Увод във физиката на твърдото тяло. В две части. Част 1 (1977)

Продукти
КНИГИ
+
6,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Учебник за студентите по физика (профил физика на твърдото тяло) от Софийския университет, но като допълнително учебно помагало може да се ползва и от студенти от ВТУЗ.

 

Милко Борисов  |  Красимира Маринова  (автори) 

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Физика и астрономия
Етикети:

За студенти по физика

физика на твърдото тяло

 

Твърда корица, среден формат  |  320 стр.  |  373 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид, наличност повече от 1 екземпляр)

 

*

 

Анотация

 

Настоящата книга, която представлява Първа част на уводен курс във фи­зиката на твърдото тяло, е учебник за студентите по физика (профила фи­зика на твърдото тяло) от Софийския университет. В книгата са отразени след­ните въпроси: статика на кристалната решетка, изучаваща структурата на кри­сталната решетка, нейната вътрешна симетрия, и кристалофизика, която, използу-вайки феноменологичния подход, обяснява много макроскопични свойства на твърдите тела — механични, термодинамични, електрични, магнитни, оптични.

 

Книгата може да бъде препоръчана като допълнително учебно помагало и за студентите от ВТУЗ. Тя ще бъде полезна и за младите специалисти и препо­даватели по физика, а също така и за научните работници от граничещите с фи­зиката области на науката, желаещи да се запознаят с основните представи и методи на физиката на твърдото тяло.

 

**

 

Съдържание
 
ПРЕДГОВОР
 
УВОД
 
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИЗИКАТА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО
 
 
I. СТАТИКА НА КРИСТАЛНАТА РЕШЕТКА
 
 
Първа глава
КВАНТОВА ХИМИЯ
 
§ 1  Състояния на електрона в атома на водорода 13
§ 2. Електронна структура на многоелектронните атоми 18
§ 3. Общи характеристики на атомите, определящи вида на връзката между тях 22
§ 4. Йонна връзка в молекулите и кристалите 26
§ 5, Ковалентна връзка и обменни сили 34
§ 6, Други видове връзки и сили между частиците в кристалите и молекулите 48
Литература
 
 
Втора глава
КРИСТАЛОГРАФИЯ
 
§ 7 Кристална решетка , 56
§ 8. Геометрия  на пространствената решетка 61
§ 9. Обратна пространствена решетка . 66
§ 10. Операции и елементи на симетрия при кристалите 73
§ 11. Съчетаване на елементите на симетрия при кристалите 81
§ 12 Точкови групи на симетрия (класове на симетрия) при кристалите 86
§ 13. Симетрия на кристалните решетки (пространствени групи на симетрия) 99
Литература
 
 
Трета глава
КРИСТАЛОХИМИЯ (СТРУКТУРА НА ИДЕАЛНИТЕ КРИСТАЛИ)
 
§ 14. Кристални решетки опаковки от еднакви сфери ........ 111
§ 15, Кристални структури при химичните елементи ......... 117
§ 16, Кристални структури при химичните съединения 121
Литература
 
 
Четвърта глава
СТРУКТУРА НА РЕАЛНИТЕ КРИСТАЛИ
 
§ 17, Точкови дефекти в кристалните решетки на реалните кристали . 127
§18. Дислокации в кристалните решетки на реалните кристали. . . 134
Литература
 
 
Петаглава
ДИФРАКЦИЯ НА ВЪЛНИ ОТ КРИСТАЛНА РЕШЕТКА
 
§ 19. Уравнения на Лауе . . . . 145
§ 20. Фактори, които определят интензивността на   максимумите при дифракция на рентгенови лъчи от кристалните решетки ...... 153
§ 21. Експериментални методи на рентгеновия структурен анализ   . 158
Литература
 
 
II. КРИСТАЛОФИЗИКА
 
 
Шеста глава
ЕЛАСТИЧНИ СВОЙСТВА НА КРИСТАЛИТЕ
 
§ 22. Механично напрежение 155
§ 23. Деформация   173
§ 24. Еластични модули 177
Литература
 
 
Седма глава
СВОЙСТВА НА КРИСТАЛИТЕ, ОПИСВАНИ СЪС СИМЕТРИЧНИ ТЕНЗОРИ ОТ ВТОРИ РАНГ
 
§ 25. Общи особености на физичните свойства на кристалите, описвани със симетрични тензори от втори ранг 154
§ 26. Симетрия на свойствата на кристалите 189
§ 27. Примери за равновесни свойства на кристали,  описвани със симетрични тензори от втори ранг 191
§ 28. Примери за неравновесни свойства на кристали, описвани със симетрични тензори от втори ранг 197
Литература
 
 
Осма глава
ДИЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА КРИСТАЛИТЕ
 
§ 29. Поляризуемост на отделните частици 202
§ 30. Връзка между поляризуемостта на отделните частици и макроскопическите свойства на диелектрика 212
§ 31. Пироелектричество 219
§ 32. Сегнетоелектрици и антисегнетоелектрици 223
§ 33. Пиезоелектричество и електрострикция  237
§ 34. Връзки между еластичните, термичните и електричните явления в кристалите 248
Литература
 
 
Девета глава
КРИСТАЛООПТИКА
 
§ 35. Двойно пречупване на  светлината в кристали 257
§ 36. Електрооптичен и пиезооптичен ефект 263
§ 37. Въртене на равнината на поляризация в кристали 267
Литература
 
 
Десета глава
МАГНИТНИ СВОЙСТВА НА КРИСТАЛИТЕ
 
§ 38. Магнитни моменти на атомите и йоните . 272
§ 39. Диамагнетизъм 277
§ 40. Парамагнетизъм     281
§ 41. Феромагнетизъм .  287
§ 42. Антиферомагнетизъм и феримагнетизъм , 297
§ 43. Магнитни резонансни явления ] 308
Литература
 
***
 

Предговор

 

Настоящият учебник е написан по новата учебна програма на общия курс по физика на твърдото тяло за студентите от този профил. Подобен курс се чете на студентите от специализацията физика на твърдото тяло и специалността физика на полупровод­ниците при Физическия факултет на Софийския университет от учебната 1960—1961 г. Той може да служи и за самообразование на, физици и инженери, които се нуждаят от обща подготовка по физика на твърдото тяло.

 

В тази книга са разгледани въпроси от първите два основни раздела иа курса: I. Статика на кристалната решетка и II. Крис-талофизика, които се четат в течение на един семестър по чети­ри часа седмично. Втората част на учебника ще обхваща разде­лите: III. Динамика на кристалната решетка и IV. Електронна структура и електронни процеси в кристалите.

 

Обемът и съотношението на отделните въпроси в курса са опре­делени освен от предвидения за тях хорариум и от собствената ни преценка за тяхното фундаментално и приложно значение.

 

Курсът има за задача да даде обща култура, необходима за всеки тесен специалист, по основните раздели от огромната област на физиката на твърдото тяло. По-нататъшна специализация по някои от разделите на физиката на твърдото тяло студентите получават чрез по-специалните курсове.

 

Наред с използуването на опростени модели, на базата на които най-добре може да се разбере физическата същност на яв­ленията, курсът преследва и целта да разкрие сложността на фи­зичните явления и свойствата на кристалите, тяхното богатство и многообразие и сложните взаимни връзки помежду им.

 

Към курса е посочена основна литература главно с цел да се използува за по-добро усвояване и задълбочаване на общата кул­тура в областта на физиката на твърдото тяло. Тя не е подбира­на е оглед на по-нататъшната тясна специализация на читателя.

 

София, март 1976 г.                                                                        

От авторите

 
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Милко Борисов, Красимира Маринова
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
За студенти по физика, физика на твърдото тяло
Град
София
Година
1977
Страници
320
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
18
Тегло (гр.)
373
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 5 лв.над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!