КНИГИ
Брандове
В наличност:
Език
Автор
Издателство
Издателска група
Поредица
Серия
Трилогия
Етикети
Преводач
Съставител
Редактор
Художник
Град
Година
Състояние
Националност
Антикварна книга
Книга с автограф
Корица
Формат
Изпълнител
Издател
Формат
SPARS code
Година на издаване
Брой дискове
Състояние
Цена
 лв.
 лв.

Учебници за техникуми

Филтри
Дата (ново към старо)
Материалознание в електрониката

Румен Пранчов (автор) Издателство: Нови знания Език: български език Раздел:

Електрическо силово обзавеждане на промишлените предприятия. Част I

Учебник за III и IV курс на силнотоковите техникуми - специалност електроенергетика и електрообзавеж

Автомобилни двигатели с вътрешно горене

Учебник за техникумите по механотехника, енергетика и автотранспорт Иван Я. Райков | Генади Н.

Ремонт на автомобилите

Борис Клебанов | Владимир Маслов | Владимир Кузмин (автори) Издателство: Техника

Стенография

Учебник за средните политехнически училища (1990 г.) София Кючекова | Любка Димитрова | Вале

Отоплителна, вентилационна, климатична техника и топлофикация

Учебник за учениците от специалността топлинна и хладилна техника за техникумите по енергетика и мех

Сборник задачи по съпротивление на материалите

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника и енергетика. Борис Спасов (автор)

Елементи на електрическите уредби

Учебникът е предназначен за учениците от XI клас (II сте­пен) на ЕСПУ, които овладяват широкопр

Електрически апарати (учебник за техникумите)

Учебник за техникумите по електротехника и механотехника. Ангел Личев (автори) Издате

Електрически измервания на неелектрически величини

Учебник за техникумите, специалност автоматизация на производството. Димитър Русев | Донка Пен

Технология на кулинарната продукция. Част 2

Учебник за техникумите по обществено хранене. Георги Сомов | Стамен Стамов | Недялка Краевск

Машини и съоръжения за обработка на мрамор

Учебник за техникумите по добив и обработване на мрамор. Никола Мърхов | Запрян Рошлев (автор

Техника за производство на облицовъчни материали

Никола Мърхов | Кристина Грозева (автори) Издателство: Техника Език: български

Технология на шлосерството

С. Г. Йоцов (автор) Издателство: Народна просвета Език: български език Разд

Експлоатация на хидромелиоративните системи

Учебник за селскостопанските техникуми, специалност "Селскостопански мелиорации" Иван Цонев |

Технологично обзавеждане на месокомбинатите

Я. Чорбов | К. Кирезиев | Б. Божилова-Косева (автори) Издателство: Земиздат Е

Изотопна техника, дозиметрия и лъчезащита

Учебник за техникумите по електротехника, специалност електронна техника, специализация ядрена елект

Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника. Петко Влъчков | Николай Генков (автори)

Механика

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника. А. Дянков | Л. Шишков (автори)

Техническа механика

Учебник за II и III курс на професионално-техническите училища по металообработване за всички специа

Техническа механика

Учебник за немашиностроителните техникуми. Янчо Арнаудов | Методи Атанасов (автори)

Дескриптивна геометрия

Учебник за техникумите Цанко Дилов | Анани Лангов | Антон Антонов (автори) Издате

Ремонт на моторни превозни средства (МПС). Ръководство

К. Агура | Б. Димов | Х. Хампарян (автори) Издателство: Техника Език: българ

Художествено проектиране на обувни и кожено-галантерийни изделия

Учебник за техникумите по кожени изделия Пенка Димитрова-Попска | Цаньо Иванов (автори)

Технология на целулозата

Учебник за учениците от техникумите, специалност технология на целулозата, хартията и картоните, кои