Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Вероятностни и статистически методи (1978 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Вероятностни и статистически методи (1978 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Апостол Обретенов  (автор)

Издателство:   Наука и изкуство
Език: Български
Раздел: Математика

 

Твърда корица, 150 х 220 х 18 мм   |   240 стр.   |   331 гр.

(неизползвана, здрава и чиста книга с леко захабен външен вид)

теория на вероятностите   |   математическа статистика  (етикети)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор 2

Глава първа
ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАДАЧИ ОТ ВЕРОЯТНОСТЕН ХАРАКТЕР 7

1. Детерминираност и случайност 7
2. Вероятност и късмет 10
3. Вероятност и гаранция 13
4. Случайни величини и техните характеристики 15
5. Влияние на случайности те върху закона на разпределение ... 22

Глава втора
ВЕРОЯТНОСТ. СВОЙСТВА. НЕЗАВИСИМОСТ 30

1. Измеримо пространство 30
2. Дефиниция на вероятност. Определение на вероятностно пространство 31
3. Някои частни случаи на определяне на вероятностната функция. . 34
4. Произведение на вероятностни пространства 35
5. Условна вероятност 37
6. Формула за пълната вероятност и формула на Бейс 3

Глава трета
СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ И ГРАНИЧНИ ТЕОРЕМИ. ПРИБЛИЖЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ 41

1. Определение на случайна величина 41
2. Сходимост на редици от случайни величини 42
3. Разпределения 46
4. Средна стойност 54
5. Закони за големите числа (слаби и силни) 60
6. Пораждаща функция. Теорема за непрекъснатост 74
7. Лаплас-Стилтесова трансформация и характеристични функции 80

Глава четвърта
СПЕЦИАЛНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ 87

1. Биномно разпределение. Биномна вероятност, свойства и приближения - 87
2. Хипергеометрично разпределение 93
3. Отрицателно биномно разпределение 98
4. Непрекъснати разпределения 100
5. Разпределения: аркуесинус и на Колмогоров — Смирнов. Метод на начупените линии 106

Глава пета
ПОАСОНОВ СЛУЧАЕН ПРОЦЕС 118

1. Случайни процеси 118
2. Определяне на един поасонов процес 120

Глава шеста
ЕЛЕМЕНТИ И СПЕЦИАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТЕОРИЯТА НА НАДЕЖДНОСТТА. . . . 131

1. Основни понятия.Разпределения с растяща функция на интензивност 131
2. Надеждност на системи ... 7 138
3. Надеждностна трактовка на процеса на раждане и умиране. . . 141

Глава седма
ОСНОВНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ 149

1. Необходимост от статистически изследвания 149
2. Основни понятия и задачи на математическата статистика .... 151
3. Оценки за неизвестните разпределения и свързани с тях въпроси 155
4. Параметрични оценки 158
5. Методи за получаване на точкови оценки 162
6. Статистически хипотези и критерии 169

Глава осма
МОДЕЛИРАНЕ СЪС СМЕТАЧНИ МАШИНИ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКИЯ ПОДХОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ 177

1. Метод на статистическото моделиране 177
2. Примери 178
3. Точност на оценките, получени по метода на статистическото моделиране 184
4. Обща схема на пресмятанията по метода на статистическото моделиране 189
5. Приложения на метода Монте-Карло 192
6. Реализиране на метода на статистическото моделиране 198

Глава девета
ИМИТИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ПРОЦЕСИ 211

1. Вероятностен процес с дискретен параметър 211
2. Пресмятане на надеждността и качеството на сложни системи ... 214
3. Определяне на характеристиките на системи от масовото обслужване 216

Глава десета
ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЛУЧАЙНИ ПРОЦЕСИ 219

1. Някои аспекти на компютризацията 219
2. Метод на дискретизация 220
3. Еднолинейни системи на обслужване с ненадеждно обслужващо устройство 221
4. Обслужване в дискретно време. Времена на блокировка 223
5. Нестационарни характеристики на процеса на обслужване. . . 230
6. Заключителни бележки 236

Литература 238

**

Предговор

Последните две десетилетия се характеризират с все по-ин­тензивното развитие на вероятностните и статистическите мето­ди и тяхното прилагане в различни области на човешкото поз­нание. Развитие и интерес към тези методи се забелязва и у нас. Непрекъснато растящият брой на специалистите от други нематематически дисциплини, проявяващи интерес към прила­гането и използуването на вероятностно-статистически подход при решаването на редица задачи от практиката, несъмнено по­казва необходимостта от подходяща литература на български език по основните въпроси от теорията на вероятностите и ма­тематическата статистика.

Стремежът към задълбочен анализ на сложните явления и процеси в естествознанието, техниката, икономиката и др. дове­де до създаването и интензивното развитие на нови специфич­ни клонове на класическите теория на вероятностите и матема­тическа статистика, такива като масово обслужване, теория на надеждността, контрол на качеството, теория на решенията, метод на статистическите изпитания, планиране на експеримен­та и др. В настоящата книга е направен опит за третиране и разглеждане на най-важните методи и на резултатите, които те дават в почти всички изброени по-горе направления. Наред с това, което е неизбежно при едно последователно запознава­не, са дадени и основните класически понятия (вероятност, случайна величина, средна стойност и т. н.) и техните свойст­ва, както и тези от статистиката (оценки, проверка на хипо­тези и др.).

Другите въпроси, които са разгледани, са подбра­ни с оглед на тяхната практическа честота на използване. Разбира се, при оценката на тази честота се е намесил и су­бективен авторски критерий. Все пак авторът се надява, че подбраните методи са тези, които се прилагат успешно при много въпроси, повдигнати от практиката. Книгата в това от­ношение се явява едно допълнение към сега съществуващите учебници по теория на вероятностите на български език. Зато­ва тя ще е едно помагало за студентите и специалистите по вероятности и статистика. Авторът се е старал изложението да е такова, че да може да се проследи и ползва и от други спе­циалисти, в чиято научна и приложна дейност възниква необ­ходимост от прилагането на вероятностиите методи.

София, април 1977 г.

Авторът

Характеристики +
В наличност:
Да
Етикети
математическа статистика, теория на вероятностите
Език
Български
Автор (А-Я)
Апостол Обретенов
Издателство (А-Я)
Наука и изкуство
Етикет
теория на вероятностите, математическа статистика
Град
София
Година
1978
Страници
240
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста книга с леко захабен външен вид
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Размери (мм)
150 х 220 х 18
Тегло (грама)
331
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!