Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Вероятностни и статистически методи (1978 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Вероятностни и статистически методи (1978 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Апостол Обретенов  (автор)

 

теория на вероятностите   |   математическа статистика    (етикети)

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел Математика

 

Твърда корица, среден формат  |  240 стр.  |  331 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга с леко захабен външен вид)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор 2

Глава първа
ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАДАЧИ ОТ ВЕРОЯТНОСТЕН ХАРАКТЕР 7

1. Детерминираност и случайност 7
2. Вероятност и късмет 10
3. Вероятност и гаранция 13
4. Случайни величини и техните характеристики 15
5. Влияние на случайности те върху закона на разпределение ... 22


Глава втора
ВЕРОЯТНОСТ. СВОЙСТВА. НЕЗАВИСИМОСТ 30

1. Измеримо пространство 30
2. Дефиниция на вероятност. Определение на вероятностно пространство 31
3. Някои частни случаи на определяне на вероятностната функция. . 34
4. Произведение на вероятностни пространства 35
5. Условна вероятност 37
6. Формула за пълната вероятност и формула на Бейс 3


Глава трета
СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ И ГРАНИЧНИ ТЕОРЕМИ. ПРИБЛИЖЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ 41

1. Определение на случайна величина 41
2. Сходимост на редици от случайни величини 42
3. Разпределения 46
4. Средна стойност 54
5. Закони за големите числа (слаби и силни) 60
6. Пораждаща функция. Теорема за непрекъснатост 74
7. Лаплас-Стилтесова трансформация и характеристични функции 80

Глава четвърта
СПЕЦИАЛНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ 87

1. Биномно разпределение. Биномна вероятност, свойства и приближения - 87
2. Хипергеометрично разпределение 93
3. Отрицателно биномно разпределение 98
4. Непрекъснати разпределения 100
5. Разпределения: аркуесинус и на Колмогоров — Смирнов. Метод на начупените линии 106


Глава пета
ПОАСОНОВ СЛУЧАЕН ПРОЦЕС 118

1. Случайни процеси 118
2. Определяне на един поасонов процес 120

Глава шеста
ЕЛЕМЕНТИ И СПЕЦИАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТЕОРИЯТА НА НАДЕЖДНОСТТА. . . . 131

1. Основни понятия.Разпределения с растяща функция на интензивност 131
2. Надеждност на системи ... 7 138
3. Надеждностна трактовка на процеса на раждане и умиране. . . 141

Глава седма
ОСНОВНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ 149

1. Необходимост от статистически изследвания 149
2. Основни понятия и задачи на математическата статистика .... 151
3. Оценки за неизвестните разпределения и свързани с тях въпроси 155
4. Параметрични оценки 158
5. Методи за получаване на точкови оценки 162
6. Статистически хипотези и критерии 169

Глава осма
МОДЕЛИРАНЕ СЪС СМЕТАЧНИ МАШИНИ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКИЯ ПОДХОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ 177

1. Метод на статистическото моделиране 177
2. Примери 178
3. Точност на оценките, получени по метода на статистическото моделиране 184
4. Обща схема на пресмятанията по метода на статистическото моделиране 189
5. Приложения на метода Монте-Карло 192
6. Реализиране на метода на статистическото моделиране 198

Глава девета
ИМИТИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ПРОЦЕСИ 211

1. Вероятностен процес с дискретен параметър 211
2. Пресмятане на надеждността и качеството на сложни системи ... 214
3. Определяне на характеристиките на системи от масовото обслужване 216

Глава десета
ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЛУЧАЙНИ ПРОЦЕСИ 219

1. Някои аспекти на компютризацията 219
2. Метод на дискретизация 220
3. Еднолинейни системи на обслужване с ненадеждно обслужващо устройство 221
4. Обслужване в дискретно време. Времена на блокировка 223
5. Нестационарни характеристики на процеса на обслужване. . . 230
6. Заключителни бележки 236

Литература 238

 

**

 

Предговор

 

Последните две десетилетия се характеризират с все по-ин­тензивното развитие на вероятностните и статистическите мето­ди и тяхното прилагане в различни области на човешкото поз­нание. Развитие и интерес към тези методи се забелязва и у нас. Непрекъснато растящият брой на специалистите от други нематематически дисциплини, проявяващи интерес към прила­гането и използуването на вероятностно-статистически подход при решаването на редица задачи от практиката, несъмнено по­казва необходимостта от подходяща литература на български език по основните въпроси от теорията на вероятностите и ма­тематическата статистика.

 

Стремежът към задълбочен анализ на сложните явления и процеси в естествознанието, техниката, икономиката и др. дове­де до създаването и интензивното развитие на нови специфич­ни клонове на класическите теория на вероятностите и матема­тическа статистика, такива като масово обслужване, теория на надеждността, контрол на качеството, теория на решенията, метод на статистическите изпитания, планиране на експеримен­та и др. В настоящата книга е направен опит за третиране и разглеждане на най-важните методи и на резултатите, които те дават в почти всички изброени по-горе направления. Наред с това, което е неизбежно при едно последователно запознава­не, са дадени и основните класически понятия (вероятност, случайна величина, средна стойност и т. н.) и техните свойст­ва, както и тези от статистиката (оценки, проверка на хипо­тези и др.).

 

Другите въпроси, които са разгледани, са подбра­ни с оглед на тяхната практическа честота на използване. Разбира се, при оценката на тази честота се е намесил и су­бективен авторски критерий. Все пак авторът се надява, че подбраните методи са тези, които се прилагат успешно при много въпроси, повдигнати от практиката. Книгата в това от­ношение се явява едно допълнение към сега съществуващите учебници по теория на вероятностите на български език. Зато­ва тя ще е едно помагало за студентите и специалистите по вероятности и статистика. Авторът се е старал изложението да е такова, че да може да се проследи и ползва и от други спе­циалисти, в чиято научна и приложна дейност възниква необ­ходимост от прилагането на вероятностиите методи.

 

София, април 1977 г.

Авторът

Характеристики
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Апостол Обретенов
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
математическа статистика, теория на вероятностите
Град
София
Година
1978
Страници
240
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леко захабен външен вид
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
150
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
18
Тегло (гр.)
331
Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!