математико-статистическия контрол са най-ефективните методи за регулиране на технологичните процеси и за ефикасен, действен контрол на суровините и на готовите изделия. Основани на законите на математическата статистика и на теорията на вероятностите, съоръжени с електронноизчислителна техника, те спомагат да се постави на строго научна основа производството на кожено-галантериини изделия. Чрез концентрация, специализация и модернизация на производствените процеси се създават условия за прилагане на съвременните научно-технически постижения и в кожено-галантерийния подотрасъл. Усъвършенствуването на съоръженията и инструментите и на технологичния процес спомага за премахване на трудопоглъщащите, непривлекателни, нископроизводителни ръчни операции и за увеличаване на производителността на труда.

**

СЪДЪРЖАНИЕ (кратко)

3 Увод

5 1. Кожено-галантерийно производство
21 2. Разкрояване на материалите
68 3. Подготвителни операции
106 4. Методи за свързване на детайлите в галантерийни изделия
131 5. Полуфабрикати и сглобяването им в изделия
180 6. Дървообработващи операции
186 7. Технологии за изработване на кожено-галантерийни изделия

***
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Увод  3
 
 
1. Кожено-галантерийно производство
 
1.1. Класификация иа кожено-галантерийните изделия и изисквания към тях. 5
1.2. Класификация и предназначение на детайлите на кожено-галантерийните изделия.... .....15
1.2.1. Детайли на чантите... 15
1.2.2. Детайли на куфарите 19
1.2.3. Детайли на портфейлите и ръкавиците. 19
 
 
2. Разкрояваме на материалите
 
2.1. Организация на цеха за разкрояване. 21
2.2. Теоретични постановки на рязането  23
2.2.1. Рязане при неподвижен материал и движение на ножа. 24
2.2.2. Рязане при едновременно движение на ножа и материала във взаимноперпендикулярни посоки. 28
2.2.3. Рязане при движение на материала срещу неподвижен нож ... 29
2.3. Технологичен процес на разкрояването... .30
2.3.1. Подготовка не материалите за разкрояване.. 30
2.3.2. Методи и системи за разкрояване... .35
2.3.3. Разкрояване на лицеви, междинни и хастарски детайли.. 38
2.4. Използваемост на основните и спомагателните материали.. 44
2.4.1. Определяне разхода на основните материали, измервани и изразходвани по площ. 44
2.4.2. Начини за установяване на разходни норми на основни материали, изразходвани по площ.. .45
2.4.3. Измерване площта на детайлите с планиметър. 45
2.4.4. Видове отпадъци при разкрояването... 49
2 5. Фактори, влияещи върху използваемостта на материалите.. 50
2.5.1. Влияние на вместимостта на детайлите.. 50
2.5.2. Влияние на площта, формата и линейните размери на детайлите  .52
2.5.3 Значение т!а големината на площта на кожата. 54
2.5.4. Значение на отношението между средната площ на кожите и средната площ на детайлите   55
2.5 5. Влияние на качеството на материала и разпределението на дефектите върху площта на кожите   56
2 5.6. Значение на формата на материал. .  .57
2.5.7. Влияние на топографската структура на кожите и изисквания към разкрояваните от тях детайли.... ......57
2.5.8. Влияние на дебелината на материала. 
2.5.9. Влияние на свойствата на тъканта при разкрояване на текстилни материали и кожозаместители..... ..58
2.6. Определяне процента на използваемост.. 59
2.7. Разходни норми за основни и спомагателни материали.... 60
2.7.1. Разходна норма за детайли от естествени кожи. .60
2.7.2. Разходна норма за текстилни материали и заместители на кожи .  62
2.7.3. Разходна норма за спомагателни материали. .63
2.7.4. Комплектуване на детайлите. 65
 
 
3. Подготвителни операции
 
3.1. Изравняване на детайлите по дебелина — изцепване, шпалтиране.  68
3.2. Трашене на детайлите... 70
3.2.1. Видове трашене... 70
3.2 2. Трашене на картони. 74
3.3. Комбинирано трашене.. 75
3.3.1. Изработване на профилен шаблон.  .77
3.4. Развлакняване повърхността на детайлите/шлайфане/. 78
3.5. Пробиване на отвори, прорези, насечки и белязане на детайли. .79
3.6. Шагрениране и клиширане на кожено-галантерийни детайли.   81
3.6.1. Шагрениране на кожено-галантерийни детайли.   81
3.6.2. Клиширане на кожено-галантерийни детайли..85
3.7. Белязане на детайли/маркиране/... ..86
3.7.1. Ръчно белязане... ..86
3.7.2. Машинно белязане .87
3.7.3. Технологично изпълнение на операцията ... .88
3.8. Дублиране и каширане на кожено-галантерийни детайли... .89
3.8.1. Дублиране на детайлите. .90
3.8.2. Каширане на детайлите... .93
3.8.3. Импрегниране /втвърдяване/ на кожено-галантерийни детайли ... .93
3.9. Боядисване на рязаните ръбове на кожено-галантерийни детайли. . .94
3.9.1. Методи за нанасяне на боята... ...94
3.10. Декориране на кожено-галантерийни детайли . 96
3.10.1. Комбиниране на лицеви материали ... 96
3.10.2. Шиене на декоративни тегели и кантове .. 97
3.10.3. Декориране чрез печат и горещо обгаряне. .. 97
3.10.4. Декориране на галантерийни детайли по метода на флоковия печат. 98
3.10.5. Перфориране . .99
3.10.6. Депортиране на кожено-галантерийни детайли чрез оплитане, басти и набори.. 100
3.10.7. Декориране с високочестотен ток. 
 
 
4. Методи за свързваме на детайлите в галантерийни изделия
 
4.1. Механични методи на свързване на детайлите.. 106
4.1.1. Конечни шевове. 106
4.1.2. Твърди шевове... .115
4.2. Химични методи за свързване на детайлите в галантерийните изделия ....117
4.2.1. Заваряване на полимерни материали...  117
4.2.2. Високочестотно заваряване — електрофизични оснoви. 118
4.2.3. Съединяване чрез лепене  125
 
 
5. Полуфабрикати и сглобяването им в изделия
 
5.1. Лицеви полуфабрикати.. 131
5.1.1. Обработване рязаните краища на детайлите... 131
5.1.2. Междуоперационно белязане.. 132
5.1.3. Нанасяне на лепило за подгъване и монтажни операции.... ..134
5.1.4. Подгъване. Видове подгъви. Особености  135
5.1.5. Кантиране. Видове кантове. Особености...... 133
5.1.6. Кедериране. Видове кедери. Особености.... .140
5.1.7. Монтажни операции. Монтиране на ципа.. 142
5.1.8. Видове гарнитури. Изработване на гарнитурите.. 144
5.1.9. Видове дръжки и тяхното изработване. .147
5.1.10. Видове обков. Методи на монтиране... .153
5.2. Формуване на детайли и възли за кожено-галантерийни изделия. . . .155
5.2.1. Вакуумно формуване на детайли и възли за кожено-галантерийни изделия.. 157
5.2.2. Формуване на детайли чрез леене.... .158
5 3. Сглобяване на лицевите полуфабрикати.. .160
5.4. Хастарски полуфабрикати.. ..163
5.4.1. Видове хастари. Видове вътрешни джобове... 163
5.4.2. Изработване на вътрешни джобове... 166
5.4.3. Изработване на хастари.... .169
5.5. Сглобяване на полуфабрикатите в готово изделие .. 174
 
 
6. Дообработващи операции .. 180
 
 
7. Технологии за изработване на кожено-галантерийни изделия
 
7.1. Дребни кожено-галантерийни изделия... .186
7.1.1. Технология за изработване на портмонета портфейли.. 186
7.1.2. Технология за изработване на ръкавици... .188
7.2. Същност и особености на процесите за производство на едри кожено-галантерийни изделия.  195
7.3. Технология за конфекциониране на куфари. . .200
 
****
 
Материалът е онагледен с 47 фигури и 5 таблици в текста.
 
 
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Анна Червенова, Георги Апостолов, Антоанета Мутафчийска
Издателство
Техника
Етикети
мода и облекло, Учебници за техникуми (Техника)
Град
София
Година
1988
Страници
224
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здраво и чисто книжно тяло, леко деформирано при задната корица от захващане на пакета с връв в печатницата
Националност
българска
Корица
мека
Формат
среден
Тираж (бр.)
900 + 21
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
13
Тегло (гр.)
267
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 5 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.12.2021 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!