Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

В света на случайните събития (1965)

  • Издателство: Техника

В света на случайните събития (1965)

  • Издателство: Техника

Книжката разказва в популярна форма за тази огромна роля, която играе елементът на случайността в заобикалящия ни свят.

Автор:   Л. А. Растригин
Издателство:   Техника
Език:   Български
Раздел:   Математика 
Преводач:   Николай Г. Бончев
Страници:   76
Корица:   Мека
Размери (мм):   130 х 195 х 5
Тегло (грама):   71
Етикет:   елементарна математика

 

Забележка: Използвана книга с чисто от употреба книжно тяло, малко петно от навлажняване в горния край и позахабен външен вид.

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Оригинално заглавие:

В мире случайных событий (1963)

*

АНОТАЦИЯ

Книжката разказва в популярна форма за тази огромна роля, която играе елементът на случайността в заобикалящия ни свят. С няколко примера е показано използуването на случайността в практическата дейност на човека. Дава се елементарно обяснение на метода Монте Карло и начини за решаване на задачите от теорията на игрите, в основата на които стои използуването на елемент на случайност. Описва се ролята на случайността в разпознаването на зрителни образи. Изключително важна роля играе случаят в еволю­цията и усъвършенствуването на организмите. В книжката се разказва за хомеостата — уред, идеята за който е под­сказана от природата. В последната глава се описват мето­дите за настройване на сложни системи и се обсъждат пре­димствата на метода на случайното търсене.

Книжката е предназначена за широк кръг читатели и не изисква специална подготовка.

**

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Въведение 3
Методът Монте Карло 6
Случайността в играта 14
Обучение, условни рефлекси и случайност 20
Проблемът на разпознаването 33
Ролята на случайността в еволюцията 41
Самонастройващите се системи и случайността 52
Заключение 73

***

ВЪВЕДЕНИЕ

Каква е ролята на случайността в нашия живот ? Който се е замислял над този въпрос, сигурно е забелязал до­колко силно зависим ние от случая. Случайности ни зао­бикалят от всички страни, сякаш се стремят да превърнат в хаос нашите представи за околния свят.

В науката и техниката случайността обикновено се е разглеждала като враг, като досадна пречка на пътя на точното изследване. Случайността пречи да се предвижда даже най-близкото бъдеще, да не говорим за това, че тя прави невъзможни по-далечните прогнози. Случайни сму-ще ния не само затрудняват, но и съвсем прекъсват връз-ката между отдалечени един от друг пунктове. Случаят носи много неприятности на хората и във всекидневния живот.

Още отдавна хората са встъпили в борба със случай­ността. Тази борба е вървяла и върви по две направления. Първото се характеризира с опити да се разкрият при­чините на случайното събитие и с това да се отстрани случайността въобще.

Например досега се смяташе, че полът на новороде­ното дете се определя от случая. Обаче физиолозите съвсем наскоро разкриха причините, от които зависи полът на детето. По такъв начин учените изтръгнаха нова тайна от природата и с това унищожиха случайността, която тук е била само прикритие на нашето незнание.

Подобни положения се създават в науката и живота много често. Именно това е заставило К. А. Тимирязев да произнесе гневните думи: „. . . какво е това случай ? Празна дума, с която се прикрива невежеството, уловка за ленивия ум. Нима съществува в природата случай ? Нима той е възможен ? Нима е възможно действие без причина?" (Кратък очерк на Дарвиновата теория).

Действително всяко събитие има напълно определена причина. Такава причина има и всяко случайно събитие. Тази причина сама по себе си е следствие на някаква друга причина и т. н. Ако тази верига от причини и следствия е проста и се вижда лесно, събитието не може да се смята за случайно. Но ако тази верига е сложна и не се поддава на проследяване, събитието се нарича случайно.

Например съдбата на подхвърляна нагоре монета може точно да се опише с верига от причини и следствия. Но тогава ще се наложи да се въведат в разглеждането та­кива фактори като пулса, емоционалното настроение на хвърлящия и т. н. Да се проследи такава верига практи­чески е невъзможно, тъй като е неизвестно в какви еди­ници да се измерва например настроението на човека, под­хвърлящ монетата.

По такъв начин, макар и причина да има, пак не можем да предскажем резултата и той в дадения случай така си и остава случаен. Тук сложната верига от причини и следствия довежда до това, че събитието става непред­сказуемо.

Но какво е това „непредсказуемо събитие" ? Нима за него нищо не може да се каже ? Нима сблъсквайки се с такъв род случайност, трябва да отпускаме ръце ?

Не! Хората отдавна още са забелязали, че случайността има свои свойства и за „непредсказуемото" събитие може много да се каже. Така в опита чс подхвърляне на моне­тата може да се твърди, че приблизително в половината от случаите монетата ще падне с герба нагоре и в поло­вината — с цифрата (лицето) нагоре. Следователно слу­чайността може и трябва да се изследва. Именно затова още през XVII в. били положени основите на теорията на вероятностите — науката за случайните събития.

Това е и второто направление в борбата със случай­ността, поставящо си за цел изучаването на закономер­ността в случайните събития. При изследването на тези закономерности случайното събитие не престава да бъде случайно, обаче става ясна вътрешната структура на слу­чайността, познаването на която дава възможност да се води ефикасна борба с непредсказуемостта на случайните събития.

Тези изследвания са насочени към намаляване ролята на случайността в науката, техниката и обществения живот. Разработени са многобройни методи, позволяващи да 'се изключи ролята на случайността или, както още се казва, да се отделя полезният сигнал от смесицата на случай­ното смущение с полезния сигнал.

Дотук говорихме за „досадната" случайност, която внася н нашия живот неопределеност, неувереност и тревога. ( »баче хората отдавна са забелязали, че има още и слу­чайност щастлива, полезна.

Ако по-рано хората са се ограничавали само с конста­тиране на полезните случайности, сега все по-често се срещат опити да се използува случайността, да се накара ГЯ да служи на човека. Първи изглежда са разбрали пол­ита от случайността и са я приложили селекционерите при изкуственото създаване на нови растения, нови по­роди добитък, птици и риби.

Напоследък от случайността започнаха да се интере­суват хората на техниката, съумели да създадат редица удивителни машини, необикновените свойства на които са получени за сметка на въвеждането в тяхната конструкция на елемент на случайност.

Разбраха и оцениха ролята на случайността икономи­стите и военните, на които се налага да решават задачи за избиране на най-правилно поведение в определена об­становка. Те се убедиха, че много често най-правилното> поведение се оказва случайното.

Случайността не е пасивна, тя активно се намесва в-живота, като обърква плановете и . . . създава възмож­ности. Трудно е да се надцени огромното влияние на слу­чайността върху природата, върху нашия живот. Доста­тъчно е да се каже, че процесът на произхода на живота е случаен процес. Случайността в природата е неизбежна; и закономерна. Тя бива сляпа, а бива и удивително „прозорлива", руши така неизбежно, както и създава, пре­дизвиква съжаление толкова често, колкото и възторг,, пречи и помага.

На случайността-помощник, на случайността-творец, на случайността-приятел е посветена тази книга.

Характеристики +
В наличност:
Да
Етикети
елементарна математика
Език
Български
Автор (А-Я)
Л. А. Растригин
Издателство (А-Я)
Техника
Етикет
елементарна математика
Преводач
Николай Г. Бончев
Град
София
Година
1965
Страници
76
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга с чисто от употреба книжно тяло, малко петно от навлажняване в горния краj и позахабен външен вид
Националност
българска
Корица
мека
Формат
среден
Размери (мм)
130 х 195 х 5
Тегло (грама)
71
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!